Hoa Sen Trong Biển Lửa

  -  
Tên sách : Hoa Sen Trong Biển Lửa Tác giả : Thích Nhất Hạnh Dịch giả : không Ngôn ngữ : Việt Số trang : 127 Nhà xuất bản : đang cập nhật Năm xuất bản : 2000 Phân loại : Giảng Luận MCB : OPAC : Tóm tắt :


Bạn đang xem: Hoa sen trong biển lửa

Lời tựa .................................................................................................................... 3
Chương 01: Nền tảng thực hiện ......................................................................... 8
Đạo Phật Việt Nam ........................................................................................... 8
Cuộc tổng hợp đầu tiên .................................................................................. 21
Chương 02: Đối diện (I) .................................................................................... 24
Công giáo La Mã ............................................................................................. 24


Xem thêm: 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Chú Đại Bi 36 Thủ Ấn Mật Tông (Vidéo Clip)

Cuộc kháng chiến chống Pháp ...................................................................... 31
Phong trào phục hưng ................................................................................... 35
Ý hướng hiện đại hoá ..................................................................................... 40
Chương 03: Đối diện (II) ................................................................................... 45
*
Facebook
*
Google
*
Google+


Xem thêm: Hình Quan Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn, Kinh Quan Am Cuu Kho

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
*
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
*
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
*
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
*
Đức Phật và những vấn đề thời đại
*
Vô Ngã và Luân Hồi
*
Giảng giải kinh Bát Nhã
*
Lược giảng Luận Trung Quán
*
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
*
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
*
Lược giải Luận Trung Quán
*
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
*