MUA SÁCH KINH ĐẠI BẢO TÍCH

  -  

Tác giả: Thích Trí TịnhNhà xuất bản: Tôn GiáoNhà phạt hành: Hương TrangNăm xuất bản: 2017Hình thức bìa: Bìa daKích thước 16×24Cân nặng: 6900 (gram)


1.100.000₫ 990.000₫

Kinc Đại Bảo Tích

Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

(Trọn bộ 9 tập)

Thành hội Phật giáo Thành Phố Hồ Chí Minh Ấn hành – PL. 2538 – DL. 1994

(Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập 11, Đại Bảo Tích Sở , số hiệu 0278 , 1đôi mươi quyển, Đại Bảo Tích Kinc, Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch dịch

Kinh Đại bảo Tích công ty chúng tôi dò theo bộ new tái bản tất cả 9 tập. Để một thể gởi lên mạng công ty chúng tôi gởi riêng rẽ từng cmùi hương, những bạn cũng có thể hạ download bộ nguim tbỏ font vni và cỗ tư tập công ty chúng tôi vẫn dò tạihttp://daitangkinhvietphái nam.org/hatai/kinhdaibaotich Nhân trên đây xin chân thành cảm ơn một fan ẩn danh vẫn gởi bộ quà tặng kèm theo. bttdtkvn)

*

Mục Lục Toàn Tập

Lời Nói Đầu Của Dịch GiảNghi Thức Trì TụngMục Lục Tập ICmùi hương I: Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi – Thứ đọng NhứtCmùi hương II: Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm – Thứ đọng HaiPhẩm Vô Thượng Đà La Ni – Thứ NhứtPhđộ ẩm Xuất Ly Đà La Ni – Thđọng HaiPhẩm Tkhô giòn Tịnh Đà La Ni – Thứ BaChương thơm III: Pháp Hội Mật Tích Kyên ổn Cang Lực Sĩ – Thứ đọng BaChương IV: Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử – Thđọng TưChương V: Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai – Thứ NămMục Lục Tập IICmùi hương VI: Pháp Hội Bất Động Như Lai – Thứ SáuPhẩm Tbọn họ Ký Trang Nghiêm – Thứ NhứtPhẩm Phật Sát Trang Nghiêm – Thứ đọng HaiPhẩm Thanh khô Vnạp năng lượng Chúng – Thứ BaPhẩm Bồ Tát Chúng – Thđọng TưPhẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm – Thđọng NămPhẩm Nrộng Duyên Vãng Sanh – Thứ SáuCmùi hương VII: Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm – Thứ BảyChương thơm VIII: Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt- Thứ đọng TámChương thơm IX: Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp – Thđọng ChínChương X: Pháp Hội Văn uống Thù Sư Lợi Phổ Môn – Thứ đọng MườiChương thơm XI: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minc – Thứ đọng Mười MộtMục Lục Tập IIiCmùi hương XII: Pháp Hội Bồ Tát Tạng – Thứ đọng Mười HaiPhđộ ẩm Knhị Hóa Trưởng Giả – Thứ NhấtPhđộ ẩm Kyên Tỳ La Thiên Tbọn họ Ký – Thứ đọng HaiPhẩm Thí Nghiệm Bồ Tát – Thứ đọng BaPhẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh – Thđọng TưPhẩm Tứ đọng Vô Lượng – Thứ đọng NămPhẩm Đàn Na Ba La Mật Đa – Thứ SáuPhẩm Thi La Ba La Mật – Thđọng BảyPhẩm Sằn Đề Ba La Mật – Thứ đọng TámPhẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật – Thứ đọng ChínPhẩm Tĩnh Lự Ba La Mật – Thđọng MườiPhẩm Bát Nhã Ba La Mật – Thứ đọng Mười MộtPhẩm Đại Tự Tại Thiên Tbọn họ Ký – Thứ đọng Mười HaiMục Lục Tập IvChương thơm XIII: Pháp Hội Phật Tmáu Nhơn Xử Thai – Thđọng Mười BaCmùi hương XIV: Pháp Hội Phật Ttiết Nhập Thai Tạng – Thđọng Mười BốnChương XV: Pháp Hội Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Thọ Ký – Thứ đọng Mười LămCmùi hương XVI: Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt – Thứ đọng Mười SáuPhẩm Tự – Thứ NhấtPhđộ ẩm Tịnh Phạn Vương Đến Phật – Thứ đọng HaiPhẩm A Tu La Vương Thọ Ký – Thđọng BaPhẩm Bổn định Sự – Thứ TưPhẩm Ca Lâu La Vương Tbọn họ Ký – Thứ đọng NămPhẩm Long Nữ Thọ Ký – Thứ đọng SáuPhẩm Long Vương Thọ Ký – Thđọng BảyPhđộ ẩm Cưu Bàn Trà Tbọn họ Ký – Thđọng TámPhẩm Càn Thát Bà Tbọn họ Ký – Thđọng ChínPhẩm Dạ Xoa Tbọn họ Ký – Thứ đọng MườiPhẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký – Thđọng Mười MộtPhđộ ẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký – Thđọng Mười HaiPhẩm Tứ đọng Thiên Vương Tchúng ta Ký – Thứ đọng Mười BaPhẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký – Thứ đọng Mười BốnPhđộ ẩm Dạ Ma Thiên Tchúng ta Ký – Thứ Mười LămPhẩm Đâu Suất Đà Thiên Thọ Ký – Thđọng Mười SáuPhẩm Hóa Lạc Thiên Tchúng ta Ký – Thứ đọng Mười BảyPhđộ ẩm Tha Hóa Tự Tại Thiên Tchúng ta Ký – Thứ đọng Mười TámPhẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký – Thứ đọng Mười ChínPhẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký – Thứ đọng Hai MươiPhđộ ẩm Biến Tịnh Thiên Tbọn họ Ký – Thđọng Hai Mươi MốtPhẩm Quảng Quả Thiên Tbọn họ Ký – Thứ đọng Hai Mươi HaiPhđộ ẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ – Thđọng Hai Mươi BaPhẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo – Thđọng Hai Mươi BốnPhẩm Lục Giới Sai Biệt – Thứ Hai Mươi LămPhẩm Tứ đọng Chuyển Luân Vương – Thứ đọng Hai Mươi SáuMục Lục Tập VChương XVII: Pháp Hội Prúc Lâu Na – Thứ đọng Mười BảyPhẩm Bồ Tát Hạnh – Thứ đọng NhứtPhđộ ẩm Đa Vnạp năng lượng – Thứ đọng HaiPhđộ ẩm Bất Thối hận – Thứ BaPhđộ ẩm Cụ Thiện nay Căn uống – Thđọng TưPhđộ ẩm Thần Thông Lực – Thứ NămPhẩm Đại Bi – Thứ SáuPhđộ ẩm Đáp Nạn – Thđọng BảyPhẩm Phụ Lâu Na – Thđọng TámCmùi hương XVIII: Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát – Thđọng Mười TámChương XIX: Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả – Thđọng Mười ChínChương thơm XX: Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng – Thứ đọng Hai MươiChương XXI: Pháp Hội Tchúng ta Ký Ảo Sư Bạt Đà La – Thđọng Hai Mươi MốtChương thơm XXII: Pháp Hội Đại Thần Biến – Thứ Hai Mươi HaiChương thơm XXIII: Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp – Thđọng Hai Mươi BaCmùi hương XXIV: Pháp Hội Ưu Ba Ly – Thđọng Hai Mươi BốnChương thơm XXV: Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện – Thứ Hai Mươi LămMục Lục Tập VICmùi hương XXVI: Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát – Thứ đọng Hai Mươi SáuChương XXVII: Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát – Thứ Hai Mươi BảyChương thơm XXVIII: Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả – Thđọng Hai Mươi TámChương thơm XXIX: Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương – Thứ Hai Mươi ChínCmùi hương XXX: Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ – Thứ Ba MươiChương XXXI: Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di – Thứ đọng Ba Mươi MốtChương thơm XXXII: Pháp Hội Vô Úy Đức Bồ Tát – Thứ đọng Ba Mươi HaiCmùi hương XXXIII: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện – Thứ đọng Ba Mươi BaPhẩm Tự – Thđọng NhấtPhđộ ẩm Tkhô hanh Văn – Thứ HaiPhẩm Bồ Tát – Thứ đọng BaPhđộ ẩm Bồ Tát Hạnh – Thứ TưPhđộ ẩm Tbọn họ Ký – Thứ NămChương XXXIV: Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát – Thứ đọng Ba Mươi BốnChương thơm XXXV: Pháp Hội Thiện tại Đức Thiên Tử – Thứ Ba Mươi LămChương XXXVI: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử – Thđọng Ba Mươi SáuPhđộ ẩm Duim Khởi – Thứ NhấtPhđộ ẩm Knhị Thiệt Nghĩa – Thứ HaiPhẩm Văn uống Thù Thần Biến – Thứ BaPhđộ ẩm Phá Ma – Thứ đọng TưPhđộ ẩm Bồ Tát Thân Hành – Thứ đọng NămPhẩm Phá Bồ Tát Tướng – Thứ SáuPhẩm Phá Nhị Thừa Tướng – Thđọng BảyPhẩm Phá Phàm Phu Tướng – Thứ TámPhđộ ẩm Thần Thông Chứng Tmáu – Thđọng ChínPhđộ ẩm Xưng Tán Phó Pháp – Thứ đọng MườiChương thơm XXXVII: Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử – Thứ đọng Ba Mươi BảyChương thơm XXXVIII: Pháp Hội Đại Thừa Pmùi hương Tiện – Thđọng Ba Mươi TámChương thơm XXXIX: Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả – Thứ Ba Mươi ChínChương thơm XL: Pháp Hội Tịnh Tín Đồng Nữ – Thứ đọng Bốn MươiMục Lục Tập VIIChương thơm XLI: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp – Thứ đọng Bốn Mươi MốtCmùi hương XLII: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Slàm việc Vấn – Thứ đọng Bốn Mươi HaiChương XLIII: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát – Thứ đọng Bốn Mươi BaCmùi hương XLIV: Pháp Hội Bửu Lương Tụ – Thứ đọng Bốn Mươi BốnPhẩm Sa Môn – Thđọng NhứtPhđộ ẩm Tỳ Kheo – Thứ đọng HaiPhẩm Chiên Đà La Sa Môn – Thứ đọng BaPhđộ ẩm Doanh Sự Tỳ Kheo – Thứ đọng TưPhđộ ẩm A Lan Nhã Tỳ Kheo – Thđọng NămPhđộ ẩm Tỳ Kheo Khất Thực – Thứ đọng SáuPhđộ ẩm Phấn Tảo Y Tỳ Kheo – Thđọng BảyCmùi hương XLV: Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát – Thđọng Bốn Mươi LămCmùi hương LVI: Pháp Hội Văn uống Thù Thuyết Bát Nhã – Thứ đọng Bốn Mươi SáuChương XLVII: Pháp Hội Bửu Kế Bồ Tát – Thứ Bốn Mươi BảyChương thơm XLVIII: Pháp Hội Thắng Man Phu Nhơn – Thứ Bốn Mươi TámChương XLIV: Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhơn – Thđọng Bốn Mươi ChínChương thơm L: Pháp Hội Nhập Phật Chình họa Giới Trí Quang Minch Trang Nghiêm – Thđọng Năm MươiChương LI: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ Tát – Thứ Năm Mươi MốtMục Lục Tập VIIIChương thơm LII: Pháp Hội Bửu Nữ – Thứ đọng Năm Mươi HaiCmùi hương LIII: Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát – Thứ đọng Năm Mươi BaChương thơm LIV: Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát – Thứ đọng Năm Mươi BốnChương LV: Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát – Thđọng Năm Mươi LămCmùi hương LVI: Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát – Thứ đọng Năm Mươi SáuMục Lục Tập IXCmùi hương LVII: Pháp Hội Bất Khả Tmáu Bồ Tát – Thứ Năm Mươi BảyCmùi hương LVIII: Pháp Hội Bửu Tràng – Thđọng Năm Mươi TámChương LIX: Pháp Hội Hư Không Mục – Thứ Năm Mươi ChínChương LX: Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát – Thứ đọng Sáu MươiChương thơm LXI: Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát – Thđọng Sáu Mươi MốtChương LXII: Pháp Hội Quán Vô Lượng Tbọn họ Phật – Thđọng Sáu Mươi Hai.

Bạn đang xem: Mua Sách Kinh Đại Bảo Tích

LỜI GHI NHẬN SAU KINH CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH

LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ

Trong khế khiếp, Đức Phật nói: “Chỉ do một đại sự nrộng duyên mà Đức Phật lộ diện trần thế, sẽ là hy vọng những người, gần như chúng sanh hầu như thành Phật đồng nhỏng Đức Phật”.

Lời Đức Phật thiệt đơn giản dễ dàng, nhưng ý nghĩa sâu sắc thật tột đỉnh sâu rộng. Trong lời kia gồm nghĩa cứu giúp cánh bình đẳng. Phật và bọn chúng sanh không tồn tại không đúng khác. Còn Tức là ngày nay mỗi bọn chúng sanh đều có đủ tánh đức đồng nlỗi Phật. Cũng tức là giả dụ bọn chúng sanh bao gồm lòng tin tkhô hanh tịnh, y giáo phụng hành thì quyết đang thành Phật, như trong Đại quá Kinh thường có câu, bao gồm Đức Phật dạy: “Các người là Phật đang thành, còn chỏng Phật là Phật đang thành”.

Vì thấy rõ tất cả bọn chúng sanh gần như có chức năng thành Phật buộc phải Đức Phật Thành lập và hoạt động, sử dụng thân khẩu truyền mang đến đời hầu hết phương cách, nhập pháp môn làm ĐK rõ ràng nhằm bước đi mặt đường Phật, để rồi đến quả Phật. Những phương pháp cụ thể đó gọi là Phật Pháp.

Vì những chúng sinh cnạp năng lượng không đồng nhau, tánh ko đồng nhau, ý phù hợp cùng sự mong ước v.v… cũng ko đồng nhau, bắt buộc Đức Phật bắt buộc theo tuy thế dạy dỗ rất nhiều pháp môn, nên bắt buộc sử dụng trường đoản cú “Vô lượng pháp môn”.

Dầu là vô lượng dẫu vậy ví như mỗi bọn chúng sanh y theo một pháp môn, đúng cùng với tâm tánh thích mong của chính mình rồi, quyết trọng điểm nắm rõ hành trì thiệt quả như bền, thật sâu, thì một mực đạt thành đạo quả.

Nhỏng trên nói: “Mọi chúng sinh đều sở hữu đầy đủ đức tánh đồng nhỏng Phật chỉ vày điên đảo vọng tưởng lỗi vọng khác nhau, dục tsay mê phiền não bít cphía nên đều tánh đức trong sáng sẵn có ấy không hiện thật”.

Tất cả pháp môn của Đức Phật dạy dỗ, phần nhiều phương pháp cơ mà Đức Phật lúc hành đạo đã thật hành, đã hiểu rõ, vẫn tay nghề với vì thế đã đoạt tác dụng cứu vãn cánh, nay đem truyền dạy dỗ lại đến đều người, mọi nhằm mục đích vào vấn đề bắt buộc trừ đều đảo tưởng minh bạch, dục tmê say pthánh thiện óc, làm cho tánh đức sẵn có phân phát hiện tại tác dụng. Vì sẽ là sẵn có cần Đức Phật tự nói: “Ta không có một chút pháp gì để thành Vô thượng Bồ đề cả”. Phật pháp là phương tiện đưa tín đồ vào đạo, là liều dung dịch chữa trị bịnh hỏng vọng phiền não, là cách thức rửa lau phần đông hòn đảo tưởng như lau lớp bụi xung quanh gương, mà lại hoàn hảo không có chút gì là tất cả, là được, vì chưng đạo là tánh đức sẵn đủ vậy.

Phật pháp vô lượng môn cô lưu lại vào ba môn vô lậu: Giới, Định với Huệ. Vô lậu giới để phòng dự phòng, để ngăn đảo vọng. Vô lậu định nhằm chận đứng, nhằm đối trừ “đảo vọng”. Vô lậu huệ hoàn thành không bẩn hòn đảo vọng. Và tùy theo quy trình tiến độ mà lại đảo vọng từng phần được xong trừ, thì tánh đức sẵn tất cả của hành trả cũng từng phần bộc lộ, đó là những bực Hiền, các bực Thánh, các bực Bồ tát. Cho cho cơ hội toàn bộ đảo vọng sạch sẽ vừa đủ, thì tánh đức biểu hiện hoàn toản, đó là trái Phật, là thành Phật.

Trong cỗ Kinc Đại Bảo Tích này, ngôn từ không ngoài ra điều đang nêu làm việc bên trên, dầu là không ít, rất rộng lớn.

Trong những năm năm mươi, tôi được phát âm tụng bộ Kinh này trường đoản cú bổn định sách của Bắc cỗ Việt Nam ta, bổn Hán văn, tôi sẽ bao gồm tham vọng thông dịch ra Việt văn uống và để được phổ biến theo thời đại.

Mãi đến năm 1979 bắt đầu kết thúc bộ Việt vnạp năng lượng, và tới nay ngót mười năm mới tết đến gồm đầy đủ duyên ổn để được mang ra ấn hành lần đầu tiên. Mong rằng sự ấn loát cùng lưu hành phần đa tốt rất đẹp như ý mong mỏi.

Cầu nguyện toàn bộ đầy đủ tín đồ, đa số thí công ty, hoặc thiện nay chí hoặc sức lực lao động hoặc tịnh tài, mọi tròn đầy phước lạc.

Viết trên ca dua Vạn Đức, Thủ Đức

Phật Lịch 2531

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phụ chú:

Bộ Đại Bửu Tích gớm này vào trong những năm 1987-1988-1989 được ấn hành lần thứ nhất. Vì sự sơ sót của ban ấn loát nên có khá nhiều không đúng sót chẳng hầu hết chỏng người hâm mộ ko chấp thuận mà lại mỗi khi ghi nhớ cho lòng tôi luôn ray rứt.

Xem thêm: Nghi Thức Niệm Phật Tại Nhà, Nghi Thức Niệm Phật Hàng Ngày Tại Nhà

May mắn vắt vào đầu xuân năm mới ni tất cả cư sĩ Bảo Đăng phân phát trọng tâm Bồ đề khởi khoái lạc tái bạn dạng, rước nguyên ổn phiên bản thảo chụp ảnh giao cho ban ấn loát để muốn khỏi không nên sót trong lượt in lại này.

Tôi dò mẫm cùng với đôi mắt vẫn bệnh lòa chnghiền lại tiếng nói đầu với góp thêm phần phụ chụ đây trong niềm vui mừng vô hạn với lần tái phiên bản đúng y nguyên phiên bản thảo mà tôi đang mấy năm mong ước.

Cầu nguyện cho những người phân phát khởi tương tự như toàn ban ấn loát, tất cả thí chủ được vô lượng công đức Pháp Thí.

Ca tòng Vạn Đức, ngày rằm tháng sáu Qúi Dậu 1993

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

LỜI GHI NHẬN SAU KINH CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH

Tôi từ nhỏ bé đôi mắt đang bịnh yếu hèn lại thêm càng ngày càng cận. Lúc tôi vắt viết ghi mấy cái này là thời gian hai con mắt đã bịnh các trong cả hơn 1 năm, kể từ vào đầu tháng Tám năm kia, năm Mậu Thìn (1988), nay quan sát chữ chỉ thấy tù mù.

Hồi nhớ lại từ ngày vào đạo, theo nghĩa ráng tục, đến hiện nay đã hơn nửa chũm kỷ, luôn luôn luôn lấy câu hỏi học tập kinh, tụng ghê, niệm Phật, dạy tởm, giảng khiếp và thông dịch khiếp tự Hán tạng ra Việt văn làm cho chánh hạnh của đời mình.

Năm 1947, cỗ khiếp Diệu Pháp Liên Hoa là bộ gớm đầu tiên được ấn hành, kế đến là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, cỗ Tam Bảo, bộ kinh Địa Tạng Bổn định Nguyện v.v… Đến năm 1953 bộ Đường Về Cực Lạc nhị tập được thành lập, vị bộ này nhưng mà 2 năm sau, năm 1955, hội Cực Lạc Liên Hữu được thành lập, rước chùa Vạn Đức sống Thủ Đức làm cho trung tâm và ngày mùng Sáu tháng Tám, ngày khánh lễ Tổ Huệ Viễn là ngày đại hội thường xuyên niên. Nhớ lại biết bao đạo tình đạo nghĩa của bao nhiêu Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư, Đại đức, Sư cô, từng nào Tăng Ni cùng những Đạo hữu Cư sĩ trường đoản cú những thức giấc miền Nam nước Việt, gồm cả các vị từ bỏ Nam Vang (Cambodge) cũng về dự đại hội, giờ đồng hồ niệm hồng danh đức Phật, sổ ghi công đức niệm Phật được lan rộng sát xa…

Tôi ghi vài dòng bên trên đấy là gồm ý ghi lại ảnh hưởng của bộ Đường về Cực Lạc.

Rồi những năm tiếp theo, hầu hết cỗ ghê khác bởi tôi thông dịch được liên tục ấn hành, như thể bộ gớm Hoa Nghiêm, bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, bộ khiếp Đại Bát Nhã. Những năm 1970, tôi dịch xong xuôi bộ ghê Đại Bửu Tích, cùng mãi cho năm 1987 new được bước đầu ấn hành. Vì hầu hết năm trước đó ĐK ấn hành ko được tiện lợi, buộc phải cũng làm uể oải tinh thần dịch tởm, đề nghị tôi ko sốt sắng thông dịch thêm, nhằm thời gian quí báu tuần từ bỏ trôi qua trong khi tuổi già thiệt là điều không mong muốn. Nhờ vào sự ấn hành bộ ghê Đại Bửu Tích, tác động tôi nô nức, phải trong bố mon tức tốc an cư năm 1988, tôi dịch hoàn thành bộ kinh Đại Tập, cùng nó được ấn hành tiếp nối cỗ ghê Đại Bửu Tích, hy vọng được dễ ợt, tôi vẫn đề là tởm Đại Bửu Tích, Hán tạng cỗ Hạ.

Bộ gớm Đại Bửu Tích Hán văn được lưu hành trường đoản cú xưa ni, bởi thể theo cha môn Vô lậu học Giới Định Huệ, nên Ngài Bồ Đề Lưu Chí để pháp hội Tam Tụ Tịnh Giới sinh hoạt đầu cỗ ghê. Sở Việt văn uống này, tôi thể theo Tam bảo Phật Pháp Tăng nên tôi để pháp hội Vô Lượng Thọ Phật mở màn, với cũng có thể có ý mong muốn cho những người phát âm thời điểm msinh sống gớm ra vẫn kết duyên với đức Phật A Di Đà, đức Phật đã có được reviews trong vô số nhiều bộ gớm Đại thừa, với cũng chính là hồng danh nhưng mà đa số Phật tử ta luôn luôn trì niệm. Nếu các pháp hữu muốn so với bộ Hán vnạp năng lượng, chỉ giản 1-1 sửa tập I Việt văn uống thành tập II, và sửa tập Việt văn uống tập II thành tập I là nhị cỗ Hán và Việt đồng bộ nhau.

Nội dung bộ Đại Bửu Tích Hán vnạp năng lượng đến pháp hội Quảng Bác Tiên Nrộng là hết, tuy thế không còn với nửa chừng. Trong bộ Việt văn uống này, tôi đọc trong Đại tạng, bổ sung cập nhật phần cuối trọn vẹn đến pháp hội này. Và cũng tự Đại tạng tôi dịch thêm pháp hội Diệu Cát Tường Bồ Tát.

Tiếp theo đó, nếu như các pháp hữu thấy pháp hội như thế nào bao gồm câu đức Phật ngự tại thân khoảng chừng cõi Dục và cõi Sắc vào Đại Bửu Phường Đình thì kia chính là ghê Đại Tập. Cũng từ trong Đại tạng, tôi thông dịch thêm pháp hội Vô Tận Ý Bồ tát nối sau bộ ghê Đại Tập Hán vnạp năng lượng đang giữ hành cùng để ngừng tổng thể tởm Đại Bửu Tích Việt vnạp năng lượng, tôi đặt pháp hội Quán Vô Lượng Tchúng ta Phật.

Chư pháp hữu thân quí, có thể chấp nhận được tôi được dùng tự này để hotline toàn bộ những giới Phật tử xuất gia tương tự như tại nhà, tôi gồm ý nguyện nhỏ tuổi, dầu bé dại nhưng lại là từ bỏ đáy lòng tha thiết, ước ao thuộc những pháp hữu, toàn bộ các pháp hữu, mọi ai bao gồm hiểu có tụng tất cả nghe thấy hầu hết quyển kinh sách vì tôi dịch biên soạn, đã là tín đồ bạn quyến thuộc thân thiện với tôi đời này cùng sống thọ hồ hết đời sau, cùng cả nhà kết pháp duyên, bên nhau dự pháp hội, thuộc dìu dắt nhau, dìu dắt tôi sẽ được vững vàng bước mãi bên trên con phố đạo nhiều năm xa, tuyến phố đạo nhiều trlàm việc hổ thẹn hắc búa lồng giữa cõi đời cố tục nhưng mà lớp vỏ cứng của nó là tđọng lưu giữ bát nàn, cạm bả của chính nó là lợi danh ngũ dục, sức khỏe của chính nó là cơn bão bát phong. Tôi thực lòng tạo nên câu phải dìu dắt nhau. Vì vào tích tắc mà tôi đang nguệch ngoạc lưu lại vài loại này, thiết yếu tôi, cần chủ yếu tôi, không đủ can đảm ngửng khía cạnh từ xưng là Tỳ kheo chân chánh, chỉ biết nlỗi thảo phụ địa, nhứt trọng tâm sám hối hận mười phương thức giới.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ tát.

Xem thêm: Hình Ảnh Phật Đẹp Nhất - Hình Ảnh Phật Đẹp 3D Mới Nhất Phải Xem Ngay!

THÍCH TRÍ TỊNH

Cẩn chí.