Kinh Trung Bộ Giảng Giải

  -  
*

*
*

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI ĐÃ GIẢNG (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan Kinc Trung bộ

2. Kinch Sợ hãi, ghê đảm

3. Đại khiếp sư tử hống

4. Đại tởm sư tử hống (tt)

5. Kinch Song tầm

6. Kinh Thánh cầu

7. Kinh Vacchagotta về tam minh

8. Chủ đề: Cuộc đời Đức Phật

9. Tất cả lậu hoặc (HK1-ĐTTX4)

BÀI GIẢNG TẠI LỚP (*.mp3)

2. Kinch Tất cả lậu hoặc

3. Tiểu kinh Rừng sừng bò

4. bài tập 1 với 2, ôn tập

5. Kinh Upali

6. Ôn tập

7. Tiểu gớm nghiệp phân biệt

BÀI HỌC (*.doc, *.pdf)

0. Giới thiệu chương trình học kỳ 1

3. Tóm tắt Kinc Tất cả lậu hoặc

4. Cuộc đời Đức Phật vào Kinch Trung Bộ

5. Tóm tắt Kinc Sợ hãi và ghê đảm

6. Tóm tắt Đại gớm Sư tử hống

7. Tóm tắt Kinc Thánh cầu

8. Tóm tắt Kinh Vương tử Bồ-đề

9. Sự câu kết và tôn kính lẫn nhau của các Thánh môn đệ thời Phật

10. Tóm tắt Kinc Hạnh bé chó

11. Tóm tắt Kinc Upali

12. các bài luyện tập 2 với thắc mắc ôn tập thi cuối kỳ

13. Tóm tắt Kinch Tiểu nghiệp phân biệt

14. Ôn tập trắc nghiệm (tham mê khảo)

So sánh 2 bài xích ghê sau: Tiểu ghê Rừng sừng trườn (31) với Kinh Tùy phiền óc (128).

Bạn đang xem: Kinh trung bộ giảng giải

Lưu ý: Viết tay (trên giấy tờ gì cũng được). Không giới hạn số trang.

Xem thêm: Cúng Tam Tai 2021: Ngày Cúng, Lễ Vật, Bài Cúng Đầy Đủ Nhất, Cách Cúng Giải Hạn Tam Tai 2021

Thời gian nộp bài:

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA KỲ 1

(Đề này vận dụng đến học tập viên thi thời điểm giữa kỳ 1 so với những học tập viên học tập tín chỉ trả nợ của khóa IV cùng V. Các học viên update theo nguyên tắc của Học viện để gia công phù hợp yêu cầu).

Xem thêm: Thây Huyền Diệu Hướng Dẫn Cách Lạy Kinh Pháp Hoa Chuẩn, Sự Nhiệm Màu Khi Lạy Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

TRÌNH BÀY CÁCH ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐOẠN TRỪ LẬU HOẶC TRONG HOÀN CẢNH CỤ THỂ CỦA CÁC HỌC VIÊN

*. Đọc thêm LỜI GIỚI THIỆU VÀ LỜI TỰA KINH TRƯỜNG BỘ (sở hữu tệp tin đính thêm kèm)

1. Lời ra mắt Kinch Trường Bộ (HT. Thích Trí Quang), 1965

2. Lời tựa Kinc Trường Bộ - tập 1 (HT. Thích Minh Châu), 1965

3. Lời tựa Kinch Trường Sở - tập 2 (HT. Thích Minh Châu), 1967

4. Lời tựa Kinh Trường Sở - tập 3 (HT. Thích Minch Châu), 1972

5. Lời tựa Kinc Trường Bộ - tập 4 (HT. Thích Minh Châu), 1972

6. Lời trình làng Kinh Trường Sở - tập 3 (HT. Thích Minch Châu), 1972

7. Lời trình làng Kinch Trường Bộ, tập 4 (HT. Thích Minh Châu), 1972

*. Đọc thêm LỜI GIỚI THIỆU VÀ LỜI TỰA KINH TRUNG BỘ (thiết lập file thêm kèm)

1. Lời ra mắt Kinc Trung Sở, tập I (HT. Thích Minh Châu), 1973

2. Lời reviews Kinc Trung Bộ, tập II (HT. Thích Minc Châu), 1974

3. Lời reviews Kinh Trung Sở, tập III (HT. Thích Minh Châu), 1974

4. Lời ra mắt Kinh Trung Sở, tập I (HT. Thích Minh Châu), 1986

5. Lời giới thiệu Kinc Trung Bộ, tập II (HT. Thích Minc Châu), 1986

6. Lời tựa Kinc Trung Bộ, tập III (HT. Thích Minch Châu), 1986

*. Đọc thêm những phần liên hệ KINH TRUNG BỘ (cài tệp tin đính kèm)

1. Lời thưa cùng lời trình làng TÓM TẮT KINH TRUNG BỘ, HT. THÍCH MINH CHÂU, 2011

2. Tổng luận Kinh Trung Bộ, tập 1 (HT. Thích Chơn Thiện) đăng bên trên Nguyệt san Báo Giác Ngộ, 2001.