Lễ An Vị Phật Gỗ An Vị Tại Gia Như Thế Nào Cho Đúng? Nghi Thức An Vị Phật

  -  

(Bàn thờ dâng cúng các thứ: Hoa, trái, đèn, hương, 3 chén bát nước vào, 3 bát cơm trắng (lục cúng). Chuẩn bị 1 ly nước thanh lọc và cành hoa nhỏ bỏ lên trên bàn thờ cúng làm trẹo tịnh. Nếu gồm ban thờ gia tiên thì cúng gia tiên: hoa, trái, đèn cùng mâm cơm trắng chay. Đứng trước bàn phật với chư tăng trình bạch)

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Tăng (Ni), toàn cục gia quyến bọn chúng con hôm nay có duyên ổn sự xin đầu thành đhình họa lễ tác bạch

(lễ 1 lễ, vùng dậy xá rồi quỳ xuống đọc).

Bạn đang xem: Lễ An Vị Phật Gỗ An Vị Tại Gia Như Thế Nào Cho Đúng? Nghi Thức An Vị Phật

Kính bạch chỏng tôn tnhân từ Tăng (Ni) chúng

con thương hiệu là....... (tên tuổi từng fan vào mái ấm gia đình,

pháp danh-ví như có), mái ấm gia đình chúng nhỏ vừa tái thiết tạo ra khu nhà ở mới được xong, lòng chúng bé vui háo hức xin được phxay trụ về đơn vị new (đoạn chữ nghiên mang đến nhà new xây-sửa xong). Hôm nay ngày bọn chúng con cung thỉnh

tôn tượng kim thân Phật (Bồ-tát).......... về thờ trên tư

gia, nhằm từng ngày được ngắm nhìn lễ lạy cúng nhường và học tập theo công hạnh từ bỏ bi tin vui xả cùng rất đức tính vô ngã, vị tha của Ngài. Trước form chình ảnh nghiêm túc tkhô giòn tịnh này, bọn chúng con thực tâm sắm sửa: Hương, hoa, quả phđộ ẩm thiết bị kéo lên cúng nhịn nhường Tam Bảo mọi mười phương thơm.

Cúi ao ước chư tôn thiền đức Tăng (Ni) từ bi hứa hẹn khả.

Nam-tế bào Phật bổn định sư Thích Ca Mâu Ni.

(chờ clỗi tăng đáp trường đoản cú, xong xuôi hiểu tiếp)

Nam-mô Phật bổn định sư Thích Ca Mâu Ni.

Chúng con đã có chỏng tôn tthánh thiện Tăng (Ni) hẹn khả đến rồi, bọn chúng con xin đầu thành đảnh lễ.

Nam-tế bào Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (lễ 3 lễ)

NGHI THỨC AN VỊ PHẬT


326 • THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC (biên soạn)


NGUYỆN HƯƠNG

Chúng bé....

Đốt nén vai trung phong hương thơm nguyện chí thành,

Nhất tâm ti kính Phật Bồ-tát,

Nguyện cầu Tam bảo thường xuyên gia hộ,

Hạnh phúc bình an mọi muôn chủng loài.

Nam-tế bào Bồ-tát hương cúng dường.(3lần) (OOO)

CA NGỢI TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ bản thân,

Độ bạn thoát ra khỏi, tử sinch bao đời.

Từ bi, trí tuệ tỏa sáng,

Là thầy tía cõi, ttách bạn xưa nay.(O)

Pháp là phương pháp diệu thế,

Chữa lành bệnh dịch khổ, rất nhiều loài bọn chúng sinc. Nlỗi vầng trăng sáng lung linh,

Soi mặt đường thoát khỏi, u minc mê mờ.(O)

Tăng là rất nhiều bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, từ giã ra đi.

Thnóng nhuần trí tuệ, tự bi,

Độ đời ra khỏi tmê man ham mê.... khổ sầu.(O) Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)(OOO)

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì rộng Trăm ndở hơi muôn kiếp nặng nề được gặp Nay nhỏ nghe thấy xin trì tụng Nguyện đọc chân khiếp nghĩa nhiệm mầu. Nam tế bào knhị pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)O

TÁN PHẬT

Đại trường đoản cú, đại bi tráng bọn chúng sinch,

Đại tin vui, đại xả, cứu giúp muôn chủng loài.

Tướng đẹp sáng sủa ngời dùng trang nghiêm

Chúng bé chí thực bụng đảnh lễ.O

- Nhất vai trung phong đảnh lễ: Tất cả chỏng Phật ba đời thường trú trong mười pmùi hương.O

- Nhất trọng tâm đhình họa lễ: Tất cả Chánh pháp tía đời hay trú vào mười phương.O

- Nhất vai trung phong đhình họa lễ toàn bộ Tăng bậc nhân từ Thánh bố đời hay trú vào mười pmùi hương.O

SÁI TỊNH

Quỳ xuống, để ly nước có hoa lá vào lòng bàn tay trái, tay yêu cầu bắt ấn Cam lồ-đầu ngón chiếc với đầu ngón áp út ít chạm sát vào nhau, 3 ngón còn sót lại đưa trực tiếp ra; gọi bài xích kệ Sái Tịnh.

Phù demo tdiệt giả, Bát công đức thủy tự thiên crộng Tiên tẩy bọn chúng sinch nghiệp cấu trần,

Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới,

Cá trung vô xứ đọng bất siêu luân.

Thủy bất tẩy tdiệt, diệu rất pháp thân.

Trần bất nhiễm trằn, phản tác từ bỏ kỷ.

Quyên trừ nội ngoại, đãn địch bầy tràng.

Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

Khiết uế ban nhi thành tịnh thổ.

Ssống vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh hao lương.

Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.

Năng linh tuyệt nhất đích đổi thay thập phương thơm.

Tinh siêng cấu uế tận qulặng trừ.

Linh thử gia mặt đường vớ thanh hao tịnh.

Nam-tế bào Tkhô cứng lương địa Bồ-tát (3 lần. Vừa gọi, vừa đứng dậy rẩy nước khu vực ban thờ và liên tiếp hiểu bài.

NGUYỆN CẦU AN LÀNH


Nguyện ngày mạnh khỏe, tối an lành, Tối ngày sáu thời, rất nhiều an lành, Nguyện đức Từ Bi, thường xuyên gia hộ.

Hết thảy sáu thời, phần đa an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm lành mạnh,

vào tối sáu thời, phần đông an lành,

Nguyện chỏng Tam Bảo, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, phần lớn an lành.

Nguyện ngày lành mạnh, đêm lành mạnh,

vào đêm sáu thời, rất nhiều an lành,

Nguyện chỏng hộ pháp, thường xuyên cỗ vũ,

Hết thảy sáu thời, đa số an lành.

Nam-tế bào Tiêu tai giáng như ý cát tường Bồ-tát. (OOO)

CÚNG PHẬT

Nam-mô Phật Bảo thường sinh hoạt mọi mười phương

Nam-mô Pháp Bảo thường xuyên sống khắp mười phương

Nam-tế bào Tăng Bảo hay nghỉ ngơi khắp mười phương

Nam-tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam-mô Thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà Nam-tế bào Vị lai noel Phật Di Lặc Tôn Nam-tế bào mười pmùi hương tía đời tất cả clỗi Phật Nam-tế bào Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Nam-mô Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền.

Nam-mô Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm. Nam-tế bào Bồ-tát Đại Thế Chí.

Xem thêm: Sự Thật Về Thích Chân Quang, Sự Thật Về Thượng Tọa Thích Chân Quang

Nam-tế bào Bồ-tát Địa Tạng Vương.

Nam-mô clỗi Bồ-tát Khủng thường hộ pháp. Nam-tế bào clỗi Bồ-tát Thánh bọn chúng sinh hoạt Già-lam. Nam-mô Sứ Giả Giám Trai.

Nam-tế bào Thập Điện Minh Vương.

Nam-mô Lịch Đại Tổ Sư.

Nam-mô chỏng Phật Bồ-tát bên trên hội Đạo tràng. (tiến công chuông)

Hương vị thức ăn này.

Trước cúng mười phương thơm Phật.

Kế dâng clỗi Hiền Thánh.

Sau ban khắp lục đạo.

Bình đẳng không không nên không giống.

Tùy nguyện được sung mãn.

Khiến bạn thí hôm nay.

Được mang đến bờ rốt ráo.

Ba đức thuộc sáu vị.

Cúng Phật cùng clỗi Tăng.

Hữu tình khắp pháp giới.

Hết thảy đồng cúng nhường. (tiến công chuông) Nay con thắp nhang vị cam lồ.

Lượng sánh Tu-di chẳng gì rộng.

Sắc mùi hương mỹ vị khắp hư ko Cúi mong muốn tmùi hương xót mà lại nạp tbọn họ Nam-tế bào Bồ-tát Phổ Cúng Dường.(OOO) Cúng Phật sẽ kết thúc, nguyện cho cái đó sinch, vấn đề có tác dụng rất nhiều được rất đầy đủ Phật pháp.

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Nhỏng Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối hận đánh tan nghiệp è.

Năm nguyền vui mừng an lành.

Sáu nguyền thỉnh gửi pháp luân độ bạn. Bảy nguyền thỉnh Phật nghỉ ngơi đời.

Tám nguyền học Phật sáng sủa ngời vai trung phong linch. Chín nguyền hằng thuận bọn chúng sinch.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. OO

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

An vị Phật (Bồ-tát) công đức khôn tính kể Thắng phước vô bờ đồng nhắm tới Nguyện khắp pháp giới các chúng sinch Thảy đa số thể nhập vô sinc nhẫn.

Nguyện tiêu tía cphía không bẩn phiền đức não Nguyện được trí tuệ thiệt sáng ngời Nguyện cả tội cphía thảy tiêu trừ Đời đời hay hành Bồ-tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này Chan rải mười phương mọi toàn bộ Hết thảy bọn chúng con cùng các loài Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. Nam-tế bào Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.(OOO)

PHỤC NGUYỆN

Tất cả môn đệ chúng bé thật tâm tác lễ an vị tôn tượng kyên ổn thân Phật, Bồ-tát.. ..Cúi hy vọng Tam bảo thường sinh sống mười pmùi hương quang đãng giáng đạo tràng minh chứng mang lại lòng thành của bọn chúng bé, khiến bọn chúng bé oan khiên ngừng không bẩn, bệnh dịch căn thuyên giảm, gia quyến an khang - thịnh vượng, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, trung ương từ bỏ đối với chúng sinh vững mạnh.

Xem thêm: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Mp3, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Thđọng nguyện đồng sám ăn năn cầu khôn cùng, hồi phía cho các hương linc, anh linc các oan hồn uổng tử, những chiến sĩ trận vong, những nhân vật nghĩa tử được thính pháp nghe gớm, được quá bốn công đức, phát vai trung phong tỉnh giác, lìa khổ khuất tất, khởi niệm trường đoản cú bi, xa rời con đường dữ, tngấm sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui. (O)

Khắp nguyện: Người mất rất thăng, fan còn phúc lạc, bọn chúng sinh được thnóng nhuần mưa pháp, đông đảo tín đồ hầu hết bệnh ngộ Phật quá.

Nam-tế bào Phật bổn định sư Thích Ca Mâu Ni.(OOO)

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Con xin lệ thuộc Phật

Bậc phước trí vẹn toàn

Cầu tất cả chúng sinh

Giác ngộ, phạt trung khu lành. (một lạy)O

Con xin lệ thuộc Pháp

Nguồn tuệ giác Từ bi

Cầu toàn bộ bọn chúng sinh

Hiểu đạo, tỏ mối cung cấp trọng điểm. (một lạy)O

Con xin nương tựa Tăng

Đoàn thể sống an vui

Cầu toàn bộ bọn chúng sinh

Hòa hòa hợp, yêu quý nhau. (một lạy)O

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Chúng sinc vô bờ thệ nguyện độ Phiền lành não vô vàn thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học tập Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện rước công đức này Hướng về mọi tất cả Đệ tử với bọn chúng sinh Đều trọn thành Phật đạo.(OOO)