Lịch sử phật a di đà

  -  

Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường xuyên giảng khiếp Pháp Hoa cho chúng sinc nghe, cần thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây pmùi hương Cực lạc


A.Msinh hoạt đề:

Cây tất cả nơi bắt đầu, nước có nguồn. Phật tử bọn họ số đông tu pháp môn niệm Phật nhằm cầu sinh về Tịnh độ (Cực lạc ), thì buộc phải gọi biết lịch sử của Đức Phật A Di Ðà thế nào, và 48 lời nguyện như thế nào.Ðức Phật A Di Ðà có công đức rất to lớn cùng hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài nhân ái duim hóa độ bọn chúng sanh sinh hoạt trái đất Ta-Bà này tương đối nhiều.

Bạn đang xem: Lịch sử phật a di đà

Muốn nắn cho việc đó sanh cõi này vượt ngoài kiếp lầm than của các cái khổ, sanh, già, dịch, bị tiêu diệt, phải Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà với knhị thị pháp môn Tịnh độ tu hành siêu dễ dãi. Từ thượng lưu trí thức cho hạng dân thường, nếu như ai chuyên tu, cũng phần đa được vãng sinh cả.

B. Chánh đề:

I. Giải nghĩa danh Hiệu "A DI ÐÀ"

A Di Ðà là phát âm chữ Amita. Hán dịch tức là Vô lượng Thọ và Vô lượng Quang. Vô lượng Tchúng ta tức là tuổi sống lâu không tồn tại số lượng; Vô lượng Quang, là Ngài có hào quang hữu hiệu không thể tưởng tượng.

II. Lược sử tu Nhân và bệnh quả của Ðức Phật A Di Ðà

Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Ðà nghỉ ngơi kiếp trước không ít, cấp thiết đề cập xiết, nay lược nói 4 kiếp nlỗi sau:

1. Kinch Diệu Pháp Liên Hoa sinh sống phđộ ẩm ví dụ, trở thành có chép:

"Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là bé của Đức Ðại Thông Trí Thắng Nhỏng Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng tởm Pháp Hoa cho cái đó sinh nghe, đề xuất thành Phật hiệu là A Di Ðà, ngơi nghỉ cõi Tây phương thơm Cực lạc".

2. Kinch Quán Phật Tam - Muội - Hải chép:

"Ðời thừa khđọng Ngài có tác dụng Tỳ kheo, siêng lòng kính lễ tiệm tưởng tướng mạo lông mi white của Đức Phật Không Vương, phải được thọ ký kết là Phật hiệu là A Di Ðà".

3. Kinh Bi Hoa chép:

Ðời vượt khđọng hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài tất cả một quan Ðại thần thương hiệu là Bảo Hải, khôn xiết giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng mang lại tngày tiết pháp trên vườn cửa Diêm Phù nghỉ ngơi ngay sát mặt thành, Ngài với quan Ðại thần Bảo Hải tức thì đến nghe cùng khôn cùng phù hợp. Vua pháp trung ương thỉnh Phật và đại chúng nó vào vương cung cúng nhịn nhường trọn bố mon nhằm cầu phúc báu.

Ðức Phật khuim vua phải phát Bồ đề trung khu cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

khi đó Đức Phật Bảo Tạng ngay thức thì pđợi hào quang sáng sủa ngời, soi khắp cả thế giới của như Phật mười pmùi hương, cho việc đó hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần lập tức tâu với vua Vô Tránh Niêm: "Nay Bệ hạ nhờ oai nghiêm thần của Phật, được thấy các trái đất, vậy Bệ hạ ao ước cầu rước nhân loại nào?".

Vua đhình ảnh lễ Phật, quỳ gối lẹo tay phạt lời đại nguyện, van nài sau khi tu hành thành Phật, quốc độ cùng dân chúng của Ngài, hồ hết được trang nghiêm tkhô giòn tịnh. Do nhân duim ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà làm việc cõi Tây phương Cực lạc.

4. Phật Thích Ca nói:

"Ðời thừa khứ đọng lâu xa, bí quyết rộng 10 kiếp, bao gồm một nước tên là Diệu Hỷ, vua thân phụ là Nguyệt Thượng Luân Vương, bà bầu là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sanh ra ba tín đồ con: tín đồ bé trưởng là Nhật Nguyệt Minc, fan bé thứ nhị là Kiều Thi Ca, tín đồ bé máy ba là Nhật Ðế Chúng. lúc ấy có Đức Phật thành lập và hoạt động hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca vứt ngôi vinch quí theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, tbọn họ Kỳ kheo giới, Phật mang lại hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện to lớn, độ khắp toàn bộ mười phương bọn chúng sanh; trường hợp gồm một nguyện như thế nào chẳng thỏa mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. khi ấy clỗi thiên rải hoa, tán thán, trái đất rúng động, thân không trung bao gồm giờ đồng hồ khen rằng:

"Pháp Tạng đưa ra quyết định vẫn thành Phật hiệu là A Di Ðà".

Nlỗi cầm, chúng ta biết rằng, Đức Phật A Di Ðà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, quăng quật ngôi lịch sự, xuất gia tu hội chứng kế quả Phật là A Di Ðà.

*
Đức Phật A Di Đà

III. 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A Di Ðà

Nguyện đồ vật 1: Lúc tôi thành Phật, nếu vào cõi nước tôi, bao gồm âm phủ, ngạ quỷ, súc sinh, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôi Chính giác.

Nguyện thiết bị 2: Lúc tôi thành Phật, ví như mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, sau thời điểm tchúng ta bình thường, còn trở về sa vào cha ác đạo, thời tôi không ngơi nghỉ ngôi Chính giác.

Nguyện trang bị 3: Lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, thân chẳng color quà toàn bộ, thời tôi không ngơi nghỉ ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm 4: Lúc tôi thành Phật, nếu như sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi, thân hình bao gồm kẻ tốt tín đồ xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 5: Lúc tôi thành Phật, ví như sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có Túc mạng thông, tối thiểu là hiểu rõ số đông bài toán trăm nghìn ức na-do-tha kiếp (vô số kiếp) thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện thứ 6: Lúc tôi thành Phật, trường hợp mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm ngàn ức na-do-tha thế giới của clỗi Phật, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện máy 7: Lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhĩ thông, tối thiểu là nghe và tbọn họ trì tất cả lời ttiết pháp của trăm ngàn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Xem thêm: Tiểu Sử Thầy Thích Minh Niệm Là Ai, Sư Minh Niệm, Tiểu Sử Thầy Thích Minh Niệm

Nguyện máy 8: Lúc tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha trung ương thông, tối thiểu là thấu hiểu phần đa trung tâm niệm của tất cả bọn chúng sanh, vào trăm nghìn ức na-do-tha quả đât, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 9: Lúc tôi thành Phật, ví như mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thần túc thông, khoảng một niệm, tối thiểu là đi qua ngoài trăm nghìn ức na-do-tha nhân loại, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 10: Lúc tôi thành Phật, nếu như mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, còn tồn tại quan niệm tmê mệt chấp rước thân, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 11: Lúc tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn mang lại trọn khử độ, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác

Nguyện trang bị 12: Lúc tôi thành Phật, nếu như quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm ngàn na-do-tha trái đất, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Xem thêm: Di Tích Chùa Sùng Đức Quận Thủ Đức Tự, Chùa Sùng Đức Tự

Nguyện sản phẩm công nghệ 13: Lúc tôi thành Phật, giả dụ thọ mạng còn hữu hạn, tối thiểu cũng đến trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác

Nguyện sản phẩm 14: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Thanh vnạp năng lượng trong cõi nước tôi, ví như có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu chính là vô lượng Bích Chi Phật đồng tính đếm vào trăm nghìn kiếp, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.