Hòa thượng thích thông lạc

  -  

Đáplời yêu cầu của ban biên tập cho ý kiến về Hoà ThượngThông Lạc, tôi xin có vài lời mạo muội gọi là góp ý. Thật ra tôi đã được biết đến sư Thông Lạc trước đâyqua sự giới thiệu của một đạo hữu trên diển đàn. Cũng nhờ đó tôi mới biết ở Việt Nam có một vị Hoà thượngtu hành nhập đến Tứ Thiền, chứng được Tam Minh, đắcquả vị A La Hán và được ấn chứng bởi một vị Hoà Thượngkhác. Tôi vốn đa nghi nên không tin và tự tìm hiểu vềvị sư này. 

Tôiđã cố gắng đọc các bài giảng pháp được truyền tảitrên mạng của Tu Viện Chơn Như và được biết vị này cópháp hiệu là Thích Thông Lạc, năm nay thầy 76 tuổi và vịHoà Thượng ấn chứng cho HT. Thông Lạc không ai khác hơn làHoà Thượng Thích Thanh Từ. Xin trích:

..Năm1970, Hòa Thượng Thanh Từ mở khóa An Cư Kiết Hạ truyềndạy pháp môn TRI VỌNG đầu tiên tại Tu Viện Chơn Không,Vũng Tàu, Thầy là một trong số 10 tăng sinh đầu tiên này.Nhận được pháp, Thầy hoàn toàn tin tưởng vào pháp tu, đemhết năng lực ngày đêm 4 thời, mỗi thời 3 giờ tu tập. Trong suốt 10 năm tu tập, thầy vẫn thấy THAM-SÂN-SI còn nguyên,không cách tiêu trừ, nghi ngờ mình đã tu lầm đường, nênchuyển qua tu theo Đại Tạng Kinh Nikaya và chỉ sau 6 tháng tutập, từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1980, Thầy lần lượt nhậpđược SƠ THIỀN, NHỊ THIỀN, TAM THIỀN, TỨ THIỀN và đêmcuối cùng Thầy hoàn tất TAM MINH. Đầu tháng 10 năm 1980,Thầy trở về Tu Viện Chơn Không trình Hòa Thượng Thanh Từkinh nghiệm chứng đắc của mình, nhưng không nói rõ đã tutheo Đại Tạng Kinh Nikaya, và xin được nhập Niết Bàn (chết)để sách tấn các thiền sinh, giúp Hòa Thượng Thanh Từ CHẤNHƯNG PHẬT GIÁO. Nhưng Hòa Thượng Thanh Từ sau khi đã ấnchứng Thầy chứng quả Thiền Tông, yêu cầu Thầy trụ thế,và duyệt lại kinh sách để cùng Hòa Thượng CHẤN HƯNG THIỀNTÔNG…” 

Khiđề cập đến việc chứng đắc này, chính Hoà Thượng ThôngLạc xác định: “Ngườinhập xong Tứ Thiền, chứng Tam Minh là bậc A La Hán như trongthời Đức Phật còn tại thế. Phật và A La hán không khácnhau chỗ tu hành và giải thoát. A La Hán chỉ khác Phật ởchỗ Đức Phật là Giáo Chủ, người sáng lập ra Phật Giáo.Khi tu hành giải thoát rồi thì người nào cũng như ngườinấy.” <ĐVXP-ta^.p 2 http://nguyenthuychonnhu.com >.

Bạn đang xem: Hòa thượng thích thông lạc

Đượcbiết A La Hán là một hiệu trong 10 Phật hiệu của ĐứcPhật. Người đắc quả vị A La Hán không còn lỗi lầm,thoát khỏi phiền não, tâm trí tự tại, biết hết tất cả,đã đi tới chỗ cùng tột, đã diệt tất cả những dây tróibuộc vào kiếp sống, dứt luân hồi và có đủ sáu phép thầnthông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, thatâm thông, thần túc thông, và lậu tận thông). 

Nhưvậy nền Phật Giáo đương đại Việt Nam chúng ta hân hạnhcó được một vị A La Hán là Hoà thượng Thông Lạc. Điều này chúng ta nên mừng chứ? Đừng vội tin. Chính Đức Phật nói thế. Hãy xem cung cách sư thưa trìnhvới HT. Thanh Từ thì thấy rõ sư đã là A La Hán chưa? sưđã không nói đúng sự thật là sư đã không tu theo pháp môncủa HT. Thanh Từ để HT Thanh Từ cứ tưởng là sư đã chứngđắc do pháp môn HT. dạy, để HT. ấn chứng cho. Điềusư không nói đúng sự thật với HT. Thanh Từ là việc củasư nhưng điều này có thể gây tai hại cho huệ mạng củanhững người tu sau. Sư đã thiếu lòng từ bi, vì đoạnđường sư đã đi qua không kết quả mà lại không nói rõsự thật với HT. Thanh Từ để HT. Thanh Từ biết rõ hầudạy người sau đi lối khác. Điều thứ nhì: một vịA La Hán biết hết tất cả, có sáu thứ thần thông, thấy,nghe, và biết mọi sự mọi vật trong vũ trụ, biết tâm vànghiệp quả đời trước, đời này và đời sau mỗi người. Thế mà sư không đọc được tâm của Hoà Thượng bổn sư,không biết tâm HT. Thanh Từ sẽ từ chối lời cầu chết (nhậpNiết Bàn) của sư và cũng không biết những người tu theosư sau này sẽ rơi như sung rụng (bỏ đi không tu theo nữa).

Xem thêm:

Mộtbậc A La Hán biết hết tất cả, biết đường đi nhân nhânquả của chúng sanh, có lòng đại từ đại bi, thương tấtcả chúng sinh như con ruột, không thể nào mạt sát chúng sinhđược, huống hồ lại mạt sát các thầy tổ. Sư đãmạt sát các Tổ Sư như các Ngài Long Thọ, Vô Trước,Thế Thân, Mã Minh, Bồ Đề Đạt Ma bên Ấn Độ đến TổHuệ Khả, Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ bên Trung Hoa, và đến chưthầy tổ Việt Nam. Chỉ vài vị Thầy Tổ khi trước lâm chungbị bệnh đau, thế mà sư cho là tất cả đều tu sai nên tấtcả đau như vậy trước khi lâm chung. Sư còn nói HoàThượng Thiền Tâm trước khi lâm chung ói máu thế này haythế khác. 

HoàThượng Thông Lạc, nếu là A La Hán thật, phải biết tuỳcăn cơ chúng sinh, tuỳ nhân duyên thời tiết mà thuyết phápcứu độ chúng sinh. Chính sư biết tất cả tín đồPhật Giáo Việt Nam hiện nay không tu Tịnh Độ thì lại tuThiền Tông; không tu Thiền Tông thì lại tu Mật Tông. Ba tông phái này chiếm trọn tín đồ Phật Giáo; thế mà sưlại quyết tâm triệt hạ, chỉ trích họ là ngoại đạo,là tà giáo, chỉ riêng sư mới đúng, mới là chính phái. Không những chĩ trích ba tông phái chính của PGVN là TịnhĐộ, Thiền Tông và Mật Tông là tà, sư Thông Lạc cũng chỉtrích luôn các sư Nam Tông nào là tu sai, ăn thịt chúng sinh,ăn phi thời, phá giới, bẻ vụn giới..Sư cũng chỉ tríchcả hai vị Thiền Sư Nam Tông nổi tiếng hiện nay trên thếgiới là hai ngài A-Chaan-chah và Mahàsi. 

Xintrích: “...

Xem thêm: Thần Chú Trong Bát Nhã Tâm Kinh Tiếng Phạn ), Bát Nhã Tâm Kinh ( Tiếng Phạn )

Các thiền sư Nam Tôngmặc dù họ đang học tu theo giáo pháp Nguyên Thủy, nhưng lạitu sai lời Phật dạy, lấy hơi thở hoặc dùng cơ bụng (phìnhxẹp) hoặc tập trung chú ý quá sức vào các hành động ngoạithân như đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, mang bát, ăn, uống,v.v... ức chế tâm đến quá độ làm cho ý thức ngưng hoạtđộng để rồi tưởng thức hoạt động, khiến cho thân tâmsanh cảm giác "xúc tưởng hỷ lạcCác sư lầm tưởng đó là trạngthái hỷ lạc của thiền định nên cố giữ và ôm chặt cáctrạng thái hỷ lạc tưởng thức. Gặp trạng thái nàycác sư đều bị chết chìm trong pháp định tưởng này. Lối tu như vậy, các sư Nam Tông, do không có thiện hữu trithức có kinh nghiệm nhập Bốn Thánh Định và Tam Minh hướngdẫn, nên lạc vào thiền tưởng giống như Thiền Đông Độ. Chứng minh cụ thể như thiền sư Nam Tông A Jaan Chah khi trảlời những câu hỏi đạo, ngôn ngữ của Ngài giống như thiềnsư Đông Độ..” <ĐVXP-Tập 8>. 

Vìtu hành chưa tới nơi tới chốn, nên các Ngài (A-Chaan-chah vàMahàsi) biên soạn những loại kinh sách này vô tình đã đểlại cho loài người trong hiện tại và mai sau những tai hạirất lớn, làm hao tài tốn của và phí cả cuộc đời củahậu học chẳng ích lợi gì, khi họ theo tu những pháp mônnày. Trong thế kỷ này, tín đồ Phật Giáo khắp nămchâu bốn biển đua nhau tu tập thiền Minh Sát Tuệ. Tutập thiền này phải tập trung theo cơ bụng (Phồng, xẹp)nhằm diệt vọng tưởng. Loại thiền ấy thuộc về thiềnức chế tâm nó không phải là thiền của Đạo Phật...".(ĐVXP-Tập8)http://nguyenthuychonnhu.com/download.htm

Nhưthế vô hình chung sư Thông lạc đả phá hết Phật Giáo rồicòn gì? 

Nóimột cách vắn gọn, sư Thông Lạc tự cho mình là A La Hán,là Phật, là trên hết không còn ai hơn mình. Chỉ sưmới là chính phái, tất cả còn lại đều là tà hết. Mộtbậc A La Hán không thể nào có những lời phân biệt thếnày thế nọ, thấy cái này sai, cái kia đúng. Một bậcA La Hán không thể nào có những lời hằn học, những lờimạ lị, mạt sát người khác hay môn phái khác. Theo tâmlý học người đời, ai cũng biết người nào còn nói tâmtôi thanh tịnh là người đó tâm còn ô nhiễm. Ai cũngbiết người nào còn thấy mình tu chứng quả A La Hán là ngườiđó chưa chứng quả A La Hán. Ai cũng biết người nàocòn tâm phân biệt, chống đối các pháp môn khác là ngườiđó chưa chứng đắc. Người nào còn thấy mình đúng,người khác sai là người đó chưa chứng đắc. Điềunày thật hiển nhiên.