Kinh vu lan bồn

     Bài kinh: Kinc Vu Lan Bồn 

Ta từng nghe lời tạc nhỏng vầy:Một thungơi nghỉ nọ Thế Tôn an trụ,Xá Vệ thành Kỳ trúc viên trung,Mục Liên new được Lục thông,Muốn mang đến bố mẹ khỏi vòng trầm luân.Công chăm sóc dục thâm ân dốc trả,Nghĩa sinch thành đạo cả ý muốn đền,Làm bé hiếu hạnh vi tiên,Bèn sử dụng tuệ nhãn bên dưới bên trên kiếm trung bình.Thấy vong mẫu sinh có tác dụng ngạ quỷ,Không uống ăn tiều tuỵ hình thái,Mục Liên thấy vậy bi ai!Biết bà bầu đói khát ai hoài tình rạm.Lo phẩm thiết bị rước dâng tự mẫu,Ðặng đỡ lòng khổ cực xưa nay,Thấy cơm trắng, chị em vô cùng sợ hãi,Tay tả đậy bịt, hữu hầu bốc nạp năng lượng.Lòng bỏn sẻn chi phí căn không hoàn thành,Sợ chúng ma giật giựt của bà,Cơm đưa chưa đến mồm đà,Hóa thành than lửa nuốt nhưng mà đặng đâu.Thấy những điều đó khổ cực thê thảm,Mục Kiền Liên thương cảm xót thương thơm,Mau mau về tới giảng con đường,Bạch thuộc Sư prúc kiếm tìm pmùi hương giải nàn.Phật new bảo rõ ràng căn cội:Rằng chị em Ông cội tội khôn xiết sâu,Dầu Ông thần lực nhiệm mầu,Một mình quan trọng ai cầu được đâu.Lòng hiếu thảo của Ông dầu phệ,Tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên,Cùng là những bậc Thần kỳ,Tà ma ngoại đạo, bốn vị Thiên vương.Cộng tía cõi sáu phương tụ tập,Cũng không pmùi hương cứu giúp tế người mẹ ngươi,Muốn nắn cho cứu giúp được mạng bạn,Phải nhờ thần lực của mười pmùi hương Tăng.Pháp cứu vớt tế Ta toan giảng nói,Cho phần đông người thoát ra khỏi ách nàn.Bèn kêu Mục thị mang lại ngay sát,Truyền mang đến diệu Pháp ân cần thiết thi.Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ đọng,Mười phương Tăng các dự lễ này,Phải toan chọn sửa chớ chầy,Thức ăn uống trăm món, hoa quả năm màu.Lại nên mua nệm nằm nệm lót,Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,Món nạp năng lượng tinh không bẩn báu mầu,Ðựng vào bình chén vọng cầu kính dâng.Clỗi Ðại đức mười pmùi hương tchúng ta thực,Trong bảy đời sẽ được hết sức thăng,Lại thêm cha mẹ hiện tiền,Ðặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn.Vì khoảng đó Thánh Tăng không hề thiếu,Dầu ở chỗ nào cũng giao hội về,Nhỏng tín đồ tthánh thiện định đánh khê,Tránh điều phiền khô óc chuyên về Thiền-na.Hoặc bạn đặng bốn tòa đạo trái,Công tu hành nguyện thỏa vô sinh.Hoặc fan thọ hạ kinh hành,Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.Hoặc bạn được Lục thông tấn phát,Và mọi sản phẩm Duyên-giác, Thanh-văn uống,Hoặc clỗi Bồ-tát mười pmùi hương,Hiện hình làm sãi sinh sống ngay gần bọn chúng sinh,Ðều trì giới cực kỳ tkhô cứng, khôn cùng tịnh,Ðạo đức dầy chánh định chơn trọng điểm.Tất cả các bậc Thánh, phàm,Ðồng lòng tbọn họ lãnh đĩa cơm Lục hòa.Người làm sao bao gồm tậu ra vật dụng thực,Ðặng cúng nhường Tự tđọng Tăng thời,Hiện chi phí phụ chủng loại của bạn,Bà nhỏ quyến trực thuộc thảy các nhờ vào ơn.Tam đồ vật khổ có lẽ thoát khỏi,Chình họa thanh thư thả hưởng trọn tbọn họ tự nhiên và thoải mái,Nlỗi còn phụ huynh hiện chi phí,Nhờ đó cũng rất được bách niên tbọn họ trường;Nlỗi phụ huynh bảy đời quá vãng,Sẽ hóa sinc về cõi Thiên cung.Người thời tuấn tú tưởng tượng,Hào quang đãng chiếu sáng khắp thuộc châu thân,Phật dạy bảo mười pmùi hương Tăng chúng,Phải theo đúng thể thức sau này:Trước Lúc tbọn họ thực lũ ctuyệt,Phải cầu crúc nguyện cho người tín gia.Cầu thất cụ người mẹ phụ thân thí chủ,Ðịnh tâm thần quán đầy đủ hãy nhờ rằng,Cho chấm dứt định ý hành tnhân từ,Mới dùng phẩm đồ dùng đàn chi phí hiến dâng.Lúc tchúng ta dụng, nên an đồ dùng thực,Trước Phật đài hoặc từ tháp trung.Chỏng Tăng chụ nguyện viên dung,Sau rồi từ bỏ luôn tiện tchúng ta sử dụng bữa trưa.Pháp cứu vớt tế Phật vừa nói xong,Mục Liên thuộc Bồ-tát chư Tăng,Ðồng nhau tỏ dạ vui mắt,Mục Liên cũng hết khóc than rầu bi thiết.Mục Liên mẫu cũng trong thời gian ngày ấy,Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:Mẹ nhỏ nhờ sức Thánh Tăng ngoài nàn.Lại cũng nhờ oai phong thần Tam Bảo,Bằng chẳng thì nàn khổ nặng nề ra.Như sau đệ tử xuống tóc,Vu Lan Bồn pháp cần sử dụng nhưng mà độ sinh.Ðộ phụ huynh còn đương tại cầm,Hoặc bảy đời có thể được không?Phật rằng: Lời hỏi khôn xiết thông,Ta vừa mong nói, bé thời hỏi theo.Thiện nam tử, Tỳ-kheo phái nam thiếu phụ,Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Ðại thần,Tam công, Tể tướng mạo, Bá quanCùng mặt hàng lê lắp thêm vạn dân trần thế.Như chí mong mỏi đền ơn cha mẹ,Lúc Này cùng thất cố tình thâm nám.Ðến Rằm mon Bảy hàng năm,Sau khi kiết hạ chỏng Tăng tựu về,Chính khoảng đó Phật Ðà hoan hỷ,Phải mua sinh bá vị cơm canh,Ðựng trong bình bát tinh anh,Chờ giờ Tự tứ đọng, bọn chúng Tăng cúng dường.Ðặng cầu nguyện tuy nhiên mặt đường trường tchúng ta,Chẳng gầy nhức cũng chẳng khổ bỏ ra,Cùng cầu thất cố kỉnh đồng thì,Lìa khu vực ngạ quỷ sinh về nhơn thiên.Ðặng hưởng phước nhân dulặng vui đẹp mắt,Lại xa lìa nàn buồn bã thân.Môn sinh Phật tử quan tâm,Hạnh tu hiếu thuận phải cần được chăm.Thường cầu nguyện thung huyên ổn an hảo,Cùng bảy đời phú mẫu khôn xiết sinc,Ngày Rằm mon Bảy tưng năm,Vì lòng hiếu hạnh ân rạm phải thường.Lễ cứu vớt tế chí thành sắp xếp,Ngỏ cúng nhường clỗi Phật, chỏng Tăng.Ấy là báo ơn thù ân,Sanh thành chăm sóc dục tuy nhiên thân buổi đầu,Ðệ tử Phật lo sợ giữ lại,Mới cần là Thích tử Thiền đức môn.Vừa nghe xong Pháp Lan Bồn,Môn sinh tứ chúng thảy đồng tin vui hoan.Mục Liên với tư ban Phật tử,Nguyện một lòng tín sự phụng hành.Trước là trả nghĩa sinh thành,Sau là cứu giúp vớt chúng sinh muôn loài.NAM MÔ ÐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT. (3 lần, ba giờ đồng hồ chuông)


Chuyên mục: Phật Giáo