VÔ THẦN TỐT HAY KHÔNG TỐT, LUẬT NHÂN QUẢ CÓ HAY KHÔNG?

  -  

Luậtnhân quảlà quy khí cụ tự nhiên cơ bản tuyệt nhất vào dải ngân hà cùng con người cũng cần yếu thoát khỏinhân quảbáoứngcủa chính bản thân mình

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nam Mô A Di Đà Phật!