NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

  -  

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra DaAvalokiteshavarayaBổn Thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trì bát.

Bạn đang xem: Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà DaBodhisattvayaNgài Bất Không Quyên Sách Bồ Tát.

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà DaMahasattvayaNgài Chủng Tử Bồ Tát tự tụng chú.

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca DaMahakarunikayaBổn Thân Ngài Mã Minh Bồ Tát.

7. Án!Om!Các vị quỷ thần chấp tay nghe tụng chú.

8. Tát Bàn Ra Phạt DuệSavalavatiBổn Thân Tứ Thiên Vương.

9. Số Đát Na Đát TỏaSudhanatasyaQuỷ thần của Tứ Đại Thiên Vương.

10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị DaNamo Namaskrittva Naman AryaBổn Thân Ngài Long Thọ Bồ Tát.

11. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà BàAvalokiteshavarya LantabhaViên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật.

12. Nam Mô Na Na Cẩn TrìNamo Nilakantha Bổn Thân Ngài Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na.

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếSrimahapatashamiNgài Dương Đầu Thần Vương.

14. Tát Bà A Tha Đậu Du BằngSarvadvatashubhamNgài Cam Lộ Bồ Tát (cũng là Quán Thế Âm).

15. A Thệ DựngAshiyumNgài Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương (tuần khắp bốn phương).

16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà GiàSarvasattva Namo Pasattva Namo BhagaNgài Bà Già Bà Đế Thần Vương .

17. Ma Phạt Đạt ĐậuMa Bhate TuBổn Thân Ngài Quân Tra Lợi Bồ Tát.

18. Đát Điệt ThaTadyathaBổn Thân Ngài A-Ra (Quán Âm hiện tướng A La Hán).

19. Án! A Bà Lô HêOm! A Valoka Bổn Thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

20. Lô Ca ĐếLokateBổn Thân Ngài Đại Phạm Thiên Vương.

21. Ca Ra ĐếKalatiBổn Thân Ngài Đế Thần.

22. Di Hê RịIshiriThiên Thần Ma Hê Đầu La.

23. Ma Ha Bồ Đề Tát ĐỏaMahabodhisattvaBổn Thân Ngài Đại Bồ Tát.

24. Tát Bà Tát BàSabho SabhoBổn Thân Ngài Hương Tích Bồ Tát.

25. Ma Ra Ma RaMara MaraNgài Bạch Y Bồ Tát.

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà DựngMashi Mashi Ridhayu Bổn Thân Đức Phật A Di Đà.

27. Cu Lô Cu Lô Yết MôngGuru Guru GhamainBổn Thân Ngài Không Thần Bồ Tát.

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da ĐếDhuru Dhuru BhashiyatiBổn Thân Ngài Nghiêm Tuấn Bồ Tát.

29. Ma Ha Phạt Xà Da ĐếMa Ha BhashiyatiNgài Đại Lực Thiên Tướng.

30. Đà Ra Đà RaDhara DharaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát.

31. Địa Rị NiDhiriniNgài Sư Tử Vương (Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân).

32. Thất Phật Ra DaShvarayaBổn Thân Ngài Thích Lịch Bồ Tát.

33. Dá Ra Dá RaJala JalaBổn Thân Ngài Tồi Toái Bồ Tát.

34. Mạ Mạ Phạt Ma RaMahabhamaraBổn Thân Ngài Đại Hàng Ma Kim Cang.

35. Mục Đế LệMudhillCác Đức Phật chấp tay nghe tụng chân ngôn.

36. Y Hê Y HêE Hy Ehi Ngài Ma Hê Thủ La Thiên Vương.

37. Thất Na Thất NaShina Shina Ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương.

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá LợiAlashinbalashariNgài Quán Thế Âm Bồ Tát.

39. Phạt Sa Phạt SâmBasha BhasninNgài Kim Khôi Đại Tướng tay cầm cái linh.

40. Phật Ra Xá DaBharashayaBổn Thân Đức Phật A Di Đà.

Xem thêm: Đức Phật Và Nàng Phim Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Full, Đức Phật Và Nàng (Truyện Dài Hư Cấu Pdf)

41. Hô Lô Hô Lô Ma RaHulu Hulu PraBát Bộ Thần Vương.

42. Hô Lô Hô Lô Hê RịHulu Hulu ShriBổn Thân Ngài Tứ Tý Tôn Thiên.

43. Ta Ra Ta RaSara SaraĐời ngũ trược ác thế.

44. Tất Rị Tất RịSiri SiriNgài Quán Thế Âm Bồ Tát.

45. Tô Rô Tô RôSuru SuruTiếng lá cây rụng.

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề DạBuddhaya BuddhayaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát.

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà DạBodhaya BodhayaBổn Thân Ngài A Nan.

48. Di Đế Rị DạMaitriyaBổn Thân Ngài Đại Xa Bồ Tát.

49. Na Ra Cẩn TrìNilakanstaNgài Long Thọ Bồ Tát.

50. Địa Rị Sắc Ni NaTrisa RanaBổn Thân Ngài Bảo Tràng Bồ Tát.

51. Ba Dạ Ma NaBhaya ManeBổn Thân Ngài Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát.

52. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Tam Đầu Thiện Thánh.

53. Tất Đà DạSitayaBổn Thân Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát.

54. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Hằng Hà Sa Bồ Tát.

55. Ma Ha Tất Đà DạMa Ha MitayaBổn Thân Ngài Phóng Quang Bồ Tát.

56. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát.

57. Tất Dà Dũ NghệSitayayeChư Thiên Bồ Tát.

58. Thất Bàn Ra DạShvarayaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp An Tức Hương.

59. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài A Xà Na Bồ Tát.

60. Na Ra Cẩn TrìNilakanthiBổn Thân Ngài Sơn Hải Huệ Bồ Tát.

61. Ta Bà HaSvahaĐây là Chiên Đà La Bồ Tát với chiếc nón quảy ngang vai.

62. Ma Ra Na RaPranila Bổn Thân Ngài Bảo Ấn Vương Bồ Tát.

63. Ta Bà HaSvahaĐây là Câu Hy La Bồ Tát mang dép gai đạp lên sóng phát ra tiếng Hải Triều Âm.

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê DaShrisimhamukhayaBổn Thân Ngài Dược Vương Bồ Tát.

65. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Viên Mãn Bồ Tát.

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà DạSarvamahasastaya Bổn Thân Ngài Dược Thượng Bồ Tát trị các thứ bịnh.

67. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất Bồ Tát.

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà DạChakra Astaya Bổn Thân Ngài Kiếu Hàm Thần Tướng tay cầm cây búa.

69. Ta Bà HaSvahaĐây là Chư Thiên Ma Vương tay cầm cây xà thương.

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà DạPadmakesshayaĐây là Linh Hương Thiên Bồ Tát tay bưng lư hương Như Ý.

71. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Tán Hoa Thiên Bồ Tát rưới hoa sen ngàn cánh.

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra DạDa NilakantepantalayaBổn Thân Ngài Phú Lâu Na Bồ Tát tay bưng cái bát.

73. Ta Bà HaSvaha Bổn Thân Ngài Đà La Ni Tử Bồ Tát tay bưng mâm quả.

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra DạMopholishankarayaĐây là Tam Ma Thiền Na Bồ Tát ngồi kiết già với đôi tay luân chưởng bảo đăng.

75. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát.

76. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ DaNamo RatnatrayayaBổn Thân Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát tay cầm hoa, ngồi trên gộp đá.

77. Nam Mô A Rị DaNamo AryaBổn Thân Ngài Phổ Hiền Bồ Tát kiết già thiền tọa trên Hương tượng.

Xem thêm: Tiểu Sử Thầy Thích Minh Thông, Và Tất Cả Bài Giảng (Mới Nhất 2019)

78. Bà Lô Kiết ĐếAvalokiteBổn Thân Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi trên sư tử ngón tay chỉ lên hư không.

79. Thước Bàn Ra DạShavarayaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát cầm đóa kim liên ngàn cánh hiểu lý “Nhãn Căn Thọ Sắc.”

80. Ta Bà HaSvahaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát duổi cánh tay vàng hiểu lý “Tai Phân Biệt Tiếng.”

81. Án! Tất Điện ĐôOm! SiddhyantuNgài Quán Thế Âm Bồ Tát mở tay ngũ luân hiểu lý “Mũi Ngữi Các Mùi.”

*

82. Mạn Đà RaMantraNgài Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tay Đâu la miên hiểu lý ” Lưỡi Nếm Vị.”

*

83. Bạt Đà DạPatayaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “Thân Căn Thọ Xúc.”

*

84. Ta Bà HaSvahaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “Ý Cần Biết Các Pháp.”