ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN PDF

  -  

ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬNTác giả: Bồ Tát Long ThọHán dịch: Tam Tạng Cưu Ma La ThậpViệt dịch: Ni Trưởng TN Diệu KhôngNhuận văn: HT Thích Thiện Trí, Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm***

*
*

LỜI NÓI ĐẦUBộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba la Mật.

Bạn đang xem: đại trí độ luận pdf

Bộ luận Đại Trí Độ này được ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị vị thiện hữu trí thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chưong, khảo chánh và lược dịch từ 1.000 quyển, cô đọng lại thành 100 quyển.

Tôi nhận thấy công tác phiên dịch các tạng Pali, Sankrit, Hán v.v… ra Việt văn, đã được nhiều bậc tôn túc cao minh thực hiện. Thế nhưng cho đến nay, Bộ Luận Đại Trí Độ này chưa được phiên dịch ra Việt văn.

Bởi nhân duyên ấy, cho nên dù tuổi già sức yếu, tôi cũng xin nguyện đóng góp vào công tác phiên dịch, và mạnh dạn dịch bộ luận này từ Hán văn ra Việt văn, nhằm đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và học hỏi của hàng Tăng ni và Phật tử.

Bát nhã Ba la Mật nghĩa quá thậm thâm vi diệu, chẳng có thể dùng văn tự ngôn ngữ mà diễn đạt được. Do vậy nên công tác phiên dịch vô cùng khó khăn, chẳng sao tránh khỏi những điều sai sót. Kính mong các bậc tôn túc cao minh hoan hỷ chỉ giáo cho.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Hồng Trắng Cài Áo Hiếu, Hoa Hồng>Đỏ>Trắng>Vàng Cài Áo Mùa Vu Lan Báo Hiếu

Vì muốn cho lời văn trong bản dịch phù hợp với lối hành văn hiện đại, nên tôi đã nhờ Thượng tọa Thích Thiện Trí và Cư sĩ Tâm Viên Lê văn Lâm* giúp tôi trong việc nhuận bút và biên tập.

Sau gần trọn 5 năm làm việc liên tục, Bộ luận Đại Trí Độ này mới được hoàn tất.


Bằng tịnh tin tâm lực, tôi xin nguyện dem công đức phiên dịch này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Xem thêm:

NAM MÔ MÃN TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁTMÙA AN CƯ ĐINH MÃO (PL. 2531)Tỳ kheo Ni THÍCH NỮ DIỆU KHÔNGChùa Hồng Ân – Huế

* Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chữ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.

*


Tập 01Luận Đại Trí Độ Tập 1 TRANG 1-14Luận Đại Trí Độ Tập 2 Q21-27 TRANG 15-194Luận Đại Trí Độ Tập 1 Q1-5 TRANG 15-200Luận Đại Trí Độ Tập 1 Q6-12 TRANG 201-422Luận Đại Trí Độ Tập 1 Q13-18 TRANG 423-602Luận Đại Trí Độ Tập 1 Q19-20 TRANG 603-675Tập 02Luận Đại Trí Độ Tập 2 Q21-27 TRANG 15-194Luận Đại Trí Độ Tập 2 Q28-35 TRANG 195-426Luận Đại Trí Độ Tập 2 Q36-40 TRANG 427-614
Tập 03
Luận Đại Trí Độ Tập 3 Q41-46 TRANG 15-210Luận Đại Trí Độ Tập 3 Q47-52 TRANG 211-400Luận Đại Trí Độ Tập 3 Q53-60 TRANG 401-666
Tập 04
Luận Đại Trí Độ Tập 4 Q61-65 TRANG 15-202Luận Đại Trí Độ Tập 4 Q66-71 TRANG 203-411Luận Đại Trí Độ Tập 4 Q72-76 TRANG 412-596Luận Đại Trí Độ Tập 4 Q77-80 TRANG 597-738Tập 05Luận Đại Trí Độ Tập 5 Q81-86 TRANG 15-200Luận Đại Trí Độ Tập 5 Q87-92 TRANG 201-406Luận Đại Trí Độ Tập 5 Q93-100 TRANG 407-654

ĐạiTríĐộLuận- Mục Lục Tổng Quát - Bồ Tát Long Thọ - Thích Thiện Siêu