GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  -  
Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Tư liệu Đại hội Vesak 2019 Tiếng Việt English Tư liệu Hội thảo Ban Hoằng pháp Tư liệu hội thảo Ban viện Trung ương
*

*

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỘI ĐỒNG TRỊ SỰ__________Số :185 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc____________
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên HuếNhiệm kỳ VII (2017 – 2022)CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ xác nhận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 14 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 57 thành viên Ban Trị sự chính thức và 12 Ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Đức Thanh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Bạn đang xem: Giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem thêm: Tình Yêu Chân Thành Nhất Là Khi Bạn Biết Xuất Phát Từ Những Điều Đơn Giản Nhất

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem thêm: Những Bài Thơ Phật Dạy Làm Người, Chùm Thơ Phật Dạy Hay Nhất

Nơi nhận :- Như điều 2 “để thực hiện”- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”- Văn phòng T.176 - VP T.78- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Thừa Thiên Huế“để biết”- Lưu VP1 - VP2TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHỦ TỊCH (đã ký)Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 1. Hòa thượng Thích Đức Phương 2. Hòa thượng Thích Huệ Ấn 3. Hòa thượng Thích Tâm Thọ 4. Hòa thượng Thích Lưu Hòa 5. Hòa thượng Thích Chơn Tế 6. Hòa thượng Thích Tánh Tịnh 7. Hòa thượng Thích Thanh Liên 8. Hòa thượng Thích Giác Quang 9. Hòa thượng Thích Quán Hạnh 10. Hòa thượng Thích Từ Vân 11. Hòa thượng Thích Quang Nhuận 12. Hòa thượng Thích Hải Ấn 13. Hòa thượng Thích Chơn Hương 14. Hòa thượng Thích Quán Chơn.II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STTPHÁP DANH/THẾ DANHNĂM SINHCHỨC VỤ
HT. Thích Đức Thanh(Nguyễn Thành Mãn)1943Trưởng ban Trị sự,Trưởng ban Tăng sự
HT. Thích Khế Chơn(Nguyễn Sum)1951Phó Trưởng ban Thường trực
HT. Thích Huệ Phước(Nguyễn Đình Cấu)1957Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
TT. Thích Giác Đạo(Lê Thắng)1961Phó Trưởng ban Trị sự,Trưởng ban Pháp chế
TT. Pháp Tông(Nguyễn Văn Thông)1957Phó Trưởng ban Trị sự
TT. Thích Phước Minh(Đào Đối)1959Phó Trưởng ban Trị sự,Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
TT. Thích Tịnh Quang(Trần Viết Trấn)1957Phó Trưởng ban Trị sự,Trưởng ban Kiểm soát
TT. Thích Kiên Tuệ(Nguyễn Sự)1956Trưởng ban Văn hóa
TT. Thích Nguyên Đạt(Lê Công Thuận)1968Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
TT. Thích Thường Chiếu(Hoàng Thông)1968Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
TT. Thích Lương Nguyên(Trương Xuân Nam)1972Trưởng ban Nghi lễ
ĐĐ. Thích Quang Tư(Lê Quang Tư)1977Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng,Trưởng ban Thông tin Truyền thông
ĐĐ. Thích Thiền Trí(Phạm Phước Mão)1975Trưởng ban Hoằng pháp
NS. Thích nữ Minh Tú(Mai Thị Đông)1950Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
NS. Thích nữ Diệu Đàm(Võ Thị Tuyết Vân)1947Trưởng ban Từ thiện Xã hội
NS. Thích nữ Minh Đạt(Trần Thị Châu)1954Thủ quỹ
TT. Thích Trí Đạo(Hà Văn Lý)1949Ủy viên Thường trực
TT. Thích Tâm Pháp(Nguyễn Thuyết)1957Ủy viên Thường trực
ĐĐ. Thích Tâm Quang(Phan Văn Bồi)1978Ủy viên Thường trực
III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
TT. Thích Thế Trang(Đinh Văn Thái)1958Ủy viên
TT. Thích Thanh Hòa(Mai Văn)1956Ủy viên
TT. Tuệ Tâm(Quách Cà)1956Ủy viên
TT. Thích Nguyên Minh(Nguyễn Xuân Trắc)1960Ủy viên
TT. Thích Nguyên Thành(Lê Văn Mẫn)1968Ủy viên
TT. Thích Tuệ Vân(Phan Đức Lộc)1966Ủy viên
TT. Thích Thế Thanh(Nguyễn Văn Phương)1965Ủy viên
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ(Nguyễn Văn Phụng)1975Ủy viên
ĐĐ. Thích Tịnh Thường(Trần Văn Na)1972Ủy viên
ĐĐ. Thích Hải Đức(Đoàn Nguyên Hữu)1971Ủy viên
ĐĐ. Thích Phước Nghiêm(Nguyễn Văn Khởi)1971Ủy viên
ĐĐ. Thích Ngộ Tùng(Đoàn Phước Thiện)1975Ủy viên
ĐĐ. Thích Hoằng Mãn(Nguyễn Dũng)1971Ủy viên
ĐĐ. Thích Thiện Bửu(Trần Bảy)1978Ủy viên
ĐĐ. Thích Tâm Phương(Nguyễn Bê)1978Ủy viên
ĐĐ. Thích Phước Thông(Trần Văn Huế)1969Ủy viên
ĐĐ. Thích Không Nhiên(Đoàn Văn An)1974Ủy viên
ĐĐ. Thích Minh Chính(Nguyễn Văn Chính)1975Ủy viên
ĐĐ. Thích Nhật Minh(Tống Thanh Bình)1976Ủy viên
ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa(Lê Đình Hướng)1978Ủy viên
ĐĐ. Thích Minh Tuệ(Lê Văn Thân)1968Ủy viên
ĐĐ. Thích Huyền Ngộ(Phùng Hữu Nhật)1980Ủy viên
ĐĐ. Thích Nhật Tuệ(Trần Đình Tài)1973Ủy viên
ĐĐ. Thích Đạo Tuệ(Lê Công Lập)1975Ủy viên
ĐĐ. Thích Tín Nhơn(Lê Đình Diệm)1969Ủy viên
ĐĐ. Thích Thiện Mỹ(Lê Bảo Long)1981Ủy viên
ĐĐ. Thích Quảng Nguyện(Nguyễn Văn Liêu)1985Ủy viên
ĐĐ. Thích Minh Chuẩn(Võ Lê Như Vũ)1973Ủy viên
ĐĐ. Thích Pháp Tịnh(Trần Viết Phòng)1986Ủy viên
ĐĐ. Thích Tâm Hạnh(Trương Văn Minh)1972Ủy viên
ĐĐ. Thích Pháp Quang(Nguyễn Văn Hóa)1976Ủy viên
NS. Thích nữ Huệ Nhẫn(Nguyễn Thị Tư)1954Ủy viên
NS. Thích nữ Huệ An(Nguyễn Thị Chánh)1953Ủy viên
SC. Thích nữ Phước Thiện(Nguyễn Thị Nguyệt)1970Ủy viên
Cư sĩ Quảng Chiếu(Trần Bạch Nhật)1961Ủy viên
Cư sĩ Tâm Ngọc(Nguyễn Thị Minh Nguyệt)1957Ủy viên
Cư sĩ Quảng Phúc(Trần Văn Tiền)1951Ủy viên
Cư sĩ Tâm Toại(Nguyễn Viết Kế)1952Ủy viên
IV. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
TT. Thích Kiên Niệm(Đoàn Khương Lớn)1965Ủy viên dự khuyết
TT. Thích Thông Mãn(Lê Kiều Minh)1966Ủy viên dự khuyết
ĐĐ. Thích Tâm Chiếu(Lê Trần Nhật Đăng)1977Ủy viên dự khuyết
ĐĐ. Thích Chí Viên(Hồ Sĩ Hùng)1978Ủy viên dự khuyết
ĐĐ. Thích Nguyên Thường(Mai Khắc Thống)1976Ủy viên dự khuyết
ĐĐ. Thích Đạo Quang(Nguyễn Văn Trí)1974Ủy viên dự khuyết
ĐĐ. Thích Hương Hải(Trần Vĩnh Phú)1977Ủy viên dự khuyết
ĐĐ. Thích Thuần Châu(Trần Chính Chơn)1985Ủy viên dự khuyết
ĐĐ. Thích Phước Điền(Trần Quốc Phương)1980Ủy viên dự khuyết
ĐĐ. Thích Phước Như(Đoàn Phước Trị)1978Ủy viên dự khuyết
SC. Thích nữ Hạnh Giải(Lê Thị Thùy Trang)1976Ủy viên dự khuyết
Cư sĩ Nguyên Thanh(Đỗ Trọng Hạnh)1956Ủy viên dự khuyết

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm


CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ GHPGVN

SẢN PHẨM CỦA PHẬT SỰ ONLINE

●Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội●Tổng biên tập:TT.TS Thích Minh Nhẫn

Giấy phép: 84/GP-TTĐT Cục phát thanh, truyền hình

Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư - GHPGVN - số294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM


VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC
TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE