ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THỌ GIỚI

  -  
Tóm tắt:

A. Câu hỏi ôn tập thọ Giới Sa Di và Sa Di Ni- Kinh- Luật- Giáo Lý- Lịch Sử

B. Câu hỏi ôn tập tchúng ta Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Tỳ Ni cùng Thức Xoa

Ghi chú: Giới tử Thức Xoa thi vấn đáp, giới tử Tỳ Kheo thi viết. 3 câu triết lý, 1 bài xích tè luận.


Bạn đang xem: đề cương ôn tập thọ giới


Xem thêm: Được Cái Này Mất Cái Kia - Được Cái Này Thì Mất Cái KiaXem thêm: Thế Giới Cõi Âm Nhìn Từ Giáo Lý Đạo Phật, Tâm Sự Của Người Cõi Âm

(Quý vị hoàn toàn có thể tmê mẩn khỏa thêm tư liệu trên menu: - Giáo Dục)

A. CÂU HỎI ÔN TẬP THỌ GIỚI SA DI VÀ SA DI NI

Kinh
Câu 1Bài kệ Kinh Lăng Nghiêm?
Câu 2Kể tên tương đối đầy đủ của Kinh Lăng Nghiêm?
Câu 3

“Nếu bao gồm một bọn chúng sinh như thế nào chưa thành Phật, con nguyện không triệu chứng quả Niết Bàn” là lời

nguyện của ai?

Câu 4Đọc đoạn crúc cuối cùng của thần crúc Lăng Nghiêm?
Câu 5Nêu mười danh hiệu Phật? 
Câu 6Kinc Di Đà có trường đoản cú thời nào? Đức Phật tngày tiết đến ai nghe? 
Câu 7Tchúng ta mạng của Đức Phật Di Đà là bao nhiêu?
Câu 8Kể tên năm vị Phật thứ nhất vào Hồng Danh sám hối?
Câu 9Kể thương hiệu hai vị Phật sau cùng trong Hồng Danh sám hối?
Câu 10Bài kệ mở đầu của Mông Sơn Thí Thực?
Câu 11Đọc bài xích “Tán Lễ Tây Phương”?
Câu 12Bài “Tán Lễ Thích Tôn” ở trong thời công phu khuya xuất xắc công tích chiều?
Câu 13Đọc bài bác cúng thí thực?
Câu 14Đức Phật A Di Đà có từng nào lời nguyện?
Câu 15Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà gồm mấy nghĩa?

 

Luật
Câu 1Giới Luật là gì?
Câu 2Sa Di có mấy nghĩa? 
Câu 3Sa Di tất cả mấy bực?
Câu 4Giới Luật gồm mấy nghĩa? 
Câu 5Trong 10 Giới Sa Di, giới như thế nào cnạp năng lượng bản nhất?
Câu 6Vì sao Phật chế giới Không Sát Sanh?
Câu 7Vọng ngữ trong trường phù hợp như thế nào ko phạm tội?
Câu 8Nêu 5 đức của Sa Di?
Câu 9Vị Sa Di thứ nhất là ai? Ai là Hòa Thượng đường đầu truyền giới?
Câu 10Đọc kệ crúc “ Đăng đạo tràng”?
Câu 11Tam đề, ngũ cửa hàng là gì?
Câu 12Chú đắp y, y man điều, y năm điều, y bảy điều, đại y?
Câu 13Chú cạo tóc?
Câu 14Chụ hạ đơn?
Câu 15Chú thị đưa tống thực?

 

Giáo Lý
Câu 1“Tứ hoằng thệ nguyện” là gì? Nêu tên?
Câu 2Xuất gia có mấy nghĩa?
Câu 3Tam Bảo là gì? Có mấy loại?
Câu 4Thế gian trụ trì Tam Bảo là gì?
Câu 5Tam Nghiệp là gì? 
Câu 6Tam Độc là gì? 
Câu 7Tam Tư Lương của pháp môn Tịnh Độ là gì? 
Câu 8Tam Minc là gì?
Câu 9Ngũ Dục là gì?
Câu 10Lục Đạo là gì?
Câu 11Lục Hòa là gì?
Câu 12Ý nghĩa Sám Hối?
Câu 13Sám Hối bao gồm mấy phương pháp và ích lợi của việc sám hối?
Câu 14Hòa Thượng là gì?
Câu 15Nam Mô nghĩa là gì?

 

Lịch Sử
Câu 1Thái tử Tất-Đạt-Đa là con của ai?
Câu 2Thái tử Tất-Đạt-Đa sanh ngày, tháng, năm nào?
Câu 3Vị Vua thứ nhất được Phật độ là ai?
Câu 4Vị đệ tử sau cuối của đức Phật là ai? Bao nhiêu tuổi?
Câu 5Người cúng nhịn nhường Tịnh xá Kỳ-Hoàn đến Phật là ai?
Câu 6Thập đại môn sinh của Phật?
Câu 7

Bốn thánh tích của Phật Thích Ca?

Câu 8Đạo sĩ Tất-Đạt-Đa đã nhận được sự cúng dường của người nào trước lúc thành đạo?
Câu 9Ai là bạn thứ nhất cúng nhịn nhường mang đến Đức Phật?
Câu 10Đức Phật search đạo không còn bao nhiêu năm?
Câu 11Kể thương hiệu 4 chúng đồ đệ củ Đức Phật?
Câu 12Kể thương hiệu bảy bọn chúng môn đệ của Đức Phật?
Câu 13Nguồn cội của Đạo Phật bắt nguồn từ đâu? Ai là giáo chủ?
Câu 14Ai là bạn cố gắng phát mang lại Đức Phật? Ai là bạn dạy dỗ đạo mang đến Ngài?
Câu 15Đức Phật thành đạo bao lâu thì vua Tịnh Phạn mất? Bên nữ giới ai là fan xuống tóc đầu tiên?

 

B. CÂU HỎI ÔN TẬP THỌ GIỚI TỲ KHEO, TỲ KHEO NI VÀ THỨC XOA
Câu 1Giới vẻ ngoài là gì?
Câu 2Cho biết công đức của sự việc trì giới?
Câu 3Tác đưa của bộ “Sa Di Luật Nghi Yếu Lược” này bởi vì ai chế tạo và vào niên đại nào?
Câu 4Kể trường đoản cú Khi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ đề đến năm đồ vật mấy thì Đức Phật chế ra giới luật?
Câu 5Vì nguyên nhân gì Đức Phật chế ra giới luật?
Câu 6Giới Luật ở trong môn học nào trong Tam Vô Lậu Học?
Câu 7Trong Đại vượt Bồ Tát giới gồm mấy phần?
Câu 8Dịch nghĩa câu: “Tỳ Ni tạng trụ, Phật Pháp diệc trụ, Tỳ Ni tạng khử, Phật Pháp diệc diệt”
Câu 9Đức Phật dạy dỗ câu: “Sau Lúc ta diệt độ các Tỳ Kheo cần y theo giới Ba la đề mộc xoa làm thầy tương tự như ta còn tại thế” vào ghê nào?
Câu 10Đọc bài xích minc vào văn uống chình họa sách?
Câu 11Kinh gồm mấy nghĩa?
Câu 12Nêu 12 phần Kinc giáo?
Câu 13Hòa Thượng là gì?
Câu 14A Xà Lê là gì?
Câu 15Thế như thế nào là đồ gia dụng của thường xuyên trụ, thiết bị của tín thí, đồ dùng của quan?
Câu 16Y phấn tảo là y như vậy nào?
Câu 17Thế như thế nào là hảo trung ương xuất gia?
Câu 18Vì sao Đức Phật cấm quán triệt uống rượu?
Câu 19Thức Xoa Ma Na Ni có nghĩa là gì?
Câu 20Người xuống tóc thiếu nữ đầu tiên là ai?
Câu 21Bốn giới trọng của Thức Xoa Ma Na Ni?
Câu 22Tỳ Kheo có mấy nghĩa?
Câu 23Sao call là Tánh tội?
Câu 24Sao Call là Giá tội?
Câu 25Năm đức của tín đồ xuất gia?
Câu 26Tam đề Ngũ tiệm là gì?
Câu 27Hãy đề cập ra 6 phép hòa kính?
Câu 28Nêu 37 Phđộ ẩm Trợ Đạo?
Câu 29Bát Chánh Đạo là gì?
Câu 30Thập Nhị Nhân Duyên là các gì?
Câu 31Tđọng Đế là gì?
Câu 32Thế như thế nào là 8 thứ khổ?
Câu 33Hãy nêu Pháp tu của Bồ Tát?
Câu 34Hàng Tkhô nóng Văn tu pháp môn gì? 
Câu 35Duyên ổn Giác cùng Độc Giác khác nhau làm việc điểm nào?
Câu 36Căn bạn dạng phiền hậu óc bao gồm mấy thứ?
Câu 37Đức Phật gồm mấy thân?
Câu 38Đạo gồm mấy nghĩa?
Câu 39Phật tức thị gì? 
Câu 40Đạo Phật là gì? Đạo Phật tất cả trường đoản cú Khi nào? Ai là bạn gây dựng ra Đạo Phật?
Câu 41Giáo lý của Đức Phật được chia thành mấy loại?
Câu 42Những môn đệ thứ nhất của Đức Phật là ai? Nêu tên?
Câu 43Tam Bảo bao gồm mấy bậc? giải thích?
Câu 44Đức Phật chuyển Pháp luân đầu tiên tại đâu? Bài Pháp gì? Và nói cho ai nghe? 
Câu 45Kể tên thập đại đệ tử của Đức Phật?
Câu 46Trước cùng sau khoản thời gian Đức Phật Thành lập và hoạt động làng hội Ấn Độ bao gồm mấy giai cấp? Kể tên?
Câu 47Đức Phật Thành lập vì một đại sự nhân duyên ổn gì?
Câu 48Đức Phật phát lời nguyện thế nào Khi ngồi bên dưới cội Bồ Đề?
Câu 49Trước thời điểm nhập Niết Bàn Đức Phật dạy dỗ phần nhiều gì?
Câu 50Ai cúng nhịn nhường Đức Phật bữa ăn trước khi thành đạo? Và bữa tiệc ở đầu cuối trước lúc nhập Niết Bàn?
Câu 51Sau lúc nhập Niết Bàn, Xá Lợi của Đức Phật được phân loại như thế nào?
Câu 52Sau Lúc nhập Niết Bàn, dùng nghi thức gì nhằm thâu lấy Xá Lợi?
Câu 53Hãy kể tên tám quốc vương vãi tôn thờ Xá Lợi của Phật?
Câu 54Hãy nêu tên 4 Thánh tích của Đức Phật?
Câu 55Ai đã hỗ trợ người thanh nữ xuất gia? Nói lên sự quan trọng đặc biệt của Ngài?
Câu 56Trong 24 thiên uy nghi, Kính Đại Sa Môn ở trong thiên sản phẩm công nghệ mấy? Đọc một đoạn?
Câu 57Thờ Thầy trực thuộc thiên uy nghi thứ mấy? Đọc một đoạn?
Câu 58Theo thầy ra bên ngoài ở trong thiên uy nghi nào? Đọc một đoạn?
Câu 59Nhập bọn chúng ở trong thiên oai nghi nào? Đọc một đoạn?
Câu 60Theo chúng đến đơn vị ăn uống ở trong thiên oai nghi nào? Đọc một đoạn?

Ghi chú: Giới tử Thức Xoa thi vấn đáp, giới tử Tỳ Kheo thi viết. 3 câu triết lý, 1 bài tiểu luận. (Quý vị có thể tsi mê khỏa thêm tư liệu trên menu: - Giáo Dục)

Thỏng mục GIỚI LUẬT Thư Viện Hoa Sen

*
*