Giải nghĩa kinh dược sư

  -  

Phật Thích Ca đến thành Quảng Nghiêm, nói khiếp Dược Sư dưới cây Tiếng Nhạc là cây Thông. Phật thuyết pháp vào rừng thông, gió lay động làm tiếng thông reo, người có tâm tkhô cứng tịnh cảm nhận như là tiếng nhạc Trời. Thành Quảng Nghiêm là tên khác của thành Tỳ Da Ly, nơi Phật đã thuyết gớm Duy Ma. Đây là thành phố tương đối văn minh, sạch đẹp, con người và thiên nhiên sống hài hòa với nhau. Đức Phật đưa đại chúng đến thành phố an vui, để nói việc vui; Phật thuyết pháp tùy duyên là như thế. Đến thành Quảng Nghiêm, một cảnh vui tươi, an lạc, khác với cảnh chết người của thành Vương Xá.

Bạn đang xem: Giải nghĩa kinh dược sư

Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát hỏi Phật về Tịnh độ của các Đức Phật; nói cách khác, ngoài thành này còn có thành nào tốt đẹp hơn nữa giỏi không. Đức Phật trả lời rằng từ đây hướng đến phương Đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

Đức Phật Dược Sư xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly trên căn bản của 12 lời nguyện, vào đó cũng có những nguyện giống với 48 nguyện của Đức Phật Di Đà. 12 lời nguyện này để ứng vào hoàn cảnh xã hội và yêu cầu của mọi người ở Ta-bà.


Nguyện thứ nhất, Đức Dược Sư phát nguyện chứng được Vô thượng Bồ-đề là đạt được trí tuệ tột đỉnh để giúp cho mọi người hết khổ, được an vui và họ biết phục vụ lại người khác.

Xem thêm: Lời Bài Hát Chỉ Có Thể Là Tình Yêu, Lời Bài Hát Chỉ Là Tình Cờ

Vì Ngài biết rõ tất cả chúng ta đều có khả năng mang an vui, hạnh phúc cho mình, cho người; nhưng vì thiếu trí tuệ, bị vô minc ngăn bịt, nên không thể giải thoát, không làm được việc lợi ích cho đời.

Thời Phật Dược Sư xa xưa vậy mà Ngài đã biết được lợi ích vô cùng của trí tuệ. Ngày ni chúng ta dễ dàng nhận thấy sức mạnh của bé người không bằng nhỏ hổ, con voi, nhưng khống chế được chúng nhờ trí tuệ.

Và thời hiện đại là thời văn minch khoa học, cũng vày trí tuệ loài người được phát huy cao, nên tạo ra được những tiện nghi tốt đẹp mang lại cuộc sống của con người. Nhưng loài người phát huy trí tuệ mà không có tình thương chỉ đạo, không hướng đến việc phục vụ con người một cách tốt đẹp, mà lại gây ra đau khổ rất nhiều đến chính bé người và mang đến muôn loài. Thí dụ con người tìm ra nguyên tử năng là sức mạnh lớn nhất, nhưng không sử dụng để phục vụ hoàn toàn mang đến bé người; trái lại, dùng nó để giết người. Điển hình là hàng triệu người chết vì bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản. Hoặc vào chiến trỡ Việt Nam, người Mỹ cũng sử dụng vũ khí hiện đại là chất độc domain authority cam, khiến mang đến chiến tnhãi ranh chấm dứt đã bốn mươi năm mà vẫn còn để lại hậu quả thực là thảm khốc đến nhiều người.

Xem thêm: Top 10 Hình Ảnh Những Hình Ảnh Đáng Suy Ngẫm Về Cuộc Sống Hiện Tại Của Bản Thân

Trí tuệ nhỏ người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích mang đến nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ mang lại người dân ở đó được hưởng cuộc sống sung sướng nhất. Thế giới Cực lạc của Đức Phật Di Đà cũng vậy. Đó là nhị mô hình thế giới văn minh của Phật chỉ có tình thương và xây dựng hạnh phúc tối đa mang đến người dân; ở Tịnh độ đó không có ác độc, nguy hiểm, giết người, đói khát, bệnh tật, đau khổ... như thế giới văn minc của loài người ngày ni thường hủy diệt mạng sống của con người và các loài hữu tình khác, cũng như gây ra vô số bệnh tật quái ác, tạo ra những rủi ro vô cùng, hiểm nguy vô tận.