Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 1

  -  

Kinh Kyên Cang cũng đều có bạn đọc là Kyên Cương. Kinc này vị đức Phật nói, nguim văn uống bằng chữ Phạn, sau truyền quý phái China được dịch ra chữ Hán.

Bạn đang xem: Kinh kim cang giảng giải phần 1

A- Những nhà thông dịch Phạn-Hán:

1- Ngài Cưu-ma-la-thập (Kumãrajiva) ngơi nghỉ ca dua Thảo Đường trên Trường An. Vào niên hiệu Hoằng Thủy năm thứ 4, có nghĩa là năm 402 Tây lịch, nằm trong đời Dao Tần, Ngài dịch thương hiệu tởm là “Kyên ổn Cang Bát-nhã Ba-la-mật”. Đây là phiên bản có mức giá trị duy nhất, được call là định phiên bản, bởi phiên bản chất dịch này được phần nhiều người dùng để trì tụng. Bản này nằm trong cỗ Tam Bảo tụng mỗi ngày (Kinc nhật tụng).

2- Ngài Bồ-đề-lưu-chi (Bodhiruci) đời Ngụy dịch tên kinh cũng đồng cùng với bản bên trên Tức là “Klặng Cang Bát-nhã Ba-la-mật” vào khoảng 508 Tây lịch.

3- Ngài Ba-la-mật-đà (Paramàrtha) - China dịch là Chân Đế - dịch vào đời Trần, khoảng chừng thời điểm giữa thế kỷ sản phẩm công nghệ VI, để thương hiệu là “Kyên Cang Bát-nhã Ba-la-mật”.

4- Ngài Đạt-ma-cấp-đa (Dharmagupta) đời Tùy, khoảng chừng vào đầu thế kỷ thiết bị VII dịch thương hiệu cũng đồng là “Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật”.

5- Ngài Huyền Trang đời Đường, khoảng vào giữa thế kỷ sản phẩm công nghệ VII, dịch bình thường vào bộ Đại Bát-nhã, sáu trăm quyển, gồm mười sáu hội, “Klặng Cang” là hội sản phẩm công nghệ chín, quyển 577 vào bộ Đại Bát-nhã.

6- Ngài Nghĩa Tịnh, đời Đường thời điểm đầu thế kỷ máy VIII, dịch thương hiệu kinh là “Phật tmáu năng đoạn Bát-nhã ba-la-mật-đa kinh”. Ngài bao gồm đi Ấn Độ sở hữu phiên bản chữ Phạn về.

Sáu đơn vị dịch đồng một phiên bản tởm, tuy thế sau đây được để ý độc nhất là bản của những ngài Cưu-ma-la-thập, ngài Huyền Trang và ngài Nghĩa Tịnh.

B- Những đơn vị sớ giải:

Kinch Klặng Cang rất được những Tnhân hậu sư cùng Giảng sư China chú ý sớ giải, bao gồm cả thảy độ mười đơn vị.

1- Ngài Trí Khải đời Tùy nhằm thương hiệu là “Kim Cang Bát-nhã ghê sớ” có một quyển.

2- Ngài Kiết Tạng đời Tùy để thương hiệu là “Kyên Cang Bát-nhã sớ”, có tư quyển.

3- Ngài Khuy Cơ đời Đường nhằm tên là “Kim Cang Bát-nhã tởm tán thuật” bao gồm hai quyển.

4- Ngài Tông Mật tức ngài Khuê Phong cũng ngơi nghỉ đời Đường, nhằm tên là “Kim Cang Bát-nhã ghê sớ luận toát yếu” tất cả nhị quyển.

Xem thêm: 14 Dieu Phat Day (Vietnamese Edition, Lời Phật Dạy Hay Về Đời Sống Và Tình Yêu

5- Ngài Trí Nghiêm cũng thuộc đời Đường, để tên là “Kyên Cang Bát-nhã Ba-la-mật kinh lược sớ” bao gồm nhị quyển.

6- Ngài Tử Cừ đời Tống, để tên là “Klặng Cang gớm toát yếu san định ký” có bảy quyển.

7- Ngài Tông Lặc với Nhỏng Khởi vào đời Minh, nhằm thương hiệu là “Kyên ổn Cang Bát-nhã Ba-la-mật chú giải” có một quyển.

8- “Kim Cang chỏng gia” trích lời giảng của các Tnhân hậu sư .

Gần trên đây gồm ngài Thái Hư, để tên là “Kyên ổn Cang giảng lục”.

Gần phía trên duy nhất là cư sĩ Giang Vị Nông, nhằm tên là “Klặng Cang Bát-nhã Ba-la-mật tởm giảng nghĩa”.

C- Những nhà phiên dịch Hán-Việt:

1- Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch trong cỗ Tam Bảo tụng mỗi ngày.

2- Hòa thượng Thiện nay Hoa dịch trong bộ Phật Học Phổ Thông (có nghĩa là vào mười nhì nút thang giáo lý).

3- Thượng tọa Huệ Hưng dịch quyển Kim Cang Giảng Lục của ngài Thái Hư.

4- Cư sĩ Đồ Nam dịch bạn dạng của ông Giang Vị Nông.

Quyển Kyên Cang Chư Gia cũng rất được dịch.

D- Sự tương tác giữa kinh Klặng Cang và Thiền đức tông.

Dĩ nhiên ai ai cũng biết đức Lục Tổ Khi gánh củi vào khách hàng điếm buôn bán, thấy có bạn đang tụng khiếp Klặng Cang, đức Lục Tổ nghe qua, trung ương lập tức khai ngộ, mới hỏi thăm với được biết là Ngũ tổ Huỳnh Mai dạy môn sinh trì tụng “Kim Cang”, cho nên Ngài tìm về học tập đạo.

Xem thêm: Tứ Hoằng Thệ Nguyện Chúng Sanh Vô, Tứ Hoằng Thệ Nguyện

Trong Thiền đức tông lúc Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) truyền trọng điểm ấn mang lại ngài Huệ Khả, Tổ trao tư quyển ghê Lăng-già (Lankà) để gia công tâm ấn. Đến đời Ngũ Tổ, thấy Kyên ổn Cang là quyển tởm về tối yếu hèn trong bên Tthánh thiện, Ngài dạy: Chẳng phần nhiều Tăng Ni nhưng mà cả cư sĩ đông đảo buộc phải trì tụng ghê Kim Cang. Ngũ Tổ nhà trương cần sử dụng khiếp Kyên Cang nhằm ấn trọng điểm, thế nên khi Lục Tổ cho học tập, vào trước tiếng truyền y chén, Ngài mang ghê Klặng Cang ra giảng. lúc giảng mang lại câu ng vô ssống trụ nhi sinh kỳ tâm”, Lục Tổ trọn vẹn liễu ngộ. bởi vậy Lục Tổ ngộ đạo và được truyền y chén bát có tác dụng Tổ cũng nhân vị trí ghê Kyên ổn Cang. Do kia họ thấy rõ khoảng đặc trưng của khiếp này so với Tnhân từ tông. Sau này tởm Kim Cang được xem như nhỏng trung ương ấn vào bên Tthánh thiện. Trong các chùa, các Thiền hậu viện cỗ kinh này được xem nlỗi kinh Nhật tụng.