Quan âm nam hải là ai?

  -  

Hầu không còn hầu hết tín đồ dùng Phật Giáo đầy đủ biết về Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát cùng sự linh thiêng của Ngài được truyền từ bỏ đời này khuất không giống.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CƠ STại ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật 

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ ssinh hoạt chủ yếu : 27 Đường hàng đầu, thành phố 5, P.. Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh