Kinh Chú Đại Bi Có Ý Nghĩa Gì

  -  

Nhất tâm trì tụng Crúc Đại Bi hàng ngày giúp cứu vớt khổ cứu nạn, bảo đảm an toàn chúng ta trước đầy đủ trở ngại nhưng mà bé tín đồ bắt buộc tranh đấu vào cuộc sống đời thường.

Bạn đang xem: Kinh chú đại bi có ý nghĩa gì


Ý NGHĨA CỦA TỪNG CÂU TRONG KINH CHÚ ĐẠI BI.

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ domain authority – con xin dựa dẫm, cung kính dưng chổ chính giữa, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương.

2. Nam tế bào a rị da – nhỏ xin dựa dẫm, cung kính dâng chổ chính giữa, thân, mạng vào các bậc thánh đưa, xa lánh phần nhiều ác pháp không thiện tại.

3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da – Bồ Tát Quan Thế Âm tia nắng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu xuyên suốt nỗi đau đớn của bọn chúng sinch để đúng lúc cứu nhân độ nạm.

4. Bồ đề tát đỏa bà da – Bồ Tát sở hữu binch tướng cõi ttách tới cứu giúp chúng sinch thoát ra khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát bọn chúng sinh ngoài u minch.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – bé xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, trường đoản cú giải bay bao gồm bản thân cùng trợ giúp chúng sinch theo con phố giải thoát.

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da – bé xin cúi đầu củ hành lễ, phía trung ương gọi Chú Đại Bivới lòng tôn kính.

7. Án – thần crúc tổng vừa lòng mười pháp môn vi diệu, ququần áo toàn bộ ngũ quỷ thần khiến cho Crúc Đại Bi phát huy được sức mạnh giáo hóa cùng với muôn chủng loài.

8. Tát bàn ra phạt duệ - Tự Tại Thế Tôn, câu chụ tụng lên sẽ có Tứ Đại Thiên Vương cho tới hộ pháp, bảo vệ.

9. Số đát mãng cầu đát tả - thỉnh cầu sự ngượng gập nguyện của Tam Bảo, tập phù hợp bọn chúng quỷ thần tới để răn uống dạy bằng chánh pháp.

10. Nam mô vớ kiết lật đỏa y mông a lị da – bé xin cúng kính hành lễ sự vô té của những vị thánh đưa.

*

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – địa điểm Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện nay phạt vai trung phong trường đoản cú bi.

12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.

13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế - ánh sáng soi rọi khắp khu vực của vai trung phong từ bi vừa trẻ trung và tràn trề sức khỏe vừa vĩnh viễn, đủ sức cảm hóa bọn chúng sinch.

14. Tát bà a tha đậu du bởi – trung tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ về, khởi hành điểm của chúng sinh đồng nhất, so với nhau bởi sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không tồn tại pháp như thế nào rất có thể đối chiếu cùng với pháp này, mệnh danh tinh thần soi sáng của Chụ Đại Bi.

16. Tát bà tát đa, mãng cầu ma bà tát đa, mãng cầu ma bà già – Đại thân trọng điểm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.

17. Ma pphân tử đạt đậu – nhỏ xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười pmùi hương Bồ Tát mngơi nghỉ lòng trường đoản cú bi cứu vãn rỗi chúng sinc, xin những Ngài là thần nghỉ ngơi cõi ttránh với là bạn làm việc trần gian để phù hộ thiện nay pháp giành được thành quả.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, knhị msinh sống bé mắt trí tuệ nhằm khiến quỷ thần đa số cần kính hại, xa rời hiểm độc.

19. A bà lô hê – sử dụng trí tuệ nhằm quan lại ngay cạnh cùng cảm nhận tiếng than phiền của bọn chúng sinc mười phương.

đôi mươi. Lô ca đế - Thế tôn, phù hợp với câu bên trên thành A bà lô hê Lô ca đế - Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát.

21. Ca ra đế - người dân có tấm lòng trường đoản cú bi tương hỗ chúng sinh khỏi đau đớn bi thương.

22. Di hê rị - bé nguyện theo đúng các lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu hành.

23. Ma ha bồ đề tát đoả - công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát vun trồng thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang đến an lạc thái hòa mang lại tất cả bọn chúng sinch.

25. Ma ra ma ra – thuận dulặng tu hành, hồ hết câu hỏi hầu hết may mắn.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không buộc phải tâm sự ý cũng đạt mức chình họa giới kỳ diệu.

27. Cu lô cu lô yết mông – sự nhiệm mầu của Chú Đại Bi không có điểm dừng, không tồn tại giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, pphân tử già ra đế - tu tập hành trì hoàn toàn có thể quá qua sinc tử, giải thoát bạn dạng thân khỏi luân hồi, tìm về khu vực an nhàn cùng tốt nhất.

29. Ma ha phạt già domain authority đế - pháp với đạo là nhì chân lý vượt lên ở trên gần như thứ, là về tối thắng sinh hoạt đời.

30. Đà la đà la – tâm lượng bọn chúng sinc, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu vãn nàn bọn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.

31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, khử hết rất nhiều ác niệm, trlàm việc về vai trung phong thuần khiết.

Xem thêm:

32. Thất phật ra domain authority – phía tia nắng vào bên phía trong con fan nhằm soi sáng sủa trọng tâm tưởng, hiểu rõ lòng bản thân.

33. Giá trả giá ra – mệnh lệnh thúc giục mọi cõi cùng theo đúng pháp lệnh.

34. Ma ma phạt ma la – nhấn mạnh vấn đề hành động sẽ có hiệu quả, bé fan theo đúng đạo tu hành đã dành được công đức.

35. Mục đế lệ - giải thoát chúng sinc ngoài gian khổ, chướng ngại vật và ảm đạm.

36. Y hê y hê – thuận giao, từ nguyện theo đúng giáo hóa nhưng ko chút khiên chống, mở rộng trọng điểm hồn để hưởng thụ giáo lý.

37. Thất mãng cầu thất mãng cầu – đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, tỏa nắng đưa nhỏ bạn thoát khỏi vô minc mờ ám.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe cộ đại pháp của Phật vận chuyển, gửi lý thuyết cho tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn giữ gìn.

39. Phạt sa pphân tử sâm – mừng húm giảng, mừng thầm nói, mừng quýnh nghe, cơ hội nào cũng giữ lại trung tâm hí hửng.

40. Phật ra xá domain authority – trung khu giác ngộ sát lý trsinh hoạt phải cao tay, hữu hiệu hơn.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy trọng điểm nguyện nhưng hành trì, tu pháp nào vẫn hưởng thụ công đức của pháp kia, may mắn đạt ước vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị - lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng gần như thiếu tính, rũ quăng quật 4 trang bị làm tảm đạm buổi tối, sống đời an nhàn, thay đổi người có lực trường đoản cú tại khôn cùng dũng mạnh.

43. Ta ra ta ra – thần lực trẻ trung và tràn đầy năng lượng vững chắc, hoàn toàn có thể tàn phá và thu phục ma đạo.

44. Tất lỵ tất lỵ - dũng cảm quá chướng ngại vật, thừa lên hồ hết trở ngại với như ý cát tường trê tuyến phố tiến cho tới nghiệp lành.

45. Tô rô tô rô – nước cam lồ kì diệu rất có thể đưa tới các điều giỏi lành, cứu giúp rỗi bọn chúng sinh.

46. Bồ đề dạ – Bồ đề dạ - Giác tâm, msinh hoạt chổ chính giữa Bồ Đề để ngộ đạo, bền chí vững vàng chí với trung tâm Bồ Đề bắt đầu tu thành chính nghĩa.

47. Bồ đà dạ – Bồ đà dạ - giác ngộ trí tuệ, sử dụng trí tuệ để tiến tới chân tu.

48. Di đế rị dạ - trọng điểm đại từ đại bi, bảo vệ bảo lãnh đến rất nhiều loài chúng

49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đi đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở với bảo hộ cho việc đó sinch.

50. Địa lỵ Fe ni mãng cầu – bảo kiếm mặt hàng ma phục yêu thương, dùng để làm trừng phạt đều loài ngũ quỷ ko qutrang phục chủ yếu pháp.

51. Ba da ma mãng cầu – thắng lợi xứng đáng cùng với danh tiếng và đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu chụ này sẽ được hưởng trọn đầy đủ: thành tích, cát tường, thỏa mãn, trừ tai và vô trú.

53. Tất đà da – đông đảo ssống cầu ssống nguyện số đông được thành toàn, phần đa hành động tạo ra sự hầu hết viên mãn, mang đến thành công, được sử dụng nhiều với tâng bốc.

54. Ta bà ha – – thành tích vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha vớ đà domain authority – hành mang đã có được thành quả to lớn mập và thỏa mãn.

56. Ta bà ha – phù hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha vớ đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.

57. Tất đà du nghệ - đều thành công công dụng hầu như chỉ cần hỏng vô

58. Thất bà ra dạ - vị trí cơ mà phiên bản thân được từ tại cùng công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải hoàn toàn có thể mang châu báu ẩn giấu trong tim đất để triển khai lợi cho chúng sinh.

*

60. Na ra cẩn trì – dùng sự đại trường đoản cú bi bảo hộ, che chắn cho cái đó sinc.

61. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra na ra – tiễu trừ phần đa bệnh tật với chướng nàn.

63. Ta bà ha – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

64. Tất ra tăng a mục klỗi domain authority – sử dụng hết sức bản thân bảo lãnh chúng sinch, không từ bỏ bỏ bất kể vấn đề gì.

65. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ - cần sử dụng vô vàn bài thuốc để chữa trị bệnh dịch cho cái đó sinch.

67. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

68. Giả kiết ra a vớ đà dạ - hàng phục ma oán, phạt ra âm tkhô giòn chấn động để bất cứ một số loại ma như thế nào phần lớn nên qutrang phục.

69. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

70. Ba đà ma yết vớ đà dạ - thành tích vô lượng, công đức hết sức việt.

Xem thêm: Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu ) - Cư Sĩ Diệu Âm ( Úc Châu )

71. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ - Quan Thế Âm Bồ Tát sử dụng pháp ấn góp bọn chúng sinc không còn lo sợ phần đa thời điểm hồ hết nơi

73. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi thắng yết ra da – tiết hạnh của bậc đại anh hùng Quan Thế Âm Bồ Tát fan fan kính ngưỡng

75. Ta bà ha – thành tích vô lượng, công đức vô biên

76. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da – bé xin kính cẩn quy y Tam bảo, dưng hết trung tâm thân lẫn tính mạng con người để quy y cửa Phật.