Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện pdf

     

Đây là bản Kinh Địa Tạng được dịch do một bậc Chân tu, giới hạnh rất tinch nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. cũng có thể xác minh rằng đó là bạn dạng chuẩn chỉnh chỉnh tuyệt nhất tại cả nước. Phật tử trong nước tự trước đến thời điểm này tụng phiên bản ghê này được chạm màn hình không hề ít, xin được reviews cùng độc giả. Có chút ít công đức làm sao, xin nguyện hồi phía cho Pháp giới chúng sinc cùng vãng sinch Tây Phương thơm Tịnh Độ!

Sở Kinh Địa Tạng này trọn cỗ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia thành 10 trang nhằm thuận tiện cho người tụng đọc. Trước lúc tụng phát âm, các bạn một mực đề xuất gọi qua bài bác này một lượt rồi hẵng tụng: Cách Tụng Kinch Tại Nhà. Người tụng cố bố trí thời hạn để tụng trọn bộ là tốt nhất có thể. Nếu tụng nửa chừng nhưng có câu hỏi bận thì vậy tụng không còn trang. Lúc nào bao gồm thời hạn lại tụng tiếp.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện pdf

Chỉ bắt buộc trước khi tụng tiếp nhớ phát âm bài xích kệ Knhì Kinh là được. Lúc bạn tụng đầy đủ 10 trang là hết một Bộ, cũng Điện thoại tư vấn là tụng một đổi thay ghê Địa Tạng.

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện

Kinch Địa Tạng Bổn định Nguyện

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát

Chí Tâm Quy Mạng Lễ:

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.

Lạy đức tự bi đại Giáo chủ!

“Ðịa” là dày cứng cáp, “Tạng” cất đầy đủ.

Cõi nước pmùi hương Nam nổi mây thơm.

Rưới mùi hương, rưới hoa, hoa vần vũ.

Mây xinc, mưa báu số khó lường.

Lành xuất sắc, trang nghiêm chình ảnh dị thường.

Người, ttách bạch Phật: Nrộng gì thế?

Phật rằng: Ðịa Tạng mang lại Thiên đường!

Clỗi Phật bố đời đồng khen ưng ý.

Mười phương thơm Bồ tát phổ biến tin yêu.

Nay nhỏ sẵn bao gồm thiện nay nrộng duyên.

Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:

Lòng từ bởi vì cất hạnh lành.

Trải bao số kiếp độ sanh ngoài nàn.

Trong tay vẫn sẵn gậy quà.

Dộng rã cửa ngục tù cứu toàn bọn chúng sinc.

Tay chũm châu sáng sủa tròn vành.

Hào quang quẻ soi khắp bố nngớ ngẩn Ðại Thiên.

Diêm Vương trước điện chẳng thánh thiện.

Ðài cao nghiệp chình họa soi ngay thức thì tội cnạp năng lượng.

Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn.

Chứng minc công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. ( 3 lần)

Bài tán nguyện hương

Nguyện mây hương thơm mầu này.

Khắp thuộc mười phương cõi.

Cúng nhường tất cả Phật.

Tôn pháp, những Bồ tát.

Vô biên chúng Thanh vnạp năng lượng.

Và cả thảy Thánh Hiền.

Dulặng khởi đài sáng chói.

Trùm mang lại vô biên cõi.

Xông khắp các chúng sinh.

Ðều phạt Bồ đề trung ương.

Xa lìa đa số nghiệp vọng.

Trọn buộc phải đạo vô thượng.

Nam tế bào Hương cúng nhường Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

Bài vnạp năng lượng phân phát nguyện

Lạy đấng Tam giới Tôn.

Quy mạng mười phương Phật.

Nay nhỏ vạc nguyện rộng lớn.

Thọ trì ghê Ðịa Tạng.

Trên đền rồng tư ơn nặng trĩu.

Dưới cứu vớt khổ tam đồ dùng.

Nếu tất cả kẻ thấy nghe.

Ðều phạt bồ đề chổ chính giữa.

Hết một báo thân này.

Sanh qua cõi Cực Lạc.

Nam tế bào Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Bài kệ knhì kinh

 Pháp huyền ảo hết sức sâu vô lượng.

Trăm ngàn muôn ức kiếp cạnh tranh chạm mặt.

Nay con thấy nghe được tbọn họ trì.

Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.

Nam tế bào U Minch giáo nhà hoằng nguyện độ sanh:

Ðịa ngục tù vị ko, thệ bất thành Phật.

Xem thêm: Chị Em Họ Tống Và 3 Chị Em Họ Tống Và 3 Cuộc Hôn Nhân Nổi Tiếng

Chúng sinc độ tận, phương triệu chứng Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.(03 lần)

 Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện 

(Quyển Thượng)

Kinch Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thần thông trên cung ttránh Đao Lợi – Phđộ ẩm thiết bị nhấtKinc Địa Tạng Bổn định Nguyện: 1. Phật Hiện Thần Thông

Ta nghe như vậy này: Một thusinh sống nọ, tại cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật bởi vì Thánh Mẫu mà lại tmáu pháp:

Lúc đó, bất khả ttiết bất khả tmáu tất cả chư Phật với đại Bồ tát trong vô lượng quả đât sống mười pmùi hương đa số đến hội họp. Rồi đồng khen ngợi rằng:

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni rất có thể sinh hoạt vào đời ác ngũ trược cơ mà hiện nay sức “đại trí huệ thần thông cần yếu nghĩ bàn”, nhằm điều phục bọn chúng sinh cang cường làm cho chúng nó rõ “pháp khổ pháp vui”. Khen xong, clỗi Phật mọi không đúng thị trả kính thăm đức Thế Tôn.

Bấy giờ, đức Nhỏng Lai mỉm mỉm cười pngóng ra trăm ngàn vừng mây sáng oắt con béo. Nlỗi là: Vừng mây sáng sủa nhãi nhép vừa đủ, vừng mây sáng sủa nhãi con đại trường đoản cú bi. Vừng mây sáng sủa oắt đại trí huệ, vừng mây sáng sủa ma lanh đại Bát nhã. Vừng mây sáng rạng rỡ đại tam muội, vừng mây sáng sủa ranh ma đại kiết tường. Vừng mây sáng sủa ma lanh đại phước đức, vừng mây sáng sủa ranh đại công đức. Vừng mây sáng ranh mãnh đại quy y, vừng mây sáng sủa ranh con đại tán thán… Ðức Phật phóng ra bất khả tngày tiết vừng mây sáng sủa oắt như vậy rồi lại phạt ra những thiết bị giờ đồng hồ huyền ảo.

Như là: Tiếng Bố thí độ, giờ đồng hồ Trì giới độ, giờ Nhẫn nhục độ, giờ đồng hồ Tinh tấn độ. Tiếng Tthánh thiện định độ, tiếng Bát nhã độ, tiếng Từ bi, giờ đồng hồ Hỷ xả, giờ Giải thoát, tiếng Vô lậu. Tiếng Trí huệ, giờ Sư tử hống, giờ đồng hồ Ðại Sư tử hống, giờ Mây sấm, giờ Mây sấm phệ.

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện: 2. Trời, Rồng… Hội Họp.

lúc đức Phật phát ra bất khả ttiết bất khả ttiết tiếng vi diệu như vậy dứt. Thời tất cả vô lượng ức mặt hàng Ttách, Rồng, Quỷ, Thần nghỉ ngơi trong cõi Ta bà cùng cõi nước pmùi hương không giống cũng đến họp hành địa điểm cung Ttách Ðao Lợi.

Như là: Trời Tứ đọng Thiên Vương, ttránh Ðao Lợi, ttách Tu diệm Ma, ttách Ðâu Suất Ðà. Ttách Hóa Lạc, ttránh Tha Hóa Tự Tại, ttách Phạm Chúng, ttách Phạm Phú, ttránh Ðại Phạm. Ttránh Tphát âm Quang, ttách Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, ttránh Tphát âm Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh. Ttách Biến Tịnh, ttách Phước Sanh, ttránh Phước Ái, trời Quảng Quả, ttách Nghiêm Sức. Ttách Vô Lượng Nghiêm Sức, ttách Nghiêm Sức Quả Thiệt, ttách Vô Tưởng, trời Vô Phiền hậu, trời Vô Nhiệt. Ttránh Thiện tại Kiến, ttách Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La. Cho mang đến ttách Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ đọng. Tất cả Thiên chúng, Long bọn chúng, cùng các bọn chúng Quỷ, Thần hồ hết đến hội họp.

*

Lại có những vị Thần sinh sống cõi Ta bà cùng cõi nước pmùi hương khác như: Thần biển cả, Thần sông. Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ. Thần chủ ngày, Thần nhà tối, Thần hỏng ko, Thần trên trời, Thần công ty siêu thị nhà hàng, Thần cây cỏ… Các vị thần như vậy đa số mang đến họp hành.

Lại bao hàm Ðại Quỷ Vương sinh sống cõi Ta bà cùng cõi nước phương khác, như: Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm Huyết Quỷ Vương, Ðạm Tinc Khí Quỷ Vương. Ðạm Tnhì Noãn Quỷ Vương, Hành Bịnh Quỷ Vương, Nhà hiếp Ðộc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương. Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương… Các Quỷ Vương như vậy số đông mang lại hội họp.

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện: 3. Ðức Phật Phát Khởi.

Bấy giờ đồng hồ đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn uống Thù Sư Lợi Pháp Vương tử đại Bồ tát rằng: “Ông xem coi toàn bộ clỗi Phật, Bồ tát và Trời, Rồng, Quỷ, Thần đó. Tại vào thế giới này thuộc nhân loại khác, làm việc trong quốc độ này thuộc quốc độ khác. Nay đầy đủ mang lại hội họp tại cung Trời Ðao Lợi như vậy, ông bao gồm biết số từng nào chăng?”.

Ngài Văn uống Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! trường hợp sử dụng thần lực của nhỏ nhằm tính đếm vào ngàn kiếp cũng ngần ngừ là số bao nhiêu!”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn uống Thù Sư Lợi rằng: “Ðến Ta cần sử dụng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết! Số Thánh, phàm này phần đa của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát trường đoản cú thusinh hoạt kiếp lâu xa đến lúc này, hoặc đã độ, đương độ, không độ. Hoặc vẫn thành tích, đương thành tựu, chưa thành tựu”.

Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi bạch đức Phật rằng: “Từ thusống thọ xa về trước con đang tu căn uống lành bệnh đặng trí vô hổ hang, nghe lời đức Phật nói đó thời tin dấn ngay tức thì. Còn hàng tiểu quả Tkhô nóng vnạp năng lượng, Trời, Rồng tám bộ bọn chúng cùng hầu như bọn chúng sinch trong đời sau. Dầu nghe lời thật thà của Như Lai, dẫu vậy chắc chắn là sanh lòng nghi ngờ, dầu mang lại có lạy vâng đi nữa cũng chưa thôi bệnh bỏ báng. Cúi mong mỏi đức Thế Tôn phân tích nrộng địa của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát: Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì cơ mà thành tích được sự bắt buộc nghĩ bàn nlỗi thế?”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn uống Thù Sư Lợi rằng: “Ví nhỏng bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mnai lưng, tre, vệ sinh, đá, núi, bụi bẩn vào cõi tam thiên đại thiên. Cđọng một thứ làm cho một sông Hằng, rồi cứ đọng số cat trong mỗi sông Hằng, một hột cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột vết mờ do bụi bé dại làm một kiếp, rồi bao nhiêu số lớp bụi nhỏ dại chứa trong một kiếp hầu hết lấy có tác dụng kiếp cả. Từ lúc Ngài Ðịa Tạng Bồ tát hội chứng quả vị thập địa Bồ tát tới nay ngàn lần lâu dài hơn số kiếp tỉ dụ nghỉ ngơi trên. Huống là phần nhiều thuở Ngài Ðịa Tạng Bồ tát còn nghỉ ngơi bực Tkhô hanh văn cùng Bích Chi Phật!

Này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Oai thần thệ nguyện của Bồ tát kia chẳng thể nghĩ về bàn cho được. Về đời sau, trường hợp gồm trang thiện phái nam, người thiện tại phụ nữ như thế nào nghe danh từ của Ðịa Tạng Bồ tát. Hoặc đánh giá cao, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng nhường. Nhẫn mang lại vẽ, xung khắc, đắp, đánh hình mẫu của Ðịa Tạng Bồ tát. Thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi ttránh Ðao Lợi, lâu dài chẳng còn bị sa đọa vào vùng ác đạo.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 4. Trưởng đưa Tử Phát Nguyện.

Này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Trải qua bất khả tmáu bất khả tmáu kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát có tác dụng một vị Trưởng giả tử. Lúc đó, vào đời gồm đức Phật hiệu là: Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy đức Phật tướng tá mạo tốt đẹp ngàn phước chỉnh tề, mới bạch hỏi đức Phật tu hạnh nguyện gì cơ mà đặng giỏi đẹp mắt nlỗi thế?

Khi ấy, đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Nhỏng Lai bảo Trưởng mang tử rằng: “Muốn nắn chứng được thân tướng tốt đẹp này, rất cần phải trải qua vào một thời gian thọ xa độ bay tất cả chúng sinh bị khốn khổ”.

Này Văn Thù Sư Lợi! Trưởng mang tử nghe xong tức tốc vạc nguyện rằng: “Từ nay mang đến tột số tất yêu nhắc xiết làm việc đời sau, tôi vày phần nhiều bọn chúng sinh tội khổ vào sáu đường nhưng giảng bày những phương tiện tạo nên bọn chúng đó được giải thoát hết cả, rồi từ thân tôi mới chứng thành Phật Ðạo”.

Bởi làm việc trước đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Nhỏng Lai, Ngài lập nguyện rộng đó. Nên cho hiện nay đã trải qua trăm ngàn muôn ức vô vàn bất khả tngày tiết kiếp, cơ mà Ngài vẫn còn khiến cho vị Bồ tát!

Kinch Địa Tạng Bổn định Nguyện: 5. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ.

Lại thusinh hoạt bất khả tứ nghị vô số kiếp về trước, cơ hội đó tất cả đức Phật hiệu là: Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai. Ðức Phật ấy tbọn họ mang đến tứ trăm nghìn muôn ức rất nhiều kiếp. Trong thời tượng pháp, tất cả một cô gái cái Bà La Môn. Người này những đời cất phước sâu dày, hầu hết bạn đầy đủ kính nể, lúc đứng ngồi, dịp ở ngồi, chư Thiên hay theo hộ vệ. Bà bà bầu của fan mê tín dị đoan tà đạo, hay khinc Lúc ngôi Tam Bảo.

Thusinh hoạt ấy, dù rằng Thánh Nữ đem các lời phương tiện khuyên nhủ bà bầu tín đồ, hầu khiến cho bà bầu fan sinh chánh con kiến, nhưng mà nhưng mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn sa đọa vào Vô Gián âm ti.

Lúc đó, Thánh Nữ biết rằng fan bà mẹ khi còn sinh sống không tin nhơn trái, liệu chắc chắn bắt buộc theo nghiệp quấy cơ mà sanh vào đường ác. Thánh Nữ bèn bán nhà đất, khu đất, chọn những hương hoa cùng phần nhiều thiết bị lễ cúng, rồi rước cúng dường trên các ca dua tháp thờ đức Phật Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương. Trong một ngôi cvào hùa cơ thấy biểu tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương đắp vẽ oai vệ dung đầy đủ phương pháp uy nghiêm.

*

Thánh Nữ chiêm bái tượng của đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, từ bỏ nghĩ về âm thầm rằng: “Ðức Phật là đấng Ðại Giác đầy đủ tất cả trí huệ. Nếu đức Phật còn trụ ngơi nghỉ đời, thì lúc chị em tôi tắt thở, tôi mang lại bạch hỏi Phật, Chắn chắn nắm nào cũng rõ bà bầu tôi sanh vào chốn nào”.

Nghĩ mang lại đó, Thánh Nữ ai oán tủi rơi lệ chăm chú ý tượng Nhỏng Lai nhưng lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hỏng không tồn tại giờ bảo rằng: “Thánh Nữ đương khóc kia, thôi đừng gồm bi thảm thừa lắm! Nay ta sẽ bảo đến ngươi biết địa điểm của mẹ ngươi”.

Thánh Nữ lẹo tay hướng lên hỏng ko nhưng vái rằng: “Ðức thần nào đó mà giải giảm lòng sầu lo của mình như thế? Từ Khi chị em tôi mất đến lúc này, tôi thương ghi nhớ ngày đêm. Không biết đâu nhằm hỏi mang lại rõ bà bầu tôi thác sinh vào chốn nào?”

Trên hỏng không lại có tiếng bảo Thánh Nữ rằng: “Ta là đức Phật vượt khđọng Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai mà lại ngươi đương chiêm bái kia. Thấy ngươi thương thơm nhớ bà mẹ trội hơn thường xuyên tình của bọn chúng sinch, cần ta cho chỉ bảo”.

*

Thánh Nữ nghe nói kết thúc tức thời bửa ngút xuống, thuộc hạ bản thân mẩy phần đa bị tổn thương thơm. Những người đứng mặt nôn nóng đỡ dậy, một thời gian sau Thánh Nữ bắt đầu tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng: “Cúi xin đức Phật xót tmùi hương bảo ngay mang lại rõ chỗ thác sanh của bà mẹ nhỏ, nay thân chổ chính giữa của nhỏ sắp tới chết mất!”.

Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai bảo Thánh Nữ rằng: “Cúng nhường nhịn dứt, ngươi nhanh nhanh trở về nhà. Rồi ngồi ngay thật nghĩ về tưởng thương hiệu của Ta, thời ngươi sẽ biết vị trí thác sanh của chị em ngươi”.

Lễ Phật xong, Thánh Nữ tức thời về lại quê hương. Vì tmùi hương ghi nhớ bà bầu, cần Thánh Nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình mang đến một bờ đại dương tê. Nước trong đại dương kia sôi sùng sục, có tương đối nhiều thú dữ thân thể toàn bởi sắt bay dancing xung quanh biển cả, chạy rảo bên đây, xua xua bên đó.

Thấy đều trai thuộc gái số không ít tới nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi làm việc trong biển, bị các trúc dữ giành nhau nạp năng lượng làm thịt.

*

Lại thấy quỷ Dạ Xoa hình thù phần nhiều kỳ lạ lùng: Hoặc các tay, các đôi mắt, nhiều chân, nhiều đầu…Răng nanh chĩa ra bên ngoài miệng bén nhọn nhường gươm, lùa những người dân tội ngay gần trúc dữ. Rồi qudựa dẫm chụp bắt fan tội, túm hớt tóc đầu chân fan tội lại, hình trạng muôn thiết bị chẳng dám nhìn thọ. Lúc ấy, Thánh Nữ nhờ nương mức độ niệm Phật phải tự nhiên không đáng sợ.

Có một vị Quỷ Vương tên là Vô Ðộc, mang đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi Thánh Nữ rằng: “Hay vậy Bồ tát! Ngài có dulặng sự gì mang đến vùng này?”.

Thánh Nữ hỏi Quỷ Vương rằng: “Ðây là vùng nào?”

Quỷ Vương Vô Ðộc đáp rằng: “Ðây là từng biển cả đầu tiên sinh hoạt phía Tây núi đại Thiết Vi”.

Thánh Nữ hỏi rằng: “Tôi nghe vào núi Thiết Vi có âm phủ, vấn đề ấy gồm thiệt như vậy chăng?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Thiệt tất cả địa ngục”.

Thánh Nữ hỏi rằng: “Nay tôi làm sao để được mang đến vùng âm phủ đó?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Nếu chưa phải mức độ oai vệ thần rất cần được vày nghiệp lực. Ngoài nhị vấn đề đó ra ắt ko khi nào hoàn toàn có thể đến đó được”.

Thánh Nữ lại hỏi: “Dulặng cớ bởi sao mà lại nước vào đại dương này sôi sùng sục như thế, cùng có những người tội cùng rất các trúc dữ?”.

*

Vô Ðộc đáp rằng: “Những tín đồ tội vào biển này là phần lớn kẻ sinh sản ác sinh hoạt cõi Diêm Phù Ðề new chết, trong vòng tư mươi chín ngày không tín đồ kế tự để làm công đức hầu cứu vớt vớt khổ nạn mang lại. Lúc sống, kẻ này lại ko có tác dụng được nrộng lành làm sao cả.

Vì thế nên cđọng theo nghiệp ác của họ làm ra sinh sản nhưng cảm rước báo khổ sinh hoạt âm phủ, thoải mái và tự nhiên họ buộc phải lội qua biển lớn này.

Cách biển cả này mười muôn do tuần về phía Ðông lại có một cái biển, đông đảo sự đớn đau trong biển lớn đó sắp bội hơn hải dương này.

Phía Ðông của hải dương đó lại bao gồm một cái biển lớn nữa, sự gian nan trong đó càng trội hơn.

Ðó đều là vì đầy đủ nghiệp nrộng xấu xí của bố nghiệp nhưng cảm vời ra, đồng hotline là hải dương nghiệp, đó là bố cái biển khơi này vậy”.

Thánh Nữ lại hỏi Quỷ Vương Vô Ðộc rằng: “Ðịa ngục tù nghỉ ngơi đâu?”

Vô Ðộc đáp rằng: “Trong bố dòng đại dương này đều là âm phủ, nhiều tới số trăm ngàn, mỗi lao tù hồ hết khác biệt. Về địa ngục béo thời bao gồm 18 khu vực, bực kế đó gồm 500 địa điểm đầy đủ khó lường sự âu sầu, bực kế nữa có mang đến ngàn trăm cũng không thể tưởng tượng sự đau khổ.

*

Thánh Nữ lại hỏi đại Quỷ Vương rằng: “Thân mẫu của tớ bắt đầu tắt hơi gần đây, ko rõ thần hồn của fan buộc phải sa vào chốn nào?”

Quỷ Vương hỏi Thánh Nữ rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát khi còn sống thân quen có tác dụng phần đa nghiệp gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân mẫu mã của tớ mê tín tả đạo khinch chê ngôi Tam Bảo, hoặc có những lúc trong thời điểm tạm thời tin chánh pháp, ngừng rồi chẳng kính. Dầu tạ thế ko bao lâu, mà lại chưa rõ đọa lạc vào đâu?”

Vô Ðộc hỏi rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát thương hiệu bọn họ là gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân phụ cùng thân mẫu mã của mình hầu như mẫu dõi Bà La Môn. Thân phú tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến. Thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Ðế Lợi”.

Vô Ðộc lẹo tay thưa Thánh Nữ rằng: “Xin Thánh Nữ hãy về, chớ lấy lòng thương lưu giữ bi thảm rầu vượt lắm nữa. Tội thiếu nữ Duyệt Ðế Lợi được sinh lên cõi trời mang lại nay đã cha ngày rồi.

Nghe nói nhờ vào phụ nữ của người dân có lòng hiếu thuận, vì mẹ nhưng mà tậu sửa lễ thiết bị, tu chế tạo phước lành, cúng dường cvào hùa tháp, thờ đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai. Chẳng đề nghị chỉ riêng thân mẫu mã của Bồ tát đặng thoát ra khỏi âm phủ, cơ mà ngày đó, phần nhiều tội nhơn Vô Gián cũng gần như được mừng quýnh, đồng đặng thác sanh cả”.

*

Nói chấm dứt, Quỷ Vương chắp tay kính chào Thánh Nữ nhưng mà cáo biệt.

Bấy giờ, Thánh Nữ nhịn nhường mộng mị đột nhiên thức thức giấc, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai nhưng phân phát thệ nguyện rộng lớn rằng:

“Tôi nguyện trường đoản cú nay nhẫn đến đời vị lai đa số bọn chúng sinc phạm phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều pmùi hương chước tạo nên bọn chúng này được giải thoát”.

Xem thêm: Bộ Hình Ảnh Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2018, Hình Ảnh Chúc Mừng Ngày Lễ Vu Lan Đẹp Với Hoa Sen

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Quỷ Vương Vô Ðộc trước đó ni chính ông Tài Thủ Bồ tát. Còn Thánh Nữ Bà La Môn kia nay là Ðịa Tạng Bồ tát vậy”.

Chuyên mục: Phật Giáo