NGÀY VÍA PHẬT DƯỢC SƯ

  -  
Hôm ni là ngày vía Đức Phật Dược Sư - ngày 08 Theo lịch Kyên Cương thừa. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về Vị Phật đã phát 12 đại nguyện - cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinh.


Bạn đang xem: Ngày vía phật dược sư

Tâm chân ngôn:AYATHA OM BHEKHADZE BHEKHADZE MAHA BHEKHADZE RADZA SAMUGHATE SOHA/
*

Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh:“Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư tất cả thể tiêu trừ được mặt hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguim nhân của căn bản phiền óc. Đức Phật Dược Sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông.


Xem thêm: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Ngài có một mặt, hai tay, thân màu sắc sắc xanh lưu ly. Đức Dược Sư Phật an toạ vào tư thế Kim Cương, bên trên bảo toà nguyệt luân, hoa sen, Ngài gồm 32 tướng tốt cùng tám mướivẻ đẹp. Ngài mặc trên bản thân cha tấm y giải thoát. Tay phải trong thế Thí nguyện ấn trì giữ thảo dược, tay trái để ngửa trì giữ bình chén chứa đựng thần dược đem diệu cam lồ diệt trừ vô lượng tật khổ mang đến hết thảy bọn chúng sinch, thành tựu thỏa mãn mọi trung ương nguyện của chúng sinc. Bên trái Ngài là Đức Nhật Quang Bồ Tát, bên phải là Đức Nguyệt Quang Bồ Tát. Đức Phật Dược Sư phát mười haiđại nguyện cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinch. Thực tướng của những bệnh khổ này là do căn bản vô minc, Ngài cứu góp bọn chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinc tử cho nên vì vậy tôn xưng Ngài là Đại Dược Vương Phật giỏi Vương Thiện Đạo.


Xem thêm: Bài Thơ Chúc Xuân Phật Giáo, Những Câu Lộc Xuân Trong Phật Giáo

Tu trì chân ngôn Phật Dược Sư bao gồm thể tiêu trừ được bách bệnh nan y của thân, trọng điểm bệnh, căn bản phiền óc, thành tựu những thiện hạnh thế gian cùng công hạnh Phật sự xuất thế.Xin mời quý vị tải Nghi quỹ tu trì Đức Phật Dược Sư tại đây:http://tamkyrt.vn/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-duoc-su