Kinh Chuyển Pháp Luân Mp3

  -  
Mp3
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 01. Phần 1 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinch Chuyển Pháp Luân - 02. Ba ảnh dụ http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 03. Gặp đạo sĩ lõa thể Upaka http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinch Chuyển Pháp Luân - 04. Phần 2 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinc Chuyển Pháp Luân - 05. Trung đạo - Sự thực hành với ích lợi http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinch Chuyển Pháp Luân - 06. Phần 3 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinc Chuyển Pháp Luân - 07. Chánh định đạo http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinch Chuyển Pháp Luân - 08. Đắc thiền đức cải cách và phát triển minc cạnh bên ra sao http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinch Chuyển Pháp Luân - 09. Phần 4 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinch Chuyển Pháp Luân - 10. Già là khổ http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinch Chuyển Pháp Luân - 11. Năm thủ uẩn vào tầm khoảng xúc va http://tamkyrt.vn/sach/...


Bạn đang xem: Kinh chuyển pháp luân mp3


Xem thêm: Ý Nghĩa Ngày Phật Xuất Gia, Ý Nghĩa Ngày Đức Phật Thích Ca Xuất GiaXem thêm: Tiếng Chim Sẻ Con (Nhạc Chuông), Tiếng Chim Sẻ Con Kêu

Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 12. Phần 5 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinc Chuyển Pháp Luân - 13. Trong cõi phạm ưu tiên ấy chói sáng vào chuồng heo vị ấy cũng thấy thích thú http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 14. Luyến ái bà xã tái sinh làm rắn, chó và trườn http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 15. Dục ái http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 16. Phần 6 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinc Chuyển Pháp Luân - 17. Tu tập đạo đi trước hay minc liền kề đạo http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 18. Phần 7 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinc Chuyển Pháp Luân - 19. Phận sự trí so với tập đế http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - trăng tròn. Phần 8 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinch Chuyển Pháp Luân - 21. Tôn giả Kiều Trần Nhỏng đang đắc tri loài kiến cao thượng vào khi nghe tới pháp ra làm sao http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinc Chuyển Pháp Luân - 22. Prúc hộ Citta với giáo nhà Nataputta http://tamkyrt.vn/sach/...