Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

  -  

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra DaAvalokiteshavarayaBổn định Thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trì chén bát.

Bạn đang xem: Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà DaBodhisattvayaNgài Bất Không Quyên Sách Bồ Tát.

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà DaMahasattvayaNgài Chủng Tử Bồ Tát từ bỏ tụng chụ.

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca DaMahakarunikayaBổn định Thân Ngài Mã Minch Bồ Tát.

7. Án!Om!Các vị quỷ thần chấp tay nghe tụng chụ.

8. Tát Bàn Ra Pphân tử DuệSavalavatiBổn định Thân Tứ đọng Thiên Vương.

9. Số Đát Na Đát TỏaSudhanatasyaQuỷ thần của Tứ đọng Đại Thiên Vương.

10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị DaNamo Namaskrittva Naman AryaBổn định Thân Ngài Long Tbọn họ Bồ Tát.

11. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà BàAvalokiteshavarya LantabhaViên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật.

12. Nam Mô Na Na Cẩn TrìNamo Nilakantha Bổn Thân Ngài Tkhô cứng Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na.

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếSrimahapatashamiNgài Dương Đầu Thần Vương.

14. Tát Bà A Tha Đậu Du BằngSarvadvatashubhamNgài Cam Lộ Bồ Tát (cũng chính là Quán Thế Âm).

15. A Thệ DựngAshiyumNgài Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương (tuần khắp bốn phương).

16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà GiàSarvasattva Namo Pasattva Namo BhagaNgài Bà Già Bà Đế Thần Vương .

17. Ma Phạt Đạt ĐậuMa Bhate TuBổn Thân Ngài Quân Tra Lợi Bồ Tát.

18. Đát Điệt ThaTadyathaBổn Thân Ngài A-Ra (Quán Âm hiện nay tướng mạo A La Hán).

19. Án! A Bà Lô HêOm! A Valoka Bổn Thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

20. Lô Ca ĐếLokateBổn Thân Ngài Đại Phạm Thiên Vương.

21. Ca Ra ĐếKalatiBổn định Thân Ngài Đế Thần.

22. Di Hê RịIshiriThiên Thần Ma Hê Đầu La.

23. Ma Ha Bồ Đề Tát ĐỏaMahabodhisattvaBổn Thân Ngài Đại Bồ Tát.

24. Tát Bà Tát BàSabho SabhoBổn định Thân Ngài Hương Tích Bồ Tát.

25. Ma Ra Ma RaMara MaraNgài Bạch Y Bồ Tát.

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà DựngMashi Mashi Ridhayu Bổn định Thân Đức Phật A Di Đà.

27. Cu Lô Cu Lô Yết MôngGuru Guru GhamainBổn Thân Ngài Không Thần Bồ Tát.

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da ĐếDhuru Dhuru BhashiyatiBổn định Thân Ngài Nghiêm Tuấn Bồ Tát.

29. Ma Ha Phạt Xà Da ĐếMa Ha BhashiyatiNgài Đại Lực Thiên Tướng.

30. Đà Ra Đà RaDhara DharaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát.

31. Địa Rị NiDhiriniNgài Sư Tử Vương (Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân).

32. Thất Phật Ra DaShvarayaBổn Thân Ngài Thích Lịch Bồ Tát.

33. Dá Ra Dá RaJala JalaBổn định Thân Ngài Tồi Toái Bồ Tát.

34. Mạ Mạ Pphân tử Ma RaMahabhamaraBổn định Thân Ngài Đại Hàng Ma Kyên ổn Cang.

35. Mục Đế LệMudhillCác Đức Phật chấp tay nghe tụng chân ngôn.

36. Y Hê Y HêE Hy Ehi Ngài Ma Hê Thủ La Thiên Vương.

37. Thất Na Thất NaShimãng cầu Shina Ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương.

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá LợiAlashinbalashariNgài Quán Thế Âm Bồ Tát.

39. Phạt Sa Phạt SâmBasha BhasninNgài Kyên ổn Khôi Đại Tướng tay thay mẫu linh.

40. Phật Ra Xá DaBharashayaBổn Thân Đức Phật A Di Đà.

Xem thêm: Đức Phật Và Nàng Phim Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Full, Đức Phật Và Nàng (Truyện Dài Hư Cấu Pdf)

41. Hô Lô Hô Lô Ma RaHulu Hulu PraBát Bộ Thần Vương.

42. Hô Lô Hô Lô Hê RịHulu Hulu ShriBổn Thân Ngài Tđọng Tý Tôn Thiên.

43. Ta Ra Ta RaSara SaraĐời ngũ trược ác nạm.

44. Tất Rị Tất RịSiri SiriNgài Quán Thế Âm Bồ Tát.

45. Tô Rô Tô RôSuru SuruTiếng lá cây rụng.

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề DạBuddhaya BuddhayaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát.

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà DạBodhaya BodhayaBổn định Thân Ngài A Nan.

48. Di Đế Rị DạMaitriyaBổn Thân Ngài Đại Xa Bồ Tát.

49. Na Ra Cẩn TrìNilakanstaNgài Long Thọ Bồ Tát.

50. Địa Rị Sắc Ni NaTrisa RanaBổn định Thân Ngài Bảo Tràng Bồ Tát.

51. Ba Dạ Ma NaBhaya ManeBổn định Thân Ngài Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát.

52. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Tam Đầu Thiện nay Thánh.

53. Tất Đà DạSitayaBổn Thân Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát.

54. Ta Bà HaSvahaBổn định Thân Ngài Hằng Hà Sa Bồ Tát.

55. Ma Ha Tất Đà DạMa Ha MitayaBổn định Thân Ngài Pđợi Quang Bồ Tát.

56. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát.

57. Tất Dà Dũ NghệSitayayeChỏng Thiên Bồ Tát.

58. Thất Bàn Ra DạShvarayaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp An Tức Hương.

59. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài A Xà Na Bồ Tát.

60. Na Ra Cẩn TrìNilakanthiBổn định Thân Ngài Sơn Hải Huệ Bồ Tát.

61. Ta Bà HaSvahaĐây là Chiên Đà La Bồ Tát với chiếc nón quảy ngang vai.

62. Ma Ra Na RaPranila Bổn Thân Ngài Bảo Ấn Vương Bồ Tát.

63. Ta Bà HaSvahaĐây là Câu Hy La Bồ Tát sở hữu dép sợi giẫm lên sóng phát ra giờ Hải Triều Âm.

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê DaShrisimhamukhayaBổn định Thân Ngài Dược Vương Bồ Tát.

65. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Viên Mãn Bồ Tát.

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà DạSarvamahasastaya Bổn định Thân Ngài Dược Thượng Bồ Tát trị những vật dụng bịnh.

67. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất Bồ Tát.

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà DạChakra Astaya Bổn Thân Ngài Kiếu Hàm Thần Tướng tay gắng cây búa.

69. Ta Bà HaSvahaĐây là Chỏng Thiên Ma Vương tay vắt cây xà thương thơm.

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà DạPadmakesshayaĐây là Linh Hương Thiên Bồ Tát tay bưng lư mùi hương Nhỏng Ý.

71. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Tán Hoa Thiên Bồ Tát rưới hoa sen ndở người cánh.

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra DạDa NilakantepantalayaBổn định Thân Ngài Prúc Lâu Na Bồ Tát tay bưng chiếc chén bát.

73. Ta Bà HaSvaha Bổn định Thân Ngài Đà La Ni Tử Bồ Tát tay bưng mâm trái.

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra DạMopholishankarayaĐây là Tam Ma Thiền lành Na Bồ Tát ngồi kiết già cùng với đôi tay luân ctận hưởng bảo đăng.

75. Ta Bà HaSvahaBổn Thân Ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát.

76. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ DaNamo RatnatrayayaBổn Thân Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát tay thay hoa, ngồi bên trên gộp đá.

77. Nam Mô A Rị DaNamo AryaBổn Thân Ngài Phổ Hiền Bồ Tát kiết già tnhân hậu tọa bên trên Hương tượng.

Xem thêm: Tiểu Sử Thầy Thích Minh Thông, Và Tất Cả Bài Giảng (Mới Nhất 2019)

78. Bà Lô Kiết ĐếAvalokiteBổn định Thân Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi trên sư tử ngón tay chỉ lên hỏng không.

79. Thước Bàn Ra DạShavarayaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát cố kỉnh đóa kyên liên ndại dột cánh hiểu lý “Nhãn Căn uống Thọ Sắc.”

80. Ta Bà HaSvahaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát duổi cánh tay đá quý phát âm lý “Tai Phân Biệt Tiếng.”

81. Án! Tất Điện ĐôOm! SiddhyantuNgài Quán Thế Âm Bồ Tát mngơi nghỉ tay ngũ luân đọc lý “Mũi Ngữi Các Mùi.”

*

82. Mạn Đà RaMantraNgài Quán Thế Âm Bồ Tát hiện nay tay Đâu la miên đọc lý ” Lưỡi Nếm Vị.”

*

83. Bạt Đà DạPatayaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “Thân Căn Thọ Xúc.”

*

84. Ta Bà HaSvahaNgài Quán Thế Âm Bồ Tát phát âm lý “Ý Cần Biết Các Pháp.”