Trong lòng bạn bế tắc nghe tụng kinh cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát để nhẹ nhỏm

  -  

*
*
Kinc Quán Thế Âm người thương tát cứu giúp khổ phía bên trong Vạn từ chánh tục tạng gớm, ta quen thuộc Call là tạng chữ Vạn, quyển1, số 34. Kinch này là 1 trong giữa những gớm Ấn Độ biên soạn thuật, thuộc Pmùi hương đẳng bộ. Pmùi hương đẳng bộ là những tởm đại thừa không tính tư bộ: Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa vàNiết Bàn. Trong Pmùi hương đẳng bộ chia thành nhì cỗ chính là Bảo Tích cùng Đại Tập. Nếu phân một số loại theo hiển mật thì tởm này thuộc Pmùi hương đẳng mật chụ bộ, vì chưng bao gồm thần chú Quán Thế Âm tình nhân tát cứu giúp khổ, call tắt là thần chụ Cứu khổ.

Bạn đang xem: Trong lòng bạn bế tắc nghe tụng kinh cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát để nhẹ nhỏm

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此

經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難

。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。

回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私

事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解

。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。

今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Kinh

Nam mô cứu khổ Quan Thế Âm người yêu tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sasố Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, test tởm đại thánh, năng cứu vớt ngục tù tội nhân, năng cứu trọng bịnh, năng cứu giúp thiên tai bách nàn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc nhất thiên biến hóa, độc nhất thân ly khổ nàn, tụng đắc nhất vạn biến, vừa lòng gia ly khổ nàn. Nam mô Phật lực uy, phái mạnh mô Phật lực hộ, sử nhân vô ác trung ương, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quangý trung nhân tát, Hồi Thiện nay người thương tát, A Nậu đại thiên vương vãi, Chánh Điện nhân tình tát, makheo ma kheo, thanh khô tịnh tỳ kheo, quan tiền sự đắc tán, bốn sự đắc hưu. Chưđại nhân tình tát, ngũ bách la hán, cứu hộ cứu nạn đệ tử thân, vớ giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan Thế Âm, anh lạc bất tu giải, yêu cầu tụng thiên vạn vươn lên là, tainạn tự nhiên và thoải mái đắc giải. Tín tchúng ta phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Klặng nhân tình kyên ổn ý trung nhân đề, đà la ni đế, ni khỏng la đế, người tình đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinch Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Khổ

Kính lạy bồ tát Quán Thế Âm, bậc đại sĩ cứu vãn khổ, kính lạy trăm ndở người muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, hầu hết bậc toàn giác có vô lượng công đức.

Đức Phật dạy tôn đưa A Nan rằng: “Kinch này cực kỳ cao thâm, hoàn toàn có thể cứubay ngục tù tù túng, rất có thể cứu vãn trị bịnh nặng, hoàn toàn có thể cứu vớt trăm tai nạn thương tâm ndại khổ ách. Nếu gồm bạn tụng khiếp này được một ndại lần thì phiên bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì cả gia đình lìa khổ nạn.”

Quay về phụ thuộc mức độ oai thần của Phật, trở lại dựa dẫm mức độ gia hộcủa Phật, làm cho phần đông bạn không sinh chổ chính giữa ác hiểm, tạo nên phần nhiều ngườivới bản thân được Phật cứu vãn độ. Quay về nương tựa tình nhân tát Hồi Quang, nhân tình tát Hồi Thiện tại, đại thiên vương vãi A Nậu, nhân tình tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo tkhô nóng tịnh, bố ma với phá ác, thì việc cửa ải được dỡ quăng quật, bài toán không chánh xứng đáng ngưng xong. Cúi xin clỗi vị đại người thương tát, năm trăm vị la hán cứu hộ bạn dạng thân môn đệ (và thân nhân/ mọi người/ bọn chúng sanh) thảy phần lớn lìa khổ nàn. Như xâu chuỗi anh lạc của người tình tát Quán Thế Âm tự nhiên phân bong ra khỏi, fan nào chịu khó tụng nngu muôn lần (kinh này) thì các tai nạn thương tâm tự nhiên được dỡ quăng quật, thoát khỏi.

Đại chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, chào đón với vâng làm cho, người thương tátQuan Thế Âm ngay lập tức nói thần crúc rằng: Kyên ổn nhân tình kim người thương đề, đà la ni đế, nikhư la đế, nhân tình đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam mô (Namah/Namaha) là phiên âm giờ Phạn, tức thị kính lễ, kính lạy, xin thành kính mang lại, quay về nương tựa (qui y). Đây là lời của bọn chúng sanh hướng đến Phật, nhân tình tát, giáo pháp, thánh nhân từ tăng nhưng thốt lênlời thật long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ cửa hàng sát, lắng nghe âm tkhô hanh của cuộc đời, “soi thấy bằng ndại dột đôi mắt và chũm giữbởi nlẩn thẩn tay”, chuẩn bị cứu giúp khổ bọn chúng sanh: “nngốc vị trí cầu nguyện ngànvị trí ứng, hải dương khổ thuyền dong cứu vớt độ người”. Bồ tát Quan Thế Âm mở ra không ít vào phần đông kinh khủng đại vượt, ngài thay thế mang lại đức tánh từ bi (karuna) qua thần lực cứu độ chúng sanh vẫn buồn bã với phương tiện đi lại lực dẫn dắt bọn chúng sanh đi đến giải bay.

Xem thêm: Bất Ngờ Với Cuộc Hành Trình !, Cuộc Đời Chúng Ta Có Rất Nhiều Cuộc Hành Trình!

Thánh (arya) là quan niệm đối lập cùng với thế tục. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhà trương đả phá tư ách thống trị đương thời (sát đế lợi, bà la môn,mập xá và thủ đà la), chính vì như vậy những người dân bắt đầu làm tăng đoàn là Thích tử đồng đẳng, ko y cđọng vào quyền lực, tứ bí quyết, gia sản, mang chánh đạo làm cho thánh. Người search cầu với thực hành thực tế chánh đạo những Điện thoại tư vấn là thánh. Sự xuất gia cầu đạo của đức Phật Thích Ca điện thoại tư vấn là thánh cầu. Bát chánh đạocòn gọi là chén bát thánh đạo, tức tám con đường thánh đưa đến niết bàn. Tứ đọng diệu đế, tứ chân lý dĩ nhiên thiệt, nói một cách khác là tđọng thánh đế, tư chân lý của bậc thánh. Chữ thánh vào tởm này hiểu là chân chánh, ảo diệu, mầu nhiệm, cao quý.

Bồ tát (Bodhisattva) điện thoại tư vấn đủ là ý trung nhân đề tát đỏa, chỉ cho người tu hành nhưng mà trên thì cầu thành Phật bằng trí tuệ, dưới thì hóa độ chúng sanh bởi tự bi, là người dân có đủ hai hạnh: lợi ình lợi người cùng dũng cảm cầu Phật trái. Bồ tát Hồi Quang là nhân tình tát Soi chiếu lại trung ương mình. Bồ tát Hồi Thiện tại là tình nhân tát Trở về tánh thiện tại vốn có của bản thân.

Đại thiên vương A Nậu, còn gọi là A Nậu Quan Âm, tức 1 trong các 33 ứngthân của ý trung nhân tát Quan Thế âm, là hình tượng vị người thương tát ngồi trên gộp đá quan sát ra biển khơi. Như ghê Pháp Hoa, phđộ ẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc trôi dạt biểnKhủng, những nàn dữ cá Long, vì sức niệm Quan Âm, sóng quan trọng dìm chìm”. Vì biển cả với cá dragon nhân ái duim cùng với ao A nậu đạt đề nghị bồ tát Quan Âm bắt đầu gồm danh xưng những điều đó.

Bồ tát Chánh Điện là người tình tát Cung điện của chánh pháp, mang chân thành và ý nghĩa bản thân là cung điện phụng thờ chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (túng thiếu sô), giờ đồng hồ Phạn là bhiksu, tức là thành tích vừa đủ, Trung Hoa dịch là cận viên (sát cho tới viên tịch: niết bàn) xuất xắc bước lên khu vực cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong các chúng không giống (chúng trung tôn), làvị vắt túc giới pháp (250 giới điều) và uy nghi (không có đa số cử hễ bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo tất cả 5 nghĩa: khất sĩ, phá phiền khô não (phá ác), ra khỏi nhà vắt tục (xuất gia), trì giới tkhô nóng tịnh và làm cho ma quân lo lắng (tía ma). Trong đó, phá ác, ba ma cùng khất sĩ được Gọi là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo được dịch là những bậc tỳ kheo tkhô cứng tịnh, bố ma và phá ác. Tkhô nóng tịnh tỳ kheo là tỳ kheo giữ giới thanh hao tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo tía ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là pnhân từ óc, nhưng pnhân từ óc cũng trực thuộc ma quân, tức phần đa sự cường bạo, trsinh hoạt ngại ngùng vàphá hoại Phật, Phật pháp cùng tín đồ hành trì Phật pháp.

Xem thêm: ‎Album Tt Thich Chân Quang 2013, Sư Phụ Thích Chân Quang

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ đến 500 vị tkhô hanh văn vẫn triệu chứng quả vô học tập. Trong tứ quả thánh: tu đà trả (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a mãng cầu hàm (anagami) với a la hán (arahanta), thì trường đoản cú trái ana hàm trsinh sống xuống gọi là bậc hữu học tập vì chưng không được giải thoát hoàn toàn,còn yêu cầu học tập, trong những lúc quả a la hán đã làm được giải bay trọn vẹn,không còn đề nghị học tập nữa nên gọi là bậc vô học. Ngũ bách la hán được nhắc đến vào kinh Phật ngũ bách đồ đệ từ tngày tiết bạn dạng khởi cùng ghê Pháphoa: phđộ ẩm Ngũ bách môn đệ tbọn họ ký. Sau Lúc đức Phật diệt độ, tôn giả Đại Ca Diếp từng với 500 vị la hán kết tập pháp tạng sinh hoạt thành VươngXá. Tại Nước Trung Hoa, câu hỏi sùng bái 500 vị la hán siêu phổ biến. Hiện giờ, sinh hoạt Việt Nam, cvào hùa Bái Đính - Ninh Bình với chùa Minh Thành – Pleiku có tôn tạo cùng thờ phụng 500 vị la hán.