NGHI THỨC TU TẬP 49 NGÀY LẦN 1

  -  

Bài tu tập ngày số 31, vào nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 ở trong bài xích 8. Bài 8 - Cầu khôn cùng giải ân oán kết - tu tập tại nhà.


*

Ngày 31: Tụng Kinh

Sắp lễ: Trước từng chén bát mùi hương, đặt lễ một bát cơm, một ly nước chè, trường hợp không tồn tại nước trà thì cúng bằng nước white.

Bạn đang xem: Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 1

(Cắm hương; quỳ gối; lẹo tay đọc)

VĂN KHẤN

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch clỗi Phật, clỗi Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng minh chứng với gia hộ cho con; clỗi vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh cỗ vũ đến con. Đệ tử bé tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:… từ bây giờ là ngày… tháng… năm… Con đã tu tập ngày lắp thêm (2, 3, 5, 7, 9… 47) theo chương trình lí giải tu tập hồi hướng công đức hóa tẩy oan gia trái công ty của cvào hùa Ba Vàng, để hồi phía chuyển hóa nghiệp (gọi nghiệp: thất thoát tài sản, bé bất hiếu, chơi cùng với bạn ác...)... Con xin nương oai vệ lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh với độ đến vong linch của chư Tăng ca dua Ba Vàng thỉnh những mục vong linch cơ mà nhỏ đã thỉnh mời trong lần phạt nguyện tu tập này, thuộc những vong linh bao gồm hữu duyên ổn cùng với sự kiện hôm nay

nếu có hiện tượng lạ, nghiệp, việc phát sinc thêm, thì hiểu thêm: ni gia đình nhỏ mới phát sinc thêm nghiệp (hoặc hiện tại tượng)… nên bé xin thỉnh mời thêm các vong linch có hữu duyên với việc này

phấn chấn về trên bầy tràng nghe kinh thính Pháp với tchúng ta lễ đồ gia dụng thực hiến cúng của con.Con xin tốt nhất tâm cung thỉnh chỏng Thiên, chỏng Thần thuộc các vong linh mà con sẽ mời, với con nghe tởm.Nam mô Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

(Tùy duim lễ quỳ hoặc đứng; lẹo tay đọc; pháp khí: khánh)(1 hồi khánh)

LỄ TÁN PHẬTĐại tự đại bi thảm bọn chúng sinh,Đại hỷ đại xả cứu vãn hàm thức,Tướng đẹp sáng sủa ngời cần sử dụng chỉnh tề.Chúng bé chí thực tình đhình họa lễ. (1 chuông)

Chí tâm đhình họa lễ: Tất cả clỗi Phật bố đời, tột lỗi không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)Chí trọng tâm đhình ảnh lễ: Tất cả Chính Pháp bố đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)Chí trung ương đhình ảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh tía đời, tột hư không mọi pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi; knhì chuông mõ)(pháp khí: mõ)

TÁN PHÁPPháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,Trăm nngớ ngẩn muôn kiếp khó được gặp.Nay nhỏ nghe thấy vâng lưu giữ,Nguyện gọi nghĩa chân tình Thế Tôn. (1 chuông)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

(Ngồi hiểu kinh)

BÀI KINH: NGÀY LÀNH THÁNG TỐT(ĐTKtoàn quốc, Tăng Chi Sở I, chương thơm 3, phẩm Cát tường, phần Buổi sáng sủa xuất sắc rất đẹp, VNCPHtoàn quốc ấn hành, 1996, tr.540)

Một thời, Thế Tôn trú làm việc thành Vương Xá (Ràjagaha). Tại đấy, Thế Tôn Call các Tỳ kheo:Các loại hữu tình như thế nào, này các Tỳ kheo, vào buổi sáng, thân thao tác làm việc thiện, nói lời nói thiện tại, ý suy nghĩ điều thiện nay, những loại lãng mạn ấy, này những Tỳ kheo, có một trong những buổi sáng sủa giỏi rất đẹp.Các loại thơ mộng làm sao, này các Tỳ kheo, vào giữa trưa, thân làm việc thiện tại, nói khẩu ca thiện, ý nghĩ về điều thiện nay, những loài hữu tình ấy, này những Tỳ kheo, bao gồm một buổi trưa xuất sắc đẹp nhất.Các loại lãng mạn làm sao, này các Tỳ kheo, vào giờ chiều, thân làm việc thiện tại, nói tiếng nói thiện tại, ý suy nghĩ điều thiện, những loài lãng mạn ấy, này những Tỳ kheo, có một trong những buổi chiều tốt đẹp mắt.

Này những Tỳ kheo:Vầng sao lành, điều lànhRạng đông lành, dậy lànhSát mãng cầu lành, thời lànhCúng nhường nhịn bậc Phạm hạnhThân nghiệp chánh, lời chánhÝ nghiệp chánh, nguyện chánhLàm các điều chân chánhĐược công dụng chân chánhThì được lợi, an lạcLớn khỏe mạnh vào Phật giáoHãy không bệnh, an lạcCùng toàn bộ bà con.

Nam mô Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quỳ gối, chắp tay: Nếu mong tự vai trung phong sám ăn năn thì bạch trên đây.)

(Ngồi; lẹo tay đọc)

TỤNG TAM QUY NGŨ GIỚI

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được tụng tam quy ngũ giới, nguyện chỏng Phật gia hộ cho bé để con luôn luôn luôn luôn gọi với giữ được niệm quy y, giữ được giới.Nam tế bào Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 vái)

(Ngồi; lẹo tay đọc; pháp khí: mõ)(Chủ sám đọc)

TAM QUY

(Đại bọn chúng cùng đọc)Con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông, 1 vái)– Quy y Phật: Con trọn đời tôn cúng kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc Thầy giác ngộ sáng suốt của nhỏ. (1 chuông) (1 vái)– Quy y Pháp: Con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh Pháp từ kyên ổn khẩu đức Phật nói ra. (1 chuông) (1 vái)– Quy y Tăng: Con trọn đời tôn bái kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông) (1 vái)* Quy y Phật rồi, bé không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông) (1 vái)* Quy y Pháp rồi, con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông) (1 vái)* Quy y Tăng rồi, nhỏ không kính trọng, làm thân với người mua dữ, nhóm ác. (1 chuông) (1 vái)

(Chủ sám đọc)

NGŨ GIỚI

(Đại chúng cùng đọc)Con xin học và tập giữ lại 5 giới.Giới thiết bị nhất: Con xin học tập với tập thực hành để được trọn đời giữ giới không sát sinh. Nghĩa là không giết người bằng mọi cách, không sai khiến kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, nhỏ cũng tập để không nhẫn tâm giết hại, cho tới toàn bộ con vật nhỏ, bé cũng nắm xin thực tập ko làm thịt hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông) (1 vái)

Giới sản phẩm hai: Con xin học tập với tập thực hành thực tế và để được trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tđắm say, lén lấy giỏi lag lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông) (1 vái)

Giới sản phẩm ba: Con xin học cùng tập thực hành sẽ được trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ mang lại gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinch bạch. (1 chuông) (1 vái)

Giới sản phẩm tư: Con xin học cùng tập thực hành thực tế để được trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là không bởi vì lòng tmê mệt nói lời dối trá lừa bịp người, không vì lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn phiền, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông) (1 vái)

Giới đồ vật năm: Con xin học tập cùng tập thực hành thực tế để được trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều kiêng xa. (1 chuông) (1 vái)

Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới vào sạch để được làm người hay trong đời này và đời sau. (1 chuông) (1 vái)

(Ngồi; chắp tay đọc)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀNĐệ tử bọn chúng nhỏ tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:Một là kính lễ clỗi PhậtHai là xưng tán Như LaiBa là rộng lớn tu cúng dườngBốn là sám ân hận nghiệp chướngNăm là tùy hỷ công đứcSáu là thỉnh Phật đưa PhápBảy là thỉnh Phật trụ thếTám là thường xuyên theo học tập PhậtChín là hằng thuận bọn chúng sinhMười là hồi phía khắp toàn bộ.

(Quỳ gối; chắp tay đọc)

CÚNG CƠM

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chỏng Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng tỏ, chỏng Hộ Pháp, chỏng Thiên, chư Thần Linc chứng giám, chỏng vong linch hoan hỷ, từ bây giờ mái ấm gia đình bé thực bụng nương đức chỏng Tăng chùa Ba Vàng, tu tập hồi hướng công đức để đưa nghiệp..., nhỏ bao gồm chọn sửa thứ thực, dơ lên cúng dường:Thượng: Con xin dơ lên cúng dường thập phương thơm clỗi Phật minh chứng.Trung: Con xin dơ lên cúng nhường nhịn chư Bồ Tát, chỏng Hiền Thánh Tăng chứng tỏ.

Xem thêm: Long An: Huyện Cần Đước Chùa Long An (Ông Một) Cần Thơ, Vãng Cảnh Top 8 Ngôi Chùa Đẹp Nổi Tiếng Ở Long An

Hạ: Con xin cúng nhịn nhường mang lại chỏng Thiên, chỏng Thần Linc, Thổ Địa tại khu vực phía trên.Sau: Con xin được nương oai vệ lực Tam Bảo, hiến cúng mang lại tất cả những vong linh vẫn thỉnh mời. Nguyện cho những vong linc được nương sự ba thí trong bọn lễ cúng này của con mà lại được tchúng ta thực no đủ.

(Ngồi, hiểu Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)Crúc vươn lên là thực: Nam tế bào tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 chuông)Chú đổi mới thủy: Nam mxe hơi rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án sơn rxe hơi rô, chén ra đánh rô, bát ra đánh rô sa bà ha. (7 lần) (1 chuông)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 chuông)

(Quỳ gối; lẹo tay đọc)(Phát nguyện cúng nhường nhịn Tam Bảo: Nếu mái ấm gia đình tất cả việc new gây ra, mà lại phạt nguyện cúng dường Tam Bảo về ca dua, hoặc phạt nguyện cúng dường thêm nhằm hồi phía cho những mục cũ thì phát âm tiếp, nếu không vạc nguyện cúng nhịn nhường thì không đọc phần in đậm:Hôm nay, bé xin tình thật phát nguyện cúng nhường nhịn độ trì Tam Bảo, cùng với số chi phí là… nhằm hưởng trọn phúc lành từ bỏ vị trí tu tập của clỗi Tăng trên chùa… (nếu trên Ca dua Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) cùng với trung ương nguyện cho clỗi Tăng được tứ đọng sự may mắn tương xứng cùng với bài toán tu tập nhằm hồi phía công đức cúng dường của con cho các vong linc tất cả duyên ổn bên trên vấn đề new tạo ra (đọc sự việc):… (hoặc giả dụ phân phát nguyện cúng nhường nhịn thêm hồi phía đến mục cũ thì đọc: nhỏ xin cúng nhường nhịn Tam Bảo với số tiền… nhằm hồi phía mang lại việc:…)

(Một người thay mặt khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch clỗi Phật, clỗi Bồ Tát, clỗi Thánh Hiền Tăng chứng tỏ và gia hộ cho con; chư Thiên, Thiện nay Thần, Hộ Pháp phấn chấn ủng hộ mang lại nhỏ.Đệ tử nhỏ xin nguyện lấy công đức tu hành và công đức đã vạc nguyện cúng nhường nhịn Tam Bảo, hồi phía cho các vong linch, ước ao nguyện các vong linh được về cvào hùa Ba Vàng, nghe học tập Phật Pháp nhanh chóng được giác ngộ giải bay.Con cũng nguyện cầu cho toàn bộ các chúng chỏng Thiên, chỏng Thần Linch, chỏng vong linch cơ mà bé hiến cúng, được kết duyên pháp lữ cùng với bé, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên lẫn nhau tu hành cho đến ngày thành Phật.Con cũng xin hồi hướng phúc lành đến mang đến (thương hiệu, việc nhưng mình mong mỏi cầu)... Con lại nguyện mang lại tất cả mái ấm gia đình, được đầy đủ dulặng giác ngộ Phật Pháp, để với mọi người trong nhà tinch tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân phục hồi tử.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

- Trước khi gia đình về ca tòng cúng dường: tổ ấm dự định về ca dua Ba Vàng cúng nhịn nhường hoặc gửi tiền về ca dua nhằm cầu siêu vong linh thì phát âm phần in đậm. Đọc cho tới ngày về ca tòng cầu cực kỳ xong:Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! mái ấm con xin về chùa Ba Vàng (hoặc: gửi tiền về ca tòng Ba Vàng) cúng nhường nhịn Tam Bảo hồi hướng phúc lành cầu khôn cùng cho các vong linch vào ngày... mon... năm...Con xin vạc nguyện cúng nhịn nhường Tam Bảo với số tịnh tài là... nhằm hồi phía cho các vong linch cơ mà bé đã thỉnh mời từ bỏ số đông những năm trước.

Crúc thích: Nếu số tịnh tài vạc nguyện cúng dường ko đổi so với lần bạch thứ nhất thì từng ngày bạch cùng với số chi phí đó. Nếu mong cúng nhịn nhường thêm thì bạch tổng cộng tịnh tài phân phát nguyện cúng nhịn nhường tính mang lại thời điểm bạch.

- Sau khi về chùa cầu khôn cùng rồi thì hiểu 1 trong 2 ngôi trường phù hợp sau:

Trường hòa hợp 1: Nếu ko cúng dường nữa thì đọc:Nam tế bào Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni! Con đã cúng nhường nhịn Tam Bảo và xin tiếp tục tu tập để hồi phía công đức tu tập mang lại vong linc.

Xem thêm: Hình Mẹ Quan Âm Bồ Tát Đẹp Nhất 2021, Hình Ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát Đẹp Nhất

Trường hòa hợp 2: Vừa tu tập, vừa xin phát nguyện cúng nhường nhịn tiếp thì đọc:Nam mô Phật Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni! tổ ấm con xin về chùa Ba Vàng (hoặc: gửi chi phí về ca dua Ba Vàng) cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc lành cầu vô cùng cho các vong linc vào ngày... mon... năm…Con xin phân phát nguyện tu tập cùng liên tục vạc nguyện cúng nhịn nhường số tịnh tài là:... để hồi phía phúc lành cho cho các vong linh cơ mà nhỏ đã bạch thỉnh vào ngày… mang lại hôm nay.>

(Tùy duim lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

TAM TỰ QUYTự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo phệ, phân phát chổ chính giữa Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho cái đó sinc, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển khơi. (1 chuông) (1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, thống trị đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)