LỜI BÀI CHÚ CHUẨN ĐỀ

  -  

Trì tụng Chú Chuẩn Đề mang đến hạnh phúc, an lành vô lượng cho chúng sanh. Nhưng trong quá trình trì tụng Chú này cần thật tịnh tâm, kiên trì.

Bạn đang xem: Lời bài chú chuẩn đề
Chú Chuẩn Đề là gì?

Chú Chuẩn Đề là thần chú mạnh của Phật giáo. Chú Chuẩn đề có thể giúp khai mở trí tuệ Bát Nhã, giúp người trì tụng gặp nhiều thuận lợi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Chú Chuẩn Đề theo tiếng Phạn là Cundì, Cunïdïhi (चुन्दी), dịch nghĩa là Năng hành, Thành thực hay Thanh tịnh. Năng hành nghĩa là Bồ tát có thệ nguyện rộng lớn, trí tuệ sâu xa, đầy đủ mọi năng lực để làm bất cứ việc gì cũng đều đem đến lợi ích cho chúng sanh.

Bồ tát có công năng vi diệu, từ nơi pháp Không tưởng quán ra pháp giả, khiến chứng đắc cảnh giới Niết bàn, bạt trừ mọi vọng huyễn sinh tử. Thanh tịnh nghĩa là Bồ tát đác chứng đắc được bản tâm, khéo an trụ trong sự tánh thanh tịnh.

Chú Chuẩn Đề là loại chú mạnh trong Phật giáo

Chuẩn Đề có tên đầy đủ là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề. Theo Nhị khóa hiệp giải thì Câu chi nghĩa là trăm ức, Thất câu chỉ là bảy trăm úc, Phật mẫu là mẹ sinh ra chư Phật. Danh hiệu Thất Câu Chi Phật mẫu Chuẩn Đề có nghĩa là thời quá khứ đã có bảy trăm úc Bồ tát do tu pháp môn thành tựu Phật quả cũng phải nương theo pháp môn này để tu hành.

Phật Mẫu Chuẩn Đề được hai vị vua rồng (naga) đứng canh giữa đài sen của mình. Hai vị vua rồng này là Nanda và Upananda. Việc tụng niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề (Cundi Mantra) được tìm thấy ở khắp mọi nơi vùng Đông Á và Phật giáo Tây Tạng.

Có lần, Đức Phật đang ngồi thiền trong vườn Anathapindika thuộc khu rừng Jetavana gần thành phố Sravasti. Thời điểm đó, Ngài đã quán chiếu và quan sát tương lai của chúng sinh. Với lòng bi mẫn lớn lao đối với họ, Đức Phật quyết định mô tả về Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh (Cundi Dharani Sutra), trái tim của người mẹ trong Bảy Câu chi (Kotis) Phật. Như vậy, Đức Phật đã tiết lộ thần chú:

Namaḥ Saptānāṃ Samyaksaṃ Buddha Koṭīnāṃ Tadyathā:

Namaḥ: Tôi trú ẩn trong Mẹ của chư Phật

Saptānām: Bảy

Samyaksaṃbuddha: Giác ngộ hoàn hảo

Koṭīnāṁ: Một Koti tương đương với mười tỷ

Tadyathā: Như vậy, nó được tuyên bố như vậy

Oṃ Cale Cule Cunde Svāhā hoặc Om Cale Cule Cundi Soha

Oṃ: Một từ thiêng liêng trong Ấn Độ giáo. Nó được coi là một biểu tượng âm thanh ban đầu của vũ trụ.

Cale: Một biến thể của tên Cundi

Cule: Một biến thể khác

Cundī: Sự tinh khiết của Phật Mẫu Chuẩn Đề

Svāhā: Có thể đó là sự thật!

Tôi quy y trước bảy mươi triệu hoàn hảo giác ngộ chư Phật. Như vậy: Om! Chuẩn đề! Chuẩn đề! Cầu mong lời nguyện thanh tịnh này có thể là sự thật!

Tiếng Việt:

Khể thủ quy y Tô Tất Đế,

đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi,

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề,

duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

Nam mô tát đa nẫm tam miệu,

tam bồ đề câu chi nẫm đát điệt tha

Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha

Trì tụng Chú Chuẩn Đề có lợi ích gì?

Theo giáo lý nhà Phật, trì tụng Chú Chuẩn Đề có lợi ích vô cùng lớn. Theo đó, nếu một vị tu sĩ niệm thần chú 800.000 lần, tất cả các nghiệp xấu mà người đó tạo ra sẽ bị loại bỏ. Họ sẽ có cơ hộ gặp đượcc ác vị Phật và Bồ tát bất cứ nơi nào sinh ra và được ban phước tương ứng với những công đức mà người đó đã tích lũy. Họ sẽ có cơ hội loại bỏ sự hiện hữu thế gian trong mọi đời, giữ gìn các giới luật và lời khấn của Bồ tát.

Trì tụng Chú Chuẩn Đề sẽ luôn được sinh ra trong cõi người, cõi trời, không bao giờ tái sanh vào những con đường tà ác, luôn được chư Thiên bảo vệ. Nếu bất kỳ người Phật tử nào tôn trọng và đọc thuộc lòng Chuẩn Đề Đà la ni kinh hoặc thần chú Chuẩn Đề, gia đình sẽ không gặp phiền muộn, tai ương. Tất cả mọi thứ của người đó đều tốt lành.

Trong trường hợp niệm thần chú này 200.000 lần, người đó sẽ mơ về các vị Phật, Bồ tát, và các vị giác ngộ khác. Họ sẽ thấy một chất đen bị nôn ra khỏi miệng.

Xem thêm: Đức Phật Và Công Chúa Da Du Đà La, Da Du Đà La

Nếu người nào phạm 1 trong 5 tội ác, và không thể có được giấc mơ tuyệt vời này thì nên khuyên họ niệm 700.000 lần. Sau đó, họ sẽ nhận được dấu hiệu may mắn trong giấc mơ. Trong giấc mơ, họ sẽ thấy mình nôn ra một chất trắng như bột gạo dày, đó là dấu hiệu của sự thanh lọc nghiệp chướng.

Những người niệm Chú Chuẩn Đề còn gặp được may mắn trong công việc, chiến thắng các cuộc tranh chấp...

Nghi thức trì Chú Chuẩn Đề đúng nhất

1. Trước hết phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng, thay quần áo cho sạch sẽ rồi mới đến trước Phật đài mà lễ niệm.

Rửa mặt thì niệm chú rằng: An lam sa ha (3 lần)

Rửa tay thì niệm chú rằng: An chu ca ba du sa ha (3 lần)

Súc miệng thì niệm chú rằng: An ham an han sa ha (3 lần)

Lời dặn: Trì chú được thì sự rửa mới được toàn sạch.

(Không được đi dép, guốc dơ bẩn vào Phật điện. Móng tay cắt ngắn và cậy sạch ghét. Hai ống quần phải buộc kỹ hay mặt quần đùi nịt kỹ hạ bộ cũng được).

2. Thắp ba nén hương vái ba vái vừa vái vừa kiệm rằng (ai thuộc kệ thì đọc kệ):

Bài kệ dâng hương:

Giới hương định hương dữ tuệ hương.

Giải thoát giải thoát tri kiến hương

Quang minh vân đài biến pháp giới

Phả cúng thập phương Tam bảo tiền.

Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát (3 lần) (1 lễ).

3. Khi cắm hương vào lư rồi thì niệm chú “Phả Lễ Tam Bảo rằng”:

Án phạ nhật la vật (3 lần)

Niệm rồi lễ Phật ba lễ và mỗi lễ xướng rằng:

- Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết chư phật (1 lễ).

Xem thêm: Kinh Nghiệm Đi Tây Thiên Là Ở Đâu ? Chùa Tây Thiên Ở Đâu

- Nam mô thập phương tận hư không nhất thiết tôn pháp (1 lễ).

Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng (1 lễ)

4. Thỉnh chuông (đánh một hồi dài, điểm 3 tiếng chót – ai thuộc kệ thì đọc kệ rồi hãy thỉnh chuông càng hay)