Nghi Thức Tụng Đại Bi Thập Chú

  -  

1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI Nam mô Phật-đà-da Nam tế bào Đạt-ma-da Nam mô Tăng-dà-domain authority Nam tế bào Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát, nuốm đại bi trung ương giả. Đát điệt tha. Án, chước yết ra pphân tử để chấn đa mạt ni, ma ha chén đẳng mế, rô rô rô rô, nhằm Fe tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha. Án, chén bát giẫm ma chấn nhiều mạt ni, thước ra hồng. Án, bát lặc đà, chén bát đẳng mế hồng. 2. TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẳng mồ tam mãn nhiều, chủng loại đà nđộ ẩm. A chén ra để, hạ nhiều xá ta nẳng nđộ ẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc đẹp sá, để dung nhan sá, nhan sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến nhằm ca thất rị duệ, ta phạ ha. 3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ Nam tế bào Phật-đà-domain authority Nam tế bào Đạt-ma-domain authority Nam tế bào Tăng-dà-domain authority Án, tất đế hộ rô rô, vớ đô rô, chỉ rị tía, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. 4. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ Thất câu bỏ ra. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ. Nam mô tát nhiều nđộ ẩm, tam miệu tam người yêu đề, câu đưa ra nẩm, đát điệt tha. Án, tách lệ công ty lệ Chuẩn Đề, ta bà ha.


Bạn đang xem: Nghi thức tụng đại bi thập chú


Xem thêm: Xem Phim Hội Pháp Sư Tập 66, Xem Phim Hội Pháp Sư (Phần 1) Tập 66 Vietsub


Xem thêm: Ý Nghĩa Chùa Một Cột : Kiến Trúc Độc Đáo, Biểu Tượng Văn Hóa Việt Nam


5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI Án, nài ma tía mèo ngỏa đế, a bố ra mật giẫm, a ưu rị a hấp thụ, tô vớ nể, thiệt chấp đạt, điệp tá ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật giẫm, đạt ra mã đế, cả cả nề hà, tang mã ngột cả đế, ta cha ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nề dã, chén bát rị ngỏa rị tá hắt. 6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN Nam mô bạt già phạt đế, bệ gần kề xả, bè lũ rô say đắm giữ ly, bát lượm bà, hắc ra xà dã, đát tha yết nhiều domain authority, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ cạnh bên thệ, bệ gần cạnh thệ, bệ giáp xả, tam một yết đế tóa ha. 7. QUAN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN Án, ma ni chén di hồng, ma hắt ntởm nha nạp, tích đô đặt bố đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cat, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị vớ tháp mèo nạp, bổ ra hấp thụ, hấp thụ bốc rị, thưu thất ban nạp, nài nỉ ma lô kiết, ttiết ra domain authority, tóa ha. 8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. 9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ Nam mô a di nhiều bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà mãng cầu. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. 10. THIỆN NỮ THẦN CHÚ Nam mô Phật-đà Nam mô Đạt-ma Nam mô Tăng-già Nam tế bào thất lỵ, ma ha để tỷ domain authority, đát nể dã tha, bố lỵ prúc lầu na giá lỵ, tam mạn đà, bạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, tía nể cha ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ mãng cầu, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, thọ phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni.