Ý Nghĩa Nghi Lễ Phật Giáo By Tu Sach Ao Lam

  -  
l>Quang Duc Homepage - Vietnamese - English Buddhist library
Tiếng Việt

Trang công ty Quảng Đức

Tiếng Anh

*

...... ...

Bạn đang xem: Ý Nghĩa Nghi Lễ Phật Giáo By Tu Sach Ao Lam

.

Sám Khể Thủ Sám Phát Nguyện Sám Quy Mạng. HT Thích Nhất Hạnhdịch Sám Quy Mạng. Thích Nữ Trí Hải dịch Hai Thời Công Phu. HT Thích Trí Quang dịch

*
Các bài bác kệ tán. Hạnh Cơ dịch Đảnh lễ Thù Ân. Hạnh Cơ dịch Sám Ngã Niệm. Hạnh Cơ dịch Đạ
i Giới Đàn Thiện nay Hòa ( Hoa kỳ) Vấn Đề Thờ Cúng Và Lễ Bái. HT Thích Thắng Hoan Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Huyền Tôn dịch Pháp Nghi : Knhì Chuông, Trống, Mõ, Bảng .

Xem thêm: Câu Chuyện Về Hòa Thượng Tịnh Không Sắp Vãng Sanh Thượng Phẩm

HT Thích Huyền Tôn dịch Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Bảo Lạc dịch Tbọn họ trì Đại Bi Sám Pháp. ThíchNguim Tạng (tụng) Nghi Lễ . Thích Diệu Tánh Nghi thức cúng quá đường Nghi Lễ. Thích Hoàn Thông Văn uống Tác Bạch . Ngọc Linc xem tư vấn Cúng Đại Bàng. Thích Ngulặng Tạng Ba ngày rằm.

Xem thêm: Anh,Chị Có Suy Nghĩ Gì Về Vấn Đề Nói Và Làm Trong Cuộc Sống, Nói Và Làm Trong Cuộc Sống

Thích Tín Nghĩa
Hỏi đáp về nghi lễ . Lý Việt Dũng
*
Hướng dẫn phương pháp chiêm bái xá lợi. Geshe Konchok Tsering
Pháp Sự Khoa Nghi. HT Thích Huyền Quang Kinh Nhật Tụng, nghi tiết phổ thông Nghi Thức Tụng Niệm . Thích Nguyên ổn Tạng soạn Kinc Tụng Hằng Ngày . Thích Nhật Từ soạn Nghi thức tụng niệm theo PG Ngulặng Thủy. Bình Anson
*
Mười bài bác phục nguyện cúng Quá Đường . Thích Đồng Bổn Lịch sử, chân thành và ý nghĩa chuông trống Bát Nhã. Thích Giác Dulặng
Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển.... Thích Nhật Từ Nghi thức sám hối Kinh Kyên ổn Quang Minch. HT. Thích Trí Quang Kinch Tụng Pali phiên âm với nghĩa Việt. TK Chánh Kiến biên soạn Nhị Khóa Hiệp Giải. Đại Sư Quán Nguyệt. HT Khánh Anh dịch Việt hóa nghi lễ, đường còn xa vời vợi. Nguim Đạo Lại Ngulặng Bằng Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Tại Trong Chùa. Nguyễn-Đức-Can

Đại Giới Đàn 2007 trên Cvào hùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc (mon 6-2008)

--- o0o ---