Đại bi quán thế âm bồ tát

  -  

Crúc Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chụ căn bản minc họa công đức nội bệnh của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Bạn đang xem: đại bi quán thế âm bồ tát


Chú Đại Bi được đúc rút từ Kinc Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Thần chú Đại Bi được lên đường tự klặng khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được Điện thoại tư vấn là thần chú, linh chú. Bởi vị ai tin với tình thực hành trì thần chú nầy thì phiên bản thân tín đồ ấy đã gồm đủ Đại bi chổ chính giữa.

Crúc Đại Bi, tốt Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài xích chú căn uống bạn dạng minc họa công đức nội triệu chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài crúc này còn có những tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Tkhô cứng Chình ảnh Đà La Ni…

Theo tởm Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, người tình tát, những thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum cực kỳ thông dụng ngày này, Đại Bi crúc là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm sống Đông Á, bài bác crúc này thường xuyên được dùng để đảm bảo an toàn hoặc để gia công thanh tịnh.

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi so với bọn chúng sanh, ước ao mang lại “chúng sinh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống thọ, được phong lưu, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng nề, được xa lìa cphía nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành công tất cả những thiện căn, được xua tan toàn bộ sự run sợ, được mau tương đối đầy đủ toàn bộ phần nhiều nơi ước ao cầu” nhưng thổ lộ Thần Chú này.

Xem thêm: Mùa Thu Lá Vàng Rơi Đẹp Dịu Dàng, Nổi Nhớ & Cô Đơn, Top 10 Bài Thơ Hay Viết Cho Mùa Lá Rụng

Ngài cho biết nguyên do Ra đời của Thần Chú nhỏng sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì chưng trọng tâm thương thơm tưởng mang đến chúng sanh đề nghị vẫn thổ lộ thần chụ Đại Bi với khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì trung tâm crúc này để mang lại tiện ích an vui béo cho chúng sanh vào đời vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm giờ đây mới sinh sống ngôi sơ địa lúc nghe tới hoàn thành thần crúc này tức tốc bệnh quá lên đệ chén địa. Vui mừng trước oai vệ lực của thần chú, Ngài bèn vạc đại nguyện: “Nếu vào đời vị lai, con có thể làm cho lợi ích an vui mang đến tất cả bọn chúng sanh cùng với thần crúc này, thì xin khiến cho thân nhỏ tức tốc sinh ra ndại mắt ndại tay”.


Chú Đại Bi: Nguồn gốc cùng ý nghĩa

Chụ Đại Bi là thần chụ quảng đại như ý, thần chụ vô mắc cỡ đại bi, thần crúc cứu vớt khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinc Cực Lạc.

Xem thêm: Xem Phim Thiên Sứ Số 3 - Danh Sách Văn Phòng Chubb Life

Lập tức, Ngài chiến thắng ý nguyện. Từ đó, hình hình ảnh của vị Bồ Tát Quán Thế Âm ndại dột tay nngây ngô đôi mắt thay đổi một biểu tượng đến khả năng rất giỏi của một vị Bồ Tát sở hữu sứ mệnh vào đời cứu giúp khổ ban vui đến toàn bộ bọn chúng sinh. Ndở người tay, nlẩn thẩn mắt tạo nên chiếc khả năng đổi khác trường đoản cú trên, mẫu dụng tướng vô bờ của thần lực Từ bi với Trí huệ lan mọi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nđần độn mắt để hoàn toàn có thể chiếu soi vào toàn bộ hồ hết cảnh giới đau khổ của nhân loại và nlẩn thẩn tay nhằm cứu vãn vớt, giúp đỡ, nhỏng Đức Phật giải thích với Ngài A Nan làm việc trong khiếp, “vượt trội cho hạnh tùy thuận những sự mong mỏi cầu của bọn chúng sanh”.

Kinc và Thần Crúc Đại Bi kế tiếp đã làm được ngài Dà-Phạm-Đạt-Ma (Bhagavaddharma: tức là Tôn Pháp) một Thiền sư Ấn Độ, du hóa qua Trung Hoa vào niên hiệu Khai Nguim đời nhà Đường dịch với gửi âm tự tiếng Phạn qua tiếng China với được Hoà Thượng Thích Thiền lành Tâm gửi ngữ qua giờ đồng hồ Việt. Với oai phong lực với linh nghiệm đã có được minh chứng qua không khí và thời hạn, Thần Chụ Đại Bi đã làm được trân trọng trì tụng trong các khoá lễ, các nghi thức tụng niệm bao gồm của các non sông theo truyền thống lịch sử Phật giáo Đại vượt như: China, Nhật Bản, Triều Tiên, toàn quốc,…