HÒA THƯỢNG THÍCH KHẾ CHƠN

  -  
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:1. Hòa thượng Thích Đức Phương2. Hòa thượng Thích Huệ Ấn3. Hòa thượng Thích Tâm Thọ4. Hòa thượng Thích Lưu Hòa5. Hòa thượng Thích Chơn Tế6. Hòa thượng Thích Tánh Tịnh7. Hòa thượng Thích Tkhô nóng Liên8. Hòa thượng Thích Giác Quang9. Hòa thượng Thích Quán Hạnh10. Hòa thượng Thích Từ Vân11. Hòa thượng Thích Quang Nhuận12. Hòa thượng Thích Hải Ấn13. Hòa thượng Thích Crộng Hương14. Hòa thượng Thích Quán Crộng.II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STTPHÁP. DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
1HT. Thích Đức Thanh(Nguyễn Thành Mãn)1943Trưởng ban Trị sự,Trưởng ban Tăng sự
2HT. Thích Khế Chơn(Nguyễn Sum)1951Phó Trưởng ban Thường trực
3HT. Thích Huệ Phước(Nguyễn Đình Cấu)1957Phó Trưởng ban kiêm Chánh Tlỗi ký
4TT. Thích Giác Đạo(Lê Thắng)1961Phó Trưởng ban Trị sự,Trưởng ban Pháp chế
5TT. Pháp Tông(Nguyễn Văn Thông)1957Phó Trưởng ban Trị sự
6TT. Thích Phước Minh(Đào Đối)1959Phó Trưởng ban Trị sự,Trưởng ban Giáo dục đào tạo Tăng Ni
7TT. Thích Tịnh Quang(Trần Viết Trấn)1957Phó Trưởng ban Trị sự,Trưởng ban Kiểm soát
8TT. Thích Kiên Tuệ(Nguyễn Sự)1956Trưởng ban Văn hóa
9TT. Thích Nguyên ổn Đạt(Lê Công Thuận)1968Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
10TT. Thích Thường Chiếu(Hoàng Thông)1968Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
11TT. Thích Lương Nguyên(Trương Xuân Nam)1972Trưởng ban Nghi lễ
12ĐĐ. Thích Quang Tư(Lê Quang Tư)1977Phó Tlỗi ký kiêm Chánh Vnạp năng lượng phòng,Trưởng ban tin tức Truyền thông
13ĐĐ. Thích Thiền hậu Trí(Phạm Phước Mão)1975Trưởng ban Hoằng pháp
14NS. Thích nữ Minc Tú(Mai Thị Đông)1950Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
15NS. Thích nữ Diệu Đàm(Võ Thị Tuyết Vân)1947Trưởng ban Từ thiện Xã hội
16NS. Thích phụ nữ Minch Đạt(Trần Thị Châu)1954Thủ quỹ
17TT. Thích Trí Đạo(Hà Văn uống Lý)1949Ủy viên Thường trực
18TT. Thích Tâm Pháp(Nguyễn Thuyết)1957Ủy viên Thường trực
19ĐĐ. Thích Tâm Quang(Phan Văn uống Bồi)1978Ủy viên Thường trực
III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
đôi mươi.

Bạn đang xem: Hòa thượng thích khế chơn

TT. Thích Thế Trang(Đinh Văn uống Thái)1958Ủy viên
21.TT. Thích Tkhô cứng Hòa(Mai Văn)1956Ủy viên
22.TT. Tuệ Tâm(Quách Cà)1956Ủy viên
23.TT. Thích Nguyên ổn Minh(Nguyễn Xuân Trắc)1960Ủy viên
24.TT. Thích Nguyên ổn Thành(Lê Văn Mẫn)1968Ủy viên
25.TT. Thích Tuệ Vân(Phan Đức Lộc)1966Ủy viên
26.TT. Thích Thế Thanh(Nguyễn Vnạp năng lượng Phương)1965Ủy viên
27.ĐĐ. Thích Thiện nay Tuệ(Nguyễn Văn uống Phụng)1975Ủy viên
28.ĐĐ. Thích Tịnh Thường(Trần Văn uống Na)1972Ủy viên
29.ĐĐ. Thích Hải Đức(Đoàn Ngulặng Hữu)1971Ủy viên
30.ĐĐ. Thích Phước Nghiêm(Nguyễn Văn Khởi)1971Ủy viên
31.ĐĐ. Thích Ngộ Tùng(Đoàn Phước Thiện)1975Ủy viên
32.ĐĐ. Thích Hoằng Mãn(Nguyễn Dũng)1971Ủy viên
33.ĐĐ. Thích Thiện nay Bửu(Trần Bảy)1978Ủy viên
34.ĐĐ. Thích Tâm Phương(Nguyễn Bê)1978Ủy viên
35.ĐĐ. Thích Phước Thông(Trần Văn Huế)1969Ủy viên
36.ĐĐ. Thích Không Nhiên(Đoàn Văn An)1974Ủy viên
37.ĐĐ. Thích Minh Chính(Nguyễn Văn Chính)1975Ủy viên
38.ĐĐ. Thích Nhật Minh(Tống Tkhô nóng Bình)1976Ủy viên
39.ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa(Lê Đình Hướng)1978Ủy viên
40.ĐĐ. Thích Minc Tuệ(Lê Vnạp năng lượng Thân)1968Ủy viên
41.ĐĐ. Thích Huyền Ngộ(Phùng Hữu Nhật)1980Ủy viên
42.ĐĐ. Thích Nhật Tuệ(Trần Đình Tài)1973Ủy viên
43.ĐĐ. Thích Đạo Tuệ(Lê Công Lập)1975Ủy viên
44.

Xem thêm: nhac cho giac ngu ngon

ĐĐ. Thích Tín Nhơn(Lê Đình Diệm)1969Ủy viên
45.ĐĐ. Thích Thiện nay Mỹ(Lê Bảo Long)1981Ủy viên
46.ĐĐ. Thích Quảng Nguyện(Nguyễn Văn Liêu)1985Ủy viên
47.ĐĐ. Thích Minch Chuẩn(Võ Lê Như Vũ)1973Ủy viên
48.ĐĐ. Thích Pháp Tịnh(Trần Viết Phòng)1986Ủy viên
49.ĐĐ. Thích Tâm Hạnh(Trương Vnạp năng lượng Minh)1972Ủy viên
50.ĐĐ. Thích Pháp Quang(Nguyễn Vnạp năng lượng Hóa)1976Ủy viên
51.NS. Thích người vợ Huệ Nhẫn(Nguyễn Thị Tư)1954Ủy viên
52.NS. Thích nàng Huệ An(Nguyễn Thị Chánh)1953Ủy viên
53.SC. Thích nàng Phước Thiện(Nguyễn Thị Nguyệt)1970Ủy viên
54.Cư sĩ Quảng Chiếu(Trần Bạch Nhật)1961Ủy viên
55.Cư sĩ Tâm Ngọc(Nguyễn Thị Minc Nguyệt)1957Ủy viên
56.Cư sĩ Quảng Phúc(Trần Văn uống Tiền)1951Ủy viên
57.Cư sĩ Tâm Toại(Nguyễn Viết Kế)1952Ủy viên
IV. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
1.TT. Thích Kiên Niệm(Đoàn Kmùi hương Lớn)1965Ủy viên dự khuyết
2.TT. Thích Thông Mãn(Lê Kiều Minh)1966Ủy viên dự khuyết
3.ĐĐ. Thích Tâm Chiếu(Lê Trần Nhật Đăng)1977Ủy viên dự khuyết
4.ĐĐ. Thích Chí Viên(Hồ Sĩ Hùng)1978Ủy viên dự khuyết
5.ĐĐ. Thích Ngulặng Thường(Mai Khắc Thống)1976Ủy viên dự khuyết
6.ĐĐ. Thích Đạo Quang(Nguyễn Văn Trí)1974Ủy viên dự khuyết
7.ĐĐ. Thích Hương Hải(Trần Vĩnh Phú)1977Ủy viên dự khuyết
8.ĐĐ. Thích Thuần Châu(Trần Chính Chơn)1985Ủy viên dự khuyết
9.ĐĐ. Thích Phước Điền(Trần Quốc Phương)1980Ủy viên dự khuyết
10.ĐĐ. Thích Phước Như(Đoàn Phước Trị)1978Ủy viên dự khuyết
11.

Xem thêm: Hòa Thượng Quảng Khâm - Cuộc Đời Và Con Đường Tu Tập Kỳ Diệu Của

SC. Thích người vợ Hạnh Giải(Lê Thị Thùy Trang)1976Ủy viên dự khuyết
12.Cư sĩ Nguyên Thanh(Đỗ Trọng Hạnh)1956Ủy viên dự khuyết

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHỦ TỊCH(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


Đạo Pháp - Dân Tộc - Chủ Nghĩa Xã Hội