Hướng Dẫn Cách Tụng Và Tải Kinh Phổ Môn

  -  

Kinc Phổ Môn thực tế là Phđộ ẩm phổ môn vào gớm Pháp Hoa. Đây là phần gớm văn uống đức Thế Tôn thuyết giảng về uy đức chẳng thể nghĩ bàn của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cổ kyên ổn tới thời điểm này tín đồ trì tụng Kinc Phổ môn này được chạm màn hình bay khổ quan yếu nói xiết, nhiệm mầu khôn xiết.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách tụng và tải kinh phổ môn

Bất kỳ ai, mặc dù là Phật tử hay không phải Phật tử, đọc hoàn thành ghê Phổ Môn này, biết về mạnh mẽ của danh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Nếu thường xuyên trì niệm thánh hiệu thì không cầu nào chẳng được, không nàn như thế nào mang đến được địa điểm thân. Bồ Tát cửa hàng xét âm thanh, ao ước cầu của chúng sanh, trong gần cạnh na hiện thân ứng cứu: Ý nghĩa của Tầm thanh cứu khổ là như vậy đó!

Kinch Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phổ Môn

Diệu Pháp Liên Hoa Kinc

Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

Nghi thức tụng Kinch Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ TátTán Lư Hương

Lò hương vừa nhen nhúmPháp giới đã có được xôngCác Phật trong hải hội số đông xa hayTheo vị trí kết mây lànhLòng thành mới ân cầnCác Phật hiện nay body toàn thân.Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới

Án lam (7 lần)

Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (3 lần)

Chân Ngôn Tịnh Tam Nghiệp

Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà pphân tử thuật độ hám (3 lần)

Bài Kệ Knhị Kinh

Pháp vi diệu hết sức sâu vô lượngTrăn nghìn muôn ức khó khăn gặpCon nay nghe thấy được thọ trìNguyện đọc nghĩa crộng thật của Phật.

Bài Khen Ngợi Kinh

Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốnRộng tiềm ẩn vô biên nghĩa mầuTrong cổ nước cam lộ rịn nhuầnTrong mồm hóa học đề hồ nước nhỏ mátBên răng ngọc trắng tuôn xá lợiTrên lưỡi sen hồng pngóng hào quangDầu cho tạo ra tội rộng núi cảChẳng nhọc Diệu Pháp vài bố hàng.Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Kinch Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Lúc này ngài Vô Tận Ý Bồ Tát tức khắc từ số chỗ ngồi vực lên trịch áo bày vai hữu, lẹo tay phía Phật nhưng bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bởi vì nhân dulặng gì mà lại tên là Quán Thế Âm?”

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Nếu tất cả vô lượng trăm ngàn muôn ức bọn chúng sinch Chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét nức danh tê, đầy đủ được giải bay.

Nếu bao gồm bạn trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào vào lửa bự, lửa chẳng cháy được, do vì chưng sức uy thần của Bồ Tát này được điều đó. Nếu bị nước to làm cho trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này ngay tức khắc được chỗ cạn.

Nếu bao gồm trăm ngàn muôn ức bọn chúng sinh bởi tìm kiếm xoàn, bạc, lưu ly, xà cừ, mã óc, san hô, hổ phách, trân châu những sản phẩm công nghệ báu, vào vào biển cả phệ, đưa sử gió phệ thổi ghe thuyền của cơ trôi tắp nơi nước quỷ La Sát, trong ấy nếu như gồm nhẫn mang lại một tín đồ xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những fan đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên ổn đó mà tên là Quán Thế Âm.

Nếu lại có tín đồ sắp đến bị hại, xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của bạn cụ tức khắc gãy từng khúc, bạn ấy được thoát ra khỏi.

*

Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên hy vọng mang lại sợ người, nghe tín đồ xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những quỷ dữ này còn chẳng thể sử dụng đôi mắt dữ nhưng mà quan sát người, huống lại có tác dụng sợ được.

Dầu lại sở hữu bạn hoặc gồm tội, hoặc không tội, gông xiềng xiềng xích trói buộc chỗ thân, xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thảy đông đảo đứt rã, lập tức được thoát khỏi.

Nếu kẻ oán thù tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, gồm một vị thương nhà dắt những người buôn lấy theo rất nhiều của báu, trải qua khu vực mặt đường hiểm trở, trong các số ấy bao gồm một bạn xướng rằng: “Các thiện tại nam tử! Chớ đề nghị hại sệt, các ông đề nghị nên một lòng xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó tuyệt đem pháp vô úy thí cho chúng sinch, những ông giả dụ xưng thương hiệu thời sẽ tiến hành thoát ra khỏi ân oán tặc này”.

Các fan buôn nghe rồi, các báo cáo xưng rằng: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!”, bởi xưng danh hiệu Bồ Tát phải lập tức được ra khỏi. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai nghiêm thần to lớn mập như vậy.

Nếu tất cả bọn chúng sinh làm sao các lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thì được ly dục.

Nếu tín đồ những giận dỗi, hay cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời được lìa lòng giận.

Nếu fan các đần độn say đắm, hay kính cẩn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ngay lập tức được lìa ngớ ngẩn ham mê.

*

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát bao hàm sức uy thần béo, các tác dụng như vậy, cho nên vì vậy chúng sinh thường xuyên cần một lòng tưởng nhớ.

Nếu bao gồm fan nàng, mang sử mong mỏi cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, ngay thức thì sinch nam nhi phúc đức trí tuệ. Giả sử ước ao cầu con gái, bèn sinc con gái gồm tướng tá xinh đẹp, trước sẽ tdragon cội phúc đức, rất nhiều fan đa số kính mến.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát gồm sức thần như vậy.

Nếu tất cả bọn chúng sinh kính cẩn lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phúc đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sinh phần nhiều nên tchúng ta trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô Tận Ý! Nếu gồm người thọ trì thương hiệu của sáu mươi hai ức hằng hà sa ý trung nhân tát lại trọn đời cúng nhường thứ nhà hàng ăn uống quần áo, giường ở thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện tại nam giới tử, thiện nay thanh nữ nhân kia có rất nhiều chăng?”

Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất nhiều”.

Phật nói: “Nếu lại có tín đồ thọ trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn mang lại 1 thời lễ lạy cúng nhường, thời phúc của hai bạn đó đều bằng nhau ko không giống, trong trăm nghìn ức kiếp quan yếu cùng tận. Vô Tận Ý! Tchúng ta trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô bờ phúc đức tác dụng như thế.”

*

Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi vào cõi Ta Bà như thế nào?”

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nay nam giới tử! Nếu tất cả chúng sinh trong quốc độ như thế nào đáng dùng thân Phật được độ thoát thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật vì chưng đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Duim Giác được độ bay, ngay tắp lự hiện tại thân Dulặng Giác cơ mà vày kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Thanh Văn uống được độ thoát, liền hiện nay thân Tkhô hanh Vnạp năng lượng mà lại vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Phạm Vương được độ bay, ngay lập tức hiện nay thân Phạm Vương nhưng vày kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Ðế Thích được độ bay, lập tức hiện nay thân Ðế Thích cơ mà do kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Tự Tại Thiên được độ thoát, tức thì hiện tại thân Tự Tại Thiên cơ mà vì kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Ðại Tự Tại Thiên được độ bay, ngay tắp lự hiện tại thân Ðại Tự Tại Thiên nhưng mà do kia nói pháp.

Xem thêm: Chuyện Ở Nông Trại Pdf - Chuyện Ở Nông Trại Ebook Pdf/Prc/Epub/Mobi

Người đáng dùng thân Thiên Ðại Tướng Quân được độ thoát, ngay thức thì hiện thân Thiên Ðại Tướng Quân nhưng bởi vì đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Tỳ Sa Môn được độ thoát, lập tức hiện nay thân Tỳ Sa Môn nhưng vị kia nói pháp.

Người đáng dùng thân Tiểu Vương được độ thoát, tức tốc hiện tại thân Tiểu Vương nhưng mà vì chưng kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Trưởng Giả được độ thoát, tức thời hiện thân Trưởng Giả mà lại do kia nói pháp.

*

Người đáng sử dụng thân Cư Sĩ được độ thoát, tức thì hiện tại thân Cư Sĩ mà bởi vì kia nói pháp.

Người đáng dùng thân Tể Quan được độ bay, ngay thức thì hiện tại thân Tể Quan mà do đó nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Bà La Môn được độ thoát, tức khắc hiện tại thân Bà La Môn nhưng vị đó nói pháp.

Người xứng đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được độ thoát, ngay tức thì hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nhưng mà vì đó nói pháp.

Người xứng đáng dùng thân đàn bà của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn được độ thoát, ngay tắp lự hiện tại thân phụ nữ mà vày đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân đồng nam, đồng cô bé được độ bay, ngay thức thì hiện thân đồng phái mạnh, đồng thanh nữ cơ mà vày đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Tròi, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân thuộc phi nhân được độ thoát, lập tức hầu như hiển thị nhưng bởi kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Chấp Kyên Cang Thần được độ thoát, liền hiện nay thân Chấp Kim Cang Thần mà lại bởi kia nói pháp.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, cần sử dụng những thân hình, dạo bước đi trong những cõi nước nhằm độ thoát chúng sinch, cho nên vì thế các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát.

*

Quán Thế Âm Ðại Bồ Tát đó nghỉ ngơi vào địa điểm nạn cấp sợ quánh hay ban sự vô úy, cho nên vì vậy cõi Ta Bà này đông đảo hotline Ngài là vị “Thí Vô Úy”.

Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: “Thế Tôn! Con ni đề xuất cúng nhường Quán Thế Âm Bồ Tát”. Liền msống chuỗi ngọc bằng các châu báu vị trí cổ quý giá trăm ngàn lạng ta vàng, mang trao cho ngài Quán Thế Âm nhưng mà nói rằng: “Xin Ngài nhấn chuỗi trân bảo pháp thí này”

lúc ấy Quán Thế Âm Bồ tát chẳng Chịu đựng nhấn chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Xin Ngài vì tmùi hương Shop chúng tôi nhưng mà thừa nhận chuỗi ngọc này”.

Bấy tiếng Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: “Ông cần tmùi hương Vô Tận Ý Bồ Tát này với sản phẩm tứ đọng bọn chúng cùng Ttách, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân với phi nhân v.v… nhưng thừa nhận chuỗi ngọc đó”.

Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương thơm sản phẩm tđọng bọn chúng cùng Ttránh, Rồng, nhân, phi nhân v.v… mà lại thừa nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: Một phần dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Ða Bảo.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát tất cả sức thần tự tại như thế, dạo đi chỗ cõi Ta Bà.

Xem thêm: Cúng Tam Tai 2021: Ngày Cúng, Lễ Vật, Bài Cúng Đầy Đủ Nhất, Cách Cúng Giải Hạn Tam Tai 2021

Lúc đó, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng:

*

Thế Tôn đầy đủ tướng mạo tốt!Con ni lại hỏi kiaPhật Tử nhân duim gìTên là Quán Thế Âm?Ðấng rất đầy đủ tướng mạo tốt

Kệ đáp Vô Tận Ý:

Ông nghe hạnh Quán ÂmKhéo ứng những nơi chỗThệ rộng sâu nhỏng biểnhầu hết kiếp chẳng nghĩ bànHầu những ngàn đức PhậtPhát nguyện tkhô hanh tịnh mập.Ta do ông lược nóiNghe tên cùng thấy thânTâm niệm chẳng luống quaHay khử khổ các cõiGiả sử sinch lòng hạiXô rớt hầm lửa lớnDo mức độ niệm Quán ÂmHầm lửa biến thành aoHoặc khám phá biển khơi lớnCác nàn quỷ, cá, rồngDo sức niệm Quán ÂmSóng mòi chẳng chìm đượcHoặc ở chót Tu DiBị bạn xô rớt xuốngDo sức niệm Quán ÂmNhư mặt nhật treo khôngHoặc bị người dữ rượtRớt xuống núi Kyên ổn Cang

Do mức độ niệm Quán ÂmChẳng tổn định mang đến mảy lôngHoặc gặp oán tặc vâyÐều cố dao có tác dụng hạiDo sức niệm Quán ÂmÐều tức thời sinc lòng lànhHoặc bị khổ nàn vuaLúc hành hình chuẩn bị chếtDo mức độ niệm Quán ÂmDao tức khắc gãy từng đoạnHoặc tù túng cnóng xiềng xíchTay chân bị gông cùmDo mức độ niệm Quán ÂmTháo tung được giải thoátNguyền rủa các thuốc độchy vọng hại mang đến thân đóDo mức độ niệm Quán ÂmTrnghỉ ngơi sợ hãi nơi bổn nhânHoặc chạm chán La Sát dữRồng độc các loại quỷDo sức niệm Quán ÂmLiền phần nhiều không dám hạiHoặc thụ dữ vây quanhNanh vuốt nhọn xứng đáng sợ

*

Do sức niệm Quán ÂmVội tiến thưởng bỏ chạy thẳngRắn độc cùng bò cạpHơi độc sương lửa đốtDo sức niệm Quán ÂmTheo giờ đồng hồ từ bỏ quăng quật điMây snóng nổ sét đánhTuôn giá, xối mưa lớnDo mức độ niệm Quán ÂmLiền được đánh tan cảChúng sinc bị khổ áchVô lượng khổ bức thânQuán Âm sức trí diệuHay cứu vãn khổ cố gắng gianÐầy đủ sức thần thôngRộng tu trí phương tiệnCác cõi nước mười phươngKhông cõi nào chẳng hiệnCác loài trong con đường dữ:Ðịa ngục tù, quỷ, súc sanhSinch, già, bịnh, chết khổLần hầu hết khiến xong hếtChân quán thanh hao tịnh quánTrí tuệ quán rộng lớnBi tiệm cùng từ bỏ quánThường nguyện thường chiêm ngưỡngSáng thanh hao tịnh không nhơTuệ nhật phá các tối

Haáo quần tai sương lửaKhắp soi sáng ráng gianLòng bi vang như sấmÝ Tđọng diệu nhường nhịn mâyXối mưa pháp cam lộDứt trừ lửa phiền hậu nãoCãi khiếu nại qua khu vực quanTrong quân trận hại sệtDo mức độ niệm Quán ÂmCừu oán phần nhiều lui tanDiệu Âm, Quán Thế ÂmPhạm Âm, Hải Triều ÂmTiếng không dừng lại ở đó gian kiaCho buộc phải hay đề nghị niệmNiệm niệm chớ sinh nghiQuán Âm bậc tịnh thánhNơi khổ não nàn chếtHay vày có tác dụng nương cậyÐủ toàn bộ công đứcMắt lành trông chúng sanhBiển phúc phệ ko lườngCho đề xuất đề xuất đhình ảnh lễ

*

Bấy giờ đồng hồ, ngài Trì Ðịa Bồ Tát ngay thức thì trường đoản cú chỗ ngồi đứng dậy cho trước Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Nếu gồm chúng sinh như thế nào nghe phđộ ẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự trên, Phổ môn thị hiện nay mức độ thần thông này, thời phải ghi nhận công đức fan kia chẳng ít”.

Lúc Phật nói phđộ ẩm Phổ Môn này, vào bọn chúng gồm tám muôn bốn nghìn chúng sanh hầu như phạt trung ương vô thượng chánh đẳng chánh giác.