Kinh duy ma cật giảng giải mp3

     
*
DANH MỤC THUYẾT PHÁPhường THIỀN TÔNG VIỆT NAM
*

KINH DUY MA CẬT GIẢNG GIẢI

HT. Thích Tkhô cứng TừBạn đang xem: Kinh duy ma cật giảng giải mp3

0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration0").innerHTML =dur;"> 02-DMC2.mp3 4.04 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration1").innerHTML =dur;"> 03-DMC3.mp3 3.68 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration2").innerHTML =dur;"> 04-DMC4.mp3 7.64 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration3").innerHTML =dur;"> 05-DMC5.mp3 7.64 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration4").innerHTML =dur;"> 06-DMC6.mp3 3.98 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration5").innerHTML =dur;"> 09-DMC9.mp3 7.63 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration6").innerHTML =dur;"> 10-DMC10.mp3 2.76 MB


Xem thêm: Máy In Tiền Âm Phủ Như Tiền Thật, Xử Lý Sao? ? Máy In Tiền Vàng Mã Tự Động Giá Rẻ

0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration7").innerHTML =dur;"> 11-DMC11.mp3 2.5 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration8").innerHTML =dur;"> 13-DMC13.mp3 7.67 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration9").innerHTML =dur;"> 15-DMC15.mp3 3.75 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration10").innerHTML =dur;"> 16-DMC16.mp3 7.69 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration11").innerHTML =dur;"> 19-DMC19.mp3 3.73 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration12").innerHTML =dur;"> 20-DMC20.mp3 7.64 MB
0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration13").innerHTML =dur;"> 21-DMC21.mp3 7.65 MB


Xem thêm: Có Nên Tin Vào Số Phận Không? Nếu Tin Vào Số Phận, Cuộc Đời Tôi Đã Rất Bi Đát

0) dur = hours + ":" + dur; document.getElementById("hiddenDuration14").innerHTML =dur;"> 22-DMC22.mp3 4.02 MB

Chuyên mục: Phật Giáo