Kiết sử là gì

  -  

Kiết Sử là đa số món cột trói cùng không nên sử, bắt nhỏ người (bọn chúng sanh) có tác dụng bầy tớ mang lại nó. Kiết sử cũng có thể có những tên không giống như: Thập phiền đức não, thập hoặc, thập tùy miên...


*
MB 800 Lý Ngọc Khuyên
*
Anh Lạc Luận Tập 2 - Tác Giả Lý Tứ

Kiết là kết (cột trói) y như fan ta xâu kết các hạt thành chuỗi tràng hạt; Sử là sai sử.

Bạn đang xem: Kiết sử là gì

Kiết Sử là số đông món cột trói và không nên sử, bắt nhỏ người (bọn chúng sanh) làm cho bầy tớ cho nó. Giống nlỗi nhỏ trâu, bị bạn ta cột cái dây vào lỗ mũi dắt đi, không từ bỏ công ty được. Kiết sử cũng có các thương hiệu khác như: Thập phiền hậu não, thập hoặc, thập tùy miên...

Trong Phạt Đạo, Kiết Sử thường xuyên được chia làm nhì phần, bao gồm năm độn sử với năm lợi sử.

1. Năm “độn sử” hay “Lỗi hành vi , (Lý Tứ)”

Là những món trói buộc cnạp năng lượng phiên bản, mỗ̃i chúng sinh đều sở hữu. gọi là độn, vì năm món này làm cho cho những người mê muội, chậm chạp Giác Ngộ.

Tham: Ham mong, đắm mê hồ hết sản phẩm công nghệ pthánh thiện não, hạ liệt của tía cõi (dục, sắc đẹp cùng vô sắc) không thể Giác Ngộ.Sân: Shối hận, khó chịu, óc sợ bản thân, óc sợ hãi người.Si: Mờ buổi tối, mê mờ, ko thấy được tia nắng Giác Ngộ.Mạn(1): Thấy mình rộng hoặc đại bại bạn (tự tôn hoặc trường đoản cú ti).Nghi: Nghi ngờ (hoài nghi) bao gồm 3 món gồm:

- Nghi mình: Nghi bản thân không thể Giác Ngộ;

- Nghi người: Nghi bậc Đạo sư quan yếu dạy đạo Giác Ngộ;

- Nghi pháp: Nghi Giáo Pháp ta vẫn tu tập ko đưa đến Giác Ngộ.

2. Năm “lợi sử ” xuất xắc “Lỗi thừa nhận thức, (Lý Tứ) ”.

Là hầu như món cột buộc ở trong về nhấn thức (sai lệch), nó chỉ tất cả so với hạng bạn lanh lợi. Vì cầm năm lợi sử còn được gọi là “ngũ kiến” tuyệt “ác kiến”, tức các thấy biết đi ngược niềm tin Giác Ngộ.

Xem thêm: Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu, Nữ Ca Sĩ Quỳnh Giao

Thân kiến: Chấp thủ số đông đọc biết sai lạc về thân.Biên kiến: Chấp chặt một bên, sở hữu một thành kiến.Kiến thủ kiến: Nắm giữ lại các quan niệm, các thấy biết phi chân lý.Giới cấm thủ kiến: Không nắm rõ giới, chấp chặt. Hy vọng giới hoàn toàn có thể thắng lợi cứu vớt cánh nào kia trong Phật Đạo.Tà kiến: Hiểu biết sai lệch về Giáo Pháp, không phải như chân lý mà góp mình cùng fan Giác Ngộ.

Để giáo hoá Nhị Thừa bay thoát ra khỏi cha cõi, thành tựu đạo quả Giải Thoát, vào khiếp tạng Nikaya, Phật liệt kê Kiết Sử tất cả mười món nhỏng sau:

– Thân con kiến (sakkàya-ditthi); – Hoài nghi (vicikicchà); – Giới cnóng thủ (silabata-paràmàsa); – Tmê mệt đắm vào cõi dục (kàma-ràga); – Săn năn (vyàpàda);

– Tđê mê đắm vào cõi sắc (rùpa-ràga); – Tsi mê đắm vào cõi vô sắc (arùpa-ràga); – Mạn (màna); – Trạo cử vi tế (uddhacca); – Si vi tế (avijjà).

3. Với nhị nhiều loại Kiết Sử nêu trên, để giúp Bồ Tát (Giác Ngộ) với Nhị Thừa (Giải Thoát), ta thấy có một vài khác hoàn toàn cơ phiên bản. Vì gắng, vấn đề tu tập “đoạn kiết” cũng không nên không giống.

Đối cùng với Bồ Tát Đạo, quá trình đoạn trừ Kiết Sử trường đoản cú thân, là quy trình Giác Ngộ từ bỏ cạn đến sâu, bước đầu tự Phát Tâm Bồ Đề Gọi là Sơ Giác, cho Minh Tâm Bồ Đề new rất có thể xong xuôi hoàn toàn. Năm quá trình từ phát chổ chính giữa mang lại viên mãn Bồ Đề của Bồ Tát gồm: Phát Tâm, Phục Tâm, Minh Tâm (ba tiến trình này thứu tự Giác Ngộ để ngừng phàm tình cho tới thấy được Bổn định Tâm), Kiến Đáo với Xuất Đáo Bồ Đề (nhì tiến độ này bao gồm học tập Trí Tuệ mang đến chứng Thật Trí).

Đối cùng với Nhị Thừa, ao ước thoát khỏi Kiết Sử triệu chứng đạo trái Giải Thoát, yêu cầu tuần tự vượt qua Tứ đọng Thánh Quả. Tđọng Thánh Quả gồm: Dự lưu lại (Sotàpanmãng cầu, Tu-đà-hoàn), Nhất lai (Sakadàgàngươi, Tư-đà-hàm), Bất lai (Anàgàngươi, A-na-hàm), A-la-hán (Arahat, Ứng cúng). Nhị Thừa sau thời điểm hội chứng đạo trái Giải Thoát, mong muốn thành quả Phật Địa, bắt buộc Phát Tâm Bồ Tát, vào Đạo Đế để thành tựu Kiến Đáo Bồ Đề và Xuất Đáo Bồ Đề giống như một Bồ Tát.

Xem thêm: Hình Ảnh Bông Hồng Cài Áo - Ý Nghĩa Bông Hồng Cài Áo Mùa Vu Lan

(06-2010)

-----------------------

Mạn: Là suy nghĩ hoặc lời nói vượt chiếc bản thân đang có (quá: là rộng hoặc thua; nói bí quyết khác… là tiếng nói, suy xét ko trung thực). Để ra đời kiết sử, trong Phật giáo có 7 nhiều loại mạn (thất chủng mạn; thất mạn chủng; tốt thất chủng bổ mạn…) gồm: Mạn; Quá Mạn; Mạn vượt Mạn; Tăng thượng Mạn; Ty liệt Mạn; Ngã Mạn và Tà Mạn).