DANH SÁCH 28 VỊ PHẬT

  -  
Theo thuyết của Phật giáo Nam tông, thì không chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trong quá khứ, hiện tại và vị lai có vô số các vị Phật khác, hằng hà sa số (nhiều như cát sông Hằng). Hầu hết số đó là các vị Phật Duyên Giác (Phật Độc Giác), tức là chỉ đạt tới giác ngộ cho bản thân chứ không có khả năng thuyết pháp, không thể giáo hóa giúp người khác đạt tới giác ngộ. Trên một bậc giác ngộ là Phật Toàn Giác, những người giác ngộ đến cấp độ tối thượng và có thể giáo hóa chúng sinh. Trong “Kinh Phật chủng tính” của Thượng tọa bộ có chép danh vị của 28 vị Phật toàn giác trong quá khứ của Phật giáo Nam truyền, lần lượt như sau:
• Cách đây 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 4 vị phật là Taṇhaṅkara, Medhaṅkara, Saraṇaṅkara, và Dīpaṅkara ra đời. Trong đó, Dīpaṅkara (Nhiên Đăng Cổ Phật) là vị Phật đầu tiên đã thọ ký cho tu sĩ Sumedha (chính là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni) sẽ thành Phật trong tương lai.

Bạn đang xem: Danh sách 28 vị phật


• Cách đây 3 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, đã có 1 vị Phật tên là Koṇḍañña (Kiều Trần Như) ra đời.
• Cách đây 2 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 4 vị Phật tên là Maṅgala (Man Giá La), Sumana (Tu Ma Na), Revata (Ly Bà Ða), và Sobhita (Tô Tỳ Đa) ra đời.
• Cách đây 1 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 3 vị Phật tên là Anomadassī ̣(Cao Kiến), Paduma (Đại Liên Hoa), và Nārada (Na Ra Đa) ra đời.
• Cách đây 30 ngàn đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 2 vị Phật tên là Sumedha (Thiện Tuệ) và Sujāta (Thiện Sanh) ra đời.
• Cách đây 1.800 đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 3 vị Phật tên là Piyadassī (Hỷ Kiến), Atthadassī (Lợi Kiến), và Dhammadassī (Pháp Kiến) ra đời.

Xem thêm: Sư Thầy Nói Về Tình Yêu Cực Ý Nghĩa, Thầy Thích Tâm Nguyên Giảng Về Tình Yêu


• Cách đây 92 đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 2 vị Phật tên là Tissa (Đế Sa) và Phussa (Phất Sa) ra đời.
• Cách đây 31 đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 2 vị Phật tên là Sikhī (Phật Thi Khí) và Vessabhū (Phật Tỳ Xá Phù) ra đời.
• Trong đại kiếp (Kalpa) này, đã có 4 vị Phật tên là Kakusandha (Phật Câu Lưu Tôn), Konāgamana (Phật Câu Na Hàm Mâu Ni), Kassapa (Phật Ca Diếp), Gotama (chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã truyền dạy Phật pháp cho các tín đồ ngày nay) ra đời. Cũng trong kiếp này, nhiều triệu năm sau sẽ có vị Phật thứ 5 ra đời là Metteyya (Phật Di Lặc).
Thoạt nghe có vẻ nhiều, nhưng thật ra với cách tính thời gian của Phật giáo thì sự xuất hiện của 28 vị Phật toàn giác là rất hiếm hoi so với lịch sử của vũ trụ. Một đại kiếp (maha-kappa) là một chu kỳ tạo lập của thế giới, từ khi sinh ra đến lúc tận diệt, còn a-tăng-kỳ kiếp (asankheyya-kappa) là một khoảng thời gian không thể nào đếm được, nhỏ hơn đại kiếp nhưng vẫn lớn hơn rất nhiều lần kiếp con người. Không có đại kiếp nào có nhiều hơn 5 vị Phật cùng giáng sinh. Có những giai đoạn kéo dài cả 1 A-tăng-kỳ kiếp mà không có vị Phật nào ra đời. Khoảng cách ra đời giữa các vị Phật toàn giác trong cùng 1 đại kiếp cũng phải kéo dài tới hàng triệu, hàng tỷ năm. Như vậy, cơ duyên để chúng sinh được nghe hoặc đọc chánh pháp do một vị Phật thuyết giảng là vô cùng nhỏ nhoi và vô cùng quý báu.
Được gắn thẻ A-tăng-kỳ, hằng hà sa số, nhiều như cát sông Hằng, Những Vị Phật Toàn Giác, Những Vị Phật Toàn Giác Trong Quá Khứ, Vị Phật Toàn Giác
*

*

*

*

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Ngũ Đại Tâm Chú Lăng Nghiêm Gồm 427, Chú Lăng Nghiêm Gồm 427


Một đời thành tựu

”Thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu. Thời đại tượng pháp thiền định thành tựu. Thời đại mạt pháp niệm Phật thành tựu”


*

Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não.