Kinh Phổ Môn Cầu An Mp3

  -  

1. NGUYỆN HƯƠNG Nam-tế bào Bổn định Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đốt nén vai trung phong mùi hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn đức Nhỏng Lai, Cầu xin thế giới lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đệ tử chúng nhỏ, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Phổ Môn, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, tín đồ khổ cực được an vui. Lại nguyện chúng sanh: não pnhân từ xong không bẩn, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ khỏe mạnh, thân trọng điểm an lạc, lòng tin vững chắc và kiên cố, phước thọ tăng long, những vấn đề khô nóng thông, mái ấm gia đình phồn thịnh, quyến thuộc kmùi hương ninh, pháp giới bọn chúng sinc, thuộc lên bờ giác. Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)

2 KINH PHỔ MÔN 2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO Phật là đấng giác ngộ bản thân, Độ bạn thoát khỏi tử sinch bao đời, Từ bi, trí tuệ rạng ngời, Là thầy ba cõi trời fan xưa ni. Chí trung ương đhình họa lễ tất cả Đức Phật bố đời thường xuyên trú vào mười pmùi hương. (1 lạy) Pháp là phương pháp diệu gắng, Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinch, Nlỗi vầng trăng sáng sủa lung linh, Soi mặt đường ra khỏi u minch mê mờ. Chí chổ chính giữa đhình họa lễ tất cả Tôn Pháp tía đời thường xuyên trú trong mười pmùi hương. (1 lạy) Tăng là các bậc chân tu, Biết đời huyễn mộng, từ giã ra đi, Thnóng nhuần trí tuệ, từ bỏ bi, Độ đời thoát ra khỏi tmê mệt . . . tê mê khổ sầu. Chí trung khu đảnh lễ toàn bộ Hiền Thánh Tăng cha đời thường xuyên trú vào mười pmùi hương. (1 lạy) OOO NGHI THỨC DẪN NHẬP 3

3. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén rán lũ Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu như ý cát tường Xin Phật bệnh giám vai trung phong hương thơm chí thành Pháp thân các Phật tịnh tkhô hanh Chứng minch mùi hương nguyện, phước lành rưới ban. Nam tế bào Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)

4. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy bố cõi, Quy mạng Phật mười phương thơm. Nay nhỏ vạc nguyện Khủng, Tbọn họ trì Kinc Phổ Môn, Trên đền rồng tư ơn nặng trĩu, Dưới cứu khổ tía con đường. Nguyện cho những người thấy nghe Đều phân phát trọng tâm bồ-đề, Sống an vui giải thoát. Nam-mô Bổn định Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

4 KINH PHỔ MÔN

5.TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁPhường.


Bạn đang xem: Kinh phổ môn cầu an mp3


Xem thêm: Nuôi Heo Trong Chùa
Truyện Ngắn Của Hoàng Công DanhXem thêm: Kitaro Matsuri Bản Hòa Tấu Giao Ca Của Trời Đất, Xem Lời Bài Hát


Pháp Phật cao tay, lý rộng sâu, Trăm nngây ngô muôn kiếp nặng nề search cầu, Nay nhỏ chạm mặt được xin trì tụng, Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam-mô Knhị Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

KINH PHỔ MÔN 5 KINH PHỔ MÔN DANH HIỆU QUAN ÂM Tôi nghe như vầy: Bấy giờ đồng hồ vào hội Hoa Sen Chánh Pháp, bao gồm vị Bồ-tát hiệu Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, chắp tay thưa Phật: “Bạch đức Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm bởi nhân duyên gì được thương hiệu ấy?” Đức Phật tức tốc dạy: Này các Bồ-tát, nếu như gồm muôn ức những loại chúng sinh Chịu các khổ nàn, lúc được nghe tên Bồ-tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đông đảo được giải bay.

NĂNG LỰC TRÌ DANH Có người xấu số, lâm chình họa hoả thiến, xưng niệm Quan Âm, dựa vào sức oai nghiêm thần, lửa chẳng cháy đặng. Lại ví như có người bị nước cuốn nắn trôi, xưng niệm Quan Âm, nhờ vào mức độ oách thần, tức khắc đến vị trí cạn. Nếu kẻ đi thuyền bởi vì search châu báu: rubi,

6 KINH PHỔ MÔN bạc, mã não, hỗ phách, trân châu, xa cừ, giữ ly, sinh vật biển ngọc quý, lênh đênh biển cả lớn, bão táp dập dồn, rồi bị cảm thấy vào nước La-gần kề, thì nên cần tâm thành, trì niệm Quan Âm, nhờ vào sức oai phong thần, bình an vô sự. Lại nếu như gồm kẻ sắp bị hãm sợ hãi bởi trượng dao gậy, thì cần thực tâm, trì niệm Quan Âm, lúc đó dao gậy ngay tắp lự gãy từng khúc, với được cứu vãn bay. Nếu bị La-liền kề hoặc quỷ Dạ-xoa, hãm sợ thân ta, cần niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám sử dụng mắt bắt nạt fan, huống là hãm sợ hãi. Nếu nhỏng có người, vì nghiệp tuyệt tội, bị chình ảnh lao lí, xiềng xích gông xiềng, trói buộc mọi thân, dựa vào niệm Quan Âm, bay chình ảnh tù đày, dứt hẳn hoạ tai. Nếu đoàn thương nhân, trên đường hiểm trsinh sống, có nhiều của báu, bị chiếm tiến công, thì đừng hốt hoãng. Chỉ phải bạn biết khuim những đồng nghiệp: “Hết lòng trì niệm, danh hiệu Quan Âm, vị Ban Vô Uý, cho nguồn hoan tin vui.” Thương thơm buôn nghe KINH PHỔ MÔN

7 kết thúc, trì niệm không còn lòng: “Nam-mô Bồ-tát đức Quán Thế Âm.” Nhờ sức oách thần, thoát ra khỏi tai nạn đáng tiếc. Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm tất cả mức độ oách thần rộng sâu như biển, công đức hiển hiện nay, cấp thiết nghĩ bàn, lợi lạc quần sinh. Vì gắng các ông thường nên một lòng, trì danh Bồ-tát. Nếu gồm bọn chúng sanh bản tánh tđắm đuối lam, dại dột đê mê hờn giận, thường kính cẩn niệm Bồtát Quan Âm, thì tmê say sảnh si, thảy phần đa chảy đổi thay. Nếu gồm gia quyến cầu sanh nam nhi thì nên lễ lạy, thành khẩn trì danh Bồ-tát Quan Âm, liền sanh phái nam tử, phước đức rất đầy đủ, trí tuệ hơn fan. Nếu cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ-tát Quan Âm, thì đang hạ sinh hằng nga thục bạn nữ, công hạnh không thiếu thốn, dễ thương đoan trang, những tín đồ yêu dấu. Sức thần Quan Âm nhiệm mầu như thế! Cung kính đhình ảnh lễ, tán thán trì danh, công đức tăng nkhô nóng, được không ít phúc lợi an sinh. Ta khuyên ổn phần đa tín đồ trì danh Bồ-tát.

8 KINH PHỔ MÔN BĂM BA ỨNG THÂN Ngài Vô Tận Ý liền hỏi Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, trong cõi thế gian, Bồ-tát Quan Âm áp dụng thay làm sao, phương tiện đi lại quyền xảo, hoằng pháp lợi sinch, giúp cho thơ mộng thảy mọi tỏ ngộ?” Này Vô Tận Ý: “Nếu có chúng sinh, xứng đáng dùng Phật thân, để được độ bay, hội chứng cần quả giác, thì Quán Thế Âm thị hiện nay Phật thân bởi vì chúng ta tmáu pháp.” Tương từ bỏ như vậy, tuỳ theo căn uống tánh của các chúng sinh, Bồ-tát Quan Âm ứng hiện tại các thân: nlỗi thân Tkhô hanh Vnạp năng lượng, thân Bích-bỏ ra Phật, hoặc Ttránh Đế-ưa thích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ-sa-môn, tiểu vương vãi, trưởng trả, tể quan lại, cư sĩ, hoặc Bà-la-môn, tín con gái, thiện phái mạnh, hoặc có tác dụng Tăng Ni, hoặc thân thanh nữ của hàng trưởng mang, cư sĩ, tể quan, với bà-la-môn, đồng nam đồng chị em, thậm chí còn hiện nay thân: trời, dragon, dạ-xoa, hoặc càn-thát- KINH PHỔ MÔN

9 bà, hoặc a-tu-la, hoặc ca-lâu-la, hoặc khẩnna-la, ma-hầu-la-già, thần Chấp Kyên Cang, tất cả băm bố ứng thân không đúng không giống, giúp tín đồ giải thoát, thì Quan Thế Âm chuẩn bị sẵn sàng hoá thân, ko chút ít quản hổ ngươi. Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm ứng hiện những thân, cứu giúp độ bọn chúng sinh, khắp các cõi nước, tất yêu nhắc xiết. Vì cố các ông hãy nên một lòng, tán thán cúng nhịn nhường Bồ-tát Quan Âm. BẬC BAN VÔ UÝ Này Vô Tận Ý, ban niềm vô uý trong vùng khổ nàn, run sợ kinh hoàng, đó là hạnh nguyện của Quán Thế Âm, nên cõi Ta-bà có cách gọi khác ngài là Đấng Thí Vô Uý.

BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG Ngài Vô Tận Ý thưa đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, bé xin cúng nhịn nhường Bồ-tát Quan Âm.” Nói xong ngài rước chuỗi ngọc suôn sẻ, khuyến mãi ngay làm pháp thí, giá trị nghìn đá quý, cúng Quan Thế Âm. Quan Âm bồ-tát, ko Chịu đựng nhấn chuỗi.

Phật 10 KINH PHỔ MÔN tức khắc dạy dỗ rõ về pháp cúng nhường, khuim Quán Thế Âm, hãy vày tứ bọn chúng, tám bộ ttránh rồng, cùng Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp thí, lợi ích ttách tín đồ. Phật vừa hoàn thành lời, Bồ-tát Quan Âm hoan hỷ tiếp nhận, chia làm nhị phần, 1 phần dưng cúng đức Phật Thích-ca, còn lại phần cơ, cúng tháp Đa Bảo.