Nếu Ta Thành Phật Thiên Hạ Vô Ma Nếu Ta Thành Ma Phật Làm Gì Ta

  -  
Happy World "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời""When our eyes met, I got drunk for the rest of my life."
*

*

“Nếu ta thành Phật, thiên hạ vô ma.

Bạn đang xem: Nếu ta thành phật thiên hạ vô ma nếu ta thành ma phật làm gì ta

Nều ta thành ma, Phật làm gì ta!”

“If I become Buddha, this world will have no demon.

If I become a demon, Buddha can do nothing to me!”

-Wukong-

.

“Mệnh của ta là do ta định.

Là ma hay là thần, phải do ta nói mới tính.”

“My fate is in my hands.

I am a god or a demon, it is all up to me.”

-Nezha-


See more posts like this on tamkyrt.vn

#sun wukong #nezha #nezha 2019 #the legend of nezha #nezha movie #monkey king

More you might like*

*

“Chỉ có kẻ ngốc mới làm bạn với ngươi, ta đúng là ngốc mà.”

“Only a silly person will be your friend, I’m so silly”

-Ngao Bính/ Aobing-

“Ngươi là người bạn duy nhất của ta!”

“You are my only friend!”

-Na tra/ Nezha-


Life is a play, we wake up and the play ends.

Jianghu (the swordsman world), hope to see you again.

.

Nhân gian như kịch, người tỉnh kịch tan.

Giang hồ, hẹn ngày tái ngộ.

Shan Heling officially said their goodbye to us.

Jainghu is huge but we definitely will meet again.


zhou zishu wen kexing shan he ling gu xiang cao weining zhang chengling prince xie zhao jing ye baiyi word of honor tian ye ke priest wenzhou zhang zhehan simon gong gong jun huang youming wang ruo ling zhou ye ma wenyuan sun xilun li dai kun thiên nhai khách sơn hà lệnh Ôn chu chu tử thư ôn khách hành trương triết hạn cung tuấn
“Your eyes tell the truth when everything else is a lie”

Weilan - Wangxian - Wenzhou

.

Xem thêm: Chia Sẻ Về Thiền Tịnh Song Tu, Chæ°Æ¡Ng Hai: ThiềN TịNh Dung Thã´Ng

I am a simple person, as long as a drama is led by 2 men.

I will definitely fall for it 😜😜😜

guardian zhèn hún zhao yunlan shen wei bai yu zhu yilong the untamed mo dao zu shi wei ying wei wuxian lan zhan lan wangji xiao zhan wang yibo word of honor shan he ling tian ya ke zhou zishu wen kexing zhang zhehan simon gong weilan wangxian wenzhou
*
*

Still not ready to say goodbye but you guys gave me a great time.

Farewell, A Xu and Lao Wen!

Thank you, Zhang Zhehan and Simon Gong! I will keep supporting you guys!

.

Fan arts collection

Credit on pics.


zhou zishu wen kexing zhang zhehan simon gong tian ye ke shan he ling word of honor faraway wanderers priest wenzhou thiên nhai khách Ôn chu chu tử nhứ chu tử thư ôn khách hành sơn hà lệnh trương triết hạn cung tuấn bl chinese drama chinese bl chinese drama
word of honor zhou zishu wen kexing tian ye ke shan he ling zhang zhehan simon gong priest farmers protest chu tử thư Chu tử nhứ A nhứ wenzhou Ôn chu Ôn khách hành Thiên nhai khách sơn hà lệnh chinese bl Bl Chinese drama cdrama
Trời đất rộng lớn như vậy, cớ sao ta chỉ vấn vương mình người?

.

Yes, this world is huge but why I only think of you?

Credit on vid


wei wuxian lan wangji the untamed mo dao zu shi lan zhan wang yibo xiao zhan zhou zishu wen kexing zhang zhehan simon gong tian ye ke tian ya ke priest shan he ling word of honor chinese drama bl chinese drama
“A Xu is not gonna force you to watch Shan He Ling, but when you watch SHL you will definitely love A Xu.”

-Zhang Zhehan-

.

You are absolutely right!


zhou zishu zhang zhehan shang heling shan he ling word of honor tian ye ke priest chu tử nhứ chu tử thư wen kexing wen kexing's laopo so beautifuuuul simon gong
Nhất tiếu khuynh thành.

Nhất lệ khuynh tâm.

.

一笑倾城

一淚倾心

.

Your smile takes my city down.

Xem thêm: Top Những Hình Ảnh Về Nước Mắt Của Gái Trai Thật Xót Xa, Attention Required!

Your tear makes my heart melts.


zhou zishu zhang zhehan word of honor tian ye ke shan he ling wen kexing's laopo pretty bl chinese drama chinese drama