Kinh đại báo tích

     
KINH ĐẠI BẢO TÍCH Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Xuất bản: Ban Vnạp năng lượng Hóa Thành Hội TPHCM PL 2543 - DL 1999


Bạn đang xem: Kinh đại báo tích

 

*
*

LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ

 

Trong khế gớm, Đức Phật nói. "Chỉ bởi đại sự nrộng dulặng nhất nhưng mà Đức Phật xuất hiện thêm trần gian, đó là mong đều bạn, những chúng sanh phần đa thành Phật đồng như Đức Phật".

Lời Đức Phật thiệt dễ dàng, mà lại ý nghĩa lại tuyệt đỉnh sâu rộng lớn. Trong lời kia gồm nghĩa cứu vãn cánh bình đẳng. Phật với bọn chúng sinh không có không đúng khác. Còn Có nghĩa là ngày nay mỗi chúng sanh đều có đủ tánh đức đồng như Phật. Cũng Có nghĩa là trường hợp bọn chúng sinh có tín nhiệm tkhô cứng tịnh, y giáo phụng hành thì quyết đang thành Phật, như vào đại vượt, Kinch thông thường có câu, chủ yếu Đức Phật dạy dỗ. "Các ngưòì là Phật đang thành, còn chỏng phật là Phật đã thành.

Vì thấy rõ toàn bộ bọn chúng sanh mọi có tác dụng thành Phật yêu cầu Đức Phật Ra đời, sử dụng thân khẩu truyền đến đời hồ hết pmùi hương phương pháp, nhập pháp môn có tác dụng điều kiện ví dụ nhằm bưôc lên đường Phật, để rồi đến quả Phật. Những phương pháp cụ thể kia gọi là Phật Pháp.

Vì những bọn chúng sanh căn uống ko đồng nhau, tánh không đồng nhau, ý thích hợp cùng sự mong ước ..vân vân... cũng không đồng nhau, buộc phải Đức Phật phải theo tuy thế dạy rát nhiều pháp môn, những yêu cầu đề nghị sử dụng từ "Vô lượng pháp môn” . Dầu là vô lượng tuy thế trường hợp từng bọn chúng sinh y theo một pháp môn, đúng cùng với căùn tánh phù hợp ao ước của mình rồi, quyết chổ chính giữa nắm rõ hành trì thật đúng thật bền, thật sâu, thì khăng khăng đạt thành đạo trái.

Như bên trên nói phần đa bọn chúng sinh đều phải có đủ đức tính đồng nhỏng Phật chỉ vì điên hòn đảo vọng tưởng hỏng vọng minh bạch, dục tham phiền hậu óc đậy chướng cần phần đông tánh đức trong sạch sẵn tất cả ấy ko hiện tại thật. Tất cả pháp môn của Đức Phật dạy dỗ, hầu như phương pháp mà lại Đức Phát, lúc hành đạo, sẽ thật hành, sẽ làm rõ, vẫn kinh nghiệm cùng cho nên đã dành công dụng cứuÏ cánh, ni đem truyền dạy dỗ lại cho phần nhiều tín đồ, hồ hết nhằm mục đích vào câu hỏi đề nghị trừ phần nhiều đảo tưởng riêng biệt, dục tđê mê phiền hậu não, để cho tánh đức sẵn tất cả phân phát hiện nay tính năng. Vì sẽ là sẵn gồm buộc phải Đức Phật tự nói. "Ta không có một ít pháp gì nhằm thành vô thượng người yêu đề cả” . Phật pháp là phương tiện chuyển tín đồ vào đạo, liều dung dịch chữa trị bịnh hư vọng phiền khô óc, là cách thức cọ vệ sinh đầy đủ đảo tưởng như vệ sinh bụi xung quanh gương, mà hoàn hảo không tồn tại chút gì là gồm, là được, vị đạo là tánh đức sẵn đầy đủ vậy.

Phật pháp vô lượng môn cô đọng lại trong cha môn vô lậu: Giới, Định và Huệ. Vô lậu giới để phòng phòng ngừa, để ngnạp năng lượng hòn đảo vọng. Vô lậu định để chận đứng, để đôí trị "đảo vọng. Vô lậu huệ xong sạch sẽ hòn đảo vọng. Và tùy theo tiến độ mà hòn đảo vọng từng phần được chấm dứt trừ, thì tánh đức sẵn gồm của hành đưa cũng từng phần diễn đạt, chính là những bực Hiền, những bực Thánh, các bực Bồ Tát. Cho mang lại thời điểm toàn bộ hòn đảo vọng sạch toàn diện, thì tánh đức diễn tả đầy đủ, sẽ là quả Phật, là thành Phật.

Trong bộ Kinc Đại Bảo Tích nầy, ngôn từ không ngoài những điều đã nêu sống trên, dầu là tương đối nhiều, rất lớn.

Xem thêm: Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Phật Bà Quan Âm 19/2 Âl, Ngày Vía Quan Âm Là Ngày Nào

Trong thập niên năm mươi, tôi được đọc tụng bộ Kinch nầy trường đoản cú bản phương sách của Bắc cỗ toàn quốc ta, bạn dạng Hán văn uống, tôi vẫn gồm hoài bão thông dịch ra Việt vnạp năng lượng sẽ được thường dùng theo thời đại Mãi mang lại năm 1979 new chấm dứt cỗ Việt văn, với đến nay ngót mười năm mới có đủ duyên và để được đem ra ấn hành lần đầu tiên. Mong rằng sự ấn loát và lưu giữ hành hầu như xuất sắc đẹp mắt may mắn ao ước.

Cầu nguyện tất cả đều tín đồ, đa số thí nhà, hoặc thiện tại chí hoặc sức lực lao động hoặc tịnh tài, hầu như tròn đầy phước lạc.
Xem thêm: Hình Ảnh Các Món Ăn Chay - 9 Các Món Chay Châu Á Ý Tưởng

TẬP.. 1
Lời Nói Đầu của Dịch Gỉa 01. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi 02.. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm 03. Pháp Hội Mật Tích Kyên ổn Cang Lực Sĩ 04. Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử 05. Pháp Họi Vô Lượng Thọ Như Lai TẬPhường 2 06. Pháp Hội Bất Động Nlỗi Lai: 07. Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm : 08. Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt 09. Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp 10. Pháp Hội Văn uống Thù Sư Lợi Phổ Môn 11. Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh: TẬP. 3 12. Pháp Hội Bồ Tát Tạng: TẬPhường 4 13.Pháp Hội Phật Ttiết Nhơn Xử Thái 14.Pháp Hội Phật Ttiết Nhập Tnhị Tạng 15.Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Tchúng ta Ký 16.Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt: TẬP 5 17-Pháp Hội Phú Lâu Na: 18-Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát 19-Pháp Hội Úc Già Trưởng Lão 20-Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng 21-Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La 22-Pháp Hội Đại Thần Biến 23-Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp 24-Pháp Hội Ưu Ba Ly 25-Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện TẬP. 6 26-Pháp Hội Thiện nay Tý Bồ Tát 27-Pháp Hội Thiện nay Thuận Bồ tát 28-Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ trưởng Gỉa 29-Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương 30-Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ 31-Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di 32-Pháp Hội Vô Uý Đức Bồ tát 33-Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện 34-Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát 35-Pháp Hội Thiện nay Đức Thiên Tử 36-Pháp Hội Thiện tại Trụ Ý Thiên Tử: 37-Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử 38-Pháp Hội Đại Thừa Phương thơm Tiện 39-Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Gỉa 40-Pháp Hội Tịnh Tín Đồng Nữ TẬPhường 7 41 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp 42 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Snghỉ ngơi Vấn 43 Pháp Hội Phổ Minch Bồ Tát 44 Pháp Hội Bửu Lương Tụ: 45 Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát 46 Pháp Hội Văn uống Thù Tngày tiết Bát Nhã 47 Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát 48 Pháp Hội Thắng man Phu Nhân 49 Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân 50 Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minch Trang Nghiêm 51 Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát TẬPhường 8 52 Pháp Hội Bửu Nữ - Thứ đọng 52 53 Pháp Hội Bất Thuần Bồ Tát - Thứ 53 54 Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát - Thứ đọng 54 55 Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát - Thứ 55 56 Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát - Thđọng 56 TẬP.. 9 57. Pháp Hội Bất Khả Tngày tiết Bồ Tát 58. Pháp Hội Bửu Tràng 59. Pháp Hội Hư Không Mục 60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ tát 61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ tát 62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Tbọn họ Phật Lời Ghi Nhận Sau Kinh của Người Dịch

Chuyên mục: Phật Giáo