Vô thần tốt hay không tốt, luật nhân quả có hay không?

     

Luậtnhân quảlà quy khí cụ tự nhiên cơ bản tuyệt nhất vào dải ngân hà cùng con người cũng cần yếu thoát khỏinhân quảbáoứngcủa chính bản thân mình

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nam Mô A Di Đà Phật!Chuyên mục: Phật Giáo