Hướng dẫn nghi thức niệm phật hàng ngày mới nhất 2018

     

Y phục ngay thật đứng nhắm tới bàn thờ tổ tiên Phật. Nếu đơn vị không tồn tại chỗ thờ phượng hoàn toàn có thể luân phiên phương diện về hướng Tây (hướng phương diện ttách lặn).

Bạn đang xem: Hướng dẫn nghi thức niệm phật hàng ngày mới nhất 2018

1. ĐẢNH LỄ

Chí tâm đhình họa lễ: Nam tế bào tận hư không biến pháp giới vượt, hiện nay, vị lai thập pmùi hương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng tâm đhình họa lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Clỗi Tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô hanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân sắc rubi Tướng giỏi quang minch từ nghiêm túc Năm Tu Di uyển gửi bạch hào Bốn biển lớn béo vào nngay gần đôi mắt biếc

Trong hào quang quẻ hóa vô số Phật Vô số Bồ tát hiện tại ngơi nghỉ trong Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh Chín phđộ ẩm sen rubi lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật Tại phương Tây nhân loại mạnh khỏe Con ni xin vạc nguyện vãng sanh Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.

Nam-tế bào Tây phương thơm Cực lạc nhân loại đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng những càng tốt) Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam-tế bào Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam-tế bào Thanh hao Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Con xưa đã tạo nên bao thâm hiểm Đều vày vô tbỏ tđắm say Sảnh say đắm Bởi thân khẩu ý phân phát hình thành Hết thảy nhỏ nay nguyện sám hối hận. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sinh Tịnh Độ sinh hoạt Tây Pmùi hương Chín phẩm hoa sen là cha mẹ Hoa nsinh hoạt thấy Phật chứng vô sanh Bồ Tát bất tăn năn là chúng ta lữ.

Xem thêm: Cách Niệm Phật Tại Nhà - Niệm Phật Và Những Điều Cần Biết

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Nguyện cho việc đó sinh đọc sâu đạo cả, phát trọng tâm vô thượng.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Nguyện cho cái đó sinh thấu rõ ghê tạng, trí tuệ nlỗi biển lớn.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Nguyện cho việc đó sanh trung tâm ý liên kết, biết yêu mến nhau.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên đền rồng tứ ân nặng Dưới cứu khổ bố đường

Nếu gồm ai thấy nghe Đều phát lòng người thương đề Hết một báo thân này Đồng sanh cõi Cực Lạc

Nghi thức niệm Phật (Tiếng Hán)

1. ĐẢNH LỄ

Chí vai trung phong đhình ảnh lễ: Nam mô tận hỏng ko phát triển thành pháp giới quá, hiện, vị lai thập pmùi hương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí vai trung phong đhình ảnh lễ: Nam mô Tây Phương thơm Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô cứng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kim nhan sắc Tướng hảo quang minh vô đẳng luân Bạch hào uyển đưa ngũ Tu Di Hám mục trừng tkhô giòn tứ đọng đại hải

Quang trung hóa Phật vô vàn ức Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên Tđọng thập bát nguyện độ bọn chúng sinh Cửu phđộ ẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Khể thủ Tây Phương An Lạc quốc Tiếp dẫn bọn chúng sinh đại đạo sư Ngã kyên ổn vạc nguyện, nguyện vãng sinh Duy nguyện trường đoản cú ai oán nhiếp đáp tbọn họ.

Nam-tế bào Tây pmùi hương Cực lạc quả đât đại từ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-tế bào A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng những càng tốt) Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam-tế bào Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam-mô Tkhô cứng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Ngã tích slàm việc tạo clỗi ác nghiệp Giai vày vô tdiệt ttê mê sân si Tùng thân ngữ ý bỏ ra snghỉ ngơi sanh Nhất thiết té kyên ổn giai sám hối. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sinh Tây phương thơm Tịnh độ trung Cửu phđộ ẩm liên hoa vi phú mẫu mã Hoa knhị loài kiến Phật ngộ vô sinh Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Xem thêm: Bộ Hình Ảnh Mùa Lễ Vu Lan Báo Hiếu Đẹp & Ý Nghĩa Nhất 2021, Hình Ảnh Xúc Động Trong Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Đương nguyện bọn chúng sanh thể giải đại đạo, phạt vô thượng chổ chính giữa.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh xâm nhập kinh tạng, trí huệ nhỏng hải.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Đương nguyện bọn chúng sanh thống lý đại chúng, nhứt thiết vô trinh nữ.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện dĩ demo công đức Trang nghiêm Phật Tịnh độ Thượng báo tứ trọng ân Hạ tế tam vật dụng khổ

Nhược hữu kiến văn giả Tức phân phát Bồ đề chổ chính giữa Tận thử nhứt báo thân Đồng sanh Cực Lạc quốc.


Chuyên mục: Phật Giáo