Kinh đại bảo tích pdf

  -  
KINH ĐẠI BẢO TÍCH Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Xuất bản: Ban Văn uống Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999


Bạn đang xem: Kinh đại bảo tích pdf

*
*

LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ

 

Trong khế kinh, Đức Phật nói. "Chỉ vì đại sự nhơn duyên tuyệt nhất mà lại Đức Phật lộ diện thế gian, đó là hy vọng rất nhiều người, đông đảo bọn chúng sinh mọi thành Phật đồng như Đức Phật".

Lời Đức Phật thiệt đơn giản dễ dàng, nhưng ý nghĩa sâu sắc lại tột độ sâu rộng lớn. Trong lời kia tất cả nghĩa cứu giúp cánh đồng đẳng. Phật với chúng sanh không tồn tại sai không giống. Còn Tức là hiện thời từng chúng sinh đều sở hữu đủ tánh đức đồng như Phật. Cũng Tức là nếu như chúng sanh tất cả tín nhiệm thanh khô tịnh, y giáo phụng hành thì quyết đang thành Phật, như vào đại thừa, Kinh thường sẽ có câu, thiết yếu Đức Phật dạy dỗ. "Các ngưòì là Phật đang thành, còn chỏng phật là Phật đã thành.

Vì thấy rõ toàn bộ bọn chúng sinh số đông có tác dụng thành Phật đề xuất Đức Phật ra đời, sử dụng thân khẩu truyền mang đến đời đầy đủ phương cách, nhập pháp môn làm cho ĐK rõ ràng nhằm bưôc xuất hành Phật, nhằm rồi mang lại trái Phật. Những phương pháp cụ thể đó Điện thoại tư vấn là Phật Pháp.

Vì các bọn chúng sanh căn uống ko đồng nhau, tánh ko đồng nhau, ý ham mê cùng với sự ước muốn ..vân vân... cũng ko đồng nhau, bắt buộc Đức Phật buộc phải theo tuy thế dạy rát những pháp môn, những yêu cầu yêu cầu sử dụng từ "Vô lượng pháp môn” . Dầu là vô lượng nhưng mà trường hợp từng chúng sanh y theo một pháp môn, đúng cùng với căùn tánh say đắm ước ao của bản thân mình rồi, quyết trung tâm nắm rõ hành trì thật đúng như bền, thiệt sâu, thì nhất thiết đạt thành đạo quả.

Nlỗi trên nói những chúng sinh đều phải có đủ đức tính đồng như Phật chỉ vày điên đảo vọng tưởng hư vọng biệt lập, dục tmê man pnhân hậu óc che cphía bắt buộc đa số tánh đức trong trắng sẵn có ấy không hiện tại thật.

Xem thêm: 38 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Phật Giáo ( Đạo Phật Tiếng Anh Về Phật Giáo


Xem thêm: Không Phụ Như Lai Không Phụ Nàng Ngoại Truyện


Tất cả pháp môn của Đức Phật dạy dỗ, mọi phương pháp mà lại Đức Phát, thời gian hành đạo, đang thiệt hành, vẫn hiểu rõ, sẽ kinh nghiệm tay nghề với cho nên đã dành tác dụng cứuÏ cánh, ni đem truyền dạy lại đến hồ hết bạn, phần đông nhằm vào bài toán yêu cầu trừ phần đa hòn đảo tưởng biệt lập, dục tmê say phiền đức óc, làm cho tánh đức sẵn bao gồm phân phát hiện tại tác dụng. Vì đó là sẵn gồm bắt buộc Đức Phật từ nói. "Ta không tồn tại một chút ít pháp gì để thành vô thượng người thương đề cả” . Phật pháp là phương tiện chuyển tín đồ vào đạo, liều dung dịch chữa trị bịnh hỏng vọng phiền khô não, là phương thức cọ vệ sinh đông đảo hòn đảo tưởng nlỗi lau vết mờ do bụi xung quanh gương, mà lại tuyệt vời nhất không có chút ít gì là gồm, là được, vày đạo là tánh đức sẵn đủ vậy.

Phật pháp vô lượng môn cô lưu lại vào tía môn vô lậu: Giới, Định cùng Huệ. Vô lậu giới để phòng phòng ngừa, để ngăn hòn đảo vọng. Vô lậu định nhằm chận đứng, để đôí trị "đảo vọng. Vô lậu huệ kết thúc sạch mát đảo vọng. Và tùy thuộc vào quy trình tiến độ nhưng mà đảo vọng từng phần được kết thúc trừ, thì tánh đức sẵn có của hành đưa cũng từng phần biểu hiện, chính là các bực Hiền, các bực Thánh, các bực Bồ Tát. Cho đến thời điểm toàn bộ đảo vọng sạch hoàn toản, thì tánh đức diễn đạt toàn vẹn, sẽ là trái Phật, là thành Phật.

Trong bộ Kinch Đại Bảo Tích nầy, câu chữ không ngoài ra điều vẫn nêu ngơi nghỉ bên trên, dầu là rất nhiều, rất rộng.

Trong thập niên năm mươi, tôi được đọc tụng bộ Kinh nầy tự bạn dạng phương thơm sách của Bắc bộ VN ta, phiên bản Hán văn, tôi vẫn gồm hoài bão thông dịch ra Việt văn và để được thịnh hành theo thời đại Mãi mang đến năm 1979 bắt đầu kết thúc bộ Việt văn uống, và tới nay ngót mười năm mới tất cả đủ duim và để được mang ra ấn hành lần đầu tiên. Mong rằng sự ấn loát với lưu hành hầu hết xuất sắc rất đẹp như ý hy vọng.

Cầu nguyện tất cả phần lớn bạn, những thí nhà, hoặc thiện chí hoặc công sức của con người hoặc tịnh tài, hồ hết tròn đầy phước lạc.