Thập chú và ý nghĩa

  -  

Các bài crúc giờ đồng hồ Phạn được trình bày ở đây với tính giải pháp tài liệu tìm hiểu thêm, chưa chắc đúng hẳn 100%, tuy thế ít ra cũng mang đến ta thấy được một ít mặt mũi nguyên bạn dạng và xuất phát của chúng. Nếu quý khách nào tài năng liệu đúng chuẩn hơn thế thì xin hoan tin vui gửi cho tôi nhằm ngã chủ yếu lại. Xin đa tạ.

Bạn đang xem: Thập chú và ý nghĩa

1/ NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NINamo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya, maha karunikaya.Tadyatha: OM CHAKRA, VARTTI, CHINTAMANI, MAHA PADMA, RURU, TISTA, JVALA AKARSAYA, HUM, PHAT, SVAHA.

Âm Hán:Nam tế bào Phật đà gia, nam mô đạt ma domain authority, phái mạnh mô tăng già domain authority. Nam mô Quán trường đoản cú tại tình nhân tát ma ha tát, núm đại bi trọng điểm mang. Đát điệt tha: Án chước yết ra, pphân tử để, chấn nhiều mạt ni, ma ha chén đằng mế, rô rô, (rô rô) nhằm Fe tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, dỡ ha.

Nghĩa:Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Con xin quy mạng Đức Chuyển luân vương vãi như ý bảo châu đại liên hoa là Bậc vẫn xa lìa nội è cổ và nước ngoài è cổ. Con xin an trụ theo ánh lửa tỏa nắng rực rỡ của Ngài để triệu thỉnh chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Chúng, tám cỗ Ttách Rồng, chỏng vị Hộ Pháp giúp cho bé phá bại trung tâm chấp xẻ, phân phát khởi vai trung phong người yêu đề, thắng lợi như ý cát tường.

Xuất Xứ: Như Ý Tâm Đà La Ni Kinch. Nội dung kinh này nói tới Bồ tát Quán Tự Tại được sự chấp thuận đồng ý của Đức Phật ngay tức khắc tulặng thuyết Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Nhỏng Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni . Đức Phật lại bảo: Nếu tín đồ nào tụng crúc này 1 biến thì trừ được tội, qua được tai nạn đáng tiếc, thành quả sự nghiệp. Còn ví như ngày nào cũng tụng 108 thay đổi thì sẽ có được cảm ứng khiến cho thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà với núi Bổ Tát La khu vực Bồ tát Quán Thế Âm ngụ cư, ngoài đọa vào mặt đường ác.

2/ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚNamah samanta, Buddhaphái nam, apratihatasa, sananam giới, tadyatha:OM KHA KHA, KHAHI, KHAHI, HUM HUM, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, TISTA TISTA, SITIRI SITIRI, SPHATI SPHATI, SHANTIKA, SRIYE SVAHA.

Âm Hán:Nam mô tam mãn đà, chủng loại đà nẫm, a chén bát ra nhằm hạ nhiều xá, ta nẳng nẫm, đát điệt tha:Án khỏng khư, khư hứ đọng, khỏng hứ đọng, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, bát nhập phạ ra, nhằm Fe sá nhằm sắt sá, sắt trí rị Fe trí rị, ta phấn tra ta phấn tra, phiến nhằm ca, thất rị duệ, ta phạ ha.

Nghĩa:Hỡi ánh lửa bùng cháy của Nlỗi Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng vẫn thiêu cháy đều năng chấp, snghỉ ngơi chấp hãy tỏa sáng sủa tỏa nắng khiến cho bé được an trú trong sự gia trì này nhằm mục đích phá vỡ sự trì độn lờ lững của Nội Cphía với Ngoại Chướng. Đồng thời làm cho con kết thúc trừ được hồ hết tai nạn thương tâm, thành công sự an vui tốt lành.

Xuất Xứ: Kinch Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Thần chụ tiêu trừ những tai nạn đáng tiếc, thắng lợi Việc cát tường như ý. Một trong 4 Đà La Ni phổ cập trong Thiền đức lâm, cũng là pháp Tức Tai trong Mật giáo. Thần crúc này khởi đầu từ Kinc Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni với Kinch Đại Oai Đức Kyên ổn Luân Phật Xí Thạnh Quang Nhỏng Lai Tiêu Diệt Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni.

3/ CÔNG ÐỨC BẢO SƠN ÐÀ LA NINamo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.OM SIDDHI, HOH DHURU, SUDHURU, GARJA, GARBHA, SADHARI, PURNI, SVAHA.

Âm Hán:Nam mô Phật đà domain authority, phái nam tế bào Đạt ma da, phái mạnh mô Tăng dà gia.Án vớ đế, hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị cha, kiết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Nghĩa:Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.Vinc quang đãng nạm sự chiến thắng ! Hãy thú vui ôm duy trì, khéo ôm giữ kho tàng Chân Như! Hãy khéo duy trì gìn trường đoản cú tính an lạc của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ: Kinc Ðại Tập (Sutrasamuccaya)Nếu bạn tụng crúc này một trở thành, công đức cũng bởi như lễ Ðại Phật Danh gớm tư vạn năm ndại dột tư trăm vươn lên là. Lại nhỏng gửi Ðại Tạng 60 vạn 5 ndở người 4 trăm trở nên. Tạo tội thừa mười cõi cạnh bên độ, đọa vào A Tỳ âm ti Chịu đựng tội, kiếp không còn lại sanh địa điểm không giống nhằm Chịu đựng tội. Niệm chụ này một phát triển thành, tội kia gần như được phá hủy, không thể đọa vào âm ti, khi mạng thông thường đưa ra quyết định vãng sinh Tây pmùi hương thế giới, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phđộ ẩm thượng sanh.

4/ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚNAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM, TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.

Âm Hán:Nam mô tát nhiều nẫm, tam miệu tam tình nhân đà, câu chi nẫm, đát điệt tha: Úm tách lệ công ty lệ Chuẩn Đề ta bà ha.

Nghĩa:Quy mạng bảy trăm triệu đấng Chính Đẳng Chính Giác – Chân ngôn nói rằng: lúc Thân, Khẩu, Ý đúng theo duy nhất với việc Giác Ngộ Phật Tính đang đi liền mạch vào Tự Tính tkhô cứng tịnh của Tâm Bồ Đề cùng tbọn họ nhấn hương vị an nhàn của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ: Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni KinhNgười trì tụng thần chú này đầy đủ chín chục muôn trở thành, hoàn toàn có thể khử được những tội xa giá, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn đáng tiếc, bịnh thiến, tăng dần phước tchúng ta.

5/ THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NIOM NAMO BHAGAVATE, APARAMITA, AJURJNÀNA, SUVINE, SCITA TEJA RÀJAYA, TATHÀGATÀYA, ARHATE, SAMYAKSAMBUDDHÀYA,OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA, DHARMATE, GAGANA, SAMUDGATE SVÀBHAVA, VISUDDHE, MAHÀ NAYA, PARIVERE, SVÀHÀ.Âm Hán:Án nài nỉ ma cha mèo ngoả đế, a ba ra mật ra giẫm, a ưu rị a nạp, sơn tất nể, thiệt chấp giẫm, điệp tả ra để dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.Án tát rị bố, tang tứ mèo rị, bốc rị thuật giẫm, đạt ra mả đế, tất cả nề, tang mã ngột cả đế, ta bố ngoả, tỷ thuật đế, mã hắt nề hà dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

Nghĩa:Quy mạng lễ Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG Nlỗi Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác.OM, tất cả vận động Tâm Ý phần lớn là Pháp Tính rất thanh hao tịnh. Tkhô nóng tịnh nlỗi Tự Tính chiến hạ thượng của Hư Không. Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau cđợi có được sự an lạc tkhô nóng tịnh của Đại Niết Bàn.

Xem thêm: Thây Huyền Diệu Hướng Dẫn Cách Lạy Kinh Pháp Hoa Chuẩn, Sự Nhiệm Màu Khi Lạy Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Xuất xứ: Thánh vô lượng tchúng ta ra quyết định quang minh vương vãi Như Lai đà la ni gớm.

6/ DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔNNAMO BHAGAVATE, BHAISAIJYA GURU, VAITURYA, PRABHA, RAJAYA TATHAGATAYA, ARHATE, SAMYAK SAMBUDDHAYA, TADYATHA. OM BHAISẠIJYE, BHAISAIJYE, BHAISAIJYA, SAMUDGATE SVÀHÀ.

Âm Hán:Nam tế bào Bạc-già-phạt-đế, bệ cạnh bên xả lụ-rô, ưa thích lưu-li, chén lạt bà, hắt ra xà giã, đát tha yết đa gia, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án bệ cạnh bên thệ, bệ cạnh bên thệ, bệ gần kề buôn bản, tam một yết đế tóa ha.

Nghĩa:Quy mạng Đức Thế Tôn Dược sư lưu ly quang quẻ vương vãi Nhỏng Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác – Chân ngôn nói rằng: Xin Ngài hãy ban mang lại con dung dịch bài trừ bệnh Quả Báo, dịch Nghiệp Ác, dịch Kiến Tư, dịch Trần Sa, dịch Vô Minc để cho bé mau chóng phát sinh được đạo trái Vô Thượng Bồ Đề.

Xuất Xứ: Kinh Dược SưNếu ai bao gồm bịnh đưa ra, chỉ chuyên nhứt trọng tâm phát âm thần chú này 108 biến chuyển nhằm chụ nguyện vào ly nước sạch mát rồi uống thì những căn bệnh đa số tiêu trừ. Còn bạn làm sao chuyên trọng điểm trì tụng trọn đời thì được ko đau ốm, đến thời gian mạng thông thường được vãng sinh về quả đât Tịnh Lưu Ly bên Đông Pmùi hương của Phật Dược Sư.

7/ QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔNOM MANI PADME HÙM, MAHÀ JNÀNA, KETU SAVÀDA, KETU SÀNA,VIDHÀRIYA, SARVÀRTHA, PARISÀDHAYA, NÀPURNA, NÀPARI, UTTÀPANÀ, NAMAH LOKE’SVARÀYA, SVÀHÀ.

Âm Hán:Án ma ni chén di hồng, ma hắt nkinh nha hấp thụ, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị vớ tháp cát, hấp thụ vấp ngã ra nạp, hấp thụ bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết thuyết ra gia, tóa ha.

Nghĩa:OM MA NI BÁT MÊ HÙM là tính chất nhiệm mầu của cây phướng Đại Trí. Hãy ngồi bên dưới cây phướng ấy, xa lìa đều sự chấp giữ nhưng mà thành quả vào mọi những cõi. Hãy luyện các căn mang lại thanh tịnh nhằm thành quả như ý các pháp cùng rất việt toàn bộ. Con xin quy mạng công đức nội chứng của Đức Thế Tự Tại. Nguyện mang lại bé được thành công như Ngài.

Xuất Xứ: Kinh Trang Nghiêm Bảo VươngPhật bảo Trừ Cái Chướng Bồ Tát rằng: Sáu chữ Ðại Minc Ðà La Ni này cực nhọc được gặp gỡ, nếu bao gồm bạn nào được sáu chữ Ðại Minc Vương phía trên, thì người kia tham mê, sân, say đắm, độc cần yếu truyền nhiễm ô. Nếu treo với trì giữ lại vị trí thân, fan này cũng ko lan truyền trước bịnh ba độc. Crộng ngôn này vô lượng tương ưng, cùng với những Nhỏng Lai Ngoài ra cực nhọc biết, huống gì Bồ Tát có tác dụng nạm như thế nào hiểu rằng. Ðây là chỗ bổn chổ chính giữa vi diệu của Quán Tự Tại Bồ Tát.

8/ THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔNREPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA.

Âm Hán:Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

Nghĩa:Mọi đường lối cùng tính chất của sự tốt kém các tuân thủ theo đúng sự hấp thụ điều cao thâm và đặc thù cao niên cơ mà tải thành ánh sáng tỏa nắng vinh quang đãng. Đây là con đường rộng lớn giỏi chận đứng phần đông tai ương để viên mãn phước trí.

Xuất xứ : Đại pmùi hương đẳng đà la ni kinhĐây là bài crúc của bảy đức Phật đang nói trường đoản cú đầy đủ đời quá khứ đọng. Thần crúc này xuất xắc diệt được những tội tứ trọng, ngũ nghịch và được vô lượng phước, nếu tình thật trì tụng.

9/ VÃNG SINH TỊNH ĐỘ ĐỘ ĐÀ LA NINAMO AMITÀBHÀYA TATHÀGATÀYA TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SAMBHAVE AMRITA VIKRÀNTE AMRITA VIKRÀNTA GAMINI GAGANA KÌRTIKARE SVAHA.

Âm Hán:Nam tế bào a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha: A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đá tì ca lan đế, A di rị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà mãng cầu, chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Nghĩa:Quy mạng A Di Đà Như Lai. Chân ngôn nói rằng: Hiện lên cam lộ, phát sinh cam lộ, cũng mãnh cam lộ, đạt cho cam lộ dũng cảm, rải mọi hư ko, thành tích cát tường như ý.

Xuất xứ: Kinh niệm Phật ba la mậtNgười chuyên tụng chú này được Phật A Di Đà hay ngự bên trên đỉnh đầu cỗ vũ, hiện nay đời an ổn định, Lúc mạng phổ biến được tuỳ ý vãng sanh.

10/ THIỆN NỮ THIÊN CHÚNAMO BUDDHÀYA, NAMO DHARMÀYA, NAMO SANGHÀYA.NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA, TADYATHÀ,PARIPÙRNA, CALE, SAMANTA DARSANI,MAHÀ VIHARA GATE, SAMANTA, VIDHÀNA GATE,MAHÀ KARYA PATI, SUPARIPÙRE,SARVATHA, SAMANTA, SUPRATI, PÙRNA,AYANA, DHARMATE, MAHÀ VIBHASITE, MAHÀ MAITREUPASAMHÌTE, HE ! TITHU, SAMGRHÌTE,SAMANTA ARTHA ANUPALANI.

Âm Hán:Nam mô Phật Đà gia, Nam mô Đạt Ma gia, Nam mô Tăng già gia.Nam tế bào thất lị ma ha đề tỷ gia, Đát nễ dã tha,Ba lị phú lâu mãng cầu, giá chỉ lị, Tam mạn đà, đạt xá ni,Ma ha tỳ ra ha đế, Tam mạn đà, tỳ ni già đế,Ma ha ca lị dã cha nễ, Ba ra tía nễ,Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu chén lê đế, prúc lệ na,A lị na, đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha di lặc đế,Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế,Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni.

Xem thêm:

Nghĩa:Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.Quy y Cát Tường Đại Thiên. Crúc nói như vậy:Hỡi Đấng gia thế hay ban ba sự viên mãn thù thắng !Đấng công ty tể Đại Tác Nghiệp xuất xắc thấy được khắp nẻo rộng lớn !Hãy khéo léo làm cho tất cả gần như được tương đối đầy đủ.Hãy khiến cho khắp tất cả phần đông vị trí các được sự thỏa mãn thù thắng tối thượng.Hãy bộc lộ lòng Đại Từ khiến cho Lý Pháp Tính lan sáng màu sắc nhiệm to lớn làm cho bé và chúng sinh được phù hợp ứng với việc tác dụng chân chính.Mừng nuốm Đấng bộc lộ của lòng yêu thương tmùi hương. Đấng chân chính bảo quản sự lợi ích. Hãy giúp cho nhỏ với bọn chúng sinh các gìn giữ được khắp hầu như tài sản công dụng.