Khai Thị Hòa Thượng Tịnh Không Thuyết Giảng Cho Phật Tử

  -  

Pháp môn Niệm Phật chẳng có gì là quái lạ, đặc biệt cả. Chỉ chủ quản là tngấm sâu, tận tâm hành trì nhưng mà thôi. Phật dạy: “Nếu ai chỉ niệm A Di Ðà Phật thì điện thoại tư vấn là vô thượng rạm diệu thiền”. Ngài Thiên Thai nói: “Bốn thiết bị tam muội, thuộc tên Niệm Phật, Niệm Phật Tam Muội là vua trong số tam muội”. Ngài Vân Thê nói: “Một câu A Di Ðà bao phủ tám giáo, nức hiếp trọn năm tông”.

Tiếc rằng tín đồ đời nay nghĩ pháp Niệm Phật là bình bình, thiển cận, cho là công tích của hạng ngốc phu, gàn phụ. Ðó là do tín chẳng sâu, hành cũng chẳng tận mức độ, xuyên ngày lơ là, tịnh nghiệp ko phải đã đạt được. Dù có ai khéo bày phương tiện đi lại, muốn mang đến bọn họ hiểu rõ môn tam muội này, tuy thế cứ hễ hễ cho tới, chúng ta ngay thức thì nhận định rằng tđắm say cứu giúp chữ “ai” (ai là bạn niệm Phật) new là phía thượng, như thế nào biết đâu chiếc chổ chính giữa năng niệm - ssinh sống niệm hiện tại tiền vốn từ bỏ vượt khỏi hồ hết đối đãi, sáng tỏ, chẳng mảy may tác ý tách lìa giỏi giỏi xong cái gì. Tức là 1 câu Phật được ta niệm này đây cũng vốn tự thừa ko kể tình thức, lìa khỏi đều rõ ràng, phán đoán, như thế nào yêu cầu còn nhọc nhằn đàm huyền tmáu diệu nữa ư?
Bạn đang xem: Khai Thị Hòa Thượng Tịnh Không Thuyết Giảng Cho Phật Tử

*

Cốt sao tin cho tới khu vực, duy trì cho ổn định, trực tiếp một bề cơ mà niệm. Hoặc là cả ngày đêm niệm mười vạn, hoặc năm vạn, cha vạn, đem số câu ra quyết định chẳng thiếu hụt làm cho chuẩn chỉnh. Trọn cả đời này, thề chẳng biến đổi cải. Nếu chẳng được vãng sanh thì tam chũm clỗi Phật rất nhiều là dối trá. Một phen được vãng sanh đã lâu dài chẳng thoái chuyển; các vật dụng pháp môn đông đảo được hiện tiền.Kỵ độc nhất lúc này Trương Tam, sau này Lý Tứ. Gặp fan mặt Giáo, bèn toan khoảng chương thơm trích cú. Gặp kẻ bên Tông hồ hết mong mỏi tham mê cứu giúp vấn đáp.

Xem thêm: 10 Phương Pháp Tu Thành Chính Quả (Chánh Quả)" Là Gì? Tu Thành Chính Quả


Xem thêm: Sự Hình Thành, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Ban Hoằng Pháp Là Gì


Gặp người trì công cụ bèn toan đắp y, trì bát. Ðấy đó là kẻ chẳng đọc mối đầu, chẳng tường nơi bắt đầu ngọn gàng. Ðâu hiểu được niệm A Di Ðà Phật mang lại nhuần nhuyễn thì những học thuyết chí rất của Tam Tạng mười nhì bộ gớm cũng các bên trong ấy cả. Một ngàn bảy trăm công án, cốt tử hướng thượng cũng bên trong ấy cả. Ba nđần độn oai nghi, tám vạn tế hạnh, Tam Tụ Tịnh Giới đa số phía trong ấy cả.Chân thật niệm Phật, buông bỏ thân trung khu, thế giới xuống, đó là Ðại Bố Thí. Chân thiệt niệm Phật, chẳng khởi tsi mê, sân, ham mê nữa, đó là Ðại Trì Giới. Chân thật niệm Phật, chẳng quản ngại thị phi, nhân xẻ, chính là Ðại Nhẫn Nhục. Chân thật niệm Phật, chẳng mảy may ngăn cách, lai tạp, đó là Ðại Tinch Tấn. Chân thiệt niệm Phật, chẳng đuổi theo vọng tưởng nữa, đó là Ðại Thiền đức Ðịnh. Chân thật niệm Phật, chẳng bị lỡ lầm bởi vì phần nhiều trò ngoằn ngoèo của bạn khác, đó là Ðại Trí Huệ.Hãy thử kiểm điểm: Nếu còn chưa thể buông thân trung khu, nhân loại xuống, tmê man - sảnh - say đắm vẫn còn đó từ hiện khởi, thị phi – nhân ngã vẫn còn đấy từ bỏ ôm giữ, cách biệt – lai tạp còn khấu trừ sạch mát, chưa lâu dài khử hết chuyện rong ruổi theo vọng tưởng, các trang bị trò ngoằn ngoèo của tín đồ khác vẫn còn đấy lung lạc được mình thì không phải là niệm Phật chân thực.Muốn đạt đến chình ảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn thì cũng không có thuật bỏ ra khác. Cách hạ thủ ban sơ hết là bắt buộc dùng xâu chuỗi để ghi nhớ số cho phân minh; tự khắc định khóa trình, đưa ra quyết định chẳng thiếu hụt. Nếu là người Sơ Tâm mà lại ham mê bàn cthị xã Khán Thoại Ðầu, muốn chẳng chấp tướng, muốn học tập viên dung từ bỏ tại thì nói tầm thường là hạng tin chẳng sâu, hành chẳng tận mức độ. Dù bao gồm giảng được mười nhị phần giáo, hạ được một nngu bảy trăm câu Chuyển Ngữ cũng chỉ nên cthị trấn bên bờ sanh tử; đến thời gian lâm chung, trọn vẹn bất lợi. Hãy trân trọng!