Tự điển

     

Con mặt đường kiến đạo là Thập địa - mười phần Pháp thân. Sự bệnh ngộ từng địa là sự việc bệnh ngộ từng phần Pháp thân, là nguồn gốc với căn cơ của mọi phẩm chất cùng công hạnh giác ngộ. Khi đã đạt được những địa Bồ tát, hành đưa sẽ thoát ra khỏi năm sợ hãi hãi: lo sợ bị làm sợ, khiếp sợ bị chết, lo lắng bị tái sinc vào cõi giới tốt, lo sợ pthánh thiện óc với lúng túng vào luân hồi. Theo cách này, đều phẩm chất giác ngộ của thập địa Bồ tát ngày 1 tăng tiến.

Bạn đang xem: Tự điển

Drukpa toàn nước xin giới thiệu cùng với Quý vị sự kết hợp với thành tích tương ứng theo sản phẩm lớp của Thập địa Bồ tát y cứ đọng theo Phđộ ẩm Thập địa sản phẩm công nghệ nhì mươi sáu, Kinch Đại Phương thơm Quảng Phật Hoa Nghiêm.

1. Hoan tin vui địa (trung ương ý hoan hỷ)

Ở trái vị này, Bồ tát có được sự an nhàn tkhô cứng tịnh sau thời điểm sẽ đoạn trừ con kiến hoặc cùng đã chứng đắc Nhân không, Pháp không. Bồ tát trải qua con phố tu tập đa số trải qua thực hành về Bố thí Ba la mật để lấy tâm thoát khỏi sự lo âu, ghê nhược ngay cả nếu như đề nghị hy sinh đầu mắt tay chân hay đều bộ phận thân thể không giống của bản thân vị tiện ích chúng sinch lãng mạn.

Bấy tiếng Ðức Thế Tôn ngự ở điện Ma Ni Bửu Tạng trong cung của Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương câu hội với chư đại Bồ Tát trường đoản cú pmùi hương khác đến. Lúc kia Chỏng Phật ở mười pmùi hương cũng phóng quang quẻ như thế, với cũng hiện tại thành gần như sự như thế. Lại chiếu mang lại Phật với đại bọn chúng ở nhân loại Ta Bà này, thuộc chiếu cho thân với tòa sư tử của Kyên Cương Tạng Bồ Tát.

*

Bấy giờ Kim Cương Tạng Bồ Tát, thừa thần lực của Phật, nhập Bồ Tát đại trí huệ quang quẻ minc tam muội. Ngài nhập tam muội này rồi, tức thì kia khắp mười phương vượt kế bên mười ức Phật giáp vi nai lưng số nhân loại, mỗi phương thơm đều có mười ức Phật ngay cạnh vi è cổ số Phật đồng hiệu Kim Cương Tạng, Phật hiển thị trước Ngài nhưng bảo rằng: “Lành thay! Lành thay! Klặng Cương Tạng Bồ Tát hoàn toàn có thể nhập Bồ Tát đại trí huệ quang minch tam muội này”.

Kim Cương Tạng Bồ Tát quan lại cạnh bên mười pmùi hương ước ao mang đến đại chúng thêm lòng tin tkhô hanh tịnh nên nói rằng:

Chỏng Phật tử! Bồ Tát phạt khởi hồ hết chổ chính giữa như thế bèn lấy đại bi làm trước, trí huệ tăng thượng, phương tiện đi lại khéo diệu, thâm tâm tối thượng là nơi nhiếp mang, Phật lực là chỗ giữ lại gìn, vô lượng trí khéo quan giáp, mức độ khác nhau dũng mãnh, sức trí huệ vô ngại hiện nay tiền, tùy thuận tự nhiên và thoải mái trí, rất có thể tchúng ta lãnh toàn bộ Phật pháp sử dụng trí huệ nhằm giáo hóa, quảng đại như pháp giới, rốt ráo nhường hỏng ko trong cả thuở vị lai.

*

Này Phật tử! Bồ Tát mới bước đầu phân phát trọng điểm những điều đó ngay thức thì được quá ngoài hạng phàm phu nhưng vào ngôi Bồ Tát, sinch vào trong nhà Nhỏng Lai. Không ai nói theo cách khác chủng tộc của Ngài phạm tội. Ngài đang tách loại thế gian nhưng vào đạo xuất vắt, được pháp Bồ Tát, tại đoạn Bồ Tát, nhập tam nạm bình đẳng, làm việc trong chủng tính Như Lai quyết định đã thành Vô Thượng Giác. Bồ Tát an trụ rất nhiều pháp như thế Điện thoại tư vấn là trụ bậc “Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa”, bởi đang tương ưng cùng với chân nhỏng bất động.

Clỗi Phật tử! Bồ Tát trụ bậc Hoan Hỷ Ðịa thời thành quả các hoan hỷ, các tịnh tín, các ái lạc, những phù hợp chăm nom, những hân khánh, nhiều dũng dước, những kiêu dũng, những bất đấu tách, các vô não hại, những vô săn năn.

*

Chư Phật tử! Bồ Tát trụ bậc Hoan Hỷ Ðịa vị lưu giữ Chư Phật nên sinch vui miệng, do lưu giữ Phật pháp phải sinch phấn kích, bởi ghi nhớ clỗi Bồ Tát đề nghị sinc vui tươi, do lưu giữ hạnh Bồ Tát đề nghị sinch sung sướng, vì lưu giữ thanh khô tịnh Ba la mật phải sinch phấn kích, do ghi nhớ Bồ Tát địa thù chiến thắng cần sinch vui vẻ, bởi nhớ Bồ Tát không hỏng hoại yêu cầu sinh vui vẻ, bởi vì lưu giữ Chư Phật giáo hóa chúng sinch bắt buộc sinh vui tươi, vì lưu giữ hoàn toàn có thể làm cho ích lợi cho việc đó sinh yêu cầu sinh vui miệng, do ghi nhớ vào trí phương tiện đi lại của Chư Phật cần sinh vui mắt.

Xem thêm: Máy In Tiền Âm Phủ Như Tiền Thật, Xử Lý Sao? ? Máy In Tiền Vàng Mã Tự Động Giá Rẻ

Bồ Tát đó lại từ bỏ nghĩ: Vì tôi đã đưa với tránh toàn bộ chình họa giới thế gian mà hoan tin vui, vì chưng gần gụi tất cả Phật nhưng hoan tin vui, bởi vì lìa xa hạng phàm phu nhưng hoan hỷ, vì chưng ngay sát bậc trí huệ cơ mà hoan hỷ, vị dứt hẳn tất cả ác thú mà hoan hỷ, vì chưng làm chỗ y chỉ đến tất cả bọn chúng sinch mà hoan tin vui, do thấy toàn bộ Nlỗi Lai cơ mà hoan tin vui, do sinch vào chình ảnh giới Phật nhưng hoan tin vui, vày vào vào tính đồng đẳng của toàn bộ Bồ Tát nhưng mà hoan hỷ, vày xa lìa tất cả những sự khiếp sợ rùng mình nhưng mà hoan tin vui.

Tại sao lại được lìa khỏi hẳn hồ hết sự tởm sợ?

*

Vì Bồ Tát này đã lìa ngã tưởng, thân mình còn ko mến nhớ tiếc huống là của nả, chính vì như vậy nên ko kinh sợ về việc ko sinh sống.

Vì Bồ Tát này sẽ không trông cầu bạn không giống cúng nhường bản thân, chỉ chuyên cung cấp thí tất cả chúng sinc yêu cầu không đáng sợ về sự tiếng xấu.

Vì Bồ Tát này đã lìa vấp ngã con kiến không tồn tại bửa tưởng đề xuất không khiếp sợ về việc bị tiêu diệt.

Vì Bồ Tát này trường đoản cú biết sau thời điểm chết ra quyết định ko tránh Clỗi Phật Bồ Tát nên ko kinh sợ về sự việc sa ác đạo.

Vì chí nguyện của Bồ Tát này, trong tất cả thế gian còn không có bất kì ai bằng huống là hơn, nên ko kinh hãi so với oách đức của đại chúng.

Clỗi Phật tử! Bồ Tát này mang đại bi có tác dụng trước, chí nguyện to lớn không tồn tại gì trnghỉ ngơi hoại được. Lại thêm siêng tu tất cả thiện nay căn uống cơ mà được thành tích.

Những thiện căn của bậc Bồ tát

*

Những thiện nay căn uống kia là: lòng tin tăng thượng, những lòng tin tkhô nóng tịnh, gọi biết tkhô giòn tịnh, lòng quyết định, phát sinh lòng bi mẫn, thắng lợi đức đại từ, không nhàm mỏi, lòng hổ thứa hẹn nghiêm túc, thành tựu hạnh ôn hòa, kính thuận tôn kính giáo pháp của Chư Phật, hôm mai tu tập những căn uống lành ko nhàm đầy đủ, gần cận thiện tri thức, luôn mến thích hợp chính pháp, cầu nhiều văn uống không nhàm đủ, bao gồm quan tiền gần cạnh đúng với pháp đã có được nghe, lòng ko y tựa chấp trước, ko tmê man ý muốn lợi danh cung kính, chẳng hy vọng cầu tất cả đồ vật dụng nuôi sinh sống gây ra vai trung phong như thật không nhàm đầy đủ, cầu bậc Nhất thiết trí, cầu Phật lực, vô úy, Phật pháp bất cộng, cầu những môn trợ đạo Ba la mật, lìa những dua dối, hoàn toàn có thể thực hành thực tế đúng như lời nói, luôn gìn lời như thật, chẳng làm dơ dáy bẩn đơn vị Nhỏng Lai, chẳng quăng quật giới Bồ Tát, sinc Nhất thiết trí, lòng vững như Sơn Vương không cử động, chẳng quăng quật tất cả sự trần thế nhưng chiến thắng toàn bộ đạo xuất núm, tu tập pháp trợ đạo Vô thượng Bồ đề ko mỏi nhàm, thường xuyên cầu đạo Vô thượng.

Xem thêm: Album Tổng Hợp Nhạc Phật Giáo Hay Nhất, Tải Bài Hát Nhạc Phật Giáo Mp3

Chư Phật tử! Bồ Tát thắng lợi pháp tu tập thanh tịnh bụng dạ như thế thời Hotline là an trụ bậc “Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa”.


Chuyên mục: Phật Giáo