Download Sách Chuyển Pháp Luân

  -  

" Chúng tôi hy vọng những thông tin chia sẽ hoàn toàn miễn phí tạiđâysẽ mang lại nhiều lợi ít tốt đẹp cho người tìm kiếm vàsử dụng "

*

Chuyển Pháp Luân<1> (phồn thể: 轉法輪 giản thể: 轉法轮, bính âm: Zhuǎn Fǎlún) là cuốn sách tập hợp những bài giảng chính của ông Lý Hồng Chí về Pháp Luân Công trong khi ông đi khắp Trung Quốc mở các khóa giảng để giới thiệu cho công chúng môn khí công này. Các bài giảng sau đó được sao chép lại và ông Lý đã chỉnh sửa lại cho phù hợp và cho xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân. Tính đến nay sách đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

Bạn đang xem: Download sách chuyển pháp luân

Nội dung

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công đầu tiên được mở tại tỉnh Cát Lâm thành phố Trường Xuân, lần đầu tiên Pháp Luân Đại Pháp được truyền thụ ra ngoài công chúng, sau đó cho đến ngày 21 tháng 12 năm 1994, ông Lý Hồng Chí đã mở tổng cộng 56 lớp học và các buổi giảng Pháp tại Trung Quốc. Những nội dung bài giảng Pháp tại các lớp học này, cuối cùng đã được chỉnh lý thành cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, được coi là Đại Pháp căn bản để chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công, toàn bộ cuốn sách được chia thành 9 chương, nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ bạch thoại thông thường.

Xem thêm: Lời Bài Hát Biết Là Đau Nhưng Đó Là Yêu Là Đau Là Sai, Yêu Là Đau Là Sai

<2><3>

Nội dung cuốn sách giảng về những chủ đề trừu tượng, rộng lớn và bao quát về tu luyện, về khí công, về vũ trụ và nguyên lý Chân Thiện Nhẫn,...

Xem thêm: Lời Bài Hát Chỉ Bằng Cái Gật Đầu, Chỉ Bằng Cái Gật Đầu

Trong sách, ông Lý giảng về đặc điểm của Pháp Luân Công là "pháp môn tu luyện ưu việt đưa con người đạt đến Cao tầng của tâm tánh". Ông nói rõ Pháp Luân Công không phải Phật giáo, cũng không mang hình thức tôn giáo. Đồng thời ông Lý cũng nói về những điều mà ông cho là sự hạn chế và không còn phù hợp của Phật giáo, cụ thể là Thiền tông. Cuốn sách giảng về việc ảnh hưởng của tâm tính hay đạo đức của người tập tới sự tăng trưởng của công lực và tập luyện. Sự tu dưỡng tâm tính của một người luyện công là quan trọng đối với sự nâng cấp công lực; yêu cầu người luyện công giữ vững tâm tính trong cuộc sống hằng ngày theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Lý Hồng Chí khẳng định Pháp Mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra chỉ dành cho con người ở tầng Cực Thấp hiện tại thì không độ được người nữa, sư tăng cũng không tự độ được:

Trích: “Pháp mà Thích Ca Mâu Ni giảng, cách đây 2 nghìn 5 trăm năm dành cho những người thường ở tầng cực thấp, mới thoát thai từ xã hội nguyên thuỷ; Pháp giảng cho những người có tư tưởng đơn giản như thế. Thời mạt Pháp mà Ông nói đến, chính là hôm nay; con người hiện tại mà dùng Pháp ấy để tu luyện thì đã không thể được nữa. Vào thời mạt Pháp, hoà thượng trong chùa tự độ còn rất khó, huống là độ nhân.” (Lý Hồng Chí, sách Chuyển Pháp Luân, mục Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu, trang 12, 13 số trang in trên trang sách) <4><5>

Lý Hồng Chí khẳng định Thiền Tông là Pháp Môn dùi sừng bò: Trích: "Thích Ca Mâu Ni giảng: ‘Pháp vô định Pháp’. Ông ấy căn cứ trên câu thoại của Thích Ca Mâu Ni mà sáng lập pháp môn Thiền tông. Chúng tôi nói cái pháp môn ấy là thứ dùi sừng bò. Sao lại gọi là dùi sừng bò? Khởi đầu khi Đạt Ma dùi vào trong thì thấy còn rộng; nhị tổ dùi vào thì thấy không còn rộng nữa; tam tổ thì thấy còn lọt được; tứ tổ thì thấy hẹp lắm rồi; ngũ tổ về cơ bản chẳng còn gì để dùi nữa; tới lục tổ Huệ Năng thì đã đến đỉnh và có dùi cũng chẳng đi đến đâu được nữa. <6>