Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật

     

LỄ PHẬT

* Chí trung ương đhình ảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Pmùi hương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật

* Chí vai trung phong đhình ảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linch Sơn Hội ThượngPhật Bồ Tát (1 lạy).

* Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam tế bào Đông pmùi hương Giáo công ty Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượngPhật Bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

Quan Âm cam lộ cứu è cổ gian

Trời fan trong sạch vào pháp giới

Lửa đỏ tạo sự đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của chổ chính giữa đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vị Ngài có đủ sức khỏe của trọng tâm đại bi. Conxin quy y cùng với đấng tương hỗ loại bạn ra khỏi tai nạn ngoài ý muốn. Vì Ngài tất cả đầy đủ thần lựcnên gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chụ tạo nên chúng sanh được an vui công dụng. Thần chụ cực kì thùwin, do nó tạo nên ác ma cần thiết tới gần; thiệt là linc nghiệm vì chưng nó có thể tịnh hóa quả đât sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chụ nlỗi sau: Cúixin Đấng sáng sủa chói, Đấng tất cả trí tuệ sáng sủa chói, Đấng rất thoát trần thế, Bậc sưtử vương vãi, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm crộng ngôn, trì tụng chơnngôn, khiến cho crộng ngôn linh nghiệm.

Đấng tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài làm cho thần crúc linc nghiệm.

Đấng đại trường đoản cú tại! Xin Ngài pháthuy sức khỏe thần thông tự trên. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại trường đoản cú tại.

Đấng ko độc hại, Đấng xa rờitrằn cấu, Đấng bao gồm thân hình ko ô nhiễm! Hãy mang đến, xin Ngài lộ diện.

Đấng tự trên trong đời! Xin Ngàitrừ độc ttê mê lam, trừ độc sân hận, trừ độc gàn ham mê tmê say ái, trừ không bẩn pthánh thiện nãolan truyền ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện tại, tiến tới, hãy tiến tới.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm chochúng sanh giác ngộ.

Đấng gồm không hề thiếu lòng từ! Chúng coný muốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban mang lại an vui niềm hạnh phúc, phần nhiều điều mongước phần đa được chiến thắng.

Bậc thắng lợi đệ nhất! Xin banđến nhỏ thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng chiến thắng vĩ đại! Người mặcngay cạnh đen, bản thân choàng domain authority hổ, tay gắng hoa sen, tay rứa kyên ổn cang, tay cầm pháploa giác ngộ đông đảo fan, tay cố tích trượng pk với cũng thành công, bêntả thì tất cả mãnh thú, mặt hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban mang lại bé an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, toàn bộ mơ ước số đông được thắng lợi.

Thật linh nghiệm, thần chụ thậtlinh nghiệm, thần crúc của Đấng toàn năng thiệt là linc nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ clỗi Phậtnói pháp thanh hao tịnh kỳ diệu.

Này Hư không! Hãy uống cạn vớ cảhọa tai, hãy làm sạch mát tất cả họa tai.

Này Sức nóng! Hãy phân phát hỏa, pháthỏa thiêu đốt toàn bộ họa tai, đốt sạch sẽ tai ương.

Này Tinh tú! Hãy lộ diện, xuấthiện nay nhằm tiêu trừ họa tai u tối, khiến cho khung trời trong sạch, lành mạnh, thiệt anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén mộc rán đàn

Khói thơm ngào ngạt khắp trằn gian

Ba nđần độn quả đât phần đông tkhô giòn tịnh

Mười phương thơm chư Phật hiện nay thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức Thế Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con ni vạc đại nguyện

Tchúng ta trì gớm Dược Sư

Trên đền rồng tư ơn nặng

Dưới cứu vãn khổ tam đồ

Nếu bao gồm kẻ thấy nghe

Đều phạt tâm Bồ đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vọc, một thusinh hoạt nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa cho thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ nhạc, cùng với támndở hơi Tỳ kheo, bố vạn sáu ndở người Bồ tát, bát cỗ Thiên long, tín đồ với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật ttiết pháp.

Bấy tiếng Văn uống Thù Bồ tát nương Phậtthần lực, quỳ gối lẹo tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xinphân tích danh hiệu, bổn định nguyện, công đức thù chiến hạ của các Đức Phật, để cho mọibạn theo đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương giỏi cho việc đó đời sau”.

Đức Phật liền bảo: "Hay cố kỉnh, hayrứa, Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Ông ao ước Ta nói danh hiệu, bổn định nguyện, công đức chư Phậtcho chúng thơ mộng tránh bị nghiệp cphía buộc ràng, luôn luôn được an ninh trong đời Tượng pháp. Ông yêu cầu lóng nghe cùng xem xét kỹ, ta vẫn bởi ông nhưng nói”.

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng:"Chúng bé hy vọng nghe. Cúi xin Thế Tôn msinh sống lòng chỉ giáo”.

Đức Phật tức khắc bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, từ trên đây đào bới pmùi hương Đông bí quyết mười muôn ức cõi nước chư Phật bao gồm mộtnhân loại thương hiệu là Tịnh Lưu Ly; Giáo nhà cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly QuangVương Nhỏng Lai. Mọi người tôn kính, do Ngài hiểu ra thiệt tướng những pháp, giảiđược các việc xẩy ra vào đời cùng quá trở ngại, làm cho Thầy Trời bạn, là bậcquyền quý. khi còn tu hạnh Bồ tát, gồm phân phát Mười nhị Đại nguyện làm cho hữu tìnhcầu đưa ra được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, lúc bệnh Vô thượng Bồ đề, hào quang quẻ của Ta chiếu mọi vô lượng vô biênthế giới, khiến cho chúng lãng mạn thấy ánh quang này, thân trọng tâm tkhô hanh tịnh, đủtướng tá trượng phu, siêng tu Lục độ, tránh hải dương trằn khổ, vào vùng Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, thân Ta nhỏng ngọc lưu giữ ly, trong bên cạnh tối ưu, tinch sạchtrọn vẹn, hào quang quẻ bùng cháy rực rỡ chiếu mọi mười phương thơm. Các chúng lãng mạn sinh sống nơimờ ám cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy tâm toại ý.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, cần sử dụng trí phương tiện đi lại dạy bọn chúng thơ mộng khiến tin cho nhau,tạo nên dân nhiều nước khỏe mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu tất cả lãng mạn tu theo tà giáo, thì Ta khiến cho họ trnghỉ ngơi vềchánh đạo. Nếu theo nhị thừa, thì Ta khiến cho họ cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, giả dụ tất cả hữu tình sinh hoạt vào giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến cho bọn họ tương đối đầy đủ Tam tụ tịnh giới. Nếu ai bỏ phạm cơ mà nghe danh Ta, vai trung phong liền tkhô nóng tịnh, ko đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, giả dụ tất cả lãng mạn thân hình hèn nhát, không đủ sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, chân tay tật nguyền, láchủi, cuồng loạn, chịu đựng những nhức đầu khó xử. Nghe được danh Ta, tức khắc được khỏi dịch,body đoan chánh, trí huệ tốt nhất.

Xem thêm: Cách Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa, Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, trường hợp bao gồm thơ mộng mang bệnh dịch vô phương cứu chữa, không người cứuchữa, ko địa điểm cậy nhờ vào, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức thời được khỏibệnh, thân trọng điểm thanh hao tịnh, quyến thuộc đoàn tụ.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu bao gồm hữu tình sở hữu thân phụ nữ chịu nhiều đau đớn,ước ao cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân vai trung phong tkhô hanh tịnh, đủ tướng trượng phu,tiến cho Vô thượng Bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, trường hợp gồm lãng mạn sa vào lưới ma, tả đạo ràng buộc, Tasử dụng phương tiện đi lại knhì thị cho bọn họ, khiến cho ngoài con đường mê, tu hạnh Bồ tát, chứngtrái Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có thơ mộng vì chưng vì chưng vô minch phạm phải sai trái, nên bịgiam cầm, chịu đựng những đau đớn. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy ngay tức khắc được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, Khi hội chứng Vô thượng Bồ đề, trường hợp gồm fan nào nghèo thuộc, đói khát, vìcầu thức ăn uống mà tạo thành nghiệp ác. Nghe được danh Ta, siêng lòng thọ trì, thì Ta khiếnhọ tất cả đủ đồ thực cùng dạy dỗ pháp Phật, làm cho bọn họ được Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, Khi bệnh Vô thượng Bồ đề, ví như có người như thế nào nghèo cùng hèn kém, khônggồm áo mặc, con muỗi mòng cắm đốt, rét rét mướt dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòngthọ trì, thì Ta khiến bọn họ gồm đầy đủ đồ dùng, y phục giỏi đẹp nhất, của báu dư quá.

"Lại này Văn uống Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư cần yếu nghĩ về bàn. Vì thay các ông nên khuyên chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu lại ly, cây báuthẳng hàng cũng giống như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là địa điểm tái ngộ của không ít Bồ tátNhứt sinh bổ xứ, bên dưới sự giải đáp của nhị Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, NguyệtQuang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuim chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn uống Thù Sư Lợi! Tại trái đất nàylại có rất nhiều fan lưỡng lự lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hẳn đức tin,ko ưa bố thí, tđắm đuối lam, íchkỷ, chiếm giành của tín đồ. Saukhi tạ thế, sanh làm cho ngạ quỷ, đói khát, gian khổ, ghi nhớ niệm thương hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại làm fan. Nhờ công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, cần hành bố thí,giúp kẻ nghèo cùng, phát triển thiện tại căn uống, tu Bồ tát pháp.

"Lại nữa, trong đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen bản thân, chê tín đồ, tôn thờ ác quỷ, làm cho bạnvới ma, lúc bị tiêu diệt lại sa ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, tức thời khỏimặt đường mê, bờ giác quay về, xuống tóc học đạo, kính thờ Tam Bảo, học rộng nghecác, thành tích Lục độ cao tay, chóng lên bờ giác.

"Tại trường phù hợp không giống, giả dụ bị kẻ ácnhờ vào cậy quỷ thần, Hoặc là phù tbỏ, yếm đối trù ẻo, đau buồn hết sức. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần crúc, thì kẻ hung ác cũng cần nhân từ với phân phát lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu bao gồm Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng không quyết trung khu, cho dịp mạng thông thường mà lại nghe danh xưng NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng biến thành được Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồtát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, từ mọi mười phương thơm chỉ lối gửi đườngđến ao Thất bảo, sinh vào sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng trọn phước. Tuổi trời lúc không còn, sinh lại làm trần gian, làm cho Chuyển luân vương,được người thành kính. Bốn phương thơm lặng tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa mọi nhàsiêng tu thập thiện, ba nghiệp tkhô cứng tịnh, đủ tướng tá trượng phu.

"Lại này Văn uống Thù Sư Lợi! Sau Khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttrung khu đại trường đoản cú, ngay tức khắc vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, tngày tiết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, để cho bacõi tư loại không thể gần như bệnh dịch tai quái ác. Nếu clỗi Bồ tát sinh nghỉ ngơi đời sau, gặpbệnh dịch nan y, đề nghị trì chú này vào chén con nước không bẩn, không tồn tại vi trùng, cho bệnh nhândùng, tức tốc được mạnh khỏe. Bồ tát đa hạnh làm cho dung dịch cứu vãn bạn, phước các vôlượng, hiện tại đời được bạn kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinc tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy tiếng Vnạp năng lượng Thù Bồ tát xin Phậttruyền bá khiếp này, giải ách trừ tai, cứu vãn đời mnghỉ ngơi đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu tất cả ngườinào cúng nhịn nhường cầu phước, thì trước phải tạo lập bảy tượng của Phật Dược Sư để trêntòa cao, rải hoa thắp nhang, đốt đèn tục mạng. Giữ vai trung phong tkhô giòn tịnh, ko giận,không bi tráng, thương thơm xót bọn chúng sanh, khởi trọng tâm cứu hộ cứu nạn. Luôn ghi nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, gọi tụng, suy tứ, dạy dỗ fan làm phước, thì được công đứcbắt buộc suy nghĩ bàn.

"Nếu ngơi nghỉ thế gian, vượt núi băngnđần độn, luôn luôn chạm mặt tai nạn ngoài ý muốn, nước trôi, lửa cháy, quan lại lại hành hình, dưới hải dương cákình, bên trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết mặt đường chạy thoát. Nhờ có căn uống lành đời trước, nênnhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chụ, nhiếp đáp niệm thọ trì, tất cảtội này theo trên đây rã mất.

"Nếu bao gồm Phật tử lỡ phạm cnóng giới,sợ đọa tam trang bị, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi mặt đường sinh tử.

"Nếu có thiếu phụ Chịu đựng khổ cơ hội sanh,công sức tiêu tan, tưởng chừng bắt buộc chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai, liền không còn đau khổ, hạ sanh maulẹ, người mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan gồm tin bài toán ấy? A Nan đứng lên mà lại bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng dần lên, mặttrời lạnh lẽo lại, khẩu ca Nlỗi Lai không bao giờ sai. Nhưng chúng đời sau tánh haytự kiêu, không tin tưởng lời Phật, có khả năng sẽ bị đọa lạc ngơi nghỉ chốn tam đồ”.

Bấy giờ, trong chúng hội này cómột Bồ tát tên là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch cùng với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! Sau Lúc Nlỗi Lai khử độ, những người đau đớn, bệnh nặng, bé gầy; bà con, bạn bè nhiệt liệt cứu giúp chữa trị,nhưng vẫn ko khỏi, lại thấy sứ đọng đưa Diêm Ma sau thời điểm soát sổ đưa hồn về địa phủsẽ ngóng xét xử. Nếu gồm Phật tử do fan dịch này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, tận tâm cầu nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai. Thần thức người này có thể quay trở về,lưu giữ rõ phần đa bài toán sinh hoạt vùng âm ty; vì thế trường đoản cú trên đây cần cù tu phước, dẫu sanhvào đời ngũ trược cơ mà vẫn an lành”.

Bấy tiếng, A Nan mong muốn làm rõ ràngvề đèn cứu vãn mạng cùng rất thầnphan, làm thế nào tẩy oan cho người sẽ chết.

Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan,nghỉ ngơi trong trần thế trường hợp tất cả kẻ bệnh, ước ao được an ninh, vớ cả người thân phải giữtám phần trai giới, msinh hoạt kho cha thí, cúng nhường nhịn chúng Tăng, lập đàn treo phan tụcmạng trước bảy hình tượng của Phật Dược Sư, bốn mươi chín đêm ngày đốt đèn bổnmạng. Clỗi Tăng nguyện cầu, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chụ. Làm đủviệc ấy, bệnh khổ tiêu trừ.

Bấy giờ đồng hồ, A Nan nói mạng đã hết,làm sao không bị tiêu diệt, nhưng được sống thêm?

Cứu Thoát Bồ tát thưa liền: "ThếTôn gồm dạy chín một số loại hoạnh hồn, cho nên vì thế ta khuyên ổn có tác dụng phan cùng đèn tục mạng, đểngoài tai nạn ngoài ý muốn, được sinh sống lâu bền hơn. Chín đồ vật hoạnh này thật không không còn số, nhưng vìquá khổ, buộc phải đề nghị chết oan.

"Thứ đọng nhứt, bạn dịch không đủthuốc thang, không bạn quan tâm, bệnh không xứng đáng chết mà lại cần qua đời. Thứhai, mọi kẻ chơi bời, say mê tửu dung nhan. Thứ đọng tía, bị tóm gọn, bị xử xử quyết. Thứ tứ,bị tiêu diệt chìm. Thứ năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ bên trên cao. Tám,bị thống khổ vì chưng lầm thuốc độc. Thđọng chín, mai một bởi vì thiếu thốn thức ăn, buộc phải bị chếtoan, phải làm cho hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Tại trên cố gianthường xuyên làm việc ác, Diêm vương vãi xử phạt, buộc phải giảm tuổi thọ. Ta khulặng các ngườiphóng sanh, tu phước, để được tbọn họ mạng lâu dài”.

Bấy giờ, vào chúng hội này,mười nhị Dược Xoa đại tướng tá cùng với thần binc, tất cả phân phát chổ chính giữa quy y Tam Bảocùng nguyện bởi vì đạo, cứu giúp fan đời. Bất cứ đọng chỗ nào kinh này giữ cha, quyếtlòng cỗ vũ bạn trì ghê này thoát ra khỏi nạn tai, cầu đưa ra được nấy. Và tronglúc ấy, sử dụng chỉ năm color gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyệnkhá đầy đủ, mới dỡ dây ra. Tên của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng, Pphân tử ChiếtLa đại tướng tá, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng mạo, Át Nể La đại tướng mạo, SanĐể La đại tướng mạo, Nrộng Đạt La đại tướng tá, Ba Di La đại tướng mạo, Ma Hổ La đại tướng mạo,Chơn Đạt La đại tướng tá, Chiêu Đổ La đại tướng mạo, Tỳ Yết La đại tướng mạo thường ngơi nghỉ Tabà.

Đức Phật Thích Ca ngay tắp lự khen mườihai Dược Xoa đại tướng với thần binh cứu vãn khổ độ sinc, đền rồng ơn chỏng Phật.

A Nan lại bạch: "Kinch điện thoại tư vấn tên gì, làm thế nào thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy dỗ rõ tởm call Dược SưLưu Ly Quang Vương Nhỏng Lai Bổn định Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần Tướng NhiêuÍch Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng Hotline Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Cphía, cơ mà thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại Bồ tát,chén cỗ Thiên long, toàn bộ trần thế, Đại đức A Nan, tám nngu Thánh Tăng phần đông rấtsung sướng, tín thọ phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam tế bào bạt già phạt đế bệ ngay cạnh xả,lủ rô mê say lưu ly bác lượm bà hắc ra xà mang. Đát tha yết nhiều gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ giáp thệ, bệ gần cạnh thệ, bệ ngay cạnh xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp cphía bao đời những giải hết

Rửa sạch lòng trằn phát chân tình kính

Đối trước Phật đài, van nài giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên tchúng ta Dược Sư Phật

Tùy trung khu hài lòng Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười hai thần tướng tá đại Dược Xoa

Trợ tuim Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long Bát cỗ đều tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo nên rời xa

NAM MÔ HỘ PHÁPhường CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, tối lành mạnh,đêm ngày sáu thời phần lớn mạnh khỏe. Xin nguyện Từ bi thường xuyên gia hộ.

Nguyện ngày mạnh khỏe, tối lành mạnh,hôm mai sáu thời những an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

Xem thêm: Trang Phục Phật Tử,Đồ Phật Tử,Đồ Lam, Đồ Đi, Pháp Phục Diệu Tâm: Quần Áo Đi Chùa

Nguyện ngày lành mạnh, đêm lành mạnh,hôm sớm sáu thời các lành mạnh. Nguyện clỗi Hộ Pháp hay cỗ vũ.

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả,phạt lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ gớm tạng,trí huệ nlỗi đại dương. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,thống lý đạichúng, tất cả không phải lo ngại (1 lạy)

Chuyên mục: Phật Giáo