Kinh niệm phật ba la mật mp3

  -  

- Thưa Thế-tôn, ni con do thương tưởng chúng sinh nơi thời Mạt pháp, lúc đó kiếp sút, tbọn họ mạng ngắn, phước đức kỉm thiếu hụt, loàn trược tăng mạnh, kẻ chân thật tu hành vô cùng không nhiều. Con vẫn ban cho tất cả những người niệm Phật thần chụ Đà-ra-ni nầy, để thủ phòng thân chổ chính giữa, nhổ tận căn nguyên nghiệp chướng trừ sạch sẽ phiền óc, được mau cngóng sanh về Cực-lạc. hotline là Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Cnạp năng lượng Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà-ra-ni. Liền nói thần chú:

- Nam tế bào a di đa bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá vớ đam bà tỳ, a di lị đá tỳ ca lan đế, a di lị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đá ca lệ sa bà ha.

Bạn đang xem: Kinh niệm phật ba la mật mp3

Người niệm Phật buộc phải giữ lại giới, ăn chay, thân khẩu ý đều đề nghị thanh khô khiết. Ngày tối sáu thời, mỗi thời tụng hai mươi kiểu mốt biến đổi. Như vậy, khử được những tội: Tứ đọng trọng, ngũ nghịch, loan giá, cùng hủy báng Chánh pháp. Thường được đức Phật A-di-đà hiện nay bên trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn định, phước lạc. Hơi thsống sau cùng, được tùy nguyện cơ mà vãng sanh Cực-lạc. Hoặc tụng cho tía chục muôn biến chuyển, ngay lập tức thấy Phật tức thì trước khía cạnh bản thân.

Bấy tiếng, ngài Quán-thế-âm Đại Bồ-tát bước ra trước Phật, bạch rằng:

- Nay bé nương uy thần của đức A-di-đà, nhưng ban cho việc đó sinh cố chí niệm Phật thời Mạt pháp, một chân ngôn Điện thoại tư vấn là: Vô Lượng Tbọn họ Như-lai Chân Ngôn. Đây là tạng pháp kín của Phật A-di-đà, chứa đựng vo biên thần lực từ bỏ trên bất bốn nghị. Nếu mặt hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hoặc Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di lỡ phạm giới căn phiên bản, tụng xong bảy đổi thay ngay lập tức quay trở lại được giới phđộ ẩm tkhô giòn tịnh. Tụng nhì mươi kiểu mốt trở nên, hủy diệt các tội: Tđọng trọng, ngũ nghịch, thánh giá cùng toàn bộ vật cản bên trên bước tu hành phần đông trừ sạch sẽ. Hiện đời an nhàn, dễ ợt, được sự nhiếp đáp tchúng ta của vô lượng Như-lai. Tụng một muôn biến chuyển, trung khu Bồ-đề hiển hiện nay địa điểm thân không quên mất. Txuất xắc đức Phật pđợi quang quẻ tụ trên đỉnh đầu. Người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh trọng tâm tròn sáng sủa nóng sốt, tiêu tan toàn bộ phiền khô óc. lúc lâm chung, hành đưa niệm Phật tức thì thấy Phật A-di-đà thuộc vô lượng muôn ức Bồ-tát vay mượn quanh, an ủi, tiếp dẫn. Người niệm Phật tức tự khắc được sanh về Thượng phđộ ẩm nghỉ ngơi Cực-lạc.

- Sau đây, bé xin tulặng phát âm Vô-lượng-tchúng ta Như-lai chân ngôn:

- Na tế bào rát mãng cầu tra domain authority ha, Na mô A rị da, a ngươi tá bà da. Tát tha ga tá domain authority. A ra ha ti. Sam dắt sam buýt đà domain authority. Tát da tha. Um! Amày rị ti. A mày rị sơn mãng cầu bà vê. A ngươi rị tá sam bà vê. A ri mị tá ra bê. A mày rị tá suýt đê. A mày rị tá say mê tê. A mày rị tá vi ca lăn kia. A mi rị tá vi ca lnạp năng lượng tá ga ngươi nị. A ngươi rị tá con gà ga mãng cầu ky ti ca li. A mày rị tá lô đô vi sa phạ li. Sạt va rị thá sa đà ni. Sạt va ma ca li. Sa khất sá domain authority ca li. Sóa ha! Um! Bút ít rum hùm!

Ngài Quán-thế-âm vừa gọi kết thúc bài bác chân ngôn ấy, bất chợt vô lượng vô hạn vô số trái đất đông đảo chấn động sáu biện pháp, quang quẻ minh chiếu rực cả mười pmùi hương. Đức Thích-ca cùng clỗi Phật khắp quả đât hỏng ko giới, đồng tkhô cứng khen ngợi: “Lành thay! Lành thay!”

Hiện nay, Diệu-nguyệt trưởng mang vui mừng vô hạn, tức khắc tự ghế ngồi vực lên, vạch áo phơi bày vai hữu, đi nhiễu quanh đức Phật Thích-ca ba vòng, rồi chấp tay, quỳ gối, hướng lên đức Phật mà phát âm kệ khen ngợi:

Đức Phật Thế-tôn, Chánh Biến Tri

Tướng hảo đoan nghiêm gần như như ý,

Rủ lòng đại trường đoản cú bi vô hạn,

Msống bày đại pháp cứu quần mê.

Niệm Phật hiện tiền đắc Phật tướng tá,

Thâm nhập cảnh giới bất bốn nghị.

Nhân phía trên Bồ-tát Sơ phân phát chổ chính giữa,

Quyết định một lòng xưng niệm Phật,

Hồng danh chứa team vo lượng nghĩa,

Lợi lạc muôn ức bọn chúng lãng mạn.

Đức Phật Thế-tôn, đấng Vô-thượng

Tri kiến, giác ngộ các quang quẻ minch,

Rắc rải tuệ nhật mọi mười phương thơm,

Rưới trận mưa pháp như Cam lộ.

Niệm Phật vãng sinh cõi Cực-lạc,

An nhiên chứng đắc Vô-sanh-nhẫn.

Nhân phía trên Bồ-tát Sơ vạc vai trung phong,

Gìn giữ lại thân trọng tâm bằng Phật hiệu,

Hồng danh tỏ ngộ Chân Nhỏng Tánh,

Dẫn dắt bọn chúng sinh vào Tam-muội.

Đức Phật Như-lai đấng Bất-động

Chẳng đến, chẳng đi, chẳng đoạn hay,

Xa lìa chấp hữu hoặc chấp vô,

Tự tại chỉ bày phương tiện lực.

Niệm Phật an trụ chỗ phiên bản giác,

Tùy nghi hòa phù hợp với tánh Không.

Xem thêm: Hình Ảnh Về Ô Nhiễm Nguồn Nước, Ô Nhiễm Nước

Nhân đây Bồ-tát Sơ phân phát vai trung phong,

Trang nghiêm trường đoản cú thân bằng niệm Phật,

Hồng danh hiển vạc Hư-không-tạng,

Tức thời trực tiếp vào Viên-giác-tánh.

Con ni xưng tán Đại Đạo-sư,

Khen ngợi hồng danh vô lượng lực.

Nguyện lấy hồi phía mọi bọn chúng sanh,

Mong cầu hết thảy thuộc niệm Phật.

Hiện giờ, trưởng-đưa Diệu-nguyệt nghỉ ngơi trước đức Thế-tôn, gọi bài bác kệ sử dụng nhiều Phật rồi, thành khẩn thưa hỏi như vậy nầy:

Kính bạch đức Thế-tôn Toàn-giác, Toàn-trí, tởm này tên thường gọi là gì? Chúng bé cần tchúng ta trì như thế nào?

Phật bảo ông Diệu-nguyệt trưởng trả rằng:

Kinh này điện thoại tư vấn là NIỆM PHẬT BA LA MẬT, có cách gọi khác là XƯNG TÁN HỒNG DANH CÔNG ĐỨC KINH, cũng có tên là NIỆM PHẬT BÁT NHÃ TAM MUỘI KINH. Các ngươi y theo này mà thọ trì.

Nầy Diệu-nguyệt, trong thời Mạt-pháp, các kinh khủng Đại-vượt gần như khử tận. Nơi cõi Nam Diêm-phù-đề nầy chỉ bao gồm kinh này sống thọ. Đức Phật A-di-đà thuộc Ta, gần như rộng lòng từ bi mà lại lưu trụ ghê này thêm mười năm nữa. Hai vị Đại Bồ-tát Quán-thế-âm với Phổ-hiền hậu đồng phát nguyện thủ hộ ghê nầy, và che chở những người niệm Phật, khiến phần nhiều kẻ kháng trái và các ác ma chẳng thể có tác dụng nhiễu loạn bức hại được.

Đức Thích-ca Mâu-ni Thế-tôn chú ý bọn chúng hội đạo tràng, cơ mà bao rằng:

Nầy đại chúng, nơi thời kỳ Chánh pháp sau cùng, hoặc sau này nữa, giả dụ bao gồm tín đồ làm sao tbọn họ trì, gọi tụng, suy gẫm, ghi chép Kinc Niệm Phật Ba-la-mật nầy, thì các ngươi phải ghi nhận fan ấy vào vô lượng vô bờ bất khả bốn nghị kiếp thọ xa đã có lần gặp gỡ, gần cận, cúng nhịn nhường tôn kính clỗi Phật. Người ấy vốn thật sự tự Bát Nhã Trí sinh ra, đời đời thực hành giáo pháp Như-lai rất nhiều tạng.

Nầy đại chúng, nơi thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, hoặc sau đây nữa, nếu tất cả fan nào nháng nghe qua Kinh Niệm Phật Ba-la-mật nầy, mà vạc khởi tín tâm Chắn chắn thiệt, chẳng nghi hại thì các ngươi phải ghi nhận người ấy sinh hoạt vào vô lượng vô hạn bất khả tứ nghị kiếp thọ xa từng dũng mãnh vạc Bồ-đề trung tâm, tu Bồ-tát hạnh, ko mỏi nhọc tập, cùng khu vực clỗi Phật từng gieo tdragon Giải-thoát-đức, Bát-nhã-đức, Pháp-thân-đức thiết yếu tính đếm, ví dụ được.

Nầy đại chúng! Nơi thời kỳ Chánh pháp sau cùng, hoặc sau đây nữa, nếu gồm tín đồ như thế nào tin dấn, ghi ghi nhớ ví dụ nghĩa thú của Kinh Niệm Phật Ba-la-mật nầy, rồi nương theo đó xưng niệm thương hiệu Nam-mô A-di-đà Phật. Dẫu một niệm, nhì niệm, cho tới mười niệm hoặc những lần của mười niệm thì những ngươi phải ghi nhận người ấy chắc chắn rằng được Phật tbọn họ cam kết, hiển phạt năng lực của tánh ko, tỏ ngộ tri con kiến Như-lai, với bước trực tiếp vào chình họa giới Thánh Trí từ hội chứng.

Nầy đại chúng, nếu các ngươi thấy bạn như thế nào tchúng ta trì ghê này, với liên tiếp niệm Phật, thì cần khởi lòng tôn kính y như kính ngưỡng chỏng Phật vậy. Chớ phải móng trung ương ngnạp năng lượng trsống bạn tchúng ta trì gớm nầy, chẳng được phơi bày tội tình, sai trái của tín đồ niệm Phật.

Nầy đại chúng, cần hiểu rõ rằng, vô lượng vô bờ muôn ức na vì tha vi trằn số Hóa-thân và Ta khắp tất cả quốc độ vào mười phương, cũng những giảng nói KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT, cũng hầu như khuyến phân phát bọn chúng sinh chăm chỉ niệm Phật. Tất cả chư Phật phân thân của Ta luôn luôn pđợi đại quang minh nhà hiếp tbọn họ với thủ hộ những chúng sanh niệm Phật, không bỏ rời.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Trung Hau: Nghe Tải Album Trung Hậu

Lúc Phật dạy dỗ ghê nầy xong rồi, clỗi vị Đại Bồ-tát sống mười phương, clỗi vị trưởng-lão Thanh-văn, nhỏng các ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp... cùng các Trời, Rồng, Dạ-xoa, nhân, phi nhân... tất cả đại bọn chúng thường rất hoan tin vui, thọ trì lời Phật dạy, thân thương đhình họa lễ cơ mà lui ra.