Kinh phổ hiền

     

“Này Thiện tại nam giới tử! Mười pmùi hương Phật nói công đức của Nhỏng Lai trải số kiếp nhiều như cực vi nai lưng trong bất khả thuyết; bất khả tmáu cõi Phật, cũng không nói hết được. Ai mong mỏi trọn đầy đủ công đức ấy nên tu mười đại hạnh nguyện Phổ Hiền!”.

Bạn đang xem: Kinh phổ hiền


Đức Phổ Hiền qua những tnhãi con tượng Tam Tôn hay được Hotline là Thích Ca Tam Thánh giỏi Hoa Nghiêm Tam Thánh, trong những số đó Đức Thế Tôn ở giữa, bên buộc phải Ngài là Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi white thay hoa sen, phía trái Ngài là Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử cố gắng gươm báu. Voi White chỉ đến sức mạnh của tu tập, sự thắng vượt; hoa sen chỉ cho sự tkhô cứng tịnh của tiết hạnh, trí tuệ như ý.

Sáu nkê của voi báu nêu biểu “Sáu căn uống xúc tiếp với sáu trần chế tạo vô hạn tội. Nay tu theo lời Phật dạy dỗ, sáu cnạp năng lượng đưa thành sáu ncon kê góp Ngài tạo nên muôn ngàn công đức. Sáu ngà là sáu thần thông. Voi là loại có chức năng chở nặng nề đi ngược dốc ko gì vật cản. Sức mạnh của voi nêu biểu bất bốn nghì lực, hàng phục toàn bộ đông đảo việc khó khăn làm".

Ý nghĩa về Bồ Tát Phổ Hiền được bom tấn Đại quá tiến hành rất rộng rãi và logic. Ngài xuất hiện trong số gớm nhỏng Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Kyên ổn Cang Đhình họa, Bi Hoa, Địa Tạng, Mạn-đà-la Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát…cùng được giải bàn chân thành và ý nghĩa vào tương đối nhiều luận giải.

Bồ tát Phổ Hiền đại biểu mang đến lý, định, hạnh, sở hữu lý đức, định đức và hạnh đức của chỏng Phật.

Xem thêm: Pháp Phục Phật Giáo Việt Nam Như Thế Nào? Tìm Hiểu Về Pháp Phục Phật Giáo Việt Nam


Hoặc gồm người tiêu dùng tín nhiệm sâu chắc nghỉ ngơi chỗ mười điều nguyện rộng lớn này thọ trì gọi tụng, cho tới ghi chép một bài kệ bốn câu, thì nhanh chóng rất có thể chấm dứt trừ được năm nghiệp vô gián, cả thảy thân căn bệnh, chổ chính giữa căn bệnh, khổ não vào trần gian, cho đến tất cả những độc ác những như số cực vi trong cõi Phật hầu như được tiêu trừ, tất cả các quân ma, qủi Dạ Xoa, Qủy La Sát, hoặc quỷ Cưu Bàn Tsoát, Tỳ Xá Xà, Bộ Ða,... các quỷ thần hung tàn uống máu ăn uống giết thảy những lánh xa. Hoặc là có gần mang lại thì là hạng phát trọng tâm theo phù trợ.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa từng khai thị: “Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương này do chính từ klặng khẩu của Đức Phật tulặng ttiết ra, lời nói xuất phát điểm từ 1 bậc Thầy vẫn tiềm ẩn ân phúc gia trì rất to lớn, tiếng nói tự kyên ổn khẩu của thiết yếu Đức Phật tngày tiết ra thì năng lực còn trẻ trung và tràn đầy năng lượng rộng tương đối nhiều. Trì tụng dù duy nhất lần khóa lễ Monlam Zangchod cũng khiến cho bạn tích điểm vô bờ công đức; Việc trì tụng xã hội cùng với chổ chính giữa Bồ đề và sự hồi hướng thanh hao tịnh sẽ giúp thỏa mãn hầu như vai trung phong nguyện, mang lại quốc thái dân an, vạn loại hạnh phúc”.

 

Phổ Hiền dịch âm là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà (Samntabhadra). Phổ là biến đổi khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ-tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác gồm năng lượng hiện nay thân mọi mười phương thức giới, tùy hy vọng cầu của bọn chúng sinh mà hiện tại thân hóa độ.

Xem thêm: Thuyết Pháp Bát Nhã Tâm Kinh Thầy Thích Trí Huệ, Bã¡T Nh㣠Tã¢M Kinh (5 Bã I)

Vì thế nên nếu như người trì tụng nguyện này, thì đi trong trần thế không bị chướng ngại, như mặt trăng thân lừng thoát ra khỏi mây mù, những Ðức Phật, Bồ Tát những sử dụng nhiều, toàn bộ sản phẩm Nhân Thiên đều yêu cầu lễ kính, toàn bộ bọn chúng sinch hầu hết bắt buộc cúng nhường. Người Thiện tại Nam Tử này trọn được thân fan, rất đầy đủ từng nào công đức của ngài Phổ Hiền, chẳng bao lâu vẫn nlỗi Phổ Hiền Bồ Tát mau được thành quả sắc đẹp thân vi diệu, đủ tía mươi hai tướng Đấng mày râu, ví như sinch nghỉ ngơi cõi tín đồ giỏi ttránh thì thường xuyên nghỉ ngơi cái cừ khôi, trọn hoàn toàn có thể phá hoại tất cả con đường ác, trọn có thể xa lìa toàn bộ các bạn dữ, trọn hoàn toàn có thể chế phục toàn bộ nước ngoài đạo, trọn có thể giải thoát toàn bộ phiền đức não, nlỗi sư tử vương dẹp phục bè đảng thụ. Kham mê lãnh tchúng ta sự cúng nhịn nhường của tất cả chúng sinh.

Bồ Tát Phổ Hiền thường được thờ với Phật Thích Ca (Sakya) cùng Bồ Tát Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi (Mañjuśrī). Bồ Tát cỡi voi Trắng 6 ngà; voi Trắng đại diện trí huệ quá chướng ngại vật, 6 ngà thay mặt cho việc thắng lợi 6 giác quanSự kiện trông rất nổi bật
*Chuyên mục: Phật Giáo