Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

  -  

Y phục ngay thẳng đứng hướng đến bàn thờ tổ tiên Phật. Nếu đơn vị không có vị trí thờ phượng hoàn toàn có thể luân chuyển khía cạnh về phía Tây (phía khía cạnh ttránh lặn).quý khách vẫn xem: Nam tế bào tây phương cực lạc nhân loại đại tự đại bi a di đà phật

1. ĐẢNH LỄ

Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam mô tận hư không đổi thay pháp giới vượt, hiện, vị lai thập phương chỏng Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí vai trung phong đhình họa lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí trọng điểm đhình họa lễ: Nam mô Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân sắc vàngTướng xuất sắc quang quẻ minc từ bỏ trang nghiêmNăm Tu Di uyển đưa bạch hàoBốn biển lớn vào nngay sát đôi mắt biếc

Trong hào quang đãng hóa rất nhiều PhậtVô số Bồ tát hiện nay sinh hoạt trongBốn mươi tám nguyện độ bọn chúng sanhChín phđộ ẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Ðà PhậtỞ pmùi hương Tây thế giới an lànhCon ni xin phạt nguyện vãng sanhCúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.quý khách sẽ xem: Nam tế bào tây phương cực lạc quả đât đại từ đại bi a di đà phật

Nam-tế bào Tây phương Cực lạc nhân loại đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Bạn đang xem: Nam mô tây phương cực lạc thế giới

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng các càng tốt)Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)Nam-tế bào Tkhô nóng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Con xưa đã tạo ra bao ác nghiệpĐều bởi vì vô tdiệt tđắm đuối Sảnh siBởi thân khẩu ý gây ra raHết thảy nhỏ ni nguyện sám ăn năn. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Nguyện cho việc đó sinh gọi sâu đạo cả, phát trung khu vô thượng.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ nhỏng biển.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Nguyện cho việc đó sanh dắt dìu đại chúng, hết thảy không lo ngại.(1 lạy)

7.

Xem thêm: Giải Mã Những Câu Nói Của 1977 Giáo Án Lửa Thiêng, Giáo Án Lửa Thiêng

HỒI HƯỚNG

Nguyện lấy công đức nàyTrang nghiêm Phật Tịnh ĐộTrên đền rồng tư ân nặngDưới cứu giúp khổ bố đường


*

PHIÊN BẢN HÁN VĂN

1. ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đhình họa lễ: Nam tế bào tận hư không biến đổi pháp giới vượt, hiện tại, vị lai thập phương chỏng Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí trung tâm đhình ảnh lễ: Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô hanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kyên sắcTướng hảo quang đãng minc vô đẳng luânBạch hào uyển chuyển ngũ Tu DiHám mục trừng thanh tđọng đại hải

Quang trung hóa Phật vô vàn ứcHóa Bồ tát chúng diệc vô biênTđọng thập chén nguyện độ chúng sanhCửu phđộ ẩm hàm linch đăng bỉ ngạn

Khể thủ Tây Phương An Lạc quốcTiếp dẫn chúng sanh đại đạo sưNgã klặng vạc nguyện, nguyện vãng sanhDuy nguyện từ bỏ bi quan nhiếp thọ.

Xem thêm: Đại Đức Thích Trí Tuệ - Mp3 Thích Trí Huệ Youtube 3

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng các càng tốt)Nam-tế bào Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)Nam-tế bào Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Ngã tích snghỉ ngơi chế tạo clỗi ác nghiệpGiai bởi vô thủy tđắm đuối sảnh siTùng thân ngữ ý đưa ra ssinh sống sanhNhất thiết té kyên giai sám ân hận. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo, phạt vô thượng trọng tâm.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh thâm nhập ghê tạng, trí huệ nhỏng hải.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Đương nguyện bọn chúng sanh thống lý đại bọn chúng, nhứt thiết vô hổ ngươi.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện dĩ test công đứcTrang nghiêm Phật Tịnh độThượng báo tđọng trọng ânHạ tế tam vật dụng khổ

Nhược hữu kiến văn uống giảTức phạt Bồ đề tâmTận thử nhứt báo thânĐồng sinh Cực Lạc quốc.