Nghi Thức Cúng Hương Linh

  -  
Kích cỡ chữ:
*
*

(Nghi lắp thêm 1)(Ghi chú: Đây là nghi cúng Hương linc thường thì, quý Phật tử hoàn toàn có thể thực hành thực tế theo nghi nầy là đầy đủ. Nhưng đây chỉ nên lễ cúng linc, sau khoản thời gian sẽ làm lễ Cầu hết sức cho Hương linch trước Tam bảo rồi)

Chủ lễ xướng: Gia nhà tựu vị. (Tức là mái ấm gia đình gồm Hương linh cúng vào lễ nầy, đến quỳ trước bàn thờ cúng linc.).

Bạn đang xem: Nghi Thức Cúng Hương Linh

Chủ lễ với Ban hộ niệm đồng hòa: Phần Hương (Tứclà đốt hương thơm dâng Hương linh, mỗi vị cúng linch tất cả một cây hương thơm hoặcchỉ tất cả vị Đại diện mái ấm gia đình cố hương thơm gửi lên ngang trán, thầm khấn nguyện) Chủ lễ xướng: Thượng hương thơm. (Cắm hương lên bát nhang của Hương linh) Chủ lễ với Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ Hương linh tứ lạy. Đồng hòa tiếp: Cùng quỳ.

Chủ lễ sám : Có sinh có tử bao gồm luân hồi, Không sinh ko tử không tới lui, Sanh tử, cho tới lui là mộng huyễn, Mau xa trần thế, đến sen đài. Ngưỡng trông đức Phật Di Đà tự bi phóng quang đãng tiếp độ : Đồng niệm tiếp dẫn đến Hương linc : Nam tế bào tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (tự 3 mang đến 10 lần)

Chủ lễ : Nay mang chơn ngôn mà lại triệu thỉnh, Hương linh chẳng rõ để tìm hiểu, nghe, Nhờ mức độ Tam bảo sẽ độ trì, Ngày nầy, giờ đồng hồ nầy xin tham dự buổi tiệc. Hương linc nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho. Đồng hòa : Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh. Chủ lễ :Hôm ni, ngày . . . mon . . . năm . . Nguim tiệm làng mạc . . . xóm . .. huyện . . . tỉnh . . Gia quyến hiện ngơi nghỉ trên . . . . Tất cả những thiếtlễ: (Phát tang, có tác dụng tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm ngày, gần kề năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) để báo bổ thâm nám ân sanh thành dưỡng dục. Hiện hiếu quyến tất cả tất cả : . . . . (Con trai, bé dâu, phụ nữ, bé rễ, cháu đích tôn, cháu nội, cháu nước ngoài, v. v..) Một dạ chí thành dâng hương cùng phẩm đồ cúng dường ; ngữa trông ơn Phật từ bỏ bi gia hộ. Thành trung ương phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm ni chánh thỉnh hương thơm linc : . . . (Cha, chị em, chụ, cô, dì, ...) Pháp danh : . . . (ví như có) Sanh ngày . . . tháng . . . năm . . Hưởng tbọn họ : . . . . (mấy) tuổi,Tạ nuốm ngày . . tháng . . năm . . . Thỉnh lần đầu tiên, nguyện hươnglinh lên ngồi linc đài để nghe tởm kệ cùng con con cháu thật tình cúng nhường. Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện mang đến đến.

Chủ lễ: Thành chổ chính giữa phụng thỉnh đức đại trường đoản cú đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, trường đoản cú bi phóng quang quẻ tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương thơm linc : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . . tháng . .năm Hưởng tbọn họ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ vắt ngày . . mon. . năm . . Thỉnh lần thiết bị nhị, nguyện hương thơm linh lên ngồi linch đài nhằm nghe ghê kệ và thọ nhận phẩm vật dụng bởi vì con cháu cúng dường. Đồng hòa: Hương linc nghe triệu thỉnh, mùi hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện cho mang đến.

Chủ lễ: Thành trọng điểm phụng thỉnh đức Bồ tát Địa Tạng Vương vẫn đã hóa độ tại cảnh giới U minh, từ bi pngóng quang quẻ tiếp độ: Hôm ni chánh thỉnh hương linh : . . . Pháp danh : . ..Sanh ngày : . . mon . . năm . . Hưởng tbọn họ : . . . . (Mấy)tuổi, Tạ cố kỉnh ngày : . . tháng . . năm . Thỉnh lần trang bị ba, nguyện hương thơm linh lên ngồi linch đài nhằm nghe ghê kệ, được bé cháu cúng dường, sớm xong trừ nghiệp chướng và sinh về cảnh giới tịnh thổ của đứcPhật A Di Đà. Đồng hòa:

Ba lần phụng thỉnh hương thơm linh về, Tbọn họ nhấn cúng nhường nhịn, gớm kệ nghe, Thấu rõ kệ ghê, ao ước giải bay, Oai lực Tam bảo vẫn triệu chứng tri. Nam mô chứng tỏ sư Bồ tát Ma ha tát.(3 lần)

Chủ lễ: Dâng tthẩm tra Đồng hòa: Lạy nhị lạy. Đồng hòa: Cùng quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (nếu như có) : Âm, dương ko hai lý, Sanh, tử tất cả hai đường, Nay tất cả Điệp văn uống gọi, Trước hương thơm linc cúng dường.

Điệp rằng: Lập lũ cực kỳ độ: Nay tulặng gọi điệp : . . . (Tiến điệp tuyệt Thỉnh điệp)tiến cúng hương thơm linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Nguyên cửa hàng thôn . . ., xã: . . ., thị xã . . ., tỉnh giấc . . , huyện . . ., nước VN. Hiện vẫn ngụ cư tại nước Hoa Kỳ, (cũng có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), tè bang . . ., thị trấn . . . gia cư lập lũ phụng Phật, thắp nhang, tụng kinh cầu siêu nhân ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, ngay cạnh năm, xả tang, . . .; tìm chữ đúng ý để mang vào mấy chấm chấm trước đó). Hiếu tử . . .(Con trai trưởng, nam nhi, con dâu, con gái, bé rễ, con cháu nội, cháungoại, . .. . . . . . theo đồ vật tự như trên đây để liệt kê vào mang đến đúng)và thuộc cục bộ hiếu quyến con cháu, trai gái, nội ngoại, phệ nhỏ tuổi vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: hương trái cây phẩm, cổ bàn, trầm tthẩm tra tkhô giòn đạm, cung kính cúng dường: Phụng vì chưng truy nã tiến : . . . . . . (Tên các bậc lớn hơn mùi hương linh đang được cúng, điền vào đó, những xuất xắc không nhiều tùy theo) Phụng do chánh cúng : . . . . . (Tên mùi hương linch được cúng bằng lòng, điền vào đây. Chỉ gồm một vị xác nhận nhưng thôi). Phụng bởi vì pân hận tiến : . . . . . . (Têncác mùi hương linh được mời về cùng dự, Hay những đứng thảng hàng cùng lứa với hương thơm linh cúng bằng lòng, hoặc vai vế nhỏ tuổi rộng, điền vào chỗ này, các haykhông nhiều tùy duyên).

Hởi ôi ! Sống gởi thác về, già hay ttốt không một ai thoát khỏi số mạng. Trời cao đất dày, lên hoặc xuống khó rõ hiểu rằng phía phương thơm. Muốn cầu về trực tiếp tây phương, Phải nương thuyền từ bỏ tế độ. Hôm nay đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập bọn pháp sự.

Phúng tụng: Kinh văn uống Pháp bảo Đại thừa, niệm thần chụ vãng sinh tịnh thổ. Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây pmùi hương. Lại nữa, nương vào thiện lợi rõ con đường sanh tử, thoát ra khỏi ba con đường dữ; bởi vì công đức nghe kệ kính Pháp bảo chứng được nát bàn, vượt lên chín phẩm.

Cầu xin mùi hương linch hoan tin vui tbọn họ dìm. Nay toàn thể hiếu quyến cúi xin kết thúc tuyên ổn điệp. Âm, dương cách biệt song pmùi hương, Nương nhờ vào sđọng đưa đi đường U minh. Tiếp nhận giải đáp mùi hương linc, Minc trung thâu chấp, hiếu tình cúng dâng.

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . . (Ghi Pháp trường đoản cú của Hòa thượng, Thượng tọa tuyệt Đại Đức vào đây).

Xem thêm: Cách Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ, Cách Giải Trừ Oan Gia Trái Chủ

Chủ lễ: Cúng trà soát. Đồng hòa: Lạy nhị lạy. Đồng hòa: Tất cả thuộc quỳ.

Đồng tụng cúng dường: Nam mô Đa Bảo Nhỏng Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Nlỗi Lai, Nam tế bào Quảng Bác Thân Như Lai, Nam tế bào Ly Bố Úy Nhỏng Lai, Nam tế bào Cam Lộ Vương Nlỗi Lai, Nam tế bào A Di Đà Như Lai. Nam mô tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 hay 7 lần) Nam mxe hơi rô bà domain authority, đát tha nga đa domain authority, đát điệt tha. Án, sơn rô tô rô, bát ra tô rô chén ra sơn rô, ta bà ha. (3 lần) Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Đồng tụng : Con ni, xin cúng vị cam lồ, Tam bảo từ bi triệu chứng giám mang lại, Xin nguyện hương linh được giàu có, Tây phương thơm rất lạc phía theo về. Nam tế bào phổ cúng dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Chủ lễ: Cúng trà. Đồng hòa: Lạy nhị lạy.

Đồng tụng : Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương thơm tây nhân loại an lành, Con nay xin phân phát nguyện vãng sanh, Cúi xin đức từ bỏ bi tiếp độ : Nam mô Tây Phương thơm Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam tế bào A Di Đà Phật. (30 lần) Nam tế bào Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Đồng tụng : Ba đời mười phương thơm Phật, A Di Đà bậc nhất, Chín phđộ ẩm độ bọn chúng sinh, Oai đức không cơ cực, Con nay vày mùi hương linch, Sám ăn năn ba nghiệp tội, Phàm được bao phước thiện tại, Chí chổ chính giữa nguyện hồi phía, Nguyện cùng người niệm Phật, Vãng sinh nước Cực Lạc, Thấy ngộ pháp tánh, Phát chổ chính giữa đại tình nhân đề, Đoạn vô hạn pnhân hậu óc, Tu vô lượng pháp môn, Thệ nguyện độ chúng sinh, Đều trọn thành Phật đạo. Hư không có thể tận, Nguyện của bé không cùng, chủng loại lãng mạn, vô tình, Đều được thành Chánh giác.

Đồng tụng: Tâm kinh Bát nhã tía la mật nhiều (Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang) Quán Tự Tại Bồ Tát, Khi thực hành Bát nhã cha la mật đa chuyên sâu, thì soi thấy năm uẩn đều không, thừa các khổ ách.Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng không giống ko, không chẳng khác dung nhan ; dung nhan Có nghĩa là ko, không tức là sắc; tbọn họ tưởng hành thức cũng những như thế. XáLợi Tử ! Không ấy của những pháp, không sanh ko khử, không bẩn khôngkhông bẩn, ko thêm không bớt ; nên vào không, ko sắc thọ tưởng hành thức ; không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; không sắc thanh hương vịxúc pháp; không nhãn giới cho đến ý thức giới ; ko vô minh cùng sự diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự khử tận của lão tử,không khổ tập khử đạo ; ko trí không được do ko được gì cả. Bồ Tát y theo Bát nhã bố la mật đề xuất trọng điểm ko vướng mắc, không vướng mắc buộc phải ko thấp thỏm, siêu bay mộng tưởng điên đảo, cứu giúp cánh niếtbàn. Chỏng Phật cả cha thời hạn y theo Bát nhã ba la mật phải được Vô thượng Bồ đề. Do đó cần hiểu rõ Bát nhã tía la mật là bài chú vô cùng kì diệu : bài bác chụ hết sức sáng sủa chói, bài bác chú về tối thượng, bài xích chụ xuất xắc bậc nhưng mà đồng bậc, trừ được hết thảy nhức đầu khó xử, cứng cáp thật, ko hư ngụy. Nêntôi nói crúc Bát nhã cha la mật. Ngài tức khắc nói crúc ấy: “Yết đế yết đế,cha la yết đế, tía la tăng yết đế, người thương đề, tát bà ha.” (3 lần)

Đồng tụng: Vãng sinh tĩnh thổ thần chụ (Đến trên đây đốt Điệp văn uống cúng mùi hương linh) Nam tế bào a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tì, A di rị đá, vớ đam bà tỳ, A di rị đá, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đá, Dà di nị, dà dà mãng cầu. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Chủ lễ: Hiếu quyến thực lòng lạy tạ hương linh Đồng hòa: Bốn lạy.

Đồng tụng: Nguyện sinh Cực Lạc chình họa phương thơm tây, Chín phđộ ẩm hoa sen là bố mẹ, Hoa nngơi nghỉ thấy Phật hội chứng vô sanh, Bồ tát bất thoái là bạn bè.

Chủ lễ sám: Bỏ chơn trọng điểm, theo trần chình họa là nguyên ổn nhân khổ sở, Trở về Giác ngộ là đôi mắt thấy Như Lai, Vì hương thơm linch nghiệp chướng vẫn còn đấy dầy, Bây tiếng trnghỉ ngơi về quy y Tam Bảo được hoa knhị thấy Phật. Đại bọn chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương linch rất sanh Lạc quốc. Đại chúng đồng hòa: Nam tế bào A Di Đà Phật.

NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi sản phẩm công nghệ 2) GỒM CÓ : • Hương linh lễ Phật (gia chủ lạy thế) • Thỉnh hương linh • Thỉnh Đức Quán Thế Âm Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn… • Xướng cùng đọc Điệp (giả dụ có) • Cúng Cơm cùng Nước • Niệm Phật • Sám Di Đà • Tiễn đưa hương linh • Phục Nguyện DÙNG ĐỂ : Cúng các hương thơm linch, nlỗi hương thơm linch Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v... Cúng ở trong nhà tuyệt làm việc chùa cũng rất được. NGHI THỨC CÚNG VONG (Đồ cúng chỉnh tề, tang nhà quỳ gối, dâng hương ngang trán, vái thương hiệu họ fan chết, cắm hương dứt, chủ lễ xướng) HƯƠNG LINH LỄ PHẬT Tây Phương thơm tiếp độ hương thơm hồn. (1 giờ đồng hồ chuông, bọn chúng đồng niệm) Nam Mô A Di Đà Phật. (1 giờ chuông, nhà lễ xướng tiếp) Vong tựu Phật chi phí, đhình họa lễ tam (1 giờ chuông, bọn chúng hòa:) bái. (3 giờ chuông, ngóng tang công ty lạy nỗ lực mang lại hương linh ngừng, hữu ban tiếp: ) Hồ quỳ. (ráng 3 cây hương, chủ lễ cử tán: ) THỈNH HƯƠNG LINH Crộng ngôn thần lực dẫn hương linc Từ vùng U Minc về Dương Thế An tọa linh con đường để nghe khiếp Tang môn hiếu tử linch đình cúng dâng... Chủ lễ bái: Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất chổ chính giữa phụng thỉnh: Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp Với lời nguyền thiết tha độ sanh Khắp muôn nơi nguyện cầu chí thành Ngài ứng hiện tại muôn hình tế độ. (1 t. Chuông) Cung vi, Nam tế bào Đại Từ Đại Bi Tầm Thinch Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tay nạm nhành liễu, pngóng hào quang quẻ tiếp dẫn hương linc, (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinch ngày: ..., bị tiêu diệt ngày: ..., tại: ...) bây giờ là Lễ ... (Thọ Tang, Tứ Cửu, Bách Nhật, Tiểu Tường, Đại Tường...), mừi hương ngào ngạt, cung thỉnh hương thơm linc (lần I), trở về mái ấm gia đình, lễ Phật nghe Kinch. . Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Hữu Ban: Duy nguyện: Hồn về Dương Thế Phách làm việc chỗ nao? Mau mau tỉnh giấc ngộ Vượt thoát trằn lao. Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông) THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾPhường DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất trọng tâm phụng thỉnh: Sông mê rào rạt sóng tình Biển đau lênh bóng lệ bản thân than khóc Muốn nắn mau thoát khỏi thế gian Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn. Cung vi: Nam Mô Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kyên ổn đài, tiếp dẫn mùi hương linc (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinh ngày: ..., bị tiêu diệt ngày: ..., tại:...), hôm nay là Lễ..., hương thơm ngạt ngào, cung thỉnh mùi hương linh, (lần II), quay trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Tả Ban: Duy Nguyện: Thân cử bước thênh thang Tâm từ tại nhàn hạ Tới lui ko vướng mắc Vượt bay cảnh trần thế. Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất trọng điểm phụng thỉnh: U Minh, dứt không còn ngục hình Dương gian, độ thoát bọn chúng sinh không hề. Bồ Đề nguyện mập vuông tròn Chứng nên Phật quả không hề tử, sanh. Cung vi: Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay vậy tích trượng, pchờ hào quang đãng tiếp độ hương linc (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinch ngày: …, chết ngày: …, tại: …), hôm nay là Lễ…, hương thơm ngát, cung thỉnh hương linch (lần III), quay lại mái ấm gia đình, lễ Phật nghe Kinc. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) Hữu Ban: Duy nguyện: Được nương dựa vào oai thần chư Phật Nay về trên đây thính Pháp văn uống Kinh Hồn thiêng trúc hưởng linch đình Nén mùi hương, chén ăn cơm nước, ân (thâm) tình cúng dưng. Hữu Ban tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) Đại chúng đồng tụng: Ba lần cung thỉnh Hương linh vẫn về Hồn thiêng an tọa linch sàn Tang môn hiếu tử thiết bọn kính dưng. Tả Ban: Tang nhà lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng đồng hồ chuông) Hữu ban tiếp: Hồ quỳ. XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (ví như có) Chủ lễ xướng: Âm dương đồng nhứt lý Sanh tử chia song đàng Điệp tang họp thời dọc Cầu chư Phật chứng minh. (1 giờ đồng hồ chuông) (Đọc điệp xong xuôi, cúng cơm trắng. Tang công ty gắp thức ăn uống, từng trang bị một chút ít, để vào dĩa cơm sống lưng, gác ngang song đũa, lẹo tay vái cúng) CÚNG CƠM VÀ NƯỚC Đồng tụng: Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam Mô Quảng Bát Thân Nlỗi Lai Nam Mô Ly Bố Úy Nlỗi Lai Nam Mô Cam Lồ Vương Nlỗi Lai Nam Mô A Di Đà Nhỏng Lai. (3 lần, 1 giờ chuông) Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông) Hôm nay, dưng cúng cơm nầy Sắc, hương thơm, mỹ, vị đổi thay đầy lỗi khTrần Ngọc Thành trung ương khẩn thiết ngưỡng hy vọng Hương linch hấp thụ thọ, tấc lòng ghi nhớ thương thơm. Mỹ Tkhô hanh trai Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 giờ chuông) Chủ lễ xướng: Hiến tkiểm tra, (rót tthẩm tra cúng, lần sản phẩm nhứt) Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 giờ chuông) Tả Ban: Hồ Quỳ. (1 giờ chuông, đồng tụng: ) Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rxe hơi rô, chén ra sơn rô, chén bát ra sơn rô, ta bà ha. (3 lần, 1 giờ chuông). Hữu Ban xướng: Ruột se thắt, âm dương xa biện pháp Ngậm ngùi gắng, hồn vía về đâu!? Chủ lễ xướng: Hiến tkiểm tra, (rót nước cúng lần sản phẩm công nghệ nhì) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái.

Xem thêm: Công Ty Dịch Thuật Phương Đông, Dịch Thuật Phương Đông

(2 giờ chuông, đồng tụng) Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) Hữu Ban xướng: Cam lồ một giọt rất linh Tiêu trừ đói khát triền miên Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng mạnh khỏe. Chủ lễ xướng: Hiến tkiểm tra, (rót trà cúng, lần thiết bị ba) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông) Hữu Ban: Hồ Quỳ. (1 giờ chuông, đồng tụng) Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 giờ chuông) Hữu ban xướng: Hồn sắp đến bay dương thế Chốn U Minch mờ hiện tại Âm dương phân tách song đường Bát hương thơm, đôi nến ngay gần tàn Cúi xin chỏng Phật dẫn lối hồn đi. (1 giờ chuông, đồng niệm) NIỆM PHẬT A Di Đà Phật thân nhan sắc vàng, Tướng xuất sắc bùng cháy rực rỡ, hào quang sáng sủa ngời, Mày trắng lan, Tu Di uyển đưa, Mắt vào ngần, tư biển lung linh, Ánh hào quang đãng hóa vô số Phật, Vô số Bồ Tát hiện tại nghỉ ngơi trong, Bốn mươi tám nguyện độ bọn chúng sanh, Chín phđộ ẩm sen vàng lên giải thoát, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Tại phương Tây trái đất mạnh khỏe Con ni xin vạc nguyện vãng sinh, Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp tbọn họ. (1 giờ chuông) Nam Mô Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (Lúc sẽ tụng chụ Vãng Sanh, nếu như bao gồm sớ phải đốt) 9. CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘNam mô a di đa bà dạ, nhiều tha dà nhiều dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô, bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳca lan nhiều, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếngchuông) TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH Chỉ chủ lễ xướng: Hồn về Cực Lạc Tây Pmùi hương Ngát hương sen nở, hào quang đãng sáng ngời Chắp tay, vĩnh biệt cõi đời Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. (Chủ lễ tiếp:) PHỤC NGUYỆN Hồn rất chỗ cõi Tịnh Nghiệp xong vùng nai lưng ai Hoa sen chín phẩm vừa knhị Phật bèn tbọn họ ký mang lại tức thì nhứt thừa Cầu xin chư Phật tiếp đưa Hồn về Cực Lạc say sưa Pháp mầu Nguyện mang đến mùi hương linc... Sớm về cõi Phật Hưởng chình họa thanh bình Pháp giới chúng sinch Trọn thành Phật quả. (1 giờ chuông, đại bọn chúng đồng niệm:) Nam Mô A Di Đà Phật. Hữu Ban xướng: Tang Chủ tựu vị lễ tứ, Chúng hòa: bái. (4 giờ chuông, tang nhà lạy 4 lạy, lui ra).