Phật đại thế chí bồ tát: đức phật của trí tuệ viên mãn

  -  

Đức Đại Thế Chí Lúc chưa xuống tóc học tập đạo, thì Ngài chính là nhỏ sản phẩm công nghệ nhị của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử.

Bạn đang xem: Phật đại thế chí bồ tát: đức phật của trí tuệ viên mãn

Ngài vâng lời cha hướng dẫn, phạt vai trung phong cúng nhường Phật Bảo Tạng với đại bọn chúng trọn vào ba mon.

Quan Đại thần là Bảo Hải thấy vậy, bèn khuyến thỉnh rằng: “Thưa Điện hạ! Trong sự tu phước bao gồm hai thứ: một là tu phước hữu lậu hai là tu phước vô lậu.

Song phước hữu lậu dầu có lớn tát vắt như thế nào, thì địa điểm cảm báo cũng chỉ ở vào cõi Nrộng Thiên tận hưởng phần hoan lạc mà lại thôi: chớ ko ra khỏi luân hồi sinh tử.

Còn nhỏng phước vô lậu, thì khu vực tác dụng nghỉ ngơi kế bên cha cõi tứ mẫu, kiếp kiếp đời đời tiêu diêu tự tại.

Vậy xin Điện hạ cần vày tất cả chúng sinh cơ mà cầu đặng “Nhứt Thiết Trí” rước công đức ấy hồi hướng đến đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì sự phước báu không bao giờ cùng tận, và lại đặng viên mãn mẫu trung khu nguyện nữa.

*

Ni Ma Thái Tử nghe quan lại Đại Thần khuyên ổn nói rành rọt như vậy, ngay thức thì chấp tay thưa cùng với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi xin mang công đức cúng nhường nhịn Phật cùng chúng Tăng vào ba mon, cùng phần nhiều hạnh tu tập của mình đã từng làm, như là:

Ba nghiệp của thân

1- Không gần kề sợ bọn chúng sinh,

2- Không trộm cắp của người và

3- Không tà dâm

Bốn nghiệp của miệng.

1- Không nói lếu láo xược

2- Không nói thêu dệt

3- Không nói nhì lưỡi

4- Không nói độc dữ thô tục

 Và tía nghiệp của ý

1- Không tđam mê lan truyền danh lợi cùng nhan sắc dục

2- Không hờn giận oán thù cừu

3- Không say mê mê u tối, thuộc các món hạnh tu tkhô hanh tịnh của tôi, mà hồi nhắm đến Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác với cầu đặng một thế giới siêu trang nghiêm xinh xắn, nhỏng cõi Phật Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quan Minh Sang Vương Như Lai, cơ mà Ngài đã tchúng ta ký đến huynh trưởng tôi kia vậy.

*

lúc Đức Phật ấy thành đạo, thứ 1 tôi ra khuyến thỉnh Ngài nói đầy đủ Pháp Tam Thừa liễu nghĩa mà lại hóa độ chúng sinh.

Trong khi ấy, tôi cũng còn tu Bồ Tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ rất nhiều tín đồ cùng làm mọi sự công dụng cho những loài hữu tình, nhưng mà cầu mau đặng trả mãn những món công hạnh đã thệ nguyện.

Đến chừng Phật Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quang Minch Sang Vương Nhỏng Lai khử độ rồi, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền Chánh Pháp nhưng hóa độ chúng sanh.

Xem thêm:

Những sự nghiêm túc xinh tươi trong quốc độ tôi, cùng là thời kỳ diệt độ với kiếp sơ trụ nắm của Chánh Pháp tôi, phần nhiều nguyện giống hệt như việc làm ứng hóa của Đức Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quang Minc Sang Vương Nlỗi Lai vậy”.

Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Ni Ma Thái Tử nguyện, ngay tức thì tchúng ta ký kết rằng: “ Theo như lòng của ngươi ao ước thành tích một nhân loại rộng lớn chỉnh tề, thì qua đời vị lai, trải hằng hà sa kiếp, người sẽ được hoàn mãn những sự nguyện cầu ấy.

Vì người dân có lòng hy vọng cầu một trái đất khôn cùng rất đẹp không hề nhỏ như thế, nên ta đặt hiệu mang đến ngươi là “Đắc Đại Thế”, Có nghĩa là Đại Thế Chí Bồ Tát.

Sau Khi Phật Biến Xuất Nhứt Thiết công Đức Quang Minh Sang Vương Nlỗi Lai nhập Niết Bàn rồi, người xẻ xđọng có tác dụng Phật, hiệu là: Thiện nay Trụ Trân Bảo Nlỗi Lai, kế tiếp Thành lập mà lại hóa độ mọi loài hàm thức”.

Ni Ma Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký kết rồi ngay tức khắc thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu sự nguyện cầu của tớ trái đặng nhỏng lời Ngài tchúng ta cam kết kia, tôi xin kính lễ Ngài và nhờ Ngài sao cho những quả đât mọi vang cồn và trọng tâm lỗi không có rải xuống nhiều vật dụng hoa thơm đẹp, lại sở hữu các Đức Phật sinh hoạt những trái đất mười phương cũng gần như thọ ký mang đến tôi như vậy nữa”.

Ni Ma Thái Tử thưa rồi, vừa cúi lạy Phật, ngay tức khắc các trái đất mười pmùi hương, cả giang sơn, cây cối, cùng phần nhiều thứ có hình hóa học, đông đảo rung hễ ra thành giờ vang rền mọi cả, còn giữa lỗi không lại có các máy bông khôn xiết tươi mát cùng giỏi rất đẹp rơi xuống nlỗi mưa.

Các Đức Phật làm việc mười pmùi hương rất nhiều tán thành tchúng ta ký kết rằng: “Tại cõi Tán đề lam, gồm tín đồ môn đồ của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, nhỏ sản phẩm công nghệ nhị của Vua Vô Tránh Niệm, tất cả phát trung ương cúng dường Phật và đại chúng trót cha tháng, mang công đức ấy nhưng hồi hướng tới Đạo Vô Thượng Bồ Đề với nguyện đặng làm việc cõi trái đất nghiêm túc.

Vì vậy đề nghị trải qua hằng sa kiếp, tín đồ ấy sẽ bửa xứ đọng thành Phật, sau khoản thời gian Đức Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quan Minh Sang Vương Nlỗi Lai đã nhập Niết Bàn”

Ni Ma Thái Tử nhờ vào Phật Bảo Tạng và các Đức Phật mười phương thơm tbọn họ ký kết rồi, lòng siêu vui mắt, hằng siêng tu tập công hạnh vô lậu mà cầu đến mau vừa lòng gần như điều chổ chính giữa nguyện.

Từ đó sau đây, Ni Ma Thái Tử mạng chung rồi đầu tnhì ra thân không giống đời khác, kiếp nào cũng hằng duy trì bổn định nguyện, quyết chí tu hành, học tập đạo Đại Thừa, làm hạnh Bồ Tát, msinh sống sở hữu trí huệ cho cái đó sinh và làm hầu như sự nhiễu ích, đặng dìu dắt các loại thoát khỏi sông mê mà bước lên con đường giác.

Xem thêm: Thế Giới Ảo: Xuất Hiện Tựa Game Online The Gioi Ao Kinh Te Thuc

*

Hiện nay, Ngài Đại Thế Chí (Tức là Ni Ma Thái Tử) đương làm cho một vị Đẳng Giác Bồ Tát, hầu gần Đức Phật A Di Đà sống cõi Cực Lạc, trợ đương Phật hóa, tiếp dẫn bọn chúng sinh, hóng đến thời kỳ quả mãn công viên bắt đầu ngã xứ có tác dụng Phật.