Mp3 Thích Huệ Duyên Tụng Niệm

  -  
*Bạn đang xem: Mp3 thích huệ duyên tụng niệm

*


KINH TỤNG - SÁM VĂN

THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ DUYÊN B Bốn Mươi Tám Nguyện của Phật A Di Đà. (01) N Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. (01) K Kinh A Di Đà Diễn Kệ. (01) Kinc Dược Sư. (01) (02) Kinc Di Giáo. (01) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kinc Địa Tạng. (01) (02) (03) (04) (05) (06) Kinh Hồng Danh Sám Hối. (01) (02) Kinh Niệm Phật Ba La Mật. (01) (02) (03) (04) (05) (06) Kinc Phổ Môn Diễn Kệ. (01) Kinc Phật Đhình ảnh Thủ Lăng Nghiêm. (01) Kinch Phật Đhình họa Tôn Thắng. (01) Kinch Sám Hối Diệt Tội. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Kinch Thiện Ác Nhân Quả. (01) (02) Kinch Vu Lan. (01) L Liên Hoàng Sám Nguyện. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) M Mục Liên Sám Pháp. (01) (02) (03) (04) (05) (06) T Từ Bi Thủy Sám. (01) (02) (03) (04) Thi Văn uống Giáo Lý. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) SÁM VĂNTác Giả: Tkhô cứng Sĩ A Ánh Sáng Từ Bi. (01) (02) (03) (04) C Con Thuyền Đại Đạo. (01) (02) (03) (04) Đ Đã Ckhông còn Mà Sống. (01) (02) (03) (04) Đâu Là Phàm Thánh. (01) (02) (03) (04) (05) Đêm Liên Hoa. (01) (02) (03) (04) Đời Mạt Pháp. (01) (02) (03) (04) Đường Giải Thoát. (01) (02) (03) (04) H Hởi Quê Nhà. (01) (02) (03) L Là Phật Tử. (01) (02) (03) (04) Lời Vàng Trong Mộng. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) R Rằm Tháng 10. (01) (02) (03) (04) (05) (06) T Thần Cơ Thật Luận. (01) (02) (03) (04) Tiếng Nói Trong Hoa Sen. (01) (02) (03) (04) Tình Đạo Phật. (01) (02) (03) (04) Tôi Không Quên. (01) (02) (03) (04) V Vạn Niên Huynh Đệ. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

*
Trsinh sống Lại Đầu Trang

*
Xem thêm: Mai Ấm Gia Đình Phần 4 (Tvb 2017, Mái Ấm Gia Đình P4 (Tvb 2017

*
*
*
Xem thêm: “ Ơn Đức Sinh Thành (Dương Thiệu Tước), Ơn Đức Sinh Thành

*
Xem cực tốt trên trình duyệt y IE 8 cùng với độ sắc nét từ 14trăng tròn x 750 trở lên Trung Tâm Văn uống Hóa Phật Giáo Việt Nam Tại Ottawa - Hiếu Giang Ni Tự - www.HieuGiang.netMọi Ý Kiến Đóng Góp Xin Vui Lòng Liên Lạc Với Ban Biên Tập Qua Điạ Chỉ Thư điện tử - Phật Tử Giác Tiên: Dao_Huy_Bui