Hòa thượng diệu liên sinh

  -  
Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo Pháp Âm Niệm Phật giúp sức Phật Sự
*

Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật học tập > Gioi-Thieu-So-Luoc-Ve-Lao-Hoa-Thuong-Dieu-Lien
*

Lão Hòa Thượng khai sơn miếu Linh Nham Sơn làm việc Đài Loan Thượng Diệu Hạ Liên, sinh vào ngày mùng tía tháng bố âm kế hoạch năm Dân Quốc sản phẩm công nghệ mười một năm 1922tại thị xã Sảo. ở trong tỉnh An Huy, Trung Quốc, Ngài tương đối đầy đủ thiện căn, dung nghi tướng mạo phi phàm.

Bạn đang xem: Hòa thượng diệu liên sinh

Chín tuổi Ngài Xuất Gia, hai mươi tuổi sau khi thọ thay Túc giới tại núi Bảo Hoa nghỉ ngơi Nam Kinh, liền mang lại ngay miếu Linh Nham Sơn ở Tô Châu tham học, mang Tịnh Tông làm vị trí Quy Y.

Đến năm hai mươi tám tuổi, vì sự nghiệp hoằng hóa bọn chúng sanh mà Ngài cho Hương Cảng, bởi cảm khái sự vô thường với khổ nàn của cuộc đời nên tiếp tục nhập thất tại núi Đại Tự với núi Thanh lâu cho hai mươi năm.

Trong khi nhập thất, ngoài bài toán đọc Đại Tạng Kinh và Niệm Phật, Ngài còn kiền thành thực hành thực tế tu pháp chén Chu Tam Muội được nhị mươi lần, những lần định kỳ là chín mươi ngày. Trong những khi tu trì pháp này thì ngày ăn uống một bữa, ko ngồi ko nằm, hoặc kinh hành Niệm Phật, ko thì lạy Phật, ngày đêm Tinh Tấn, thề hội chứng được Niệm Phật Tam Muội.

Kiểu tu hành khổ hạnh khó khăn hành cao tột này, nếu là người thông thường thì cả đời dù thực hành thực tế được một lượt cũng khó, cơ mà lão Hòa Thượng lại sử dụng đạo tâm kiên cường khổ hạnh trác tuyệt của bản thân mình tu được cho hai mươi lần, thực là khiến cho người người kính ngưỡng tán thán.

Từ trước đến nay, sở dĩ bạn ta hay nghe đồn lão Hòa Thượng tu pháp chén Chu Tam Muội mười lần bởi vì Ngài không muốn danh tiếng của chính mình vượt qua chi phí nhân nhân từ Thánh đi trước, cho nên vì vậy mới công khai với bên ngoài như vậy.Lão Hòa Thượng trước giờ trước đó chưa từng phô trương mình chứng đắc được cảnh giới gì, đó là vì mong mỏi đệ tử của Ngài tu hành trung thực.

Lão Hòa Thượng nhấn mạnh rằng:

Nếu đời này tôi bao gồm cái gì để các vị học hỏi, đó chính là bốn chữ giữ lại phận an ngư thôi. Từ tư chữ này, bạn cũng có thể thấy được sự tu trì cùng phong thái chân thật của một vị Cao Tăng.

Sau khi tới Đài Loan định cư năm Dân Quốc bảy mươi tức năm 1982. Vì ước ao Hoằng Dương đạo phong Niệm Phật Trì Giới và sự sống động tu hành của tiên nhân Ấn Quang miếu Linh Nham Sơn sinh hoạt Đại Lục Trung Quốc, mặt khác phát huy dẫn dắt những giới trẻ có chí để tiếp tục huệ mạng của Phật, năm Dân Quốc bảy mươi năm, năm 1986, đằng sau sự hộ trì của chư vị thiện tín gần xa, Ngài đang cho thiết kế Chùa Linh Nham tô Đài Loan tại thị trấn Phố Lý, thuộc huyện Nam Đầu.

Sau đó, do thỏa mãn nhu cầu sự thiết tha mời thỉnh của tín bọn chúng ở hải ngoại, Ngài cho chế tạo những chi nhánh Đạo Tràng chùa Linh Nham tại các nước Mỹ, Canada cùng Úc.

Trong những năm ròng rã, lão Hòa Thượng dốc mức độ trong việc Hoằng Dương Pháp Môn Niệm Phật, gặp gỡ duyên thì khuyên người Niệm Phật ngay, thấy người dân có căn cơ tương thích thì khích lệ Xuất Gia, từ bi phổ độ, giáo hóa chúng sanh sinh sống cả trung quốc lẫn nước ngoài.

Ngài lại lập nguyện độ hai trăm vạn Tăng Chúng, hướng dẫn cho toàn dân đồng tu tịnh nghiệp, nguyện biến quả đât này thành Phật Quốc.Hạnh Nguyện của Ngài to lớn, không rời bỏ chúng sanh, thực đúng là người lèo lái chiến thuyền Linh Nham từ bi, là vị đại Đạo Sư tiếp dẫn bọn chúng sanh thoát khổ được vui.

Xem thêm: Mã Dung Vương Bảo Cường - Bạn Gái Mới Của Vương Bảo Cường Lộ Ảnh Ngoại Tình

Ngày hai mươi nhị tháng năm âm định kỳ năm Dân Quốc trang bị chín mươi bảy tức năm 2008, lão Hòa Thượng thân không có bệnh khổ. Lành mạnh mà thị tịch. Tuổi sống Ngài lâu tám mươi tám, tuổi Tăng lâu sáu mươi tám.

Cảnh giới Niệm Phật của Lão Hòa Thượng siêu sâu diệu cực nhọc lường, đã vượt thoát ra khỏi sự bao vây trùng điệp của cõi năm trước, mấu chốt sanh tử Ngài đến đi từ tại không vướng ngại, tín đồ phàm tất yêu nào đo lường và tính toán được, nên trước khi Viên Tịch Ngài nói rằng:

Tôi tự mình Niệm Phật, tự bản thân đi Tây Phương, mang đến Tây Phương ra quyết định sanh vào Thượng Phẩm Thượng Sanh, chưa hẳn chờ mọi fan đến trợ niệm rồi bắt đầu đi. Tôi ý muốn đi thì đi, hy vọng đến thì đến, nhưng mọi chẳng xa lánh mọi fan đâu.

Lão Hòa Thượng tự bi vô tận. Không tính việc giao lưu và học hỏi bốn mươi tám nguyện mập của Đấng phụ thân lành Di Đà, lại phát thêm nguyện mập thứ tư mươi chín, thề để cho tất cả chúng sanh hầu hết được về bên quê nhà rất Lạc, họ gặp được nhân thiết bị kiệt xuất đảm trách của Liên Tông này, thật quá là may mắn và vinh hạnh biết bao.

Lão Hòa Thượng tuy đã Viên Tịch, tuy nhiên đại nguyện của Ngài thì vĩnh viễn muôn đời hộ niệm cho cái đó sanh, nếu phần nhiều người rất có thể đọc đều lời khai thị của Ngài, y theo lời chỉ dạy mà lại vâng làm, thì tức là thực sự gần gụi và theo Ngài rồi.

Nguyện cho tất cả chúng đệ tử chùa Linh Nham đều cẩn thận tuân theo lời dạy dỗ của Thầy, nghiêm cẩn giữ gìn quy giới, nắm giữ tổ ấn tông phong,nêu cao cờ Chánh Pháp.

Hãy mang chí của Thầy làm cho chí của mình, hãy đảm nhiệm lấy gia nghiệp của Như Lai, Hoằng Dương đại Pháp Môn Tịnh Độ, tiếp tục pháp duyên của rất nhiều chúng sinh được độ, làm cho tất cả bọn chúng sanh đều hoàn toàn có thể dự phần Vãng sanh Tây Phương cực Lạc.___________________*NĂM 2008, TRƯỚC lúc VÃNG SANH, NGÀI ĐÃ NÓI: "TÔI TỰ MÌNH NIỆM PHẬT, TỰ MÌNH ĐI TÂY PHƯƠNG. ĐẾN TÂY PHƯƠNG, QUYẾT ĐỊNH DỰ VÀO HÀNG THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH, KHÔNG PHẢI CHỜ MỌI NGƯỜI ĐẾN TRỢ NIỆM RỒI MỚI ĐI. TÔI MUỐN ĐI THÌ ĐI, MUỐN ĐẾN THÌ ĐẾN, NHƯNG ĐỀU CHẲNG RỜI XA MỌI NGƯỜI ĐÂU".

TRONG CUỘC ĐỜI TU HÀNH CỦA HT DIỆU LIÊN, NGÀI ĐÃ THỰC HÀNH hai MƯƠI LẦN PHÁP TU BÁT CHU TAM MUỘI.

Bát Chu Tam Muội định kỳ là 90 ngày. Trong lúc tu trì pháp này thì ngày ăn một bữa, không ngồi không nằm, hoặc kinh hành niệm Phật, ko thì lạy Phật ngày tối tinh tấn, thề chứng được Niệm Phật Tam Muội. Nếu là một người bình thường thì cả đời tu hành dù thực hành một lần cũng khó, mà lão HT lại dùng đạo trung khu kiên trì khổ hạnh trác tuyệt của mình tu được đến nhì mươi lần, thật là khiến mang đến người người kính trọng tán thán.

Từ trước đến nay, sở dĩ người ta giỏi nghe lão HT tu pháp Bát Chu Tam Muội mười lần là vì Ngài không muốn danh tiếng của mình vượt qua Tiền nhân Hiền Thánh đi trước, đề xuất mới công khai minh bạch với mặt ngoài như vậy. Lão HT trước giờ không từng phô trương mình chứng đắc được cảnh giới gì, chính là vì muốn đệ tử của Ngài trung thực. Ngài nhấn mạnh rằng: "Nếu đời này tôi có cái gì đến các vị học hỏi, đó chính là bốn chữ "Giữ Phận An Ngu" mà thôi". Từ bốn chữ này, chúng ta có thể thấy được sự tu trì và phong thái chân thật của một vị cao tăng.

HT Diệu Liên sinh vào năm 1922, là người khai tô chùa Linh Nham sơn ở Đài Loan, Ngài đã vãng sanh tự tại thân không bệnh khổ vào năm 2008, thọ 88 tuổi. Cảnh giới niệm Phật của HT rất sâu diệu, khó lường, đã vượt qua khỏi sự vây hãm trùng điệp của cõi ngũ trược. Then chốt sanh tử, Ngài đến đi tự tại không một chút chướng ngại, bắt buộc trước lúc vãng sinh Ngài đã nói lời này: "Tôi tự mình niệm Phật, tự mình đi Tây Phương. Đến Tây Phương, quyết định dự vào hàng Thượng Phẩm Thượng Sanh, ko phải chờ mọi người đến trợ niệm rồi mới đi. Tôi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, tuy vậy đều chẳng rời xa mọi người đâu".

Xem thêm: Tình Yêu Đôi Lứa Đôi - Ca Dao Tục Ngữ Hay Về Tình Yêu Đôi Lứa

Lão HT từ bi vô tận, ngoài việc học hỏi 48 lời đại nguyện của Đấng Từ Phụ A Di Đà Phật, lại còn phát thêm lời nguyện thứ 49 thề khiến mang đến tất cả chúng sinh đều có thể được tiếp dẫn trở về quê nhà Cực Lạc. Chúng ta gặp được nhân vật kiệt xuất cự phách của Liên tông này, thật quá may mắn và vinh hạnh biết bao! Lão HT mặc dù đã viên tịch, tuy thế Đại nguyện của Ngài thì vĩnh viễn muôn đời hộ niệm cho chúng sanh. Nếu mọi người có thể đọc được những lời khai thị của Ngài, y giáo phụng hành, thì đã có thể gần gũi và theo Ngài rồi.

Nguyện mang đến tất cả những ai hữu duyên thấy hình ảnh, nghe đọc những pháp ngữ của HT Diệu Liên đều tương ưng với Nguyện lực 49 của Ngài và được Ngài luôn luôn âm thầm gia hộ trên bé đường trở về quê nhà nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới._________________________