KINH PHÁP HOA PHẨM PHỔ MÔN

  -  
Kinch Pháp Hoa Phđộ ẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ bỏ giờ đồng hồ Phạn thanh lịch Hoa Văn Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch trường đoản cú Hoa Văn uống thanh lịch giờ Việt

Phần đăng bên trên web chỉ bao hàm Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, khách hàng rất có thể thiết lập về trọn quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (787 trang) sinh hoạt links sau: Kinh Dieu Phap Lien Hoa

Nghe Thầy Thích Trí Thoát tụng Kinch Diệu Pháp Liên Hoa trọn cỗ 28 phẩm: https://www.tamkyrt.vn/kinh-phap-hoa/


*
Watch this Clip on YouTube

Kệ Knhị Kinh

Phật Pháp rộng sâu vô cùng nhiệm mầu

Trăm ndại dột muôn kiếp nặng nề tìm kiếm cầu

Con ni nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nam Mô Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Hiện giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát ngay lập tức trường đoản cú số chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân dulặng gì nhưng mà thương hiệu là Quán Thế Âm?”

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát:

“Thiện nay nam giới tử! Nếu bao gồm vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sinch chịu đựng các nhức đầu khó xử, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát ngay tức thì lưu ý tiếng tăm kia, mọi đưọc giải thoát.

Bạn đang xem: Kinh pháp hoa phẩm phổ môn

Nếu bao gồm fan trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa Khủng, lửa chẳng cháy được, do vì chưng mức độ uy thần của Bồ Tát này được như thế. Nếu bị nước mập làm cho trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này tức tốc được chỗ cạn.

Nếu tất cả trăm ngàn muôn ức chúng sinh vì kiếm tìm quà, bạc, lưu lại ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu những sản phẩm công nghệ báu, vào trong biển cả lớn, đưa sử gió Khủng thổi ghe thuyền của tê trôi tắp khu vực nước quỉ La Sát, vào ấy ví như gồm nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những bạn này đều được ra khỏi nàn quỉ La Sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm.

Nếu lại có bạn sắp đến bị sợ hãi, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của fan nỗ lực liền gãy từnh khúc, bạn ấy được thoát khỏị.

Nếu quỉ Dạ Xoa thuộc La Sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên ước ao mang đến sợ người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỉ dữ này còn cấp thiết cần sử dụng đôi mắt dữ nhưng quan sát fan, huống lại làm cho sợ được.

Dầu lại sở hữu tín đồ hoặc gồm tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc chỗ thân, xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thảy hồ hết đứt chảy, liền được thoát ra khỏi.

Nếu kẻ oán tặc đầy vào cõi tam thiên đại thiên, tất cả một vị thương thơm nhà dắt các tín đồ buôn đem theo khá nhiều của báu, trải qua khu vực con đường hiểm trsinh hoạt, trong đó bao gồm một người xướng rằng: “Các thiện tại phái nam tử! Chớ buộc phải sợ hãi đặc, những ông bắt buộc phải một lòng xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát kia tuyệt lấy pháp vô úy thí cho chúng sinch, các ông nếu như xưng danh hiệu thời sẽ tiến hành thoát ra khỏi ân oán tặc này”.

Các fan buôn nghe rồi, hầu hết lên tiếng xưng rằng: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!”, vị xưng danh hiệu Bồ Tát đề xuất tức thời được ra khỏi.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát mức độ oai phong thần khổng lồ lớn như vậy.

Nếu có bọn chúng sinh như thế nào nhiều lòng dâm dục, thường xuyên kính cẩn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thì được ly dục.

Nếu bạn những giận hờn, thường xuyên kính cẩn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ngay thức thì được lìa lòng giận.

Nếu fan những dại say đắm, hay cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời được lìa ngốc đắm say.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát bao hàm mức độ uy thần mập, các lợi ích như vậy, vì vậy bọn chúng sinch thường đề xuất một lòng tưởng nhớ.

Nếu tất cả tín đồ chị em, trả sử mong muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, lập tức sinch nam nhi phúc đức trí tuệ; trả sử mong cầu đàn bà, bèn sinh đàn bà tất cả tướng cute, trước sẽ tdragon cội phúc đức, phần lớn tín đồ các kính thích.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như vậy.

Nếu có bọn chúng sinch cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phúc đức chẳng luống mất. Cho yêu cầu chúng sinch mọi nên thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.

Vô Tận Ý! Nếu gồm người tchúng ta trì danh hiệu của sáu mươi nhị ức hằng hà sa tình nhân tát lại trọn đời cúng nhường đồ gia dụng nhà hàng ăn uống áo quần, chóng ở thuốc thang. Ý ông nghĩ về sao? Công đức của người thiện phái mạnh tử, thiện tại nữ giới nhân kia có rất nhiều chăng?”

Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất nhiều”.

Phật nói: “Nếu lại có người tchúng ta trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn mang lại 1 thời lễ lạy cúng nhường, thời phúc của nhì fan đó cân nhau ko khác, trong trăm nghìn ức kiếp thiết yếu tận cùng. Vô Tận Ý! Tbọn họ trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô hạn phúc đức công dụng như vậy.”

Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát đi dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào?”

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện phái mạnh tử! Nếu bao gồm bọn chúng sinc trong quốc độ làm sao đáng sử dụng thân Phật được độ bay thời Quán Thế Âm Bồ Tát tức khắc hiện tại thân Phật vày kia nói pháp.

Người xứng đáng dùng thân Duim Giác đượcc độ bay, liền hiện thân Duyên Giác mà vì chưng kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Tkhô hanh Vnạp năng lượng được độ thoát, lập tức hiện thân Thanh khô Văn uống cơ mà bởi vì kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Phạm Vương được độ thoát, ngay tức khắc hiện tại thân Phạm Vương mà vày kia nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Ðế Thích được độ thoát, tức khắc hiện nay thân Ðế Thích nhưng mà bởi vì đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Tự Tại Thiên được độ bay, liền hiện thân Tự Tại-Thiên mà lại do đó nói pháp.

Xem thêm: Thần Chú Của Phật Đại Nhật Như Lai Thần Chú Tiếng Việt, Thần Chú Đại Nhật Như Lai (Vairocana Mantra)

Người xứng đáng sử dụng thân Ðại Tự Tại Thiên được độ thoát, ngay lập tức hiện nay thân Ðại Tự Tại Thiên nhưng bởi kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Thiên Ðại Tướng Quân được độ thoát, lập tức hiện tại thân Thiên Ðại Tướng Quân nhưng mà vì chưng đó nói pháp.

Người xứng đáng dùng thân Tỳ Sa Môn được độ thoát, liền hiện nay thân Tỳ Sa Môn mà lại vì chưng đó nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Tiểu Vương được độ thoát, tức khắc hiện tại thân Tiểu Vương mà vày kia nói pháp.

Người đáng dùng thân Trưởng Giả được độ thoát, ngay lập tức hiện nay thân Trưởng Giả mà vì kia nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Cư Sĩ được độ bay, ngay lập tức hiện nay thân Cư Sĩ cơ mà vì chưng kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Tể Quan được độ thoát, tức tốc hiện tại thân Tể Quan cơ mà bởi kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Bà La Môn được độ bay, ngay tức thì hiện nay thân Bà La Môn mà lại vày kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được độ bay, lập tức hiện nay thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà vì chưng đó nói pháp.

Người đáng dùng thân thanh nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn được độ thoát, lập tức hiện thân đàn bà nhưng mà vì chưng kia nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân đồng nam, đồng thiếu phụ được độ thoát, lập tức hiện nay thân đồng phái nam, đồng thiếu nữ nhưng mà bởi vì kia nói pháp.

Người đáng dùng thân Tròi, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân cùng phi nhân được độ bay, tức thời rất nhiều hiện ra cơ mà vì kia nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Chấp Kyên Cang Thần được độ bay, liền hiện thân Chấp Kyên Cang Thần mà vị đó nói pháp.

Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm Bồ-Tát kia chiến thắng công đức như thế, cần sử dụng những toàn thân, dạo bước đi trong số cõi nước nhằm độ bay bọn chúng sinh, do đó những ông phải một lòng cúng nhường Quán Thế Âm Bồ Tát.

Quán Thế Âm Ðại Bồ-Tát kia ở vào chỗ nạn vội vàng sợ hãi đặc tuyệt ban sự vô úy, cho nên vì vậy cõi Ta Bà này đầy đủ hotline Ngài là vị “Thí Vô Úy”.

Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: “Thế-Tôn ! Con ni cần cúng nhịn nhường Quán Thế Âm Bồ-Tát”. Liền mở chuỗi ngọc bằng những châu báu địa điểm cổ giá trị trăm nghìn lạng rubi, lấy trao mang đến ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: “Xin Ngài dấn chuỗi trân bảo pháp thí này”

Lúc ấy Quán-Thế-Âm Bồ-tát chẳng chịu đựng dìm chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa thuộc Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Xin Ngài vày thương thơm Cửa Hàng chúng tôi mà lại dìm chuỗi ngọc này”.

Bấy tiếng Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: “Ông phải thương Vô Tận Ý Bồ Tát này với sản phẩm tđọng chúng thuộc Ttách, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân và phi nhân v.v… nhưng mà dìm chuỗi ngọc đó”.

Tức thời Quán Thế Âm Bồ-Tát thương sản phẩm tứ đọng bọn chúng và Trời, Rồng, nhân, phi nhân v.v… cơ mà dấn chuỗi ngọc đó chia thành nhì phần: một phần dưng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, 1 phần dâng tháp của Phật Ða Bảo.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát tất cả mức độ thần trường đoản cú trên như thế, dạo bước đi khu vực cõi Ta Bà.

Lúc đó, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng:

Thế Tôn đủ tướng tá tốt!

Con ni lại hỏi kia

Phật Tử nhân dulặng gì

Tên là Quán Thế Âm?

Ðấng khá đầy đủ tướng mạo tốt

Kệ đáp Vô Tận Ý:

Ông nghe hạnh Quán Âm

Khéo ứng các vị trí chỗ

Thệ rộng lớn sâu nhỏng biển

đa phần kiếp chẳng nghĩ về bàn

Hầu nhiều ngàn đức Phật

Phát nguyện tkhô hanh tịnh bự.

Ta do ông lược nói

Nghe tên thuộc thấy thân

Tâm niệm chẳng luống qua

Hay khử khổ các cõi

Giả sử sinc lòng hại

Xô rớt hầm lửa lớn

Do mức độ niệm Quán Âm

Hầm lửa biến thành ao

Hoặc cảm giác đại dương lớn

Các nàn quỉ, cá, rồng

Do mức độ niệm Quán Âm

Sóng mòi chẳng chìm được

Hoặc ngơi nghỉ chót Tu Di

Bị tín đồ xô rớt xuống

Do sức niệm Quán Âm

Nlỗi khía cạnh nhật treo không

Hoặc bị tín đồ dữ rượt

Rớt xuống núi Klặng Cang

Do mức độ niệm Quán Âm

Chẳng tổn cho mảy lông

Hoặc chạm chán ân oán tặc vây

Ðều cụ dao làm hại

Do sức niệm Quán Âm

Ðều ngay tắp lự sinch lòng lành

Hoặc bị khổ nàn vua

Khi hành hình sắp tới chết

Do sức niệm Quán Âm

Dao tức thời gãy từng đoạn

Hoặc tù đọng cnóng xiềng xích

Tay chân bị gông cùm

Do mức độ niệm Quán Âm

Tháo tan được giải thoát

Nguyền rủa các dung dịch độc

muốn hại cho thân đó

Do sức niệm Quán Âm

Trngơi nghỉ sợ hãi địa điểm bổn nhân

Hoặc chạm chán La Sát dữ

Rồng độc những loài quỉ

Do mức độ niệm Quán Âm

Liền gần như không dám hại

Hoặc trúc dữ vây quanh

Nanh vuốt nhọn đáng sợ

Do mức độ niệm Quán Âm

Vội xoàn vứt chạy thẳng

Rắn độc thuộc trườn cạp

Hơi độc sương lửa đốt

Do sức niệm Quán Âm

Theo giờ đồng hồ tự quăng quật đi

Mây sấm nổ sét đánh

Tuôn giá chỉ, xối mưa lớn

Do sức niệm Quán Âm

Liền được xua tan cả

Chúng sinch bị khổ ách

Vô lượng khổ bức thân

Quán Âm mức độ trí diệu

Hay cứu vớt khổ cầm cố gian

Ðầy đủ sức thần thông

Rộng tu trí pmùi hương tiện

Các cõi nước mười phương

Không cõi như thế nào chẳng hiện

Các loại vào đường dữ:

Ðịa lao tù, quỉ, súc sanh

Sinc, già, bịnh, chết khổ

Lần phần lớn khiến cho chấm dứt hết

Chân cửa hàng tkhô cứng tịnh quán

Trí tuệ quán rộng lớn

Bi cửa hàng và trường đoản cú quán

Thường nguyện thường xuyên chiêm ngưỡng

Sáng thanh tịnh không nhơ

Tuệ nhật phá các tối

Haquần áo tai sương lửa

Khắp soi sáng sủa vắt gian

Lòng bi ran nlỗi sấm

Ý Tứ diệu nhường nhịn mây

Xối mưa pháp cam lộ

Dứt trừ lửa pnhân hậu não

Cãi kiện qua địa điểm quan

Trong quân trận sợ hãi sệt

Do mức độ niệm Quán Âm

Cừu oán gần như lui tan

Diệu Âm, Quán Thế Âm

Phạm Âm, Hải Triều Âm

Tiếng chưa dừng lại ở đó gian kia

Cho phải hay buộc phải niệm

Niệm niệm chớ sinh nghi

Quán Âm bậc tịnh thánh

Nơi khổ não nạn chết

Hay bởi vì có tác dụng nương cậy

Ðủ tất cả công đức

Mắt lành trông bọn chúng sanh

Biển phúc mập không lường

Cho đề nghị phải đảnh lễ

Bấy giờ, ngài Trì Ðịa Bồ Tát tức tốc từ bỏ chỗ ngồi đứng lên cho trước Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Nếu có bọn chúng sanh như thế nào nghe phđộ ẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp trường đoản cú trên, Phổ môn thị hiện nay sức thần thông này, thời phải ghi nhận công đức fan kia chẳng ít”.

Xem thêm: Lược Sử Tóm Tắt Về Cuộc Đời Đức Phật Ra Đời Đức Phật, Đức Phật Ra Đời

Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong bọn chúng tất cả tám muôn tứ ngàn bọn chúng sinh gần như phân phát trung ương vô thượng chánh đẳng chánh giác.