Tiểu Luận Về Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

  -  

Kinc Tỳ-Kheo Na-Tiên

Càn Long Đại Tạng Kinh Quyển 108, trang 706-753 Thiện nay Nhựt bỏng dịch cùng kiếm tìm hiểu

Mục Lục:

Nội-dung tập sách nầy tất cả có:

A.- Bản Phỏng-dịch từ bỏ chánh-vnạp năng lượng trong Đại-Tạng, còn thiếu tên tác-giả chữ Phạn với dịch-trả chữ Hán;B.- Phần Tìm gọi Nghĩa Chữ: từ-ngữ Phật-học tập được tra Từ-điển cùng giải-ưa thích gọn gàng, theo thứ-trường đoản cú A, B, C;C.- Phần Tìm phát âm Nghĩa Ý: các câu vấn-đáp xếp lại thành 10 vấn-đề: 9 về giáo-lý, 1 về linh-tinch.D.- Bản Phiên-âm Hán-Việt

Thân-kính khuyến mãi ngay Quí-Vị Đạo-hữu Tổ-đình Từ-Quang với Thiền-viện Linh-Sơn,để nhớ các giữa trưa thủ thỉ Đạo vào thời gian cuối tuần,
Bạn đang xem: Tiểu Luận Về Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

Thiện-NhựtHuỳnh-Hữu-Hồng

MỤC LỤC CHI TIẾT

A. Bản Phỏng-dịch: Quyển Thượng001 Đức Phật vào rừng tòng002 Tượng-vương vãi vào rừng tòng gặp Đức Phật003 Tượng-vương vãi cho ca dua nghe Kinh004 Tiền-kiếp của Tì-kheo Na-Tiên cùng Vua Di-Lan005 Na-Tiên xuất-gia cầu Đạo cùng với Lâu-Hán006 Na-Tiên mang đến cvào hùa Hoà-Thiền-Tự007 Na-Tiên bị Sư Ca-Duy-Viết trục-xuất, ngay tức khắc bước vào rừng ẩn-tu và đắc quả-vị A-la-hán008 Na-Tiên đi hành-đạo trong dân-gian009 Vua Di-Lan cai-trị nước Xá-Kiệt010 Vua Di-Lan hỏi túng tu-sĩ Dã-Hoà-La011 Vua Di-Lan thỉnh Na-Tiên012 Vua Di-Lan vừa gặp mặt Na-Tiên013 Ai là Na-Tiên? Xe là gì? Người là gì?014 Thái-độ đứng-đắn Khi thảo-luận015 Câu hỏi cực kỳ khó: chẳng nghe hỏi, mà vẫn bao gồm đáp rồi016 Thỉnh Na-Tiên, mời thêm từng nào vị sa-môn017 Dọc con đường, Na-Tiên khai-ngộ mang đến Triêm-Di-Lợi018 Bàn về điều tinh-yếu: vì sao có tác dụng sa-môn?019 Tại sao buộc phải sanh trngơi nghỉ lại? Trí-huệ giúp được gì?020 Thiện là gì? Thành-tín là gì?021 Năm điềkhối u ác tính là đông đảo gì?022 Tinh-tấn là có tác dụng sao?023 Hiếu-thuận sinh hoạt đấy là theo đúng 37 Phẩm Trợ-Đạo024 Thế nào là bốn sự dừng-ý (= Tứ-niệm-xứ)025 Thế làm sao là tứ sự đoạn-ý?026 Thế làm sao là tứ niệm thần-túc?027 Năm cnạp năng lượng là đều gì?028 Năm lực có có những gì?029 Thế nào là bảy giác-ý?030 Tám đạo-hạnh (Bát-Chánh-Đạo) là gần như gì?031 Lấy Bát-Chánh-Đạo làm căn-phiên bản tu-hành032 Tinh-tấn là gì?033 Năm điều thiện là yêu cầu làm cho sao?034 Thế nào điện thoại tư vấn là nhứt-tâm?035 Trí-huệ là như thế nào?036 Các một số loại Kinh-điển gần như dạy dỗ điều thiện nay nhằm tận-diệt các điều ác tính.037 Người tái-sinh lại thì cần sử dụng thân cũ xuất xắc thân mới?038 Người không còn tái-sanh lại có biết trước bản thân chẳng sinh lại nữa chăng?039 Khả-năng của Trí-huệ lộ bày ra sao?040 Năm điều thiện nay là phần đông gì?041 Vì sao bực sẽ đắc đạo còn sống lại bắt buộc chịu khổ?

Quyển Trung042 Ba các loại cảm-thọ: vui, khổ, chẳng vui chẳng khổ043 Khi chết rồi, ai sinh trở lại?044 Vua hỏi, Na-Tiên còn sanh trnghỉ ngơi lại?045 Danh Thân đức là gì?046 Thời-gian047 Thời-gian với Danh Thân triển-chuyển:048 Người ”tất cả gốc” nghĩa là gì?049 Cái ”cội sanh-tử” là gì?050 Thế-gian không hề bao gồm Việc tự-nhiên mà lại sanh ra051 Cái gì là ”Người”?052 Mắt cùng trung tâm cùng thấy053 Giác-quan tiền cùng trung ương phối-hiệp054 Vui-nô nức nghĩa là gì?055 Giác-tri là gì?056 Sở-niệm là gì?057 Thế làm sao là nội-động?058 Các tâm-niệm phối-hợp nhau rồi vhẳng bóc ra riêng từ bỏ món đìợc059 Vị của muối060 Năm giác-quan061 Tại sao tất cả sự bất-bình-đẳng thân loài người?062 Phải làm điềkhối u lành tự trước063 ”Lộc riêng” phù hợp là Nghiệp-lực?064 Bốn đại (bốn nguyên-tố) nương vào nhau065 Đạo Niết-bàn là gì?066 Đắc đạo Niết-bàn067 Dầu chưa đắc Niết-bàn, cũng biết Niết-bàn là vui-sướng068 Chẳng từng thấy Phật, đâu có nghĩa là chẳng phải bao gồm Đức Phật

Quyển Hạ069 Chẳng ai win nổi Đức Phật070 Khi tái-sanh, nhỏ người tchúng ta thân mới071 Thân new có theo nghiệp của thân cũ072 Chỗ đang làm thiện-ác trước, nay sinh hoạt vào đâu?073 Người đề xuất tái-sanh, từ bỏ biết điều đó074 Có Niết-bàn chăng?075 Sa-môn giữ-gìn thân, chớ chẳng mến-tmùi hương thân076 Thân-tướng trang-nghiêm của Đức Phật077 Đức Phật đâu phải chỉ là đệ-tử của Đại-Phạm-Thiên078 Đức Phật từ biết lấy Kinh-kệ cùng Giới-luật079 Khóc cha mẹ bị tiêu diệt với khóc lúc nghe tới Kinh080 Bực đắc đạo với kẻ chưa đắc đạo, không giống nhau081 Trí lưu giữ của bé người082 Mười sáu cách để lưu giữ lại Việc cũ083 Đức Phật biết toàn bộ, sao chẳng dạy không còn một lần?084 Lỡ làm cho ác, biết niệm Phật, bị tiêu diệt khỏi sa địa-ngục085 Sa-môn học tập đạo vì chưng mong muốn bay đầy đủ khổ về sau086 Bực La-hán bay lên Ttránh nkhô nóng nlỗi doạng cánh tay087 Chết cùng lúc thì cho tới nơi tái-sanh thuộc lúc088 Dùng bảy vấn đề nhằm học biết Đạo089 Lỡ làm điều ác, biết hối-cải, tội bớt dần đi090 Người trí, kẻ ngu cùng làm ác, ai nặng nề tội hơn?091 Sức thần-túc092 cũng có thể dừng khá thở ra vào được chăng?093 Biển cùng nước biển094 Tư-duy mang đến những sự-Việc cao-thâm095 Tinh-thần, Trí-huệ cùng Tự-nhiên096 Phân-bóc kỹ thân-tâm ra, sẽ là vô-xẻ chăng?097 Luận-bàn Giáo-Pháp, Vương với Na-Tiên phần đa vui.

B. Phần Tìm hiểu Nghĩa Chữ

C. Phần Tìm phát âm Nghĩa Ý 098 Xuất-xứ của quyển ”Tì-kheo Na-Tiên”099 Bố-cục của quyển ”Tì-kheo Na-Tiên”100 Tóm-lược về tiền-kiếp của Na-Tiên với Di-Lan101 Na-Tiên đắc trái A-la-hán102 Sa-môn Dã-Hoà-La bị Vua Di-Lan hỏi bí103 Vua Di-Lan thử-thách Tì-kheo Na-Tiên104 Thái-độ trong khi bàn-luận Giáo-Pháp105 Dọc con đường Triêm-Di-Lợi được Na-Tiên khai-ngộ106 Sắp-xếp lại những nhiều loại thắc mắc về Giáo-Pháp

I.- Vấn-đề: Đi tu làm Sa-môn 107 Tại sao đi tu làm sa-môn?108 Có mấy hạng Sa-môn?

II.- Vấn-đề: Tái-sanh Luân-hồi 109 Vấn-đề Tái-sinh được đặt ra nhiều lần vào quyển ”Tì-kheo Na-Tiên” 110 Thắc-mắc lớn: Chết rồi, trở về đâu? 111 Có hiện-tượng Tái-sinh tốt không?112 Cái gì mất, đồ vật gi còn, khi bị tiêu diệt đi? 113 Tại sao bắt buộc tái-sanh lại? Ai đề xuất tái-sanh lại, còn ai chẳng đề nghị tái-sinh trsinh sống lại? 114 Người hết tái-sanh lại sở hữu tự-biết điều đó chăng? 115 Vua hỏi Na-Tiên tất cả biết bản thân còn nên tái-sinh nữa không? 116 Lúc tái-sanh, sử dụng thân cũ tốt bao gồm thân mới? 117 Chỗ đã làm cho thiện nay, ác ni trở về đâu với thân mới gồm mang theo nghiệp cũ không? 118 Thế nào là Danh-Sắc triển-chuyển hẳn qua thời-gian tòng theo những nguyên-nhân dây chuyền? 119 Đối-chiếu lập-luận của Na-Tiên cùng với Lý Mười-nhị Nhân-Duyên vào Giáo-lý 120 Cái ”gốc sanh-tử” của chúng-sanh là gì? 121 Hai người chết cùng lúc, bao gồm tái-sanh cùng một lúc sinh sống nhì địa điểm xa ngay gần không giống nhau không? 122 Chẳng hề gồm việc tự-nhiên cơ mà sinh ra 123 Vấn-đề Tái-sinh Luân-hồi: tin tốt chẳng tin?

III.- Vấn-đề: Phân-biệt các điều thiện tại ác.

Xem thêm: Mp3 Thích Trí Thoát Tụng Niệm, Download Kinh Cầu An Nghe Ngày Lagu Mp3 Dan Mp4


Xem thêm: Những Câu Danh Ngôn Bất Hủ, 40 Danh Ngôn Bất Hủ Cần Bỏ Túi Trước Khi Vào Đời


124 Năm điều thiện nay với năm điều ác là số đông gì? 125 Kinc Thập-Thiện kể mười điều thiện cụ-thể hơn 126 Phải có tác dụng điều thiện tại từ trước127 Trót khiến điềkhối u ác, ni bắt buộc làm gì? IV.- Vấn-đề: Ba mươi bảy Phđộ ẩm Trợ Đạo 128 Ba mươi bảy Phđộ ẩm Trợ Đạo có có những gì? 129 Bốn lãnh-vực để giữ lại chánh-niệm 130 Bốn sự đoạn-ý chẳng đề nghị là Tứ-Chánh-bắt buộc 131 Phải chăng Bốn Niệm Thần-Túc là Tđọng Như-ý-túc? 132 Năm căn và năm lực là hầu như gì? 133 Bảy giác-ý tốt là Bảy giác-chi? 134 Bát-Chánh-Đạo là phần nhiều gì? 135 Lấy tám loại đạo-hạnh (Bát-Chánh-Đạo) làm cho căn-phiên bản tu-hành.

V.- Vấn-đề: Trí-Huệ 136 Vấn-đề Trí-huệ được đặt ra ở đây như thế nào? 137 Thế làm sao là Trí-Huệ? 138 Trí-huệ với Bản-năng cùng Nghiệp-lực 139 Trí lưu giữ và những giải pháp nhớ lại của bé người

VI.- Vấn-đề: Các các loại cảm-tbọn họ. 140 Ba nhiều loại cảm-thọ: lạc-tbọn họ, khổ-tchúng ta với xả-thọ

VII.- Vấn-đề: Đắc Đạo và cõi Niết-bàn. 141 Vấn-đề đắc Đạo vào quyển ”Tì-kheo Na-Tiên” 142 Làm bí quyết làm sao nhằm học biết Đạo? 143 Bực đắc Đạo khác cùng với kẻ chưa đắc Đạo sinh hoạt điểm nào? 144 Bực đắc Đạo bao hàm khả-năng nào? 145 Bực đắc Đạo suy-tứ mang đến các điều cao-thâm nám 146 Niết-bàn là gì? 147 Sống đến khi nào new ”nhập Niết-bàn”?

VIII.- Vấn-đề: Phật. 148 32 tướng mạo trang-nghiêm bên trên thân Phật 149 Khả-năng siêu-việt của Đức Phật

IX.- Vấn-đề: Con bạn và thuyết Vô-bửa 150 Thế-gian chẳng gồm ”người” 151 Từ nhãn-thức cho ý-thức 152 Giác-quan liêu cùng trung khu phối-hiệp sanh ra sướng-khổ 153 Các tâm-sngơi nghỉ đang phối-hiệp rồi chẳng tách ra được 154 Vai trò của các giác-quan lại 155 Sự bất-bình-đẳng nơi loại người 156 ”Lộc riêng” tốt là thiết yếu đó là Nghiệp lực? 157 Nên gồm thái-độ nào so với thân-trung ương nầy? 158 Thân-chổ chính giữa nầy, lúc phân-tách kỹ ra, là vô-bửa X- Vấn-đề: Các câu hỏi linh-tinh về kiến-thức tổng-quát 159 Muối, nước biển lớn với biển khơi 160 Tứ-đại là gì? 161 Khóc 162 Tâm-trạng của Vua Di-Lan cùng Tì-kheo Na-Tiên sau cuộc đàm-luận về Đạo-pháp