Nam thiệm bộ châu

  -  

Rất không ít người học Phật hiếu kỳ hỏi về núi Tu Di, rằng thật sự có ngọn núi này không và có thì nó nằm chỗ nào trên nhân loại này? có tương đối nhiều lời phân tích và lý giải rằng, núi Tu di chỉ là 1 trong biểu tượng, tượng trưng cho sự to lớn, vĩ đại. Cũng giống như trong kinh Phật hay dùng thuật ngữ mèo sông Hằng (hằng hà sa số) để chỉ về số nhiều, bên cạnh đếm hết, thì Núi tu di là hình tượng chỉ về số lớn, cao lớn vĩ đại. Số mèo sông Hằng tượng trưng mang lại trần lao phiền óc hằng hà sa số thì núi Tu di được ví như lòng té mạn, kiêu căng tự đại của con người.

Bạn đang xem: Nam thiệm bộ châu

Theo vũ trụ quan tiền Phật giáo, vũ trụ không chỉ là có một thế giới này mà còn có hằng hà sa số quả đât khác thuộc tồn tại. Núi tu di và tứ châu nhân gian được diễn tả rõ vào các bản kinh như: Kinh nỗ lực ký, ở trong Trường a hàm; với Kinh tứ châu, của Trung a hàm, và cũng thấy mô tả trong các tạng qui định và luận, trong đó A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của ngài thay Thân cũng có thể có nói về ngọn núi kếch xù này.

1. Núi tu di (Sineru)

Theo Bách khoa toàn thư mở tiếng Việt (Wikipedia), Núi Tu-di, tiếng Phạn là Sumeru, Pāli là Sineru. Đây là một trong ngọn núi thiêng với năm đỉnh, được đề cập trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo, Kỳ-na giáo cùng Phật giáo,<1> và được xem như là trung trọng điểm của toàn bộ các thiên hà thuộc vật dụng lý, siêu hình và tinh thần.

Núi Tu-di là một trong những phần của Đại dương Vũ trụ, với rất nhiều tài liệu nói rằng, ‘Mặt trời cùng với những hành tinh cất cánh vòng quanh ngọn núi,’ tạo nên việc xác xác định trí của nó, theo phần nhiều các học tập giả, là cực kỳ khó khăn.<2> Một vài bên nghiên cứu khẳng định núi Tu-di đó là dãy núi Pamir, ở tây bắc Kashmir.<3>

Sách Suryasiddhanta chép rằng núi Tu-di nằm ở vị trí ‘trung tâm trái đất’ (‘bhurva-madhya’) trong vùng đất Jambunad (Jambudvip). Narpatijayacharyā, một cuốn khiếp ở cụ kỷ vật dụng 9, phần nhiều dựa trên mọi văn thư không chào làng của Yāmal Tantr, chép rằng ‘Sumeruḥ Prithvī-madhye shrūyate drishyate na tu’ ('Núi Tu-di được nghe nói là ở trung tâm trái đất, cơ mà không thấy nghỉ ngơi đó').<4> Vārāhamihira, trong sách Pancha-siddhāntikā, nói rằng núi Tu-di nằm tại Bắc rất (mặc cho dù chẳng có ngọn núi nào ở đó cả). Mặc dù nhiên, Suryasiddhānta cho rằng núi Tu-di nằm vị trí trung tâm trái đất, ở cả hai cực là Sumeru và Kumeru.<5>

Có các phiên bạn dạng về vũ trụ học tập tồn tại trong bom tấn của đạo Hindu. Một trong số chúng diễn tả núi Tu-di được bao quanh bởi núi Mandrachala sống phía đông, núi Supasarva sinh sống phía tây, núi Kumuda sinh hoạt phía bắc với núi Kailasha ở phía nam.<6> Một tài liệu không giống nói rằng núi Tu di được bao quanh bởi bảy dãy núi -Yugandhara, Isadhara, Karavīka, Sudassana, Nemindhara, Vinataka và Assakanna.<7>

Theo Kinh vắt Ký, nằm trong Trường A Hàm, trình bày về núi Tu di: “Như trong khu vực mà một phương diện trời, phương diện trăng vận hành khắp tư thiên hạ, tỏa ánh sáng chiếu; có một ngàn quả đât như vậy. Vào ngàn thế giới có một ngàn mặt trời, khía cạnh trăng; bao gồm một ngàn núi chúa Tu-di; tất cả bốn nghìn thiên hạ, bốn ngàn đại thiên hạ, tư ngàn biển, tư ngàn biển lớn, tứ ngàn rồng, tư ngàn dragon lớn, tứ ngàn chim cánh vàng, tư ngàn chim cánh kim cương lớn, bốn ngàn mặt đường ác, tư ngàn con đường ác lớn, bốn ngàn vị vua, tứ ngàn vị vua lớn, bảy ngàn cây lớn, tám ngàn địa ngục lớn, mười nghìn núi lớn, ngàn Diêm-la vương, ngàn Tứ thiên vương, nghìn trời Đao-lợi, ngàn trời Diệm Diệm-ma, nghìn trời Đâu-suất, nghìn trời Hóa từ bỏ tại, ngàn trời tha hóa tự tại, nghìn trời Phạm ; sẽ là tiểu thiên nạm giới. Như 1 tiểu thiên chũm giới, nghìn tiểu thiên trái đất như thế là một trung thiên cố giới. Như 1 trung thiên ráng giới, một nghìn trung thiên nhân loại như vậy là một trong tam thiên đại thiên cố kỉnh giới. Phạm vi trái đất thành hoại như vậy là khu vực chúng sanh cư trú, gọi là một cõi Phật.”<8>

Tiếp tục Đức Phật giải thích: “Cõi khu đất này dày mười sáu vạn tám ngàn do-tuần, biên giới vô hạn. Đất nương trên nước. Nước sâu cha ngàn ba mươi do-tuần, biên cương vô hạn. Nước sinh hoạt trên gió; gió dày sáu ngàn tứ mươi do-tuần, biên thuỳ vô hạn. Nước của biển phệ ấy sâu tám vạn bốn ngàn do-tuần, biên cương vô hạn. Núi chúa Tu-di, phần chìm xuống đại dương là tám vạn tứ ngàn do-tuần; phần trên mặt nước cao tám vạn bốn ngàn do-tuần; chân núi sát đất, đa số là phần khu đất cứng chắc. Núi ấy trực tiếp đứng, không có lồi lõm, sanh các loại cây; cây lan ra các mùi hương, thơm khắp núi rừng, là nơi mà phần nhiều các hiền đức thánh, các trời đại thần diệu. Móng chân núi toàn là cat vàng ròng. Tứ phía núi có bốn mô khu đất rắn doi ra, cao bảy trăm do-tuần, các màu đan xen, được tạo ra thành vì bảy báu. Bốn mô đất thoai thoải, uốn nắn cong cạnh bên mặt biển.”<9>

Đức Phật phân tích và lý giải thêm về cấu trúc, y báo chánh báo của núi chúa Tu di. “Núi chúa Tu-di bao gồm đường cấp bằng bảy báu; đường cung cấp ở bên dưới núi rộng lớn sáu mươi do-tuần; sát 2 bên đường gồm bảy lớp tường báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây; tường rubi thì cửa ngõ bạc, tường bội nghĩa thì cửa vàng; tường chất thủy tinh thì cửa lưu ly, tường lưu lại ly thì cửa ngõ thủy tinh; tường xích châu thì cửa mã não; tường mã óc thì cửa ngõ xích châu; tường xa cừ thì cửa những báu. Còn lan can thì cây ngang vàng thì cây dọc bạc, cây ngang bạc bẽo thì cây dọc vàng; cây ngang chất thủy tinh thì cây dọc lưu ly, cây ngang lưu lại ly thì cây dọc thủy tinh; cây ngang xích châu thì cây dọc mã não, cây ngang mã óc thì cây dọc xích châu; cây ngang xa cừ thì cây dọc các báu. Trên bậc thang ấy, tất cả lưới báu. Ở dưới lưới vàng ấy tất cả treo linh bạc. Bên dưới lưới bạc, treo linh vàng. Dưới lưới lưu ly treo linh thủy tinh. Dưới lưới thủy tinh trong treo linh lưu giữ ly. Bên dưới lưới xích châu treo linh mã não. Bên dưới lưới mã óc treo linh xích châu. Dưới lưới xa cừ treo linh các báu. Còn cây kim cương thì rễ vàng, nhánh vàng, lá, hoa, quả bạc. Còn cây bội nghĩa thì rễ bạc, cành bạc, lá trái cây vàng. Còn cây thủy tinh thì rễ, nhánh thủy tinh; hoa, lá, lưu lại ly. Còn cây lưu giữ ly thì rễ, nhánh lưu ly; hoa, lá thủy tinh. Còn cây xích châu thì rễ, nhánh xích châu; hoa, lá mã não. Còn cây mã óc thì rễ nhánh mã não; hoa, lá xích châu. Còn cây xa cừ thì rễ, nhánh xa cừ; hoa lá các báu.” “Trên đảnh núi Tu-di bao gồm cung trời Tam thập tam, bao gồm bảy vòng thành, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp sản phẩm cây báu... Cho đến vô số các loài chim cùng mọi người trong nhà ca hót, cũng lại như thế.”<10>

Thuật ngữ thường áp dụng cho chuỗi những hành tinh hotline là hệ ngân hà, dãi ngân hà, trên thực tế đó chỉ là 1 đơn vị thế giới mà trong Phật pháp thường xuyên gọi. Kinh Phật nói đối kháng vị thế giới lấy núi Tu Di làm trung tâm, thái dương chuyển phiên vòng theo núi Tu Di. Có người nói: “Núi Tu Di rất có thể là lỗ black mà thiên văn đã phát hiện”. Lỗ black đó ngày nay bọn họ gọi là trung trọng điểm của vũ trụ, trung trọng điểm của hệ ngân hà. Thái dương đích thực vẫn xoay xung quanh điểm này. Phương diện trời, mặt trăng, các sao nhiễu quanh sống lưng chừng núi Tu-di, chiếu sáng Tứ thiên hạ. Bốn đại châu, từng châu đều phải sở hữu hai trung châu cùng năm trăm tiểu châu, tứ đại châu cùng tám trung châu đều phải có người ở, còn nhì ngàn đái châu thì hoặc có tín đồ ở hoặc không tồn tại người ở.

Xem thêm: Cách Tính Trùng Tang Nhập Mộ Là Gì? Cách Tính Trùng Tang Năm 2021 Chính Xác

Theo A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận (Abhidharmakośabhāṣyam) của ngài rứa Thân (Vasubandhu), núi Tu-di cao 80.000 bởi tuần. Kích thước đúng đắn của một vị tuần là không xác định, dẫu vậy một vài giám sát và đo lường cho rằng nó khoảng chừng 24.000 foot (7.300 m), hoặc khoảng 4,5 dặm (7,2 km), nhưng phần nhiều tính toán dị thường cho rằng nó nằm trong lòng 7–9 dặm (11–14 km). Nó còn phần chìm dưới sâu 80.000 bởi tuần so với bề mặt mặt nước bao quanh. Núi Tu-di hay được thực hiện như là một trong hình tượng ẩn dụ của kích thước và tính bền vững trong bom tấn Phật giáo. Núi Tu-di được nói rằng tất cả hình dạng giống hệt như một cái đồng hồ đeo tay cát, cùng với đỉnh và đáy có diện tích s rộng 80.000 vì tuần, nhưng thanh mảnh ở phần ở giữa (ở chiều cao 40.000 do tuần) chỉ rộng 20.000 vày tuần.<11> Trong quyển sách “Le Bouddhisme au Cambodge” Adhémar Leclere nói rằng, núi Tu di cao đến 84.000 bởi vì tuần, bề sâu dưới nước cũng 84.000 vị tuần. Cùng bề ngang trên mặt nước cũng 84.000 vị tuần. Bên trên đỉnh núi Tu di là cảnh giới của Đức Đế Thích.<12>

Sự hình thành của núi Tu di theo Kinh nắm Ký, Phẩm Tam Tai của ngôi trường A Hàm nói: “Vì nhân duyên gì mà gồm núi Tu-di? Vì bao gồm cuồng phong nổi dậy, đề xuất thổi bọt bong bóng nước này tạo ra thành núi Tu-di, cao sáu mươi vạn tám ngàn do-tuần, dọc ngang tám vạn bốn ngàn do-tuần và do bốn báu chế tạo ra thành: vàng, bạc, thủy tinh, lưu giữ ly.”<13>

II. Tứ châu thiên hạ (Catur-dvipa)

Theo khoa động viên trụ học tập Phật Giáo, cùng theo vũ trụ quan liêu Ân Độ xưa có bốn châu trong thế giới Ta Bà, tứ hướng xung quanh núi Tu Di, vào vũ trụ (trái khu đất của chúng ta) bao gồm 4 châu:, Bắc Cu-Lư Châu (Uttara-kuru), Tây Ngưu-Hóa Châu (Godana) và Đông Thắng-Thần Châu (Purva-Videha) và Nam Thiệm-Bộ Châu (Jambudvipa). Bốn châu kia nằm chung quanh một hòn núi mũm mĩm là Tu- Di đánh (Menu, Sumeru), có y báo với chánh báo riêng rẽ biệt.

1. Bắc Câu-lô châu (Uttara-kura), cũng phiên âm là Uất-đơn-viết. Bởi vì châu này nằm ở phía bắc núi Tu di nên được gọi là Bắc câu lô châu. Khiếp mô tả: “Phía Bắc núi Tu-di gồm một trần giới tên là Uất-đan-viết. Lãnh thổ vuông vức, ngang rộng một vạn do-tuần; mặt bạn cũng vuông, y như hình đất.”<14>

Bắc Câu-lô châu (Uttara kuru, xưa call là Bắc Uất-đơn-việt): Câu-lô nghĩa là chiến hạ xứ, bởi đất đai cõi này thù thắng hơn cha châu nói trên nên người ta gọi là Bắc Câu-lô châu. Địa hình châu này có hình vuông, y như cái ao vuông, khuôn mặt người cũng thế.

Trong tứ châu thì Bắc câu lô châu là châu phong lưu và phấn kích nhất. “Ở đây giàu có, mừng quýnh cùng cực, dân chúng đông đúc, chúng ta tuy không tồn tại ngã tưởng, không tồn tại thọ dụng riêng.” Xứ Uất-đơn-viết, lúa mọc từ bỏ nhiên, người dân thường ăn uống loại thức ăn đó. Xung quanh lúa thì còn tồn tại biết từng nào loại cây quí báu, khoe đủ color ở vào lan can. Họ cần sử dụng thứ cây áo mà mặc. Nói bình thường cõi này sung sướng, toàn hưởng thọ dục lạc, nên rất cạnh tranh tu. Bắc châu: không bị lệ thuộc, không tồn tại ngã sở, sống thọ ngàn năm. Quả báo sinh sống Bắc Câu-lô châu khôn cùng thù thắng, vui nhiều khổ ít, nhưng không có Phật xuất thế, nên là một trong trong tám nạn. Vào câu lễ Phật hằng ngày họ thường nghe: ‘Tam châu cảm ứng’, tức là trong tư châu thì có cha châu rất có thể tu hành được, còn Bắc câu lô châu do phấn kích nên bọn chúng sanh ở chỗ này ham hưởng thụ không chịu đựng tu hành, buộc phải không chạm màn hình đạo giao. Đức Phật kết luận sanh về Bắc câu lô châu là một chiếc nạn, bởi vì ở đấy fan chỉ biết mê mệt theo vật dụng không phát đạo tâm và thường cần sa đọa.<15>

2. Đông chiến thắng Thân châu (Purva-Videha), cũng được dịch là Phất-bà-bệ-đà-đề, Pāli: pubbavideha, châu chiến hạ thân sinh sống phương Đông. Kinh Thế ký dạy: “Phía Đông núi Tu-di gồm một trần giới tên là Phất-vu-đãi; bờ cõi tròn trịa, ngang rộng lớn chín ngàn do-tuần. Mặt fan cũng tròn, giống như hình đất.”<16>

Đông chiến hạ Thần Châu có cách gọi khác là Bổ La Phược Vĩ Nễ Hạ, Phất Bà Đề, hay Phất Vu Đại, 1 trong những bốn đại châu, châu nầy sinh hoạt trong đại dương Hàm Hải, về phía đông núi Tu Di, hình chào bán nguyệt. Đông châu: châu này rất rộng, vô cùng lớn, khôn cùng vi diệu. Châu này call là lục địa khắc chế và kìm hãm ma quỷ, bao gồm hình cung cấp nguyệt, dân bên trên đó cũng có khuôn phương diện hình bán nguyệt. Châu này có chu vi là 21.000 bởi vì tuần, dân trong cõi nầy có thân hình xuất sắc đẹp rộng hết, với sống thọ cho 600 tuổi.<17>

Người dân ở châu này còn có thân hình thù thắng nên gọi là win Thân. Tín đồ ở cõi này ưa thích đấu tranh, không nhường nhịn của cải, tuyên chiến đối đầu buôn bán. Cõi Phất-vu-đãi bao gồm một đại thọ, tên là Gia-lam-phù, vòng thân bảy do-tuần, cao một trăm do-tuần, cành cây tỏa ra bốn phía năm mươi do-tuần.

3. Tây Ngưu-Hóa Châu (Godana), cũng được điện thoại tư vấn là Cù-đà-ni, châu này nằm tại vị trí phía tây núi Tu di. “Phía Tây núi Tu-di gồm thiên hạ tên là Câu-da-ni, địa hình như nửa khía cạnh trăng, ngang rộng tám nghìn do-tuần; mặt tín đồ cũng vậy, giống như hình đất.” Chúng sanh ở đây thích mến trường, buôn bán, nơi đây lấy trườn trâu làm vật ngang giá đựng trao đổi hàng hóa. Ở Cù-đà-ni, giàu có, hí hửng cùng cực, quần chúng đông đúc.

Xem thêm: Những Mẫu Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Đẹp Nhất, Những Bức Hình Đẹp Về Quan Thế Âm Bồ Tát

Tây Ngưu Hóa Châu tuyệt Tây Lục Địa, khu vực mà trâu bò sinh sản rất đông và được sử dụng như chi phí tệ nhằm trao đổi giao thương nên có tên là như vậy. Châu lục có hình trụ và dân bên trên đó cũng có gương phương diện hình tròn. Châu nầy tất cả chu vi 27.000 vày tuần, dân sinh sống thọ mang lại 500 tuổi.